ÇevirilerSiyasi Safsata - Lenin
Liberal burjuvazinin hareketi, tam tersi, ve aynı nedenlerle (yani burjuvazinin durumunun vazgeçilmez özellikleri nedeniyle), radikalizm yerine oportünizme, tam zafer için “kaba"(diplomasisiz - uzlaşmayan, EA) ”, cesur ve kararlı bir hesaplama yerine, mütevazi en olası ve mümkün olan en çabuk kazanımları hesaplama ve uzlaşma yönünde bir eğilimi vardır.

Troçki den Tito ya - Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri J. Klugmann 
Troçki’nin ve takipçilerinin yazıları, Amerika'daki Hearst Press tarafından orta ve geç otuzlu yıllarda serbestçe yayınlandı. "Yeni Komünizm" üzerine yaptığı çalışmalar, Salamanka ve Burgos'daki Franco Press tarafından yayınlandı. Polonya diktatörlüğünün gizli polisi, Polonya işçi sınıfı hareketinde casusluk ve provokatörlük çalışmalarını kolaylaştırmak için Troçkizm üzerine özel olarak eğitildi.
Ekim Devrimi ve Orta Tabaka Sorunu - Stalin
Proletarya, özellikle bizim Cumhuriyetler Birliğimiz gibi bir ülkede, orta tabakanın ve temel olarak köylülüğün sempati ve desteğini kazanmadan iktidarı elinde tutamaz. Bu tabakalar en azından tarafsızlaştırılamazlarsa, kapitalist sınıftan kopmayı beceremezlerse, ve çoğunluğu hala sermayenin ordusuna hizmet ediyorlarsa, proletarya iktidarı eline geçirmeyi bile ciddi olarak düşünemez. .
  Troçki ve Lenine karşı Komplo -  T. ClarkStalin ve diğerleri tarafından mahkemeye çıkmaması, bir diğer deyişle, kendisini burjuva karşı-devrime teslim etmemesi yönünde teşvik edilen Lenin in kararını savunmak için bir makale yazmak zorunda kalması, Temmuz günüleri krizinin ardından, Bolşevik parti içinde, kendisini Lenin'i liderlikten çıkarmak için anti-Lenin komplosunu kullanma hesaplarına dayayan bir grubun kesinlikle var olduğunun ifadesidir.
Gramski ve Troçkizm  - J. Antonio Egido
Troçkizm, sürekli olarak, Che Guevara ve Ho Chi Minh gibi bilinen anti-Troçkistlere yaptığı gibi, “sürekli devrim” teorisine ve Troçki'nin savunduğu diğer pozisyonlara kesin bir şekilde karşı çıkan İtalyan komünist Gramsci'yi de utanmadan kendine maletmeye çalışıyor

Stalin ve Hindistan KP Görüşmesi - Belge.
Stalinin bu konuşması bir sürü önemli konulara değinen, konulara, somut duruma bağımlı kalarak, gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmeler, somut stratejik ve taktiksel önerileri içeren önemli bir değere sahiptir..
   Katyn katliamı üzerine çok büyük sayıda yazılar var. Konu üzerine yazılan kitaplar kesinlikle küçük bir kütüphaneyi doldurur. En azından, bir dergi, "Zeszyty Katynskie", tamamıyle Katyn e tahsis edilmiş. Tarihi dergilerde, gazetelerde ve diğer periyodik yayınlarda binlerce makale var. Dört ciltlik Polonya belge kolleksiyonu "katyn, Dokumentry Zbrodni" 2000 sayfadan uzun.
   Bu demektirki uzlaşmazlıklar sadece şu ya da bu ilke için , şu ya da bu mücadele amacı, amaca ulaştıracak şu ya da bu yöntem için, mücadele yoluyla üstesinden gelinebilir. Güncel siyasi sorunlarda, tamamıyle pratik nitelikte sorunlarda, parti içinde aynı şekilde düşünenlerle her türlü uzlaşmalara girilebilir ve girilmelidir.
