Header Ads

Header ADS

Lenin'in vasiyeti Sahtekarlığı, Grover Furr - 4

Ilk Sayfa- Önceki Sayfa

Stalin, Lenin'i Kendi Amaçları İçin İzole Etmeye Çalıştı mı?

Troçki şunları iddia ediyor:

Stalin, tehlikeli denetçiyi, Sekretarya ve müttefiklerine karşı kendisine bir silah verebilecek tüm bilgilerden tecrit etmeye çalıştı. Bu abluka politikası doğal olarak Lenin'e en yakın kişilere yönelikti.

Troçki yalan söylüyor. Troçki gerçek durumu biliyordu. 24 Aralık 1922'de Stalin'in Politbüro tarafından Lenin'i üzebilecek siyasi haberlerden “tecrit etmek” için görevlendirildiğini belirtmiştik. Troçki o zamanlar bir Politbüro üyesiydi:

 Vladimir Ilyich'i hem çalışanlarla kişisel ilişkiler hem de yazışmalarla ilgili olarak izole etmek için Stalin yoldaşına kişisel sorumluluk verin, (lzv TsK 12, 1989, 191)

24 Aralık 1922'de doktorlar Ferster, Kramer ve Kozhevnikov, Politbüro üyeleri Stalin, Kamenev ve Buharin ile istişare halinde aşağıdaki yönergeyi yayınladılar:

"1. Vladimir İlyiç'e 5-10 dakika dikte etme hakkı verilir, ancak bu yazışma mahiyetinde olmamalı ve Vladimir İlyiç bu notlara cevap beklememelidir. Toplantılar yasaktır.

2.Düşünce ve heyecana neden olmamak için ne arkadaşlar ne de aile Vladimir İlyiç'i siyasi bir şey hakkında bilgilendirmemeli"

Dikte etme süresi, her biri 10'ar dakika olmak üzere, önce bir kez, ardından günde iki kez olmak üzere beş ila on dakikaya ayarlandı. (İzv TsK 6, 1991,193; XLV, 710)

"Daha Az Ama Daha İyi" Stalin'e mi Yönlendirildi?

Troçki şöyle Yazıyor:

 4 Mart 1923'te Pravda, parti tarihinde ünlü olan "Daha Az Ama Daha İyi" adlı bir makale yayınladı. Bu eser birkaç defa kaleme alınmıştır. Lenin bundan hoşlanmadı ve dikte edemedi. Makaleyi yazarken çok zorlandı.

2 Mart'ta en sonunda onu memnuniyetiyle dinledi:

"Sonunda, her şey yolunda görünüyor." Bu makale hem ulusal hem de uluslararası geniş bir siyasi perspektiften yol gösterici parti kurumlarının reformunu içeriyordu. Ancak sorunun bu tarafında burada duramayız. Bununla birlikte, temamız için son derece önemli olan, Lenin'in İşçi ve Köylü teftişi hakkında verdiği tahmindir. İşte Lenin'in sözleri:

Açık konuşalım. WPI12 Halk Komiserliği şu anda otoritenin gölgesinden hoşlanmıyor. Bizim WPI Komiserliğimizden daha kötü örgütlenmiş bir kurumun bulunmadığını ve mevcut koşullarda o Komiserlikten hiçbir şey bekleyemeyeceğinizi herkes biliyor.

Hükümet başkanının en önemli devlet kurumlarından birine basılı olarak yaptığı bu olağanüstü keskin ima, bu Teftişin organizatörü ve başkanı olarak Stalin'e doğrudan ve kesin bir darbe oldu.

Troçki'nin söylemi yalandır. Yukarıda gördüğümüz gibi, Stalin neredeyse on bir ay önce WPI komiserliği görevinden ayrılmıştı.

Troçki ilave ediyor:

Daha Az Daha İyi Ama Daha İyi makalesinde Lenin, Tsuryupa'nın kısa bir süre önce başına yerleştirildiği Teftiş reformunun, kaçınılmaz olarak "hem Sovyet hem de parti bürokrasisi olmak üzere tüm bürokrasimizin" direncini karşılaması gerektiğine açıkça işaret etti. Parantez içinde Lenin önemli ölçüde şunu ekliyor: "Biz sadece Sovyet kurumlarında değil, partide de bürokratizme sahibiz."

Bu, Genel Sekreter olarak Stalin'e tamamen kasıtlı bir darbeydi.

