GuncelSeçim ve Devrim - Gültekin Akarca
işçi sınıfının özne olmadığı koşullarda seçimler, sadece sermayenin koşullara uygun çözüm üretme kapasitesine sahip olup olmadığı sorusunun yanıt bulacağıdır. Komünistler sürece ne kayıtsız kalırlar ne de boş demokrasi rüyalarına dalarlar...Bunun somut ifadesi hangi oyu verdiğimizden çok işçi sınıfına ve sosyalist harekete ne söylediğimizdir.

 Sadece Türkiye'nin DEĞİL, en ileri ve en demokratik kapitalist ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlar da ancak bir devrimle ve kapitalizmin yıkılmasıyla olanaklıdır. Ama böyle konuşmak, her zaman doğru ve genel geçer olan bir şey söylemek ya da aynı anlama gelmek üzere hiçbir şey söylememek demektir. Bunu söylemenin iki kez ikinin dört ettiği ya da dünyanın yuvarlak olduğu gibi, herkesin bildiği bir şeyi -hem de büyük bir keşif açıklarcasına- yeniden ve yeniden yinelemekten bir farkı yoktur.
  Seçim ve taktik tartışmaları -  Garbis Altınoğlu
Baş düşman konumunda bulunan ve bütün iktidarı kendi elinde toplamış bulunan Erdoğan kliğinin boğucu egemenliğini kırmak, İslami-faşist rejimin tüm halkı içine hapsettiği deli gömleğini şurasından burasından yırtmak ve işçilerin, diğer emekçilerin, ezilen ulus, milliyet ve mezheplerden halkın manevra ve savaşım alanını genişletmek için HDP'nin ve diğer demokratik güçlerin reformist taktikler uygulamalarının
Suriye Eksenli Savaş Çığırtkanlığı - İbrahim Okçuoğlu
Suriye'de emperyalist güçler arasında savaş tehlikesi dramatik bir seviyeye çıktı. Bir taraftan Amerikan emperyalizmi, diğer taraftan da Rus emperyalizmi Suriye sahasında bölgesel ve küresel oyunları için şimdiye kadarki rekabetlerini savaş tehlikesi boyutuna getirdiler.

Gericilik Dönemlerinde Yasal Olanaklardan Yararlanmak - Erdoğan  A.
yasal olanaklardan sosyalist devrim mücadelesi çıkarına yararlan­mak zorunluluktur. Çünki sermayenin emekci ve diğer tüm kesimlere açık saldırıda ol­duğu bu gericilik dönemlerinde, yasal olanaklardan yararlanma­k, devrimci örgütlenme, kitlelerle kaynaşma, önderliği kazanma pratikleriyle mücadelenin güçlendirilme­si, güçler dengesinin değiştirilmesi amacıyla direk bağlantılıdır.
Güçler dengesindeki hızlı değişimler, özellikle İdlibdeki cihatcıların ve "dinci olmayan! " muhalif çetelerin karşılıklı çatışmaları ve gruplaşmalarıda beraberinde getirdi. Çünki çeteler arası kutuplaşmalarda "iplerin", başlangıçta olduğu gibi, artık sadece ABD nin elinde olmadığı bir güçler dengesi ortaya çıktı .
 Türkiye'nin Afrin'i işgal girişimi daha şimdiden Suriye'de emperyalistler arası çelişkilerin oldukça keskinleştiğini ve Suriye eksenli Ortadoğu'da emperyalist savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini; tarafların bugüne kadar olmadığı derecede açıkça saflaştığını göstermektedir.
”Kim oldukça uzun bir dönem içerisinde ve oldukça farklı politik durumlardaki gerçekleri pratikle tanıtlamamışsa, onlar, bütün ezilen insanlığı sömürücülerden kurtarmak için mücadele eden devrimci sınıfa yardım etmek için bu gerçeği uygulamayı henüz öğrenememişlerdir. Ve bu söylediklerimiz, siyasi iktidarın proletaryanın eline geçmesinden önceki dönem için nasıl doğruysa, sonraki dönem için de aynı ölçüde doğrudur.””
”Kim oldukça uzun bir dönem içerisinde ve oldukça farklı politik durumlardaki gerçekleri pratikle tanıtlamamışsa, onlar, bütün ezilen insanlığı sömürücülerden kurtarmak için mücadele eden devrimci sınıfa yardım etmek için bu gerçeği uygulamayı henüz öğrenememişlerdir. Ve bu söylediklerimiz, siyasi iktidarın proletaryanın eline geçmesinden önceki dönem için nasıl doğruysa, sonraki dönem için de aynı ölçüde doğrudur.””
Marksistler saldırgan, haksız savaşlara karşı, devrim dahil olmak üzere, bütün ve her türlü araçların kullanımıyla , kararlılıkla mücadele etmeyi savunur. Marksistler halkların bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm uğruna verdikleri devrimci-kurtuluş savaşlarını desteklerler. “Sosyalistler,” der Lenin “her zaman ezilenler tarafındadır ve dolayısıyla, amacı baskıya karşı demokratik veya sosyalist mücadele olan savaşlara karşı olamazlar"
Dost ve Düşman - İbrahim Okçuoğlu
Suriye savaşı sadece Suriye savaşı değildir
Suriye savaşı, sadece Suriye ile sınırlı kalabilecek bir savaş değildir. Suriye'den kim ne istiyor veya koskoca dünyada neden Suriye gibi nispeten küçük bir ülke, irili ufaklı emperyalist ülkeler ve gerici bölge iktidarları arasındaki çıkar çelişkilerinin keskinleştiği bir alan oldu?