Header Ads

Header ADS

Lenin'in vasiyeti Sahtekarlığı, Grover Furr - 1

PDF indir

Grover Furr’un yeni çıkan bu kitabı ağırlıkla Sovyet Arşivlerine erişim sağlayan Valentin A. Sakharov’un ele alınan konularla bağlantılı belgeleri araştırma, inceleme ve çıkarımlarına dayanıyor. Ele alınan ve incelenen belgelerin orijinal tarihleri bu çıkarımlar acısından belirleyici önem taşıdığından kimi sayfa veya paragrafı geri donup tekrar okumayı gerektiren, düşünmeye ve karşılaştırmaya zorlayan bir niteliğe sahip. Bu nedenle kitabi okumaya başlamadan Lenin’in durumu hakkında bilinmesi ve akılda tutulması gereken en önemli tarihler şunlar;

Lenin, Aralık 1922'den itibaren artık "yazamaz" hale gelmiş ve sekreterlere dikte etmek zorunda kalmıştı. Aralık 24 de Lenin’in sağlığı acısından Politbüro günde iki defa ama 5-10 dakikayı geçmeyecek şekilde dikte yapma hakkini veren kararı almıştı.

Lenin, 10 Mart 1923'te geçirdiği felç nedeniyle artık dikte edemiyor, hatta konuşamıyordu bile.

Sakharov’un kimi konuları incelemesi ve çıkarımları ele alınan verili yazının orijinal tarihi, mektup ve diğer yazışmaların, yazıların tarihleri, sözü gecen bir makalenin “hangi tarihte” yayınlandığı karşılaştırmalarını içeriyor.  Bu karşılaştırmalar sonucu, devamında göreceğimiz gibi, Lenin’e atfedilen 4 makalenin ona ait olmadığı çıkarımını yapıyor. Buna ilave olarak Lenin’in “Milliyetler sorunu “üzerineyazısının da ona ait olamayacağı sonucuna ulaşıyor.

Kitapta çıkarımları destekleyen yazışmalar ve mektuplara yer veriyor ve bunlarla sözde orijinal Lenin’in makalelerinin içerik, tarih, imza vb., karşılaştırmalarını yapıyor.

Bu özet içinde temel olarak “Lenin’in vasiyeti” olarak tanımlanan “Kongreye Mektup” ve  “Milliyetler sorunu” bolumu var.  İlave olarak; “Stalin, Lenin'i Kendi Amaçları İçin İzole Etmeye Çalıştı mı?”, "Daha Az Ama Daha İyi” yazısı Stalin'e mi Yönelikti?” kısa bolümler var.

Sadece tarih acısından değil, belgelerin nasıl çarpıtıldığı, gelecekte kullanmak için nasıl sahte belge yaratıldığı konusunda bilgilenmek, yöntemi anlamak ve incelemede kullanmak acısından, okunması gerekli- belki daha güçlü bir kelime kullanmak gerekir- zorunlu olan bir kitap.

Erdogan A

***

Sovyet Arşivleri

Sovyetler Birliği'nin sona ermesinden sonra eski Sovyet arşivlerinden belgeler yayınlanmaya başladı. Arşivlerin araştırmacılara açılması ve arşiv belgelerinin makale, kitap ve önemli belge derlemelerinde yayımlanması süreci zamanla hızlandı. Bu birincil kaynak materyal, Kruşçev'in zamanından beri “kabul edilmiş” olan Stalin döneminin versiyonunu veya Sovyet tarihini çürüten kanıtlar sağlıyor.

Valentin A. Sakharov'un Lenin arşivlerindeki araştırması bunun çarpıcı bir örneğidir. Elinizdeki kitabın dayandığı Sakharov'un çalışması, Kruşçev'in zamanından bu yana, Stalin döneminin birçok önemli olayını içeren Sovyet tarihinin yalanlara ve uydurmalara dayandığını doğrulamaktadır.

"Lenin vasiyeti"ni ve Stalin karşıtı belgeleri uydurma olarak ifşa etmenin en dolaysız sonucu, Troçki kültünü ortadan kaldırmasıdır. Troçki'nin Parti lideri olarak onun yerine geçmek için Lenin'in tercihi olduğu iddiası her zaman Lenin tarafından dikte edildiği ve "vasiyet"te yer alan Stalin karşıtı belgelere dayandırılmıştır.

