Header Ads

Header ADS

Savaş Ne Zaman Kaçınılmaz Değildir?

Stalin

Barış İçinde Bir Arada Yaşam İçin: Savaş Sonrası Röportajlar

[Pravda muhabiri ile 16 Şubat 1951 tarihli bir röportajdan alıntılar)

Soru: Yeni bir dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: Hayır. En azından şu anda kaçınılmaz olarak kabul edilemez.

Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de ve Fransa'da da yeni bir savaşa susamış saldırgan güçler var. Süper kâr elde etmek, diğer ülkeleri yağmalamak için savaşa ihtiyaçları var. Savaşı muazzam kazançlar sağlayan bir gelir kaynağı olarak gören milyarderler ve milyonerler bunlar.

Onlar, bu saldırgan güçler, gerici hükümetleri kontrol eder ve yönlendirir. Ama aynı zamanda yeni bir savaş istemeyen ve barışın korunmasını savunan halklarından da korkuyorlar. Bu nedenle halklarını yalanlarla tuzağa düşürmek, aldatmak ve yeni savaşı savunmacı, barışçıl ülkelerin barışçıl politikasını saldırgan olarak göstermek için gerici hükümetleri kullanmaya çalışıyorlar. Saldırgan planlarını kendilerine empoze etmek ve onları bir savaşın içine çekmek için halkı aldatmaya çalışıyorlar.

Tam da bu nedenle, gerici hükümetlerin saldırgan niyetlerini açığa çıkarabileceğinden korktukları için barışı savunma kampanyasından korkuyorlar.

Tam da bu nedenle, Sovyetler Birliği'nin bir Barış Paktı imzalanması, silahların azaltılması, atom silahlarının yasaklanması önerisini, bu önerilerin kabul edilmesinin gerici hükümetlerin saldırgan önlemlerini baltalayacağından ve gerici hükümetlerin ve silahlanma yarışını gereksiz kılmak.

Saldırgan ve barışsever güçler arasındaki bu mücadelenin sonu ne olacak?

Halk, barışı koruma davasını kendi eline alırsa ve onu sonuna kadar savunursa, barış korunacak ve pekiştirilecektir. Savaş çığırtkanları, halk kitlelerini yalanlara bulaştırmayı, onları aldatmayı ve yeni bir dünya savaşına çekmeyi başarırsa, savaş kaçınılmaz hale gelebilir.

Savaş çığırtkanlarının canice entrikalarını ifşa etmenin bir yolu olarak barışın korunmasına yönelik geniş kampanyanın şimdi birinci sınıf bir öneme sahip olmasının nedeni budur.

Sovyetler Birliği'ne gelince, gelecekte de savaşı önleme ve barışı koruma politikasını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.