Header Ads

Header ADS

Lenin'in vasiyeti Sahtekarlığı, Grover Furr - 2

Önceki sayfa

Kongreye Mektup

Geleneksel olarak "Kongreye Mektup"un (L2C) bir parçası olarak sınıflandırılan ilk belge 23 Aralık 1922 tarihlidir. (XLV 343-4; CW 36, 593-4) Sakharov şunları not eder:

23 Aralık'taki dikte, belki de içinde ortaya konan sorular sonraki diktelerde daha kapsamlı bir gelişme gösterdiği ve yaratılış tarihinin çok açık göründüğü için, geleneksel tarih yazımının hiçbir zaman gerekli olan dikkatini çekmedi. Geleneksel olarak bunun "Kongreye Mektup"un (278) ilk bölümü olduğu kabul edildi.

"Geleneksel olarak" ama orijinal olarak değil. Aslında, Kommunist dergisindeki "Kruşçev" baskısına kadar -numara 9, 1956, sayfa 16-17.Sakharov, SBKP (B)'nin XV Kongresi Bülteninde (30)- " Kongreye Mektup" ("vasiyet" olarak da bilinir) metinlerinin "Özellikler" ve bunlara " ek", 23 Aralık diktesi olmadan yayınlandı, şimdi [Kruşçev, 1956'dan beri] "Kongreye Mektup"un ilk bölümü olarak kabul ediliyor. (279)

XV Parti Kongresi 2-19 Aralık 1927'de yapıldı. "Lenin'in Ahiti" hakkındaki İngilizce Wikipedia sayfası şöyle diyor

Lenin'in vasiyetnamesinin tam İngilizce metni, Eastman'ın 1926'da The New York Times ‘ta yayınlanan bir makalesinin parçası olarak yayınlandı.

Bu doğru değil. Max Eastman tarafından Times'a aktarılan bu versiyon, 23 Aralık 1922 tarihli belgeyi içermemektedir, Eastman'ın "vasiyet" metnini dolaylı olarak Lenin'in karısı Nadezhda Krupskaya'dan aldığını biliyoruz. Bu nedenle Krupskaya, 23 Aralık 1922 belgesini "Kongre'ye Mektup'un bir parçası olarak, muhalefete ilettiğinde, bunlarda daha sonra Fransa'ya götürdüklerinde dahil etmediler- Eastman buradan (Fransa’dan, “ek” siz) aldı.

Bu tarih, 23 Aralık 1922 belgesinin gizemini derinleştirmeye hizmet ediyor.

23 Aralık (MA Volodicheva'nın girişi). (Saat) 8'den biraz sonra Vladimir İlyiç beni dairesine çağırdı. 4 dakikada dikte etti. Kötü hissetti. Doktorlar çağrıldı. Dikte etmeye başlamadan önce, “Size kongreye bir mektup yazdırmak istiyorum. Yazın. “Çabucak dikte etti, ama hasta durumu belliydi. Sonlara doğru tarihin ne olduğunu sordu. Neden. Neden bu kadar solgundum, neden kongrede değildim, orada geçirebileceğim zamanı almasına üzüldü. Başka emir almadım. (CW 42, 4811)

Bu giriş kafa karıştırıcı. Burada iki kez bahsedilen kongre -çünkü Lenin (sözde) Volodicheva'ya neden kongreye katılmadığını sordu- 23-27 Aralık 1922'de Bolşoy Tiyatrosu'nda toplanan 8. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi olmalı. Bir sonraki Parti Kongresi'ne, yani on ikinci partiye dair net bir referans yok.

İkinci bir sorun, bu girişin tarihidir. Ertesi gün, 24 Aralık için SJ'ye giriş şu şekilde başlar:

24 Aralık (MA Volodicheva'nın girişi). Ertesi gün (24 Aralık)

Ertesi gün" ifadesi, 23 Aralık'ın yanı sıra 24 Aralık'ın kaydının da gerçek zamanlı olarak- o gün- değil, daha sonraki bir zamanda girildiği anlamına gelir. Yani, bu günlük, artık günlük girişlerin günlüğü değildir, ama başka bir şey, en azından bunun gibi girişler bir nedenden dolayı daha sonra oluşturuldu ve yapıldı.

