Header Ads

Header ADS

Stephen Kotkin’in Stalin Hitler'i bekliyor, 1929-1941 deki yalanların teşhiri - 5

Stephen Kotkin’in  Stalin Hitler'i bekliyor, 1929-1941 deki yalanların teşhiri -4

Tamamını  PDF olarak indir

Bir Başka Yalanlar Serisi

Kotkin :
Stalin'in savaş hazırlıkları ayrıca binlerce sadık subayın, özellikle de ölmeden önce gözü işkence altında  eline verilen Vasily Blyukher gibi üst düzey komutanların ve kanı Stalin Paktı imzalamadan hemen önce bir Alman ajanı olmak "itirafı" nın her yerine saçılan yetenekli Mikhail Tukhachevsky'nin infazlarının işaretini taşıyordu.  .40 
Not 40 (1068): Stepanov , "Ey masshtabakh baskısı ".

Bu dipnot bir sahtekarlıktır. Hiç bir belirli sayfa, ya da  yayının sayısı belirtilmemiş. Nedenini merak ediyor musun? Ve bu Voenno-Jstoricheskii Zhurnal, 1993, No. 1, 2, 3 ve 5'teki dört bölümden oluşan bir makaledir. Dahası, 1. sayıdaki makale Stepanov tarafından değil, AT Ukolov ve VI Ivkin tarafından yazılmıştır .

Ama Kotkin bibliyografisinde bunların hepsini Stepanov'un muş gibi listeledi. Ve Stepanov tarafından , No. 2, 3 ve 5'e ait olanlar, Kotkin'in başka bir yerde alıntı yaptığı Shvernik Komisyonu'nun " Spravka " nın en azından beş farklı başka bir yayınıdır ! Neden aynı belgeyi yine başka bir ayrı yayında alıntıladınız? Kapsamlı bilimcilik görünümünü oluşturmak için ?

" Spravka " diyor Bliukher  "gözaltında" öldü "işkence altında değil." Bliukher ün gözüne gelince, " Spravka "  " Okono rna3a 6bIJI orpoMHhIH CH H. ..s 1K" - " de gözünün yanında büyük bir bere vardı diyor, "gözü eline verilmiş" nereden geliyor? Kotkin'in gösterdiği kaynaklarından değil . Kotkin , Stalin'i "kötü göstermek" için bu kanlı detay zaferini kendisi mi hayal etti. ?

(..)

Kotkin Yakov Yakovlev'in İtirafını göz ardı ediyor 

Yakov Yakovlev Tarım Komiseriydi ve daha sonra 1936 Anayasası'nın hazırlanmasında çok önemli bir rol oynadı ve bu süre zarfında Stalin ile çok yakından çalıştı. Kotkin'in kitabının okuyucuları üst teki alt-başlığı gördükten sonra, ellerindeki Kotkinin kitabına dönebilir ve  içindekiler kısmında Yakovlev'in itirafını arayabilirler. Orada yok. Kotkin bu konuda hiçbir söz söylemez .

Ancak bu belge, Kotkin sık sık değindiği , Lubianka 1937-1938 Ciltinin en önemli belgelerden birisidir.  Bu belgede Yakovlev sadece gizli Sağlar ve Troçkitler bloğuna üye olduğunu itiraf etmekle kalmaz. Yakovlev aynı zamanda, 1923'te Troçkistlerle bütün bağlarını koparıp ve "içeriden oymak" için Troçki tarafından atanan, Parti'de "uyku halinde olan (kendini gizleyen)" Troçkist olduğunu itiraf ediyor. Yakovlev ayrıca, Alman istihbarat tarafından işe alındığını itiraf ediyor; çünkü Alman ajanının ona söylediği gibi, Almanlar zaten Troçki ile çalışıyorlardı ve aynı temelde Yakovlev ile çalışmayı talep ediyorlardı.

Troçki'nin Hitler'in Alman hükümeti ile işbirliği yaptığı suçlaması, Ağustos 1936 ve Ocak 1937'nin Birinci ve İkinci Moskova Davalarında ana suçlamalardan biriydi. Anti-Stalin Paradigmasına hizmette bu suçlama uzun zamandır Stalin tarafından yalan, uydurma ve Troçki'ye iftira olarak reddedildi. Lubovka 1937-1938 cildinde kaydedilen Yakovlev'in itiraf bildirimi ve Stalin'in bu konudaki yorumları da Troçki'ye karşı bu suçlamayla ilgili sahip olduğumuzun kanıtlar yığınında önemli bir maddeyi içeriyor.

(...)

Stalin'in Buharin'e karşı olan yumuşaklığını-hoşgörülüğünü gizlemek

(..)

