Header Ads

Header ADS

Stalin'in Tasvirindeki Periyodik Değişiklikler

STALIN: BİR SİYAH EFSANENİN TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ

Domenico Losurdo

7. Tarih ve Mitoloji Arasında Stalin'in Tasviri

Stalin'in Tasvirindeki Periyodik Değişiklikler

“İnsanın muazzam, karanlık, kaprisli ve yozlaşmış canavarı” tasviri günümüzde o kadar yaygın ki, bu görüntünün yükselişinden önceki çelişkili tarihi unutuyoruz. Ünlü devlet adamları, diplomatlar ve aydınlar tarafından Stalin'e yöneltilen teşekkürleri gördük. Hükümette geçirdiği otuz yılın, bugün sadece korkunç kabul edilen sayfaları, geçmişte çok farklı okunuyordu.

Günümüzde, Sovyetler Birliği'nde tarımın çehresini kökten değiştiren devrimi, ideolojik çılgınlığın özel bir ürünü olarak yukarıdan tanımlamak olağan hale geldi.

Ancak 1944'te, korkunç insani maliyetlerini ortaya koyarken bile, De Gasperi yine de, savaş tehlikesi ve "Kavgam ‘da ortaya çıkan tehdit" tarafından gerekli kılındığından kırsalın kollektifleştirilmesi ve sanayileşmenin “büyük ekonomik girişimi” hakkında temelde olumlu bir yargı ifade ediyordu. 904

Bugünlerde çok az kişi, Stalin tarafından gerçekleştirilen kanlı ve geniş çaplı baskının, güç hırsının veya paranoyasının münhasır ürünü olduğu tezini sorgulamaya cesaret edebilir. Ancak, 1920'lerin sonu ile 1930'ların başı arasında, Malaparte sakinceMoskova'da bir darbe hazırlıklarından ve Stalin'in karşı saldırıda tereddüt ettiğinden söz etmişti (yukarıda, bölüm 2, § 7).

Yetkili bir Alman basın örgütü daha da ileri gitti ve Kremlin diktatörünün "Troçki ve ekibini daha öteye göndermemekle" sergilediği saflıkla alay etti.905 Olaydan yaklaşık yirmi yıl sonra, Churchill'in kendisi en azından dolaylı olarak Tukhachevsky ve diğer askeri liderler aleyhindeki davaları değerlendirdi ("tüm Alman yanlısı unsurları" ortadan kaldıran "acımasız ama belki de anlamsız olmayan bir askeri-politik tasfiye" sorunuydu)  ve bir dereceye kadar, bu Moskova Duruşmaları için bile geçerlidir (sanıkların kürsüsünde “kendilerini deviren Stalin'e karşı kıskançlıkla dolu” Sovyet liderleri oturuyordu).906

Hitler Almanyası'na karşı mücadelenin sonuna kadar savunucusu olan İngiliz devlet adamının bu duruşu, yatıştırma politikasının baş kahramanı Chamberlain'e karşı bir polemikte formüle edildiğinden daha da önemlidir. Daha radikal veya daha açık olanı, ABD'nin SSCB büyükelçisi Joseph Davies'di,

“gerçekte bir komplo olduğu, yargılamaların yasalara göre yürütüldüğü ve sonuç olarak Sovyet otoritesinin bu yasayla güçlendirildiği konusunda ısrar etmeye devam etti. "907

1944'te De Gasperi, Stalin karşıtı muhalefete yöneltilen suçlamaların doğruluğunun “nesnel Amerikan istihbaratı” tarafından doğrulandığını da vurguladı.908

Devamında radikal bir değişiklik oldu, ancak önce Soğuk Savaş'ın, ardından Gizli Rapor’ un bize verdiği Stalin imajının zayıflığı ve tutarsızlığı, giderek artan sayıda bilim insanı tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaya başladı. Bazı açılardan kişi belirgin bir dönüşe tanık olur. Büyük Terörü ele alalım. Diğer önde gelen siyasi figürlerin yanı sıra, Troçki'nin ateşli bir hayranı olan Deutscher bile 1948'de Moskova davalarının az çok inandırıcı olduğunu düşünüyor.