Üçüncü bir sorun ise şudur. Doktorlar Dergisi 23 Aralık 1922'de akşam 20:30 civarında Vladimir Ilyich’ in bir sorudan endişe duyduğu ve uyuyamayacağından korktuğu için bir stenografa 5 dakika dikte etmek için izin istediğini belirtiyor. Buna izin veriliyor, ardından Vladimir İlyiç önemli ölçüde sakinleşiyor. Bu belgenin uzunluğu -228 kelime olan bir mektubun Lenin tarafından beş dakikada veya Volodicheva'nın iddia ettiği gibi dört dakikada yazdırılabileceğini hayal etmek zor. Bu, özellikle Lenin'in dikteye alışık olmadığı ve onunla başı dertte olduğu için olasılık dışıdır. Lenin'in dikte ile ilgili sorunlarını birazdan tartışacağız.

Bu mektubun iki taslağı olduğunu ve bunların önemli ölçüde farklı olduğunu keşfetti. Yazılı bir taslak Volodicheva tarafından paraflanır. Ancak, Lenin'in sekreterliğinde görevli sekreterlerden biri ve Stalin'in karısı olan Nadezhda S. Allilueva'nın el yazısıyla yazılmış bir taslağı da mevcuttur.5

Taslağın burada tartışılan bölümlerinin fotoğrafik reprodüksiyonları Sakharov'un kitabındadır (sayfa 352 ve 353 arasındaki levhalar).

Bu mektubun Lenin'in eserlerinin resmi İngilizce tercümesindeki versiyonu şöyledir:

Kongreye Mektup

Bu Kongrede siyasi yapımızda birtakım değişikliklerin yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. En önem verdiğim hususları size anlatmak istiyorum.

Listenin başına, Merkez Komite üye sayısını birkaç düzine hatta yüz kadar artırdım. Benim düşünceme göre, bu reform olmadan, eğer olayların gidişatı bizim için oldukça elverişli olmazsa, Merkez Komitemiz büyük tehlikede olur (ve bu güvenemeyeceğimiz bir şey).

O halde, Kongre'nin Devlet Planlama Komisyonu'nun kararlarına yasama gücü ile yatırım yapmasını, bu bağlamda Yoldaş Troçki'nin isteklerini -belirli bir ölçüde ve belirli koşullar altında- karşılamasını önermek niyetindeyim.

İlk konuya gelince, yani MK üye sayısını artırma konusu, Merkez Komitesinin prestijini yükseltmek, idari mekanizmamızı tam anlamıyla geliştirmek ve MK’nin küçük kesimler arasındaki Parti'nin geleceği için aşırı önem kazanma çatışmalarını önlemek için bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum

Bana öyle geliyor ki, Partimiz işçi sınıfından 50 ila 100 MK üyesi talep etme hakkına sahiptir ve bu sınıfın kaynaklarını gereksiz yere vergilendirmeden bunları ondan alabilir.

Böyle bir reform, Partimizin istikrarını önemli ölçüde artıracak ve bana göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha keskin hale gelmesi muhtemel ve olması gereken düşman devletlerin kuşatılmasındaki mücadelesini kolaylaştıracaktır. Partimizin istikrarının böyle bir önlemle bin kat artacağını düşünüyorum.

Lenin

23 Aralık 1922

MV tarafından kaldırıldı

Lenin'in sekretaryasının giden posta günlüğüne erişimi olan Sakharov'a göre, Lenin'in mektubu yazıldığı gün, 23 Aralık'ta Allilueva'nın el yazısıyla şu şekilde kaydedildi:

" Stalinu ( pis'mo VI k s"ezdu )""Stalin'e (VI'nın a/kongreye mektubu."(278)

Böylece Allilueva veya bu girişi kim yaptıysa, mektubun gerçekten de Stalin'e yönelik olduğunu açıkça belirtti. Bu da, "k s" ezdu "nun, " a / kongreye" değil, "a / kongreye hazırlanmak " anlamına geldiğini gösteriyor.

