Header Ads

Header ADS

Lenin - BİR GÖZLEMCİ TAVSİYESİ

V. I. Lenin'den,

7 Kasım 1920, Pravda No. 250;

BİR GÖZLEMCİ TAVSİYESİ

Bu satırları 8 Ekim'de yazıyorum ve 9 una kadar Petrograd yoldaşlarına ulaşacağına dair pek umudum yok. Kuzey Sovyetleri Kongresi 10 Ekim olarak kararlaştırıldığı için çok geç gelmeleri olasıdır. Yine de, Petrograd ve tüm "bölge" lerde henüz gerçekleşmemiş olan işçi ve askerlerin eyleminin gerçekleşmesi olasılığı durumunda "Bir Gözlemcinin Tavsiyesini" vermeye çalışacağım. 

Tüm gücün Sovyetlere geçmesi gerektiği açıktır. Proleter devrimci iktidarın (ya da Bolşevik iktidarın -ki şimdi ikiside bir ve aynı şeydir) genel olarak dünyanın her yerindeki tüm emekçi ve sömürülen halkların, özellikle savaşan ülkelerde ve Rus köylüleri arasında en büyük sempatisini ve koşulsuz desteğini sağladığı , her Bolşevik için eşit derecede tartışılmaz bir gerçek olmalıdır.. Bu çok iyi bilinen ve köklü gerçekler üzerinde durmaya gerek yok.

Ele alınması gereken şey, muhtemelen tüm yoldaşlar için pek açık olmayan bir şeydir, yani pratikte iktidarın Sovyetlere devredilmesinin artık silahlı ayaklanma anlamına geldiğidir. Bu aşikar olarak  görülebilinir, ancak herkes bu noktayı düşünmedi veya düşünmüyor. Silahlı ayaklanmayı şimdi reddetmek, Bolşevizm'in (Tüm İktidar Sovyetlere) anahtar sloganını ve genel olarak proleter devrimci enternasyonalizmini  reddetmek anlamına gelir.

Ancak silahlı ayaklanma, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken özel yasalara tabi olan özel bir siyasi mücadele biçimidir. Karl Marks, "isyan, savaş kadar bir sanattır" diye yazarken, bu gerçeği dikkate değer bir açıklıkla ifade etmiştir.

Bu sanatın başlıca kuralları olarak Marks şunları kaydetti:

(1) Ayaklanma ile asla (oyun) oynamayın, ancak başladıktan sonra, sonuna kadar gitmeniz gerektiğini kesin olarak anlayın.

2) Belirleyici noktada ve belirleyici anda büyük bir kuvvet üstünlüğü oluşturun, aksi takdirde daha iyi hazırlık ve örgütlenme avantajına sahip olan düşman, isyancıları yok edecektir.

(3) Ayaklanma başladıktan sonra, en büyük kararlılıkla hareket etmeli ve her ne olursa olsun, kesinlikle hatasız olarak saldırıya geçmelisiniz. "Savunma, her silahlı ayaklanmanın ölümüdür."

(4) Düşmanı gafil avlamaya çalışmalı ve kuvvetlerinin dağıldığı anı yakalamalısınız.

(5) Ne kadar küçük olursa olsun (bir kasaba söz konusu olduğunda saat başı diyebiliriz) günlük başarılar için çabalamalısınız ve ne pahasına olursa olsun "manevi üstünlüğü" korumalısınız.

Marks, şimdiye kadar bilinen en büyük devrimci politika ustası olan Dantondan silahlı ayaklanmayla ilgili olarak, tüm devrimlerin derslerini şu sözlerle özetledi: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace" -cesaret, cesaret, ve yine cesaret." .

Rusya'ya ve Ekim 1917'ye uygulandığında, bu şu anlama gelir:

Petrograd'a mutlaka içeriden ve dışarıdan yapılması gereken, eşzamanlı ve mümkün olduğu kadar hızlı bir saldırı, işçi sınıfı mahallelerinden ve Finlandiya'dan, tüm donanmanın bir saldırısı olan Revel ve Kronstadt'tan, "burjuva muhafızlarımız" (subay okulları), "Vendee birliklerimiz" (Kazakların bir kısmı), vb.,'nin 15.000 veya 20.000'i (belki de daha fazlası) üzerinde devasa bir kuvvet üstünlüğünün yoğunlaşması.

Üç ana gücümüz -donanma, işçiler ve ordu birlikleri-  (a) telefon santrali; (b) telgraf ofisi; (c) tren istasyonları; (d) ve hepsinden önemlisi, köprüleri, hatasız bir şekilde işgal edecek ve ne pahasına olursa olsun bunları elinde tutacak şekilde birleştirilmelidir.

En kararlı unsurlar ("şok kuvvetlerimiz" ve genç işçiler ile denizcilerin en iyileri), daha önemli noktaları işgal etmek ve her yerde tüm önemli operasyonlarda yer almak için küçük müfrezeler halinde oluşturulmalıdır, örneğin:

Petrograd'ı kuşatmak ve izole etmek; denizcilerin, işçilerin ve birliklerin ortak bir saldırısıyla onu ele geçirmek - sanat ve üçlü cüret gerektiren bir görevdir;

düşmanın "merkezlerine" (subay okulları, telgraf ofisi, telefon santrali, vb.) ve onları kuşatmak amacıyla tüfekler ve bombalarla donanmış en iyi işçilerden müfrezeler oluşturmak için şifre söz şu olmalıdır: "Düşmanın geçmesine izin vermektense bir insan olarak ölmek daha iyidir!"

Umalım ki eyleme karar verilirse, liderler Danton ve Marks'ın büyük ilkelerini başarıyla uygulayacaklardır.

Hem Rus hem de dünya devriminin başarısı iki ya da üç günlük savaşa bağlıdır.

8 Ekim (21), 1917'de yazıldı.

İlk olarak 7 Kasım 1920'de Pravda gazetesinde, No. 250'de yayınlandı.

İmza: Gözlemci

Rusçadan Çeviri S. M, Türkçeye Çeviri E.A

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.