Guncel Sadece Türkiye'nin DEĞİL, en ileri ve en demokratik kapitalist ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlar da ancak bir devrimle ve kapitalizmin yıkılmasıyla olanaklıdır. Ama böyle konuşmak, her zaman doğru ve genel geçer olan bir şey söylemek ya da aynı anlama gelmek üzere hiçbir şey söylememek demektir. Bunu söylemenin iki kez ikinin dört ettiği ya da dünyanın yuvarlak olduğu gibi, herkesin bildiği bir şeyi -hem de büyük bir keşif açıklarcasına- yeniden ve yeniden yinelemekten bir farkı yoktur.

Cihatcıları serbest bırakma politikası ve Rakkada PYD nin geleceği üzerine- Erdoğan  A.
Rusyanın (ve Çinin) çıkarları, TR ile ABD arasındaki çelişkilerin devamında yatıyor. Rusya için, ortaklığı sağladığı ve güçlendirdiği sürece, kendi ortağı TR nin ABD ye karşı , ABD kontrolünden transferle oluşturulan, ve yaygın olan paralı bir İslam Ordusuna hakimiyeti, onların çıkarlarına ters değil, tam tersine , özgülde, Çinden Afrikaya kadar, onların çıkarlarıyla uyuşan bir gelişimdir.

Suriyede, ABD ve Türkiye ittifakı (!) değerlendirmeleri
  - 
Erdoğan  A.
Devrimciler değerlendirmelerini ezberlere dayanan günü geçmiş olgulara ve varsayımlara dayanarak değil, özgüldeki somut gerçeklere ve verilere dayanarak yaparlar. Varsayımlar bu somut gerçeklere ve verilere dayanması gerekir. Bu birinci adım atlanılarak, ikinciden, varsayımlar temelinde yapılan değerlendirmeler gerçekçi olamaz.

Suriye Eksenli Savaş Çığırtkanlığı
 
-
İbrahim Okçuoğlu
Suriye'de emperyalist güçler arasında savaş tehlikesi dramatik bir seviyeye çıktı. Bir taraftan Amerikan emperyalizmi, diğer taraftan da Rus emperyalizmi Suriye sahasında bölgesel ve küresel oyunları için şimdiye kadarki rekabetlerini savaş tehlikesi boyutuna getirdiler.

Afrin Düşerken - Garbis Altınoğlu
Hiçbir devrimci ya da demokrat, insanların ölmesini, yaralanmasını, evinden ve yurdundan olmasını istemez elbet. Ancak bu, isterse uluslararası düzeyde kabul görmemiş olsun, bir devlet kurmak istediğiniz ya da devlet olarak bağımsızlığınızı savunmak istediğinizde, hatta bir özerk bölge oluşturduğunuzda böylesi kayıpları, hatta çok daha fazlasını göze alacaksınız
Güçler dengesindeki hızlı değişimler, özellikle İdlibdeki cihatcıların ve "dinci olmayan! " muhalif çetelerin karşılıklı çatışmaları ve gruplaşmalarıda beraberinde getirdi. Çünki çeteler arası kutuplaşmalarda "iplerin", başlangıçta olduğu gibi, artık sadece ABD nin elinde olmadığı bir güçler dengesi ortaya çıktı .
 Türkiye'nin Afrin'i işgal girişimi daha şimdiden Suriye'de emperyalistler arası çelişkilerin oldukça keskinleştiğini ve Suriye eksenli Ortadoğu'da emperyalist savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini; tarafların bugüne kadar olmadığı derecede açıkça saflaştığını göstermektedir.
”Kim oldukça uzun bir dönem içerisinde ve oldukça farklı politik durumlardaki gerçekleri pratikle tanıtlamamışsa, onlar, bütün ezilen insanlığı sömürücülerden kurtarmak için mücadele eden devrimci sınıfa yardım etmek için bu gerçeği uygulamayı henüz öğrenememişlerdir. Ve bu söylediklerimiz, siyasi iktidarın proletaryanın eline geçmesinden önceki dönem için nasıl doğruysa, sonraki dönem için de aynı ölçüde doğrudur.””
”Kim oldukça uzun bir dönem içerisinde ve oldukça farklı politik durumlardaki gerçekleri pratikle tanıtlamamışsa, onlar, bütün ezilen insanlığı sömürücülerden kurtarmak için mücadele eden devrimci sınıfa yardım etmek için bu gerçeği uygulamayı henüz öğrenememişlerdir. Ve bu söylediklerimiz, siyasi iktidarın proletaryanın eline geçmesinden önceki dönem için nasıl doğruysa, sonraki dönem için de aynı ölçüde doğrudur.””
Marksistler saldırgan, haksız savaşlara karşı, devrim dahil olmak üzere, bütün ve her türlü araçların kullanımıyla , kararlılıkla mücadele etmeyi savunur. Marksistler halkların bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm uğruna verdikleri devrimci-kurtuluş savaşlarını desteklerler. “Sosyalistler,” der Lenin “her zaman ezilenler tarafındadır ve dolayısıyla, amacı baskıya karşı demokratik veya sosyalist mücadele olan savaşlara karşı olamazlar"
Dost ve Düşman - İbrahim Okçuoğlu
Suriye savaşı sadece Suriye savaşı değildir
Suriye savaşı, sadece Suriye ile sınırlı kalabilecek bir savaş değildir. Suriye'den kim ne istiyor veya koskoca dünyada neden Suriye gibi nispeten küçük bir ülke, irili ufaklı emperyalist ülkeler ve gerici bölge iktidarları arasındaki çıkar çelişkilerinin keskinleştiği bir alan oldu?