Troçki yine yalan söylüyor. Bürokrasi sorunu nasıl tanımlanırsa tanımlansın, onunla ilgilenmek başta Politbüro ve Orgbüro olmak üzere tüm Parti liderlerinin sorumluluğundadır. Stalin o Parti liderlerinden biriydi - ama Troçki de öyleydi.

Milliyetler Sorunu

"Milliyet Meselesi ya da "Özerkleştirme" üç bölümden oluşan bir metindir. İlk bölüm 30 Aralık 1922, son ikisi ise 31 Aralık 1922 tarihlidir. Çok daha sonraya, yani 17 Nisan 1923'e kadar Merkez Komitesine gönderilmedi. Bu, son eserlerinin bir parçası olarak Lenin'e atfedilen tüm "Stalin karşıtı” yazılar için geçerlidir: hepsi güya dikte edildikleri tarihlerden çok daha sonra ortaya çıktılar.

Bu başlı başına şüphelidir.

Ancak bunun Lenin'in gerçek bir eseri olmadığından şüphelenme nedenleri burada başlıyor.

 ” Sekreterler Günlüğü'nde” bu günler için kayıt yok. Günlük 29 Aralık 1922 ve 5 Ocak 1923 arasında boş. (XLV474;CW 42, 482). Doktorlar Günlüğü, 30 Aralık'ta 15 dakikalık iki dikte ve 31 Aralık'ta belirtilmemiş uzunlukta iki dikte seansı daha kaydediyor. 30 Aralık için Doktorlar Günlüğü, Lenin'in 15 dakikalık ilk dikteden "çok memnun" olduğunu, ancak ikincisinden değil. 31 Aralık'ta Lenin'in iki kez dikte ettiğini, yazılanları okuduğunu ve bundan memnun olduğunu belirtiyor.

Doktorlar Günlüğü, dikte edilenleri kaydetmez. Doktorlar Günlüğü editörleri bunun "Milliyetler Sorunu" olduğunu varsayıyor. Ancak onların ifadesi, makalenin üç bölümüne dayanmaktadır. Bu oturumlar, özellikle Lenin dikte etmeye alışık olmadığı için, revizyonlar için zaman bir yana, bu makaleyi dikte etmek için yeterli zaman olmadığı gibi görünüyor.

Bu makalenin varlığını gösteren ilk belgeler Lidia Fotieva'nın 16 Nisan 1923 tarihli mektuplarıdır: Birincisi Stalin'e, ikincisi Kamenev'e. (İzv TSK 9, 1990, 155-6)

Bunların içlerinde Fotieva, Lenin'in makalesinin bir kopyasını eklediğini söylüyor. Ancak mektupta "Stalin yoldaş bu işe karışmayacağını söylediği için gönderilmedi" ibaresi yer alıyor.

Fotieva, Lenin'in “bir şekilde sonra” yayınlayın dediğini ve ardından hastalandığını yazdı. Bu arada Fotieva, kendisinin iki buçuk haftadır hasta olduğunu da belirtiyor. Fotieva, makaleyi Kamenev'e yazdığı mektubun yanına iliştirmedi. Fotieva,  Lenin, Troçki'nin bu sorun üzerinde anlaştıkları için Parti Kongresi'nde (Izv TsK 9, 1990, 1561.) Troçki'nin kendi bakış açısını savunmasını istediği için Troçki'ye iletildiğini bildirdi. Her iki mektubunda da Fotieva, bu makalenin üç bölümünden ilki - en azından bugün elimizde olduğu gibi- 30 Aralık tarihli olmasına rağmen, Lenin'in bu makaleyi 31 Aralık'ta dikte ettiğini belirtiyor.

11 Ocak 1924'te Glyasser Buharin'e yazdığı mektupta, Lenin'in "Milliyetler Sorunu" makalesini -napisal - "yazdığını" belirtiyor ve Glyasser, Lenin'in Troçki'ye notu da "yazdığını" ekliyor. Belli ki 5 Mart 1923 tarihli notu kastetmiş. (İzv TsK 9, 1990,163) Troçki, 1927 tarihli "Parti Tarihi Bürosuna Mektup"ta, Lenin'in notu Mdivani ve Makharadze'ye "yazdığını" söylüyor. Troçki, 1930 tarihli otobiyografisinde, Kamenev Lenin'in elyazmasına okuduğu 5 Mart 1923 tarihli mektubuna yine atıfta bulunur.

Ama bir yazı olamazdı ve "el yazması" olamazdı -Lenin Aralık 1922'den beri yazamamıştı.

