Salı, Aralık 04, 2018

Çevirilerden


Hain Troçki - İnanılmaz ama Gerçek - Alex Bittleman
"Yıkım ile ilgili talimatların Troçki'nin takipçileri arasında oldukça ciddi bir dirençle karşılandığını, şaşkınlık ve memnuniyetsizlik uyandırdığını belirtmeliyim. Bu tür düşüncelerin varlığını Troçkiye bildirdik. Ancak Troçki, yıkımla ilgili talimatların politikasının temel ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onun kendi çizgisi olduğunu söyledi. ”
Franko nun hizmetinde Troçkizm - Georges Soria.
Aleksey Şestov ve öteki Troçkistlerle işbirliği içinde sabotaj faaliyetleri yönettiği ortaya çıkarıldı. Leningrad'da bir başka Nazi ajanı, Valentine Olberg, yakalandı. Olberg yalnız Nazi ajanı değildi, Troçki'nin özel ajanlarından biriydi aynı zamanda.
Troçki, ve  Stalin - Bolşevik partinin Oluşumu Sürecindeki tavır ve duruşları.
Başlangıçtan itibaren, Stalin savunurken, Troçki Bolşevik partisine saldırdı. Troçki bunu örtbas etti. Troçki, çizgisine yardım etmek için Stalin'in Bolşevik partisine geç katıldığını ve bu konuda (Stalin in) yalan söylediğini iddia etti. Fakat gerçekte, Troçki, 1917'de tam devrim arifesinde Bolşeviklere katıldı. 
Troçki, Stalin ve Kızıl Ordu - SSCB'de sivil savaş
Şu ana kadar İç Savaşta Troçki'yi çevreleyen mitler ile ilgilenmedik. Ancak bunlar Homerik oranlardadır ve Marksist-Leninistler bu mitleri  çürütmeye aşina olmalıdırlar. Bu, 1919 yılına kadar Kızıl Ordu'nun yapısını ve komutasını inceleyerek başlayacağımız, iki bölümden oluşan bir makalenin
“Sıçrama”nın Diyalektiği - M. Shirokov
Başlangıcında kapitalizmden daha zayıf olan bir sosyalizm, tek bir darbeyle gerçekleştirilemez - elde edilemez. Her özgül anda, o anda belirleyici olan çatışmanın, o kısmındaki niteliksel avantajlarını açığa çıkardığı gerçeğiyle elde edebilir. Bu nedenle, ilerlemesinde belirli bir kuralsızlık-düzensizlik vardır, bu nedenle eski sistemle olan çatışmasında bir dizi niteliksel olarak kendine özgül aşamaları vardır.
Komünist partisinin rolü üzerine konuşma - Lenin
Siyasi bir parti sınıfın sadece bir azınlığından oluşabilir, aynı şekilde, herhangi bir kapitalist toplumda gerçekten sınıf bilincinde olan işçiler, bütün işçilerin ancak çok küçük bir azınlığını oluşturabilirler. Bu nedenle, ancak sınıf bilinçli azınlığın en geniş işçi kitlelerinin öncülüğünü yapabileceğini ve onları yönlendirebileceğini kabul etmek zorundayız.
Parlamenterizm Hakkında Konuşma - Lenin
Burjuvazinin (proletaryaya karşı kendi) mücadelesinde kullandığı silahın aynısı, proletarya tarafından da kullanılmalıdır; şüphesiz ki farklı amaçlarla. Sorunun böyle olmadığını iddia edemezsiniz, ve eğer buna itiraz etmek istiyorsanız (bunu kabullenmiyorsanız) o zaman, bu nedenle (yaklaşımla) dünyadaki tüm devrimci gelişmelerin deneyimlerini silmek zorundasınız.