Eski Sovyet arşivlerinden alınan belgeler, Moskova Duruşmaları sırasında Sovyet kovuşturması tarafından Troçki'ye yöneltilen suçlamaların geçerliliğini kanıtlamayı zaten mümkün kılmıştı. Bunlar arasında Sovyet liderlerini öldürmek için komplo kurmak, Naziler ve Japon faşistleriyle iş birliği yapmak ve Nazi ajanları ve Sovyet faşistleriyle gizli anlaşma içinde Sovyet ekonomisini sabote etmek için Sovyet merkezli takipçileriyle birlikte çalışmak, Troçki’nin komplolarından sadece en öne çıkanları.

"Lenin vasiyetnamesi" belgelerinin de uydurma olduğu artık saptanmış olmasıyla, şu anda elimizde yeterli, birincil kaynak kanıtlarına sahip olduğumuz bu suçlar, uzun vadede Troçki kültünü yok edecektir. Troçki kültistlerinin kanıtları kabul etmelerini ve hain gurularına bağlılıklarını bırakmalarını pek bekleyemeyiz. Bununla birlikte, diğerleri, kanıtların nesnel bir değerlendirmesine açık olacak ve kaçınılmaz sonucu çıkaracaklardır.

Stalin döneminin Sovyet tarihinin “kabul edilmiş” versiyonu, eski Sovyet arşivlerinden gelen birincil kaynak kanıt seli tarafından patlatıldı.

Tüm kahramanlığı ve trajedisi içinde bu döneme ilişkin gerçeği keşfetmeye kendini adayan araştırmacılar, sabırla bu belgeleri incelemeye ve şu anda mevcut olan çok sayıda kanıt temelinde bu tarihi yeniden yazmaya başlamalıdır.

Bu kitap, Sovyet tarihi üzerine diğer çalışmalarımla birlikte, bu temel görevi yerine getirmeye yönelik mütevazı bir çabayı temsil ediyor.

Giriş

Lenin'in son yazılarının “kabul edilmiş” hesapları, Lenin'in Joseph Stalin hakkında bir dizi olumsuz yorum içeren bir "vasiyet" bıraktığı ve Lenin'in Stalin'i Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) Genel Sekreteri konumundan çıkarmak istediği versiyonunu kabul ediyor. ). Bu versiyon kısmen, Parti lideri olarak Stalin'in yerine geçme kampanyasında bunu hevesle benimseyen Troçki'den; kısmen Lenin'in Konstantinovna Krupskaya'sından; ve kısmen Nikita Kruşçev’ den ve Kruşçev döneminden Lenin'in eserlerinin beşinci ve son baskısı olan Polnoe sobranie Sochinenii ("Yazıların Tam Koleksiyonu") veya PSS den kaynaklanmaktadır.

Lenin'in son Yazılarından hangisinin onun "vasiyetini" oluşturduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Bu kitabın okuyucusunun anlayacağı gibi, bunun nedeni, "Lenin'in vasiyeti" kavramının başkaları tarafından icat edilmiş olmasıdır, bu terimi hiç kullanmayan ve açıkça bir "vasiyet" bıraktığının asla farkında olmayan Lenin tarafından değil. Karısı Nadezhda Krupskaya'nın 1925'te kabul ettiği gibi, Lenin hiçbir "vasiyet" yapmadı. Lev Troçki de bunu kabul etti, ancak daha sonra Sovyetler Birliği'nden sürgündeyken Lenin'in bir "vasiyet" bıraktığı iddiasını yeniden canlandırdı, bunu yapmak kendi çıkarına uygun görünüyordu. 1922 boyunca Lenin'in sağlığı kötüye gitti. Mayıs 1922'de ilk felci geçirdi. 16 Aralık 1922'ye gelindiğinde, Lenin'in kas kontrolü o kadar bozulmuştu ki artık yazamıyordu. Bu tarihten itibaren, çalışamayacak kadar hasta oluncaya kadar Lenin, bu zor bulduğu görevi bir sekretere dikte etmek zorunda kaldı.