Fotieva, 16 Nisan 1923'te Stalin'e gönderilmemiş mektubunda makalenin kendisine iade edilmesini ister, çünkü bu, Lenin'in arşivinde bulunan tek nüshadır. (lav TSK 9, 1990, 156) Aynı gün Kamenev'e yazdığı mektupta, makalenin tek nüshasının hala Lenin'in "gizli arşivinde" olduğunu söylüyor. Bu nedenle Kamenev'e bir kopyasını göndermedi. Bunu Troçki'ye "ilettiğini" belirtiyor ancak nasıl yapılacağını belirtmiyor.

Krupskaya, 18 Mayıs 1924 tarihli Merkez Komitesine yazdığı mektupta, Lenin'in ulusal sorun hakkındaki makalesinin tek nüshasının Lenin'in kız kardeşi Maria Il”inichna'nın elinde olduğunu söyledi. (XI,V 594) 1929'da Volodicheva, Lenin'in 20 Aralık ile Mart 1923'ün başı arasında dikte ettiği tüm materyallerin beş nüshasının yapıldığını, bundan sonra Lenin'in artık çalışamayacağını veya konuşamayacağını yazdı. (XI.V 592)

Sonunda Lenin'in "Milliyetler Sorunu" olarak basılan makalenin nüshası, Troçki'nin Lenin'den aldığını iddia ettiği 5 Mart 1923'teki orijinalinden yaptığını söylediği nüshanın bir kopyasıdır. 16 Nisan 1923'te Troçki, bu makalenin kopyalarını ve ayrıca Lenin'in kendisine (Troçki) ve Mdivani ve Makharadze'ye yazdığı 6 Mart 1923 tarihli mektubu Merkez Komitesine gönderdi. (lzv TsK 9, 1990,158). Ertesi gün 17 Nisan 1923, Merkez Komite'ye yazdığı başka bir mektupta Troçki, 5 Mart'ta Lenin'in "Fotieva aracılığıyla" makaleyi Politbüro'ya iletmesini yasakladığını iddia etti. (ibid. 160-1)

Bu, Troçki'ye göre, bu makalenin mevcut tek nüshasının, Glyasser'in talebi üzerine aslını Lenin'in sekreterliğine iade etmek zorunda kaldığı için yaptığı bir nüshanın bir kopyası olduğu anlamına gelir. (ibid. 160)  "Milliyetler Sorunu"nun orijinali bugün bilinmemektedir.

Sakharov'un, Lenin'in "Milliyetler Sorunu"nu yazdığı konusunda güçlü şüpheleri var. Stephen Kotkin siyasi önyargısında sunu belirtiyor:

Karşı dosya bariz bir şekilde taraflıydı. Sadece Bir örnek: Pilipe Makharadze'nin Merkez Komite'ye yazdığı gizli mektubun, Kamenev'in yanıtıyla birlikte göçmen Menşevik Sosyalist Herald'a sızdırıldığını, yani Gürcülerin devlet sırlarını ifşa ettiği göze çarpan gerçeği göz ardı ediyordu. (Kotkin 489)

ve Lenin'in yazarlığını tümüyle reddediyor:

Krupskaya neden bu belgeyi, "Kongreye Mektup"u 12inci Parti Kongresine göstermeyi seçmedi? O, "Milliyetler Sorunu Üzerine Notlar"ı öne sürmüştü, bu, hiç ilgi çekmemiş, bariz bir sahtekarlıktı.(Kotkin501))

Kotkin, Sakharov'un analizinden yararlanarak detaylandırıyor:

"Milliyetler Sorunu Üzerine Notlar" başlıklı makale, Lenin'in milliyetler hakkında yaşamı boyunca ve hatta son zamanlarda görüşlerinden önemli ölçüde ayrıldı, konfederasyonu savunması. Lenin'in sözde "Notları" 30-31 Aralık 1922 tarihliydi ve Fotiyeva daha sonra uzun makalenin on beş dakikalık iki oturumda dikte edildiğini gözlemledi. Daktilo metninde bir imza veya yazar baş harfleri yoktu. Mevcut kanıtlar, Krupskaya'nın ve Lenin'in sekretaryasındaki personelin, Lenin'in iradesi olarak yorumladıkları şeyi uydurmak için yaptıkları bir manevraya güçlü bir şekilde işaret ediyor. Gürcü meselesi üzerinde kullanıldığını biliyorlardı; gerçekten de onu bunun üzerine yumurtaladılar.