İki Versiyondaki Farklılıklar

El yazması versiyonun altı çizili başlığı “Kongreye Mektup” ( Pis'mo k s'ezdu )ve sağ üstte altı çizili “Kesinlikle gizli” (Strogo sekretno)  yazısı var. Bu gösterim, mektubun daktiloyla yazılmış versiyonunda ve Sovyet dönemi yayınlarında bulunmamaktadır. Her iki sürüm de büyük " V " -Bbl ile birlikte tanıdık " Vy " terimini kullanır. Bu, mektubun bir gruba değil bir bireye olduğu ve dolayısıyla "Kongreye" olmadığı anlamına gelir. Mektubun içeriği, içinde Lenin'in görevi Kongreyi hazırlamak olan Sekreterliğe ve dolayısıyla Genel Sekreter olan Stalin'e önerilerde bulunduğunu gösteriyor. Bu, Allilueva'nın giden posta günlüğündeki açıklamasıyla uyumludur. Bu mektubun bir parti kongresinin delegeleri için değil, bir bireye yönelik olması gerçeği, Volodicheva'nın Sekreterler Günlüğü'ndeki ifadesinin yanlış olduğu anlamına gelir. Bir yandan, "Görevli sekreterlerin Günlüğü"nde, dikteye başlayan Lenin'in şunları söylediğini yazıyor:

"Sana kongreye bir mektup dikte etmek istiyorum. Yaz!                   " Ama öte yandan, görünüşe göre kongre delegeleri için bir mektup yazdığını düşünmüyordu.  Aksi takdirde, onu Stalin'e göndermezdi. Ortaya çıka, bir yandan Lenin'in kongreye hitap ettiğini biliyor, öte yandan bundan haberi yok.

1963'te yaşlanmış bir Volodicheva, Genrikh Volkov'a Lenin'in kendisine bu "kongreye gönderilen mektup"la ne yapacağını söylemediğini, bu nedenle Fotieva’ ya, kendisine bunu Stalin'e göstermesini söyleyen Fotieva’ ya sorduğunu söyledi. Bu, Lenin'in bu dikte ile ne yapılacağı konusunda herhangi bir talimat vermediği anlamına gelir.

Ve bu, Lidia Fotieva'nın aşağıda tartışacağımız 29 Aralık 1922 tarihli mektubuyla çelişiyor. Ayrıca, bu mektubun orijinal olarak bir kişiye kişisel olarak gönderildiğini gösteren metinsel sorunları da hesaba katmamaktadır. Stalin'e gönderildiğine göre, onun için yazıldığını varsayabiliriz ve bu, el yazısı versiyonuyla doğrulanır. Bunun L2C çalışması için önemli etkileri vardır.

Bu mektubun bir parti kongresinin delegelerine yönelik olmadığını, ancak Merkez Komitesinin liderlerinden birine, büyük olasılıkla Stalin'e gönderildiğinin kabul edilmesi, şu sonucu kaçınılmaz kılıyor: Fotieva'nın ve Volodicheva'nın "tanıklıkları" kaynak çalışması ve tarihçilik için takip eden bütün sonuçlar açısından sahtedir. (283-4)

İşleyiş formülündeki "Sen" tekilinden [Bbi] "siz" çoğuluna [Bb] geçiş, sadece “mektup” VI Lenin'in Komple Çalışmalarında yayınlandığında yapıldı. Daha önce, Kommunist dergisinde (1956, No.9), Vl Lenin'in toplu eserlerinin 4. baskısının 36. Cildinde, bunun yanı sıra, RCP(b)'nin XIII Kongresinin transkriptinde olduğu gibi, metnin bu parçası doğru şekilde yeniden üretildi. Bu, Lenin'in metninin "revizyonunun", Lenin'in vasiyetnamesinin "Kruşçev" tarihçiliğinin oluşum döneminde, Lenin'in "Kongreye Mektup" efsanesi, Stalin'in "kişilik kültü"ne yönelik eleştiri kampanyasının önemli bir parçası olarak hizmet etmesi gerektiğinde tarih bilimine ve kamu bilincine tanıtıldığı zamanda yapıldığını gösterir. (288 )