Şimdiki Durum Üzerine Tezler - Lenin
Mevcut Durum Üzerine Tezler, ülke çok ciddi bir gıda kıtlığı geçirdiği zamanda yazılmıştır. Halk Komiserleri, bu tezlerle 28 Mayıs 1918'de, gıda politikası kararını verdiklerinde, Halkın Gıda Komiserliği'ne ertesi gün tahıl kampanyası için  işçiler ve köylülerden oluşan kullanılacak silahlı müfrezelerin örgütlenmesi temyizi talimatı verilmesini istemiştir.  Lenin’in tezlerine dayanarak hazırlanan itiraz, 29 Mayıs’ta Hükümet tarafından 

Siyasi Safsata - Lenin 
Liberal burjuvazinin hareketi, tam tersi, ve aynı nedenlerle (yani burjuvazinin durumunun vazgeçilmez özellikleri nedeniyle), radikalizm yerine oportünizme, tam zafer için “kaba"(diplomasisiz - uzlaşmayan, EA) ”, cesur ve kararlı bir hesaplama yerine, mütevazi en olası ve mümkün olan en çabuk kazanımları hesaplama ve uzlaşma yönünde bir eğilimi vardır

Troçki den Tito ya - Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri J. Klugmann
Troçki’nin ve takipçilerinin yazıları, Amerika'daki Hearst Press tarafından orta ve geç otuzlu yıllarda serbestçe yayınlandı. "Yeni Komünizm" üzerine yaptığı çalışmalar, Salamanka ve Burgos'daki Franco Press tarafından yayınlandı. Polonya diktatörlüğünün gizli polisi, Polonya işçi sınıfı hareketinde casusluk ve provokatörlük çalışmalarını kolaylaştırmak için Troçkizm üzerine özel olarak eğitildi.
Ekim Devrimi ve Orta Tabaka Sorunu - Stalin 
Proletarya, özellikle bizim Cumhuriyetler Birliğimiz gibi bir ülkede, orta tabakanın ve temel olarak köylülüğün sempati ve desteğini kazanmadan iktidarı elinde tutamaz. Bu tabakalar en azından tarafsızlaştırılamazlarsa, kapitalist sınıftan kopmayı beceremezlerse, ve çoğunluğu hala sermayenin ordusuna hizmet ediyorlarsa, proletarya iktidarı eline geçirmeyi bile ciddi olarak düşünemez. .
  Troçki ve Lenine karşı Komplo -  T. Clark
Stalin ve diğerleri tarafından mahkemeye çıkmaması, bir diğer deyişle, kendisini burjuva karşı-devrime teslim etmemesi yönünde teşvik edilen Lenin in kararını savunmak için bir makale yazmak zorunda kalması, Temmuz günüleri krizinin ardından, Bolşevik parti içinde, kendisini Lenin'i liderlikten çıkarmak için anti-Lenin komplosunu kullanma hesaplarına dayayan bir grubun kesinlikle var olduğunun ifadesidir.
Gramski ve Troçkizm  - J. Antonio Egido
Troçkizm, sürekli olarak, Che Guevara ve Ho Chi Minh gibi bilinen anti-Troçkistlere yaptığı gibi, “sürekli devrim” teorisine ve Troçki'nin savunduğu diğer pozisyonlara kesin bir şekilde karşı çıkan İtalyan komünist Gramsci'yi de utanmadan kendine maletmeye çalışıyor...Gramsci, uluslararası ve ulusal arasındaki diyalektik birlik konusunda ısrar ediyor. Troçki'nin pozisyonlarına karşı, Lenin, Stalin ve Bolşeviklerin, aynı zamanda

Stalin ve Hindistan KP Görüşmesi - Stalin
(Öyle) Bir Cephe inşa edimesi gerekir ki, yalnızlaşacak olan siz değil, düşman olmalı. Bu, söylemek gerekirse, komünist partinin mücadelesini kolaylaştıran bir taktiktir. Aklını kullanan hiç bir kimse, yüklerin tümünü üstüne almak istemeyecektir. Sadece bir hedef alınması gerekir— İngiltere imparatorluğunun bir kalıntısı, feodalizmin tasfiyesi. Aynı anda diğer emperyalist güçlere dokunmadan, Feodal ağalarını
   Katyn katliamı üzerine çok büyük sayıda yazılar var. Konu üzerine yazılan kitaplar kesinlikle küçük bir kütüphaneyi doldurur. En azından, bir dergi, "Zeszyty Katynskie", tamamıyle Katyn e tahsis edilmiş. Tarihi dergilerde, gazetelerde ve diğer periyodik yayınlarda binlerce makale var. Dört ciltlik Polonya belge kolleksiyonu "katyn, Dokumentry Zbrodni" 2000 sayfadan uzun.