Eldeki kayıtlardan tespit edebildiğimiz kadarıyla, Lenin 12 Aralık 1922'den sonra hiçbir parti lideriyle bir daha asla yüz yüze görüşmedi. Sadece karısı Nadezhda Krupskaya, kız kardeşi Maria Il'inichna Ulyanova, sekreterliğindeki kadınlar, doktorları ve hemşireleri kendisini bizzat ziyaret etti. Lenin'e atfedilen ve 12 Aralık 1922'den sonraki yazıların hiçbiri onun şahsiyetini, yani el yazısı, imzasını ve hatta adının baş harflerini taşımamaktadır. Bu kitap büyük ölçüde Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Valentin A. Sakharov'un araştırmasına dayanmaktadır. Moskova Devlet Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan 2003 tarihli Lenin'in “Siyasi Ahit” kitabı, Lenin'in eserlerinin birçok arşiv kopyasına, bu eserlerin taslaklarına ve Lenin'in “vasiyeti” sorunu ile ilgili diğer önemli belgelerin orijinallerine yıllarca erişmenin ve incelemenin sonucudur.

Lenin'in Son Yazıları

"Lenin'in vasiyeti" kavramı Lenin'in ölümünden sonra ortaya çıktığı ve hiçbir zaman net olarak tanımlanmadığı için, Lenin'e atfedilen hangi belgelerin "vasiyet” in bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlık var. Sakharov, Lenin'in son yazılarını iki gruba ayırıyor: dikte edilse de sorunsuz bir şekilde Lenin'in eseri olanlar;ve Lenin'e atfedilen ancak onun yazarlığından şüpheli olanlar. Lenin'in yazarlığından şüphe duyulmayan metinler şunlar:

* Gosplan Üzerine Notlar: 27 Aralık 1922, CW 36, 598-602 tarihli "Devlet Planlama Komisyonuna Yasama Görevlerinin Verilmesi". Rusya Cumhuriyeti Merkez Komitesi ve Halk Komiserliği için Yeniden Yapılanma Planının Geliştirilmesinin Başlangıcı( TK Üye Sayısının Artırılması Bölümüne Ek) 29 Aralık 1922 -CW 36, 603-604.

*"Bir Günlükten Sayfalar" Makalesi - İngilizce basımındaki başlık "Eğitim Üzerine"-CW 33, 462-466. "Madde"3"İş birliği Üzerine"-CW 33, 467-475

* "Makale" “Devrimimiz (N. Sukhanov’ un Notlarından Apropos)"-CW33, 476-480

*RKP(b)'nin "İşçi ve Köylü Teftişini Nasıl Düzenlemeliyiz" AYM'nin Yeniden Düzenlenmesine Dair Makalenin Orijinal Hali(19-23Ocak1923)CW 33, 481-486

* "Daha Az Ama Daha İyi" (Ocak sonu-Mart başı 1923)CW 33, 487-502

Lenin'in yazarlığına ilişkin şüphe uyandıran metinler şunlardır:

*"Kongreye Mektup"(24-25 Aralık 1922 dikteleri) ve "24 Aralık 1922 tarihli Mektubuna Ek" 4 Ocak 1923cw 36, 593-595; CW36, 596.

* Troçki'ye Mektup, 5 Mart 1923. CW 45, 607

* Mdivani ve Makharadze’ ye Mektup, 6 Mart 1923 tarihli. CW 45, 607-8.

*Stalin'e gönderilen "Ültimatom Mektubu", 5 Mart 1923.CW 45, 607-8.

Sakharov, Lenin'in yazarlığına itiraz edilmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu belgeleri tartışıyor. Ben kitapta sadece Lenin'in yazarlığı şüpheli olan belgeleri tartışacağım.

Moskova Devlet Üniversitesi'nde bir profesör olarak Sakharov, Lenin'in sekreterliğinden bu birincil belgelerin çoğuna -tamamından çok uzak olsa da- ve diğer materyallere erişim sağladı. Bu yazının yazıldığı tarihte (Mart2022) bu belgeler hala diğer araştırmacıların kullanımına açık değil. Sakharov bu belgelerin birçoğundan kapsamlı alıntılar yapıyor, diğerlerini anlatıyor ve en önemlilerinden birkaçının fotoğrafını çoğaltıyor.