Ona göre Kirov suikastı hiçbir şekilde rejim tarafından sahnelenmedi. Rusya'da "otokrasiye bomba ve tabancalarla saldırmaya cesaret eden" uzun gelenek, genç komünistleri etkilemek için geri dönmüştü. Alexander’i öldürmeye çalışan komplocular arasından birisi, tesadüf bu ya, Lenin'in kardeşi değil miydi? Ders kitapları o şehitleri ve bu kahramanları romantik bir ülküyle tasvir ediyor: Geçmişin kutsal gölgeleri şimdi daha sabırsız Stalinist Komsomolleri silahlandırmak için bu şekilde yeniden ortaya çıkıyor."

“Devrimci terörizm fikirleri”, “gençler arasında yaygın bir ruh hali” oluşturma ve Kirov’ un suikastçısının elini silahlandırma noktasına kadar genişlemişti.909

Yine 1949'da, Deutscher genel olarak Moskova Davalarında belirli bir “psikolojik gerçeği” ve ayrıca özellikle Tukhachevsky’nin idamına ilişkin olgusal bir gerçeği kabul etti.

İkinci olayla ilgili olarak, bazı kaynaklar Nazi istihbarat servisleri tarafından kurulan bir düzenden bahsederken,

 ancak birçok anti-Stalinist kaynak, generallerin gerçekte bir darbe planladığını iddia ediyor”;910

her iki durumda da, Stalin'in paranoya ya da libido hakimiyeti hiçbir rol oynamaz.

Birkaç yıl sonra, Gizli Rapor’ un ifşaatlarından etkilenmeyen ve kendisi tarafından “devrim bilinci” olarak tanımlanan anti-Stalinist muhalefete sempati duymaya devam eden Amerikalı bir tarihçinin şunları yazdığını da eklemek gerekir:

"Buharin'in suçluluk itirafında söyledikleri ve diğer kaynaklardan bilinenler, bu davaların doğasından kaynaklanan şüphelere rağmen, davada ortaya çıkanların büyük bir kısmının makul görünmesini sağlıyor."911

Bugünlerde, Sovyet liderliği içinde patlak veren iç savaşa dikkat çeken ve devrim hainleri tarafından dayatılan Thermidor rejiminin devrilmesini her şekilde desteklediği için muhalefetin tanınmasını talep edenler, Troçkist yönelimli akademisyenlerin ta kendisidir. Bu dönüşün, Troçki'nin, kendi zamanlarında Moskova Mahkemelerini saf ve basit bir maskaralık olarak suçlamaya herkesten daha fazla adayan takipçi grubunu daetkilemesi anlamlıdır.

SSCB'nin İkinci Dünya Savaşının hem arifesinde hem de sürecindeki liderliği ile ilgili olarak, Deutscher’ in değerlendirmesi özellikle dikkate değer;

 1948'de bir savaş lideri olarak Stalin'in oldukça gurur verici portresine zaten rastlamıştık (yukarı, giriş, 1).

1956'da Gizli Raporun hemen ardından yazan Deutscher, Barbarossa Harekatı'nın başlamasını takip eden günlerde Stalin'in felçli bir şekilde "daçasına, tepkisiz ve öfkeli" bir şekilde geri çekildiğine,  ancak daha sonra, yoldaşlarının talep ve ricalarını yerine getirerek, ülkeye liderlik etmek ve “bir küre üstünde cepheler ve hatlar çizerek, saldırı” yaparak bir savaş yürütmek için geri döner dair "ifşaatlara" inanıyor.

Deutscher’ in Kruşçev'e ve çevresine yönelttiği tek eleştiri, Troçki'nin 1927'de ortaya koyduğu tavsiyelere uymadıklarıdır, başka bir deyişle, “savaşı daha verimli bir şekilde yürütmek ve nihai zaferini garanti altına almak için “Stalin'i devirme görevini” anlamamış olmalarıdır.”!912

On yıl sonra bu konuya dönerek Deutscher şöyle yazıyor:

Kruşçev'in sözde “ifşaatlarını”, özellikle II. Dünya Savaşı [ve Üçüncü Reich'a karşı kazanılan zafer] sırasında Stalin'in sadece pratik olarak önemsiz bir rol oynadığına dair ifadesini çekincesiz bir şekilde kabul etmeye istekli değilim."913

Daha yakın tarihli tarihsel araştırmaların, bu kısmi ve çekingen yeniden değerlendirmeden daha ileri gittiği söylenmelidir.