   Bu demektirki uzlaşmazlıklar sadece şu ya da bu ilke için , şu ya da bu mücadele amacı, amaca ulaştıracak şu ya da bu yöntem için, mücadele yoluyla üstesinden gelinebilir. Güncel siyasi sorunlarda, tamamıyle pratik nitelikte sorunlarda, parti içinde aynı şekilde düşünenlerle her türlü uzlaşmalara girilebilir ve girilmelidir.
   Bütün ülkelerde anarşistler, parlamentoda Sosyal Demokrat üyeleri tarafından işlenen hatalara işaret ederek, "burjuva parlamentarizmi ile uğraşmak zaman kaybı" olduğunu ileri sürüyorlar ve "Bütün bu güçlerin" konsantrasyonunun "direk eylem" örgütlenmesi için çağrı yapıyorlar. Ama bu, mümkün olan en geniş ölçekte her alanda çalışmalarını yürütme yerine, dağınıklığa, ve izole oldukları için beyhude sloganların atılmasına yol açar.
   Üç ana sınıfın, başlıca üç siyasi akımın temsilcileri, liberal-burjuva, "sosyal-demokrat" ya da "devrimci-sosyalist" maskesi arkasında gizlenen küçük-burjuva demokrat , ve devrimci proleterler – program ve taktikler konusunda amansız bir mücadele vererek, yaklaşmakta olan açık sınıf mücadelesine hazırlandılar.
   Kırım Tatarları, Alman istihbarat organlarının düzenlediği, sözde "Tatar milli komite"lerine katılarak, Alman işgal makamlarıyla aktif işbirliği yaptılar, ve genellikle casus ve sabotajcılarla Kızıl Ordunun arka cephesine sızmak için, Almanlar tarafından kullanıldılar. Kırım Tatarlarının desteğiyle, başrolünün Beyaz Muhafız -Tatar muhacirlerin ce oynandığı "Tatar milli komiteler,"i, faaliyetlerini Kırım Tatarı olmayan nüfusa zulüm ve baskı ya
Çin'de Savaş - Lenin
Rusya Çin'le savaşını sona erdirmek üzere: bir kaç askeri bölge seferber edildi, yüz milyonlarca ruble harcandı , Çin'e on binlerce asker yolandı , birkaç savaş verildi, ve üç - beş zafer kazanıldı . Tabii bu zaferler düşmanın düzenli ordularından çok, Çin'li isyancılara , özellikle de silahsız Çin halkına karşı kazanıldı.
İşçileri İnceltilmiş Milliyetcilikle Yozlaştırmak - Lenin
İşçi sınıfı hareketi ne kadar güçlü bir şekilde gelişirse, burjuvazi ve feodalistlerin onu baskı altına alma ya da parçalama çabaları o kadar azgınca olur. Her iki yöntem de (güçle bastırma ve burjuvazi etkisiyle parçalanma) dünyanın her yerinde, tüm ülkelerde sürekli olarak kullanılmaktadır ve bu yöntemlerin bir ya da diğer yöntemi, egemen sınıfların farklı partileri tarafından dönüşümlü olarak uygulanmaktadır.