Sakharov’ un 716 sayfa uzunluğundaki kitabı, bu kitabın ilk altı bölümünün temel kaynağıdır.

İşçi ve Köylü Teftişi"

Lenin'in eserlerinin en geç ve son Sovyet baskısı Sobranie Soçineni (PSS) Polnos'tur . Bu baskıda, Ocak 1923 tarihli "İşçi ve Köylü Teftişini Nasıl Yeniden Örgütlemeliyiz" makalesinin sondan bir önceki paragrafı şöyledir:

Merkez Komitemiz, katı bir şekilde merkezileşmiş, son derece yetkili bir grup haline geldi, ancak bu grubun çalıştığı koşullar, onun yetkisiyle orantılı değil. Önerdiğim reform bu eksikliğin giderilmesine yardımcı olmalıdır ve Siyasi Büro'nun tüm toplantılarına belirli sayıda katılmakla görevli olan Merkez Kontrol Komisyonu üyeleri, ne Genel Sekreterin (Rusça orijinalinde gensec) ne de Merkez Komitesinin diğer herhangi bir üyesinin] soru sormalarını, belgeleri doğrulamalarını engellemek ve genel olarak kendilerini her şeyden ve tam olarak haberdar etmek için. işlerin uygun şekilde yürütülmesi üzerinde en sıkı denetimi uygulamaktan istisnasız kimsenin otoritesine izin vermemesi gereken kompakt bir grup oluşturmak zorunda kalacak. (XLV 387; CW 33. 485)

Bu "Gensec" (= Genel Sekreter) pasajı, 1970’te PSS'nin XLV. Cildinin yayınlanmasına kadar Lenin'in bu makalesinin hiçbir baskısında yoktu. Neler oluyor burada? Makale 25 Ocak 1923'te Pravda'da basıldı. Bu nedenle, muhtemelen Lenin, 23 Ocak tarihli Doktorlar dergisinde bahsedilen 45 dakikalık uzun diktede makale üzerindeki çalışmayı tamamladı:

23 Ocak. Vladimir Ilyich, saat 11'den 4'e kadar 2 tablet somiacetin'den sonra uyudu. Uyandı, 2 hap aldı, hemen uykuya daldı ve saat 9'u çeyrek geçeye kadar uyudu. İyi bir ruh hali içinde uyandı. Masajı yapıldı. Kahvaltıyı afiyetle yedi. Sabah bir stenografa 45 dakika dikte etti ve okudu. Doktorlar Vladimir İlyiç'i bir buçukta gördüler. Morali iyiydi, başı zindeydi ve ağrımıyordu. Öğle yemeğinden sonra Vladimir İlyiç 1 saat uyudu. Kendini tatmin edici hissetti. Okudu.

Sakharov bu makalenin arşiv kopyalarını inceledi. Makalenin son hali, daktiloyla yazılmış dört nüsha ile temsil edilmiş. Hepsi 23 Ocak 1923 tarihlidir. Tarih daktiloyla yazılmıştır, makalenin metniyle aynı anda yürütülmüştür. Bunlardan biri, 10 Mart 1923'te Lenin arşivine ulaştığında kaydedildi ( delo 42, b/No.) [960]. Her birinde, makalenin metni basılmadan önce; "Pravda'da 25.1.23'te, No. 16'da yayınlandı."

Lenin'in bu makaleyi basılı olarak okuduğuna dair iyi kanıtlar var.

Bunlardan birinde (ikincisi) üst kenarda, bir delgeçle yapılmış delikler var, bu sayede levhalar, Lenin'in çalışmasını kolaylaştırmak için özel bir klasöre yapıştırılmış. Bu, bu makaleyle birlikte saklanan Volodicheva'nın M.I. Ulyanova için yazdığı: "Lütfen Vladimir Ilyich'i tüm makalenin baştan sona bir klasöre eklendiği konusunda uyarın" notuyla onaylanıyor.