   Bütün ülkelerde anarşistler, parlamentoda Sosyal Demokrat üyeleri tarafından işlenen hatalara işaret ederek, "burjuva parlamentarizmi ile uğraşmak zaman kaybı" olduğunu ileri sürüyorlar ve "Bütün bu güçlerin" konsantrasyonunun "direk eylem" örgütlenmesi için çağrı yapıyorlar. Ama bu, mümkün olan en geniş ölçekte her alanda çalışmalarını yürütme yerine, dağınıklığa, ve izole oldukları için beyhude sloganların atılmasına yol açar.
   Üç ana sınıfın, başlıca üç siyasi akımın temsilcileri, liberal-burjuva, "sosyal-demokrat" ya da "devrimci-sosyalist" maskesi arkasında gizlenen küçük-burjuva demokrat , ve devrimci proleterler – program ve taktikler konusunda amansız bir mücadele vererek, yaklaşmakta olan açık sınıf mücadelesine hazırlandılar.
   Kırım Tatarları, Alman istihbarat organlarının düzenlediği, sözde "Tatar milli komite"lerine katılarak, Alman işgal makamlarıyla aktif işbirliği yaptılar, ve genellikle casus ve sabotajcılarla Kızıl Ordunun arka cephesine sızmak için, Almanlar tarafından kullanıldılar. Kırım Tatarlarının desteğiyle, başrolünün Beyaz Muhafız -Tatar muhacirlerin ce oynandığı "Tatar milli komiteler,"i, faaliyetlerini Kırım Tatarı olmayan nüfusa zulüm ve baskı ya yöneltiler,
Lenin , Çin'de Savaş
Rusya Çin'le savaşını sona erdirmek üzere: bir kaç askeri bölge seferber edildi, yüz milyonlarca ruble harcandı , Çin'e on binlerce asker yolandı , birkaç savaş verildi, ve üç - beş zafer kazanıldı . Tabii bu zaferler düşmanın düzenli ordularından çok, Çin'li isyancılara , özellikle de silahsız Çin halkına karşı kazanıldı.
İşçileri İnceltilmiş Milliyetcilikle Yozlaştırmak - Lenin
İşçi sınıfı hareketi ne kadar güçlü bir şekilde gelişirse, burjuvazi ve feodalistlerin onu baskı altına alma ya da parçalama çabaları o kadar azgınca olur. Her iki yöntem de (güçle bastırma ve burjuvazi etkisiyle parçalanma) dünyanın her yerinde, tüm ülkelerde sürekli olarak kullanılmaktadır ve bu yöntemlerin bir ya da diğer yöntemi, egemen sınıfların farklı partileri tarafından dönüşümlü olarak uygulanmaktadır.
Bolşevikleşme Sorunu - Stalin
Bolşevikleşmeyi gerçekleştirmek için, en azından bazı temel şartları yaratmak zorunludur: bunlarsız Komünist Partilerini Bolşevikleştirmenin olanağı olamıyacaktır.1- Parti kendisine, sosyal-demokrasinin pratikte yaptığı gibi parlamenter seçim aygıtının bir uzantısı, ya da bazı anarko-sendikalist unsurların bazen iddia ettiği gibi, sendikaların gönüllü ilavesi (yedeklemesi) olarak bakmamalı
Kapitalizmden kapitalizme fark vardır. Kara - Yüz - Oktobrist kapitalizmi ve Na­rodnik (gerçekçi, demokratik , faaliyet dolu) kapitalizmi var. Biz kapitalizmin "aç gözlülüğünü ve zalimliği" ni işçilere ne kadar fazla teşhir edersek, birinci tür kapitalizmin ayakta kalması o kadar güç olur ve kapitalizm o kadar ikinci tür kapitalizme dönüşmek zorunda kalır
Çeviriler arama