Kotkin daha sonra Krupskaya ve sekreterlerin Troçki ile iş birliği yapmış olabileceğini öne sürüyor:

Troçki de bu noktada suç ortağı olmuş olabilir. Lenin'in "Milliyetler Sorunu Üzerine Notlar"ını Merkez Komitesi'nden önce- ve güya Lenin'in üçüncü felç darbesinden önce- aldığı, ancak açıklanamaz bir şekilde bunlara bağlı kaldığı iddiası üzerine tartışmalar çıktı. Lenin'in sözde diktesi, Troçki'nin Pravda'da (20 Mart 1923) yayınladığı görüşlerle örtüşüyor.

Daha da belirginleştiren, Lenin'in sekreterleri, üçüncü büyük darbesini geçirdikten ve konuşma yeteneğini kalıcı olarak kaybettikten sonra bile, Lenin'in sekreterleri, Lenin'in gelecekteki bir Parti Kongresine sunacağı Milliyetler Sorunu" raporu için Gürcistan'a ilişkin karşı dosya üzerinde çalışmaya devam etmişlerdi. (Kotkin 494)

"Milliyetler Sorunu..." nun oluşturulma tarihi hakkında şüphe uyandıran başka bir belge daha var. Sakharov onu alıntılıyor ve analiz ediyor.

 "Sekreterlerin "Günlüğünde" tarihi dolaylı olarak gösteren bir belge var. "Muhtıra" (lit. Hafıza için) başlıklı daktiloyla yazılmış bir metinle "Günlüğe” yapıştırılan bir kâğıt parçasından bahsediyoruz. (RGASPI. F5. Op. 1. D. 12. L. 34) Küçük değişikliklerle PSS'de (XLV,592) yayınlanmış. Konumuz için büyük önem taşıdığından, metnini arşivde saklandığı şekliyle sunuyoruz:

Muhtıra (lit. "hafıza için") Merkez Komitesi üye sayısındaki artışla ilgili mektupta, genişlemiş Merkez Komitesinin W.P.I ile ilişkisi veya üyeleri atlanmıştır. Hedeflenen konular "Dikkat edilecek konular"|

1. Tsentrosoyuz Hakkında |Kooperatif Tüketici Birliği ve NEP açısından anlamı.

2. Glavprofobr [Mesleki Eğitim Kursu]'nun halk arasındaki halk eğitim çalışmaları ile ilişkisi üzerine.

 3. Ulusal sorun ve enternasyonalizm üzerine (Gürcü partisindeki son çatışmayla bağlantılı olarak).

4. 1922'de yayınlanan halk eğitimi istatistikleri hakkında yeni kitap hakkında.

Belgenin imzasız, tarihsiz ve herhangi bir dipnot içermemesi, Lenin ile bu kayıt arasında herhangi bir ilişki kurulmasını imkânsız kılıyor. Notun "Amaçlanan konular" olarak belirlenen bölümünün içeriği, bu belgenin Lenin'in yazarı olduğu konusunda kesin bir şey söylememize izin vermiyor. Böyle bir kayıt, ancak ya Lenin'in diktesiyle ya da onun katılımı olmadan yapılabilir.

"Günlük" deki görünümünün gerçeğinin anlaşılması gerekiyor. V. l. Lenin'in Tüm Eserlerinin 45inci cildine ilişkin notlarının yazarları bunu 27 veya 28 Aralık 1922'ye tarihlendirdiler.

Lenin'in 30 ve 31 Aralık 1922'de “Milliyetler Sorunu veya "Özerkleştirme" notları üzerine çalışmasının geleneksel versiyonuna bağlı kalırsanız, o zaman "Hafıza İçin" notunun çıkış zamanı 26 ile 29 Aralık arasındaki dönem için olmalıdır. Ancak, Sekreterler Günlüğünde (S]) 10 Şubat 1923 tarihli "dergi" kaydından sonra yer alıyor.

Aşikâr ki , bu tesadüfi değildi, çünkü Lenin'in ulusal devlet inşasına olan ilgisinin Şubat ayında belgelenmesine ve Gürcistan Komünist Partisi'ndeki çatışmanın materyalleri üzerine sözde "Lenin Komisyonu"nun çalışmalarıyla ilgili tahrif edilmiş "Lenin notlarını" desteklemesine izin verdi.

SJ'nin tahrif edilmiş kısmı, Lenin'in ulusal sorun hakkındaki “makale” nin yazarlığını dolaylı olarak doğrulama fırsatı buluyor ve notlar da SJ'nin gerçekliğine tanık oluyor (306-7, not)

Çeviri; Erdogan A

Haziran 2022

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.