Bu makalenin iki nüshası var, iki kopya gazete kupürleri (Pravda, 25 Ocak 1923) "WPl nasıl yeniden düzenlenir" makalesiyle (kağıtlara yapıştırılmış metin içeren gazete kupürleri). Makalenin bir gazete versiyonunda, deliğin üst kenar boşluğunda delikler var, bu da Lenin'in onları okuduğunu gösteriyor. (299)

Bu, sorunu perçinliyor gibi görünüyor. Lenin ya makalesinin basılı halini okudu ya da her halükârda okuyacağına dair bir varsayım vardı. Lenin, Genel Sekreter hakkındaki pasajı eklemiş olsaydı ve sonra çıkarıldığını görmüş olsaydı, kesinlikle şikâyet ederdi ve şikayetinin kaydı kalırdı.

Eğer Stalin -çünkü bu pasajın daha önceki baskılarda olmaması uygun bir şekilde ve herhangi bir kanıt olmadan Stalin suçlandı- bunu ayarlamış olsaydı, korkunç bir şans almış olurdu. Ancak Stalin'in bu makalenin veya Lenin'in makalelerinden herhangi birinin yayınlanmasına herhangi bir şekilde müdahale ettiğine dair hiçbir kanıt yok.

10 Ocak 1924'te Moskova yakınlarındaki bir Parti konferansının transkriptinde, yakın zamana kadar MK üyesi olan Sol Muhalif Timofei V. Sapronov, Lenin'in bu makalesinin "değiştirilmeden basıldığını" ve " Politbüronun hiçbir şeyi değiştirmediğini" söyledi.

SAPRONOV: Yoldaşlar, bu soruyu anlamıyorum.

*Makale değişmeden basıldı mı?

SAPRONOV: Evet, değişmeden. Politbüro hiçbir şeyi değiştirmedi.

Sakharov, Lenin'in makalesinin "gensec" pasajı ile versiyonunun kaynağını da keşfetti.

Yukarıda tartışılan makalenin metinlerinin saklandığı arşiv dosyasına (No. 23543) ek olarak, makalenin üç metninin saklandığı başka bir (No. 24821) olduğu ortaya çıktı. Rabkrin'i nasıl yeniden düzenlemeli. "Bunların tamamı, 23543 sayılı dosyadaki yazının varyantlarından, Genel Sekreter ile ilgili tezi içermeleri bakımından farklılık göstermekte. Aynı zamanda, birincisi tarihleme ve ikincisi Metinde Genel Sekreter'in tezi farklı yerde olmasından doğan farklılık. İkinci (l.1-5, 5-10) tarihli 22 Ocak, üçüncü (1.11-15)-Ocak23. Bu sonuncunun ilk sayfasında daktilo işareti var. 25 Ocak'ta Pravda'da bir makalenin yayınlanması hakkında ve 23543 numaralı dosyada saklanan 23 Ocak tarihli metinlerden temelde farklı değil. Bu nedenle, Genel Sekreter hakkında tezi içeren makale metninin iki versiyonunun varlığından bahsedebiliriz.

22 Ocak tarihli metinlerde Genel Sekreter ile ilgili sözler daktilo ile yazılmış, yani makalenin ayrılmaz bir parçası. 23 Ocak tarihli metinde bunlar yok. Bununla birlikte, içinde el yazısıyla yazılmış bir ekleme var: "ne genel Sekreter ne de hiç kimse”, ve aynı satırın başlangıcından önceki kenarda, görünüşe göre bir öncekinin devamı olan (ilk bölümün okunması zordur) ve şu şekilde anlaşılabilen yazıt var: "Merkez Komitesinin diğer üyelerinin" kısaltılmışı GF. Ekin tamamı şöyle görünüyor: “ne Genel Sekreter ne de Merkez Komitesinin diğer [diğer] [üyeleri].”

Bu makalenin oluşturulma tarihiyle ilgili materyaller, onun üzerindeki çalışmanın farklı aşamalarını ve ayrıca Lenin'in önceki döneme ait belgeleriyle organik bağlantısını yakalıyor. Bu koşullar ve yayımlanma zamanı -Lenin'in hâlâ çalışma olanağına sahip olduğu dönem- ve onun gazete metnini tanıdığı gerçeği, RCP(b) Merkez Komitesi Genel Sekreteri'nden T'sKK'ya yönelik tehlikeye ilişkin hiçbir uyarının bulunmadığı versiyonun Lenin'e ait olduğunu kabul etmek için yeterli bir gerekçe teşkil etmektedir. (301, 303-4)

Makalenin daktilo edilmiş arşiv kopyalarından birinden bir sayfanın fotoğraf kopyaları ve makalenin "Pravda" yayınlandığı şekliyle kanıtları, "gensec" taslaklarından birinin paragrafının, el yazısı "gensec" pasajının eklendiği bir reprodüksiyonu yazılan satırın üstünde, Sakharov'un kitabında yeniden üretildi.