Bolşevikleşme Sorunu - Stalin
Bolşevikleşmeyi gerçekleştirmek için, en azından bazı temel şartları yaratmak zorunludur: bunlarsız Komünist Partilerini Bolşevikleştirmenin olanağı olamıyacaktır.1- Parti kendisine, sosyal-demokrasinin pratikte yaptığı gibi parlamenter seçim aygıtının bir uzantısı, ya da bazı anarko-sendikalist unsurların bazen iddia ettiği gibi, sendikaların gönüllü ilavesi (yedeklemesi) olarak bakmamalı
Kapitalizmden kapitalizme fark vardır. Kara - Yüz - Oktobrist kapitalizmi ve Na­rodnik (gerçekçi, demokratik , faaliyet dolu) kapitalizmi var. Biz kapitalizmin "aç gözlülüğünü ve zalimliği" ni işçilere ne kadar fazla teşhir edersek, birinci tür kapitalizmin ayakta kalması o kadar güç olur ve kapitalizm o kadar ikinci tür kapitalizme dönüşmek zorunda kalır
Sekiz yıl önce Ekim'in hazırlık dönemi ve Ekim'den sekiz yıl sonra, şimdiki dönem, arasındaki muazzam farklılıklar bir yana bırakılırsa, buna rağmen ortak bir özellik gösterdiklerini düşünüyorum. Bu ortak özellik, her iki dönemin, devrimimizin gelişmesinde dönüm noktalarını işaretlemeleridir.Bugün, sekiz yıl sonra, görev, bir yandan proletarya ve yoksul köylülüğü orta köylülükle sağlam bir ittifak temelinde birleştirmek ve
Ona, "refah" ve "bolluk" sözü verildi, ancak köylü tarımı sürekli çöküyor, milyonlarca köylü açlık çeki­yor, iskorbut ve tifo (hastalıkları) binlerce kişiyi alıp götürüyor.Ve ülke buna hep katlandı ve katlanmaya devam etti ...Daha fazla katlanamayanlar, intihar etti. Ancak herşey bir son a ulaşmalıdır - ülkenin sabrı sonuna geldi.
Joseph V. Stalin'den Azerbaycan'ın Demokratik Partisi Lideri Ja'far'a Pishevari ye mektup   - Stalin
Devrimci hareketin yasası işte böyle. Senin için bir küçük düşmenin sözü bile edilemez. Seni küçük düşürmeye izin verebileceğimizi düşünmen çok garip. Tam tersine, eğer mantıklı davranırsanız ve bizzat Azerbaycan'ın mevcut somut duruşunu yasallaştıracak olan talepleri, bizim moral desteğimizle ararsanız, o zaman Orta Doğuda hem Azeriler tarafından
Yahudi Proletaryasının “Bağımsız Bir Siyasi Parti”ye gereksinimi Var mı? - Lenin
Ancak; Bund u bağımsız bir siyasi parti olarak ilan etmeniz Yahudi proletaryasının ve genel olarak Yahudi Sosyal demokratların görüşlerinde kaçınılmaz ve engellenemez bir değişimin başlangıç ​​noktası olacak olan ulusal sorundaki temel hatanızın bir saçmalığa indirgenmesidir.
Aptalın Acelesi Hız Değildir - Lenin
Revizyonizm - Marksizmin revize edilmesi (özünün değiştirilmesi) - bugün, proletarya üzerindeki burjuva etkisi, ve işçilerin burjuva yozlaşmasının, eğer temel değilse, en önemli göstergelerinden birisidir. Oportünist lider olan Eduard Bernstein, bu nedenle dünya çapında kötü bir şöhret kazanmıştır.