Ezilen uluslar tezine gelince, SSCB'de ulusal azınlıkların yararına uygulamaya konan pozitif pozitif ayrımcılıkla daha önce karşılaşmıştık (yukarıdaki, bölüm 4 § 9). Ama şimdi başka bir Amerikalı tarihçinin yakın zamanda yaptığı değerlendirmeyi okumakta fayda var:

Batı tarihine ve ulusların tarihine aşina olan “ulusların katili” olmaktan çok uzak, yeni bir konsensüs ortaya çıkıyordu, Sovyet hükümeti, siyasi ve ekonomik düzeyde birleşik bir devlet içinde etnik olarak tanımlanmış ulusları inşa etmek için hırslı, karmaşık ve uzun süreli bir çaba gösteriyordu. Bu “Sovyet milletlerinin baharını” teşvik etmek amacıyla Sovyet devleti, eski imparatorluğun halklarına Ruslarla hukuki ve siyasi eşitliği kabul etti [...]. Bu yeni ulusal topraklarda, Sovyet etnografları yerel lehçeler için bir alfabe oluşturmak zorunda kaldıklarında bile, ulusal azınlıkların dillerine ayrıcalıklı bir yer ayırdı, çünkü bunlar hiçbir zaman yazılı bir biçim almamıştı.

Özerk bir ulusal kültürü teşvik etme politikası, Rusları asimile etmeye kadar gitti; Sovyet hükümeti çalışanları ve yöneticileri, çalıştıkları ulusların dillerini öğrenmek zorunda kaldılar.914

Orta Asya üzerine bir Fransız tarihçi olan Olivier Roy da aynı sonuçlara varıyor; The New York Review of Books'ta yayınlanan bir makalesinde olumlu bir şekilde atıfta bulunarak, o bölgedeki mevcut görünümü şu şekilde özetliyor:

“onlar, eğer Sovyet "miras"larından "akıllıca" yararlanmayı bilirlerse, sağlam ve işlevsel devletler olarak kendilerini ileri sürebilirler. “Moskova'nın ulusal politikasının ustaları [...] dilleri kodladılar (bazen onlar için yeni alfabeler yarattılar), ulusal parlamentolar, ulusal kütüphaneler inşa ettiler ve 'yerel kadro' lehine olumlu bir eylem politikası başlattılar.”

Bu aydınlanmacı politikanın öncüleri arasında “en başta ve özellikle Stalin” öne çıkıyordu. Arendt tarafından formüle edilen, Stalin'in totalitarizmin zaferi için elverişli koşullar yaratmak amacıyla kasıtlı olarak “ulusların” örgütsüzleştirdiği ve eklemlerinden ayırdığı Soğuk Savaş tezinden ne kadar uzağız!

Daha önce Sovyet karşıtı 'muhaliflerin' lideri olan bir yazar, Sovyetler Birliği'ne (ve Stalin'e) olan hayranlığını şu vurgulu ifadelerle ifade ediyor:

“Sovyet yönetiminin on-yıllarında ve onun çözümünde ulusal soruna gelince, olumlu unsurlar o kadar çoktu ki, insanlık tarihinde karşılaştırılabilir bir örnek bulmak zor."915

Genel olarak, önce Troçki ve daha sonra Kruşçev tarafından yapılan Stalin karikatürü artık pek inandırıcı değil.

Seçkin bilim adamları tarafından yapılan günümüz araştırmalarından, “kişilik kültüne” düşkün olma şüphesinin ötesinde, Sovyet sisteminin nasıl işlediğini anlamak söz konusu olduğunda; SSCB'deki iktidar konumlarını, öncelikle “rakiplerini geniş ölçüde aştığı” için yükselen ve güvence altına alan bir politikacının portresi ortaya çıkıyor; 916  "olağanüstü siyasi yetenek" ve "muazzam yetenekli" bir lider; 917 sadece zeki askeri stratejisi değil, aynı zamanda savaş zamanındaki "ustalıklı" konuşmalarına, zaman zaman gerçekten "çok zeki" olan, trajik veya belirleyici anlarda ulusal direnişi teşvik etmeyi başaran konuşmaları sayesinde; 918 Rus ulusunu yok olmaktan ve kölelikten kurtaran bir devlet adamı, 1913'ten itibaren yazılarında ulusal sorunu ele alırken gösterdiği kavrayışın ortaya serdiği    ve diğerleri arasında dil sorununa "katkısının" "olumlu etkisi" gibi, teori söz konusu olduğunda niteliklerden yoksun olmayan bir şahsiyet. 919


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.