Fotieva'nın Kamenev'e Mektubu

29 Aralık 1922'de Fotieva, Kamenev'e şunları yazdı:

29XI1-22. Yoldaş Stalin’e Cumartesi 23/ XII Vladimir İlyiç'ten Kongre'ye Volodicheva tarafından yazılan bir mektup verildi. Bu arada, mektup teslim edildikten sonra, Vladimir İlyiç'in vasiyetinin bu mektubun arşivde kesinlikle gizli tutulması gerektiği, mührün sadece kendisi veya Lenin'in karısı Nadezhda Konstantinovna Krupskaya tarafından açılabileceği ve ancak ölümünden sonra başkalarına sunulması gerektiği ortaya çıktı. Vladimir İlyiç, mektubu dikte ederken bunu Volodicheva'ya söylediğinden tamamen emin. Bugün,29/ XII, Vladimir İlyiç beni yanına çağırdı ve mektupta ilgili notun yapılıp yapılmadığını sordu ve mektubun sadece ölümü halinde okunması gerektiğini tekrarladı. Vladimir İlyiç'in sağlığını göz önünde bulundurarak, ona bir hata yapıldığını söylemeyi olanaklı bulmadım ve mektubu kimsenin bilmediğine ve vasiyetinin yerine getirildiğine ona güvence verdim.

Bu mektuptan haberdar olan yoldaşlardan hiçbir koşulda Vladimir İlyiç ile gelecekteki görüşmelerde yapılan hatayı açıklamalarını ve ona mektubun bilindiğini varsayması için hiçbir neden vermemelerini rica ediyorum ve sizden Vladimir İlyiç'in kimsenin bilmesine gerek olmayan görüşünün bir kaydı olarak bu mektuba bakmanızı rica ediyorum. 29 XII-22 L. Fotieva

Sakharov, bu metinle hem biçimsel hem de içeriksel sorunları not ediyor.

Her şeyden önce, Lenin'in parti kongresinde hitap ettiği varsayımından hareket edersek, o zaman Lenin'in bu soruyu kongre öncesi tartışma sırasında herhangi bir hazırlık yapmadan, partinin Merkez Komitesini atlayarak kongreye getirmek istediği ve ayrıca kendisini de buna karşı ortaya koymak istediği sonucu kaçınılmazdır. Böyle bir varsayım, kongre hazırlığı geleneğiyle olduğu kadar, Lenin'in -başarısının en önemli koşullarından biri olarak yetkileri korunması gereken en deneyimli ve yetkili üyelerinden oluşan yönetim kurulu- Parti Merkez Komitesinin rolü hakkındaki iyi bilinen görüşleri ile çelişir. İkincisi, açık bir metin dikte eden Lenin'in, amacı hakkında az çok net talimatlar verememesinin nedeni açık değildir. (281)

Bu mektup başka sorunları da gündeme getiriyor:

Eğer 23 Aralık mektubu Stalin'e gönderildiyse -Fotieva öyle olduğunu söylüyor ve el yazısı versiyonu bunu doğruluyor- neden bu 29 Aralık mektubunu Kamenev'e gönderdi?

29 Aralık mektubunda, onu gören kişilerin bir dizi notu var: Belli ki onu Troçki'ye ileten ve "elbette" başka kimseye vermediğini belirten Stalin tarafından da.

Kamenev, Fotieva’ya değil, Stalin'e verdiği yanıtta, Fotieva'nın mektubunu yalnızca "Vladimir İlyiç'in mektubunun içeriğini ve Troçki, Buharin ve Ordzhonikidze adlarını bilen MK üyelerine gösterdiğini belirtir.