“Lenin’in (ahiti) vasiyeti” Sahtekarlığı

Pravda'da basıldığı şekliyle matbu versiyonu, Lenin'in okuyacağı beklentisiyle gönderildiğinden, "gensec" pasajını Lenin'in yazmadığı açıktır. Mevcut kanıtlar, Lenin'in sekreterlerinden biri olan Maria Akimovna Volodicheva'nın bu sahtekarlığa katıldığını gösteriyor. Maria, Lenin tarafından yazılan makalenin "gensec" pasajını içermediği çıkarımını destekleyen notu yazdı:

Bu, Volodicheva'nın MI Ulyanova için yazdığı bu makaleyle birlikte saklanan notla doğrulanıyor: "Lütfen Vladimir Ilyich'i tüm makalenin başından sonuna kadar bir klasöre eklendiği konusunda uyarın."(299)

Ama öyle görünüyor ki Volodicheva da "gensec" pasajının eklenmesine taraftı. 22 Ocak tarihli "Gensek pasajını” içeren metinlerden biri, birinci yaprağın sol üst köşesinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunmaktadır:

“İki doğru (italik olarak yazılan kelime zorlukla okunuyor, -VS) nüshalarda düzeltmeler yapılmış olmadan.”

Kayıt, el yazısına ve karakteristik imzaya bakarsak, MV Volodicheva tarafından yapılmıştır. (301)

22 Ocak ile 23 Ocak arasındaki "gensec" belgelerinin tarihlerinin farklı olması, 22 Ocak tarihinin daha sonra -belki de çok daha sonra eklenmiş olma olasılığını akla getiriyor. Ancak bu pek bir anlam ifade etmeyecektir. Lenin basılı versiyonu görmüştü, neden bir taslağa "gensec" pasajını ekleyip sonra bunu saklıyoruz? Bu nedenle, Volodicheva büyük olasılıkla, makale basılmak üzere gönderilmeden önce 22 Ocak'ta "gensec" pasajını ekledi.

Ancak Volodicheva bağımsız bir siyasi aktör değildi. O sadece Lenin'in sekreterlerinden biriydi. Bu sahtekarlık planını kendisi planlamış olamaz. Üstelik bu, Lenin'in son yazılarının tahrif edilmesinin tek örneği değildir. Göreceğimiz gibi, önemli belgelerde sözde Lenin'e ait daha birçok tahrifat var.

Volodicheva'yı bu hale kim getirmişti? Lenin'in sekretaryasında, Lenin'in kendisi dışında, sekreterlere talimat verme yetkisine yalnızca bir kişi sahipti: Lenin'in karısı Nadezhda Krupskaya.

Bu konu -Lenin'in Ocak 1923 tarihli bir makalesine bu "anti-gensec" pasajın yarıda kesilerek eklenmesi- önemlidir, çünkü Lenin'in son yazılarının tahrif edildiği suçlamasının sadece Sakharov'un bir hipotezi olmadığının somut kanıtıdır. Gerçek tahrifat yapılıyordu. Üstelik bu tahrifatın Lenin'in kendi sekretaryasında gerçekleştiğinin somut kanıtıdır.

Krupskaya'nın burada sorumlu olduğunu bilmemiz önemlidir. Görünen o ki,Lenin'in son yazılarının çok daha fazla ve çok daha önemli tahrifatlarında Krupskaya merkezi bir figürdü. Lenin'in son yazılarında yer alan ve Stalin karşıtı eğilim taşıyan tüm belgeler, üzerindeki tarihlerden çok sonra dolaşıma girmiştir. Hepsi Krupskaya tarafından dolaşıma sokuldu. Göreceğiz ki, Lenin'in bu belgelerin yayınlanmasını geciktirmek istediği açıklaması, onun hiçbir aktivitede bulunamadığı, artık konuşamadığı bir zamanda yapılmıştı.

Kongreye Mektup

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.