.. Kotkin yalan bir şekilde iddia etmektedir. (onun iddiasının) Aksine, Stalin, Buharin ve Rykov için en hafif cezayı destekledi: hatta hapis cezası değil, sadece küçük bir şehre “içte sürgün” taraftarıydı.  Daha sonra komplocu olarak hüküm giymiş olanlar da dahil olmak üzere, diğerleri, yargılamak ve hatta infaz etme taraftarıydı!
Komisyonun otuz altı üyesinin yaptığı ilk oylamada, altı kişi Buharin ve Rykov'u infazı (ölüm cezası)  için konuştu. Özellikle Postyshev ve Shkiriatov da dahil sekiz kişi Buharin ve Rykov'u tutuklamak ve mahkemede yargılamak için ama onları infaz yerine hapse atmaktan yanaydı. On altı üye görüş bildirmedi veya oyları kaydedilmedi. 
Özellikle ilgi çekici olan bu geriye kalan gruptur. İlk taslağın da belirttiği gibi, beş üye "Yoldaş Stalin önerisi " taraftarıydı. Ancak bu öneri neydi? Orijinal belgede, Stalin ölüm cezasına, hapis cezasına, hatta duruşmaya karşı ve  nispeten hafif cezalandırılma olan iç sürgün yönünde konuştu. Son versiyonunda, Stalin'in modife edilmiş "önerisi", onları mahkemeye göndermek değil, Buharin ve Rykov meselesini daha fazla araştırma amacında NKVD'ye devretmek için nihai karar haline gelmişti.... Bu, Stalin'in Bukharinin net bir şekilde mahkum edilmesinden kaçınmak için üçüncü kez kişisel olarak müdahale edişiydi. (Getty ve Naumov , 416)
Kotkin, Buharin ve Rykov için en hafif cezayı isteyenin Stalin olduğunu biliyor. Yine de Kotkin yukarıdaki paragrafı şu cümleyle takip ediyor: "Belki Stalin şimdi tatmin olmuştur?"

Ne sahtekârlık!

(...)

"İşkence telgrafı"

(...)

Bir kez daha, Kotkin'in buradaki aldatmacası göz ardı etmeyle ilgili önyargıdan geçiyor. Çünkü, aynı Kruşçev'in 25 Şubat 1956'da 20. Parti Kongresi'ne yaptığı meşhur "Gizli Konuşmasında" yaptığı gibi Kotkinde , "Merkez Komite tarafından onaylandı" nın hemen ardındaki pasajı (aşağıda) gözardı ediyor- atlıyor. (atlanan yerler koyulaştılan bölümler) :
Aynı zamanda, fiziksel baskının bir istisna olarak izin verildiği ve ek olarak, sadece insancıl sorgulama yönteminden yararlanan halkın bariz düşmanlarıyla ilgili olarak,  inatçı bir şekilde komplocu-yandaşlarını vermeyi  reddedenler ; aylarca itiraf etmeyi reddeden; ve hâlâ dışarıda olan komplocuların bulunması faaliyetlerini yavaşlatmaya çalışanlar; ve böylece hapishaneden bile Sovyet iktidarına karşı mücadelelerini sürdürmeye devam edenler ile ilgili olarak. Deneyimler, bu politikanın insanların düşmanlarının maruz kalmasını büyük ölçüde hızlandırarak sonuç verdiğini göstermiştir. Sonradan pratikte fiziksel baskı yöntemi Žákovský, Litvin, Uspensky ve diğerleri gibi pislikler tarafından lekelenmiş olduğu doğrudur, çünkü   onlar bunu bir istisnadan genel kural haline çevirdiler ve yanlışlıkla tutuklanmış olan dürüst insanlara karşıda bunu kullanmışlardır. Bu istismarlar usulüne uygun olarak cezalandırılmıştır. Ancak bu, pratikte doğru bir şekilde kullanıldığı sürece yöntemin kendisini geçersiz kılmaz. ( Kruşçev Yalan, 333)
Kruşçev bu pasajı neden atladı ? Çünkü pasaj içinde  Stalin  "fiziksel baskının kullanım" uygulamasını sınırlıyordu ve  Yezhov un  NKVD adamlarını,  üçünü ismiyle belirterek  "pislik" olarak tanımlıyordu.

Kruşçev bununla kurtulabildi - bu "işkence telgrafının" tam metni Gorbaçov'un gününe kadar yayınlanmadı. Kruşçev'in yalancı ve sahte olduğunu biliyoruz ; Kotkin hakkında ne söylenmeli ?

Alıntılar Çeviri; Erdoğan A, Haziran 2020

Yeni ilave “Alman Siyasi Mültecileri” NazilereTeslim mi  Edildi?

Kitabı satın alma bağlantıları
It is available in the UK and Canada for the same price as in the USA:
Amazon.co.uk/ (in the U.K.): https://www.amazon.co.uk/dp/0578445530/
£19.42 + postage
Amazon of Canada: https://www.amazon.ca/dp/0578445530/ CAN$33.38 + postage
Sale price if you order it directly from me is 1/3 off: US$20, postage included. (Only for orders in the USA).
Send a check for $20 to me:
Grover Furr
English Dept.
Montclair State University
1 Normal Avenue
Montclair NJ 07043-1624

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.