"Yoldaş LA. Fotieva, 29/12'de saat 11'de bana geldi ve önce sözlü, sonra yazılı olarak yukarıdaki açıklamayı yaptı. Bunu Vladimir İlyiç'in içeriğini öğrenmiş olan Merkez Komite üyelerine göstermeyi gerekli görüyorum. (Troçki, Buharin, Ordzhonikidze yoldaşların ve sizin içeriğine aşina olduğunuzu biliyorum.) Bu mektupla ilgili kimseye tek bir kelime veya ipucu vermedim. Yukarıda adı geçen tüm yoldaşların da aynı şeyi yaptığına inanıyorum. Eğer onlardan biri mektubun içeriğini Merkez Komitesinin diğer üyeleriyle paylaştıysa, o zaman Yoldaş Fotieva'nın bu açıklaması da ilgili yoldaşların dikkatine sunulmalıdır.

L. Kamenev". 1.v. Stalin'in notu: “Okudum. Stalin. Sadece Yoldaş Troçki'ye.”

LD Troçki'nin notu: " Okudum. Tabii ki Merkez Komite üyelerinin hiçbirine Vladimir İlyiç'in mektubundan bahsetmedim. L. Troçki"

Buharin ve Ordzhonikidze’ ye mektubu kim gösterdi, ya da içeriğini kim özetledi ? Bunu neden yaptılar? Bilmiyoruz. Sakharov, bu mektupla ilgili bir dizi başka resmi soruna dikkat çekiyor:

 Kamenev neden Buharin ve Ordzhonikidze'nin bilgilendirildiğini biliyordu da Stalin ve Troçki bilmiyordu? Eğer Stalin bundan sadece Troçki'ye bahsettiğine dair bizi temin ediyorsa, Kamenev’ in bu bilgiye nasıl sahip olduğu belli değil.

Eğer Kamenev mektubu aldıysa, bu, ona metni yalnızca Volodicheva'nın verebileceği anlamına gelir. (Volodicheva bunu) Neden [yaptı]?

Fotieva'nın Kamenev'e yazdığı mektubun -ne giden ne de gelen bir belge olarak- hiçbir yerde kayıtlı olmaması da dikkat çekicidir. Orijinal mektup bir yazarın kendi yazmasıdır, imzasısır. En üste ilk satırda "23 / XIT" tarih eklenir. (282)

Bu detaylar Rusarşiv'in faksında görülebilir.

Mektubun Lenin Sekreterliği'nin materyallerinde göründüğü koşullar olmasaydı, bunu umursamamak mümkün olurdu- oraya açıklanan olaylardan 19 yıl sonra geldi. Arkasında " Arşive 1941 Ekim'inde girdi " yazısı var. (282)

23 Aralık 1922 tarihli mektubun bir parti kongresi için değil, " vy " yerine " Vy " bir bireye yönelik olduğu açıktır. Tek başına bu gerçek, onun "ancak ölümünden sonra sunulması" amaçlandığı olasılığını ortadan kaldırıyor. Görünüşe göre, Lenin'in bir sonraki Parti Kongresi'nde değerlendirilmek üzere sunmak istediği bir dizi öneri var, ancak Parti Kongresi'ne bir mektup değil.

Ama sonra, neler oluyor? Fotieva bu mektubu Kamenev'e neden yazdı? Sebep ne olursa olsun, bu, daha sonra "Kongreye Mektup" olarak adlandırılacak olanın ilk kısmı olarak mektubun yeniden amaçlandırılması- yazılmasıyla ilgili olmalıdır.

Kısacası, başlangıçta birlikte yazılmamış ve göreceğimiz gibi, hepsi Lenin tarafından yazılmamış çeşitli unsurlardan oluşan, Lenin tarafından bir "kongreye mektup" yaratmak için bir komplo yürütülüyordu. Bu komplo, Fotieva'nın Kamenev'e mektubunun tarihi olan 29 Aralık 1922'de harekete geçirilmişti, ancak ilk belgenin Lenin tarafından dikte edilip Stalin'e gönderildiği 23 Aralık 1922'de henüz başlamamıştı.

İki Versiyon Arasında Daha Önemli Farklar

Lenin'in mektubunun daktiloyla yazılmış versiyonunda dördüncü paragraf şöyle:

O halde, Kongre'nin Devlet Planlama Komisyonu'nun kararlarına yasama gücü ile yatırım yapmasını, bu bağlamda Yoldaş Troçki'nin isteklerini -belirli bir ölçüde ve belirli koşullarda karşılamasını önermek niyetindeyim.

