Header Ads

Header ADS

Sosyalizm ve Milliyetçilik - Connolly

James Connolly

1897

Günümüzde İrlanda'da, halkın kalbindeki ulusal duyguyu korumaya çalışan çeşitli kuruluşlar var.

Bu hareketler ister İrlandalı Dil hareketleri, ister Edebiyat Dernekleri veya Anma Komiteleri olsun, kuşkusuz halkımızın değerli etnik ve ulusal tarihini, dilini ve özelliklerini yok olmaktan kurtarmaya yardımcı olmak, bu ülkeye kalıcı bir yarar sağlamak için çalışıyorlar.

Bununla birlikte, mevcut propaganda yöntemlerine çok katı bir şekilde bağlı kalarak ve bunun sonucunda hayati yaşamsal sorunları ihmal ederek, tarihsel çalışmalarımızı sadece geçmişe bir ibadet olarak basmakalıp milliyetçiliği bir gelenek haline getirme tehlikesi var - gerçekten şanlı ve kahramanca, ama yine de yalnızca bir gelenek.

Şimdi gelenekler görkemli bir şehitlik için malzeme sağlayabilir ve sık sık ta sağlar, ancak asla başarılı bir devrimin fırtınası yaratacak kadar güçlü olamaz.

Günümüzün ulusal hareketi, eğer sadece geçmiş tarihimizin eski üzücü trajedilerini yeniden canlandırmak değilse, kendisini anın gerekliliklerine yükselebilecek şekilde ortaya çıkarmalıdır.

İrlanda halkına, milliyetçiliğimizin yalnızca geçmişin marazi bir idealize edilmesi olmadığını, aynı zamanda günümüzün sorunlarına farklı ve kesin bir cevap ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek siyasi ve ekonomik bir inanç formüle etme kabiliyetine sahip olduğunu göstermelidir. 

Bu somut politik ve sosyal ideal, en iyi şekilde, Cumhuriyet'in tüm içten milliyetçilerinin hedefleri olarak açıkça kabul etmeleriyle sağlanacaktır.

Fransa'da olduğu gibi, seçmeli bir kafaya sahip kapitalist bir monarşinin İngiltere'nin anayasal kürtajlarını taklit ettiği ve Muskovit despotizmiyle açık bir ittifak içinde Devrim geleneklerine karşı sapkınlığını küstahça sergilediği bir Cumhuriyet değil.

Cüzdanın gücünün özgürlük biçimleri altında yeni bir tiranlık kurduğu, son İngiliz kırmızı-ceketinin ayaklarının Boston sokaklarını kirletmesinden yüz yıl sonra, İngiliz toprak sahipleri ve finansörler Amerikan vatandaşlarına, Devrim öncesi günlerin vergisinin sadece önemsiz bir şey olduğu bir kölelik empoze ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir Cumhuriyet değil; 

Hayır! Vatandaşlarımızın, idealleri olarak önlerine koyması gereken Cumhuriyet öylesine bir karakterde olmalı ki, isminin sadece anılması, her zaman, her ülkenin mazlumlarına bir yön-ışığı işlevi görecek, her zaman onun adına çabalarının karşılığı olarak özgürlük ve bolluk vaadini tutacaktır.

Kiracı çiftçiye, bir yanda toprak ağası ve diğer yanda Amerikan rekabeti, üst ve alt değirmen taşı arasındaki zemin olarak; kasabalardaki ücretli işçilere, köle gibi çalıştırmaya zorlayan kapitalistin tarım işçisine olan zorbalıklarından muzdarip, bedeni ve ruhunu bir arada tutmaya zar zor yeterli bir ücret karşılığında hayatını mahvetmeye; gerçekte, modern uygarlığımızın dış görünüşü muhteşem olan dokusunun sefaleti üzerine serpilen emekçi milyonların her biri için, - hoşnutsuzlar için bir toplanma noktası, ezilenler için bir sığınak,  Sosyalistler için bir hareket noktası, insan özgürlüğü davasında coşkulu bir İrlanda Cumhuriyeti çağrıştırması olabilir.

Ulusal özlemlerimizin, Britanya İmparatorluğunun en saldırgan türü ve kararlı savunucusu olduğu kapitalizm ve toprak ağası sistemine karşı isyan standardını yükselten erkek ve kadınların umutlarıyla bir araya gelmesi, hiçbir şekilde, içten milliyetçilerin saflarına bir uyumsuzluk unsuru sokmak şeklinde olmamalıdır ve bizim İrlanda davasını Benburb gününden bu yana işgal ettiğinden daha hakim bir konuma yükseltmek için yeterli ahlaki ve fiziksel güç rezervuarları ile temasa geçirmeye hizmet etmelidir.

Tam bir siyasi ve ekonomik devrimin ima ettiği Sosyalist Cumhuriyet idealinin, mülklerini ve imtiyazlarını kaybetmekten korkacak  olan tüm orta sınıf ve aristokrat destekçilerimizi kesinlikle yabancılaştıracağı söylenebilir.

Bu sakınca ne anlama geliyor? İrlanda'daki ayrıcalıklı sınıflarla uzlaşmalımıyız!