Zorunlu Stalin - 1905-1952 Temel Teorik yazılar - Bruce Franklin
Bu inanç, Stalini en yakından tanıyan ve onun fikirlerini paylaşan Sovyet işçi ve köylüsü dışında, karşı taraftan aynı derecede etkili beyin yıkama ürünü olarak değerlendirilebilir, dışlanabilir. Nerdeyse yirmi yıldır Sovyet yöneticileri sistematik olarak Sovyet halkının, kapitalist dünyanın Stalin  görüşünü kabul etmesi , ya da onu en azından unutması için  çalışdılar. Onu tarih kitaplarından çıkarıp attılar, anıtlarını yıktılar, yok ettiler , ve hatta 
Sloganlar Üzerine  - Lenin
Tarih ani dönüşüm yaptığında, ilerici partilerin bile bir süre yeni duruma kendilerini uyumlayamadığı, ve önceden doğru olan, ama bugün - tarihin ani dönüşümü nasıl “aniden-birdenbire” ise, öyle, “ birdenbire” bütün anlamını yitirmiş olan sloganları tekrarladıkları sıkça görülmüştür..Bu kavranılmadan, günün acil sorunları ile ilgili hiç bir şey kavranılamaz. Her özgül slogan, özgül bir politik durumun özel karakterlerinin bütününden
Otokrasi ve Proletarya  - Lenin
Proletarya, burjuvazinin anayasal hareketini desteklemelidir; sömürülen kitlelerin mümkün olan en geniş kesimlerini kendi tarafına yöneltmeli ve toparlamalıdır, bütün güçlerini toplamalı ve hükümetin en çaresizlik içinde olduğu ve halk huzursuzluğunun en doruğunda olduğu bir zamanda ayaklanmaya başlamalıdır
İlk Önemli Adım  - Lenin
İkinci politika (yol verme) , burjuva-demokratik devrimin koşulları oluştuğunda, işçi sınıfına ilave olarak, proletarya için zorunlu olan demokrasi için mücadele edebilecek burjuva ve küçük burjuva tabakaların da ortaya çıktığında, zorunludur.
1937 Seçmenler Toplantısında Konuşma - Stalin
Dünyada hiç bir zaman, böylesine gerçekten özgür ve gerçek­ten demokratik seçimler olmamıştır - hiç bir zaman! Tarih bunun başka bir örneğini bilmez. (Alkışlar). Konu genel seçimlerimizin, genel, eşit, gizli ve doğrudan seçimler ol­ması değildir, gerçi bu bile kendi başına çok önemlidir.
İki Taktik  -Lenin
Bu hayranlık, liberalizm saflarına geçen Yasal Marksistlerin toptan ihanetlerine ve oportünistlerimize "kuyrukçu" damgasını sıkıca yapıştıran sosyal-de­mokratların ünlü "süreç olarak taktikler" teorisinin yaratılmasına yol açtı. Olayların ardından çaresizce sürüklendiler, bir aşırıdan diğerine daldılar, ve her durumda devrimci proletaryanın pratiklerinin kapsamını ve kendi gü­cüne olan inancını zayıflattılar, bütün bunlar genellikle
Stalin in İngiliz Emek partisi delegesi ile gizli toplantısından   - Stalin
Komintern'i canlandırmaya çalışmanın ütopik olacağını ve komünistlerin ütopyacı olmadığını söylüyor. Komintern Komünist partilerin bir dizi ülkelerde halen bebeklik (başlangıç) döneminde iken, Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıktı. Farklı ülkelerin işçileri arasında iletişim kurulmasında rol oynadı ve işçi sınıfı liderlerinin geliştirilmesine yardımcı oldu. 
RSDİP'nin Moskova Komitesi İşçilerin savaş birliği yönetmeliği -RSDIP
Birincisi, birimler Kara Yüzler, polis ve Kazaklar tarafından saldırılara karşı örgütlü işçilerin bütün toplanımlarınıkorumalıdır. İkincisi, polis tarafından uygulanan katliam ve kanunsuzluklara karşı tüm vatandaşların korunmasını kendine görev olarak almalıdır...otokrasinin son kuvvetlerini püskürtmek amacıyla proletaryanın ön saflarında yerini almalıdır.