Mektubun el yazısı versiyonu italik kelimeleri atlar. Ancak her iki versiyonda da bir sorun var çünkü Lenin'in Troçki'ye herhangi bir taviz verdiğine dair hiçbir kanıt yok. "Troçki yoldaşın dileklerinin..." ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. 24 ve 26 Aralık tarihlerinde,Troçki, MK'ya, diğer şeylerin yanı sıra, Devlet Planlama Komisyonu ile Yüksek Ekonomi Konseyi'ni birleştirme önerisini ayrıntılandıran iki mektup yazdı ve kendisini sorumlu kişi olarak önerdi. “Lenin, 27 Aralık tarihli Devlet Planlama Komisyonuna Yasama İşlevleri Verme başlıklı makalesinde Troçki'nin önerilerini kibarca ama kararlı bir şekilde reddetti."18

“Kader” mi yoksa "Yargıçlar" mı?

Daktiloyla yazılmış versiyonda beşinci paragraf şöyle:

İlk hususa gelince, yani MK üye sayısını artırma konusunda, Merkez Komitesinin prestijini yükseltmek, idari mekanizmamızı tam anlamıyla geliştirmek ve MK'nın küçük kesimler arasındaki çatışmaların Parti'nin tüm kaderi için aşırı önem kazanmasın önlemek için yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Kalın italik yazılan kelimeler, Rusça’ da İngilizce’ dekinden daha anlamlı değildir. Lenin'in Toplu Eserleri’ nin İngilizce (4. baskı) çevirmenleri şu şekilde tercüme ediyor:

Partinin geleceği için aşırı önem kazanmaktan.

Çevirmenler tahmin yürütüyordu. Onlar da " tüm kaderi için"in ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Ancak Lenin mektubunun el yazısıyla yazılmış hali farklıdır:

.. partinin tüm " yargıçlar” için.

"Tüm kaderler" tutarsız. Ama "tüm yargıçlar tırnak işaretleri içinde orijinaldir (levhaya bakın) anlamı açıktır.

"Yargıçlar" sözcüğü tırnak içinde kullanıldığına göre, Lenin'in bu sözcüğü mecazi anlamda kullandığını ve bu kişilerin partiyi yargılama hakkını tanımadığını varsayabiliriz. Bu "Parti yargıçları" kimlerdir? Bunlar Partiyi ve politikalarını Yargılayan (yani kınayan, eleştiren) gerçek siyasi güçlerdir. Troçki, Lenin için en çok sorunu yaratan en "ünlü" eleştirmendi. Başkaları da vardı, daha küçük olanlar: "İşçi Muhalefeti" "Decists" (Demokratik Merkezciler), Buharin, Preobrazhensky ve diğerleri. Elbette, partinin bu eleştirmenlerine ilişkin olarak, "yargıçlar" kelimesi sadece alıntılarda, yani mecazi olarak, kullanıldığı şekliyle kullanılabilir, ayni Stalin’e mektubun metninde kullanıldığı gibi.

Lenin bu tür "yargıçlarla", yani eleştirmenlerle sürekli savaştı. Onlarla tartışma, Lenin'in son mektuplarının ve makalelerinin birçok metni için kırmızı bir ipliktir. Örneğin, 26 Aralık tarihli kayıtta şu azarlama ile karşılaşıyoruz:

"İşte bu yüzden" alay veya kötü niyetle idari mekanizmamızın kusurlarına işaret eden eleştirmenlere, bugün devrimin koşullarını en ufak bir şekilde anlamadıkları şeklinde sakince cevap verilebilir. "

Devlet Planlama Komitesi hakkındaki metinlerde Lenin, Devlet Planlama Komitesi'nin çalışmalarını düzenlemeye yönelik mevcut sistemin eleştirilerine karşı çıkıyor. Aynı "eleştirmenler" "parti yargıçları"- " Sukhanovlarımız "- “Devrimimiz Üzerine” makalesinde tartışıyor. “İşçi ve Köylü Müfettişliği Nasıl Yeniden Düzenlenir” makalesinde, RKIL'i yeniden düzenlemenin olasılığına ve gerekliliğine inanmayan eleştirmen-yargıçları tartışıyor ve "Daha Az Ama Daha İyi" makalesinde çalışmayı çalışma ile birleştirme olasılığın inanmayanlarla ve benzerleriyle tartışıyor.