Ama onların düşmanlıklarını ancak özgür bir İrlanda'da 'ayrıcalıklarına' müdahale edilmeyeceğine dair güvence vererek etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu demektir ki, İrlanda yabancı egemenliğinden kurtulduğunda, yeşil giysili İrlandalı askerler, kapitalistlerin ve toprak ağalarının hileli kazançlarını "fakirlerin zayıf ellerinden"  tıpkı İngiltere'nin kırmızı giysili elçilerinin bugün yaptığı gibi, acımasızca ve etkili bir şekilde koruyacaklar,.

Başka hiçbir temelde sınıflar sizinle birleşmeyecek. Kitlelerin bu ideal için savaşmasını mı bekliyorsunuz?

İrlanda'yı özgürleştirmekten bahsettiğiniz de, sadece İrlanda toprağını oluşturan kimyasal elementleri mi kastediyorsunuz? Yoksa kastettiğiniz İrlandalılar mı? Eğer ikincisi ise, onları İngiltere yönetiminden özgürleştirmek için ne öneriyorsunuz?  

Ama tüm siyasi yönetim sistemleri ve ya hükümet mekanizmaları, bunların altında yatan ekonomik biçimlerin yansımasından başka bir şey değildir.

İngiltere'deki İngiliz yönetimi, geçmişte İngiliz fetihcilerinin bu ülkeye yağmalama, dolandırıcılık ve cinayete dayanan bir mülkiyet sistemini zorladıkları gerçeğinin simgesidir: bu şekilde ortaya çıkan 'mülkiyet haklarının' günümüzdeki kullanımı, yasallaştırılmış yağmalama ve dolandırıcılığın sürekli olarak uygulanmasını içerdiğinden, İngiliz yönetiminin, yağmalamanın korunabileceği en uygun hükümet biçimi olduğu ve İngiliz ordusunun, mülk sahibi sınıfların korkuları gerektirdiğinde adli cinayeti infaz etmek için en esnek araç olduğu görülebilir.

Tüm vahşice materyalist uygarlık sistemini yok edecek, kökleştirecek ve dallara ayıracak olan sosyalist, kendimizin olarak benimsediğimiz İngiliz dili gibi, bence, İrlanda özgürlüğünü sinsi ama felaket ekonomik boyun eğme biçimleriyle *  uzlaştırmanın mümkün olduğunu hayal eden yüzeysel düşünürden çok daha ölümcül bir İngiliz yönetimi ve vesayeti düşmanıdır.

*- toprak ağası tiranlığı, kapitalist dolandırıcılık ve kirli tefecilik; Strongbow ve Diarmuid MacMurchadha'nın - Norman hırsızı ve İrlandalı hain - kutsal olmayan üçlüsü Norman Fethi'nin muzip meyveleri uygun haberciler ve havarilerdi.

Yarın İngiliz ordusunu atıp, Dublin'de kaleye İrlanda bayrağını  assanız bile, eğer Sosyalist Cumhuriyetin örgütlenmesini yapmazsanız,  çabalarınız boşuna olacaktır.

İngiltere hala seni yönetir. Bu ülkede ektiği, annelerimizin gözyaşları ve şehitlerimizin kanıyla suladığı tüm ticari ve bireyci kurumlar aracılığıyla, kapitalistleri, toprak ağaları, finansörleri aracılığıyla sizi yönetecektir.

Davasına ihanet ettiğiniz "özgürlük tapınağına" dudaklarınız ikiyüzlü saygı sunsa bile, İngiltere sizi  yine de mahvolana kadar yönetecektir.

Antik Erin'in sosyal yapısının altında yatan bu ortak mülkiyetin daha geniş ve daha gelişmiş bir biçimi temelinde toplumun yeniden örgütlenmesi olmaksızın Sosyalizm (hedefi) olmadan milliyetçilik  sadece  ulusal ödleklik - döneklik dir.

Bu, zalimlerin şimdiye kadar sapık adalet ve ahlak anlayışları ile bizi aşılamayı, nihayet bu kavramları sanki kendimizinmiş gibi kabul etmeye karar vermemizi başardıkları ve artık bunları bize zorlayacak yabancı ordusuna ihtiyaç duymadığımızı kamuoyuna açıklayan bir beyanname yayınlamak ile aynı anlama gelir.

Bir Sosyalist olarak, anavatanımız için onun haklı mirasına - bağımsızlığına - ulaşması için tek bir kişinin yapabileceği her şeyi yapmaya hazırım; ama eğer ayrıcalıklı sınıfları uzlaştırmak için benden sosyal adalet taleplerinin bir zerresini veya maddesini kaldırmamı istersen, o zaman reddetmek zorunda kalırım.

Böyle bir tavır ne onurlu ne de uygulanabilir olacaktır. Şeytan'ın eşliğinde yürüyenlerin Cennete ulaşmadığını asla unutmayalım. İnancımızı açıkça ilan edelim: olayların mantığı bizimle birliktedir.

Socialism and Nationalism

James Connolly, 1897

Çeviri;  Erdogan A, May 2021

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.