Halk Komiserleri Konseyi başkan vekillerinin İşlevleri Hakkında Açıklamalara yanıt  -Lenin
Yoldaş Troçki'nin sözlerinin bazıları (örneğin, 4. paragraftaki “endişeler”) aynı şekilde belirsiz ve bir cevap vermeyi gerektirmez; onun tarafından yapılan diğer açıklamalar bizim defalarca Siyasi Büroda gözlemlediğimiz eski anlaşmazlıkları tekrarlıyor. İki temel nokta üzerinde buna cevap vereceğim.

Mao Zedong ve Ernesto 'Che' Guevara arasındaki Konuşma

Latin Amerika da  küçük burjuvazi ve ulusal burjuvazi sosyalizmden korkuyorlar. Önemli bir süre, sosyal reform üzerinde acele etmemelidir. Bu yaklaşım Latin Amerika küçük burjuvazi ve ulusal burjuvazinin kazanılması yolunda olumlu olacaktır. Jiang Jieshi nin [Çan Kay-şek in] zaferinden sonra, daha önce Almanya, 

Boris Souvarine'ye açık mektup  -Lenin
Devrimci bir savaş hazırlanırken demokratlar ve sosyalistler bu savaşta “anavatan savunması” yanlısı olduğunu önceden ifade etmekten korkmazlar. Ancak, gerici bir savaş hazırlanıyorsa, hiçbir sosyalist savaş ilan edilmeden önce “anavatan savunması”nı tercih edeceğini önceden belirtme macerasına girmeyecektir.
Merkez Komitesinin Genel Kurulunda Yayımlanmamış Son Konuşması  -Stalin 
Bakan çalışması, güç, dayanıklılık ve yeni sorunlar için yeni düşünme isteyen son derece zor bir iştir. Neden genç ve nitelikli, enerjik yoldaşları onların yerlerine atadık? Onlar daha genç yoldaşlar, daha çok enerjiye ve güçlülüğe sahipler. Biz Eski Bolşevikler sonsuza kadar burada olmayacağız. Onlara destek olmalı ve onlara yardım etmeliyiz.
Devrim ve Karşı Devrim  -Lenin 
"Devrim proletaryaya kitle mücadelesi vermeyi öğretti. Devrim, proletaryanın köylü kitlelerini demokrasi mücadelesinde yönlendirebildiğini gösterdi. Devrim, sadece proleter olan partiyi, küçük burjuva unsurlarını dışlayarak daha da sıkı bir şekilde birleştirdi. Karşı-devrim, küçük-burjuva demokratlara, kitle mücadelesinden ölümcül biçimde korkan liberaller arasında liderler ve müttefikler aramaktan vazgeçmeyi öğretti.
İkinci Enternasyonalin iftira kampanyası  -N. Krupskaya 
Troçkistler ve ve Zinovievistler kendilerini kitlelerin kaderi ile ilgilendirmediler. Onların bütün derdi, Alman Devlet Gizli Polisi ve Sovyetlerdeki emekci kitlelerin kapitalist sömürüsünü, ve toplumun burjuva devletini geriye getirmeye can atan proleterya diktatörlüğünün en vahşi düşmanlarının yardımıyla bile olsa , iktidarı “nasıl ele geçirmek”di.
Ekim (Devriminin) Dersleri  -N. Krupskaya 
Ama Yoldaş Troçki bu soruyu görmemezlikten geliyor. O Bulgaristan veya Almanya dan bahsettiğinde, kendisini içinde bulunduğumuz anın doğru tahlili ile meşgul etmiyor . Eğer biz Yoldaş Troçki'nin gözlüğü aracılığıyla (bakış açısıyla)olaylara bakarsak , olaylara yön vermek son derece basit görünür. Marksist analiz Yoldaş Troçki'nin hiç bir zaman güçlü noktası olmadı. .
Çeviriler arama