Dolayısıyla metnin partinin "tüm kaderleri" olan versiyonunda hiçbir anlam yok, ama "yargıçlar" olan versiyonda açık bir anlam var. "Partinin yargıçları, son eserleri de dahil olmak üzere, Lenin'in sürekli savaştığı eleştirmenleridir.(285-6)

Bu mektubun elle yazılmış hali ile daktilo hali arasında önemli bir fark daha vardır. El yazısıyla yazılmış versiyonun ikinci ve son paragrafında okuduğumuz;

Bana öyle geliyor ki Partimizin MK'sının 50-100 üyesinin işçi sınıfından her türlü talepte bulunma hakkına sahiptir.

Daktiloyla yazılmış versiyon farklı şekilde okunur:

Bana öyle geliyor ki Partimiz işçi sınıfından 50 ila 100 MK üyesi talep etme hakkına sahiptir ... (CW 36, 593)

Ya MK Parti'nin yardımını ister ya da Parti işçilerin yardımını ister. Ancak Lenin, Partili olmayan işçilerin MK'ya girmesini önermiş olamaz. Sonuçta amaç,

Merkez Komitemizin prestijini yükseltmek, idari mekanizmamızı geliştirmek için eksiksiz bir iş yapmak ve MK'nin küçük bölümleri arasındaki çatışmaların aşırı önem kazanmasını önlemek.

Mektubun bir bireye hitap ettiği için Kongre'ye bir başvuru-temyiz olamayacağını zaten belirledik: "siz" yerine "sen". Üstelik, el yazısı versiyonu, bir bireye, muhtemelen Stalin'e bu öneriyi MK'ya sunması ve MK'nin MK'daki Komünist işçiler arasından Parti üyesi olan komünist işçilerden sayısını artırması için Parti Kongresi'ne başvurma çağrısıyla tutarlıdır.

İki harf arasındaki son fark aşağıdaki gibidir. El yazısı versiyonun son cümlesi, “bu önlem sayesinde...(...6naronapa3TO Mepe ...)" derken, daktilo versiyonunda "... Böylesine bir önlem (“...6narogapa TakoH Mepe ...") yazıyor. "Bu", "böylesine “den çok daha spesifiktir; "böylesine” bir ölçüde, Lenin'in amaçlamadığı şeyleri kapsayabilirken, "bu", "Lenin'in önerdiği şey" anlamına gelir.

Bütün bunlardan Sakharov, bu mektubun ana versiyonunun açıkça el yazısı olduğu ve bir bireye -neredeyse kesinlikle Stalin'e-gönderildiğine yönelik olduğu sonucuna ulaşıyor (ve biz de aynı fikirdeyiz). Ancak Kruşçev döneminde ve o zamandan beri yayınlanan versiyon, daktiloyla yazılmış versiyondur. Gördüğümüz gibi, bu sürüm "Kesinlikle gizli" başlığını da kaldırıyor. Bunu yapmak, mektubun bir kişi için değil, Parti Kongresi gibi bir kolektif için olduğunu iddia etmeyi mümkün kılıyor.

Sakharov, bu mektubun basılı versiyonlarını karşılaştırarak, "Siz"den "siz"e ( Bbl Bbi , tekil ila çoğul) yalnızca PSS'de yapılmıştır (5. baskı olarak da bilinen tüm eserler ). Bu yapılan değişiklik, en azından, Kruşçev'in Şubat 1956'da XX Parti Kongresi'nde " Stalin'in "kişilik kültü"ne "gizli Konuşma" ile başlayan saldırısıyla ilişkilendirilebilir...

Sonuç

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.