Salı, Nisan 27, 2021

Stalin ve Ölümünden sonra Sovyet hakkında kısa CIA Raporu


1. Stalin'in zamanında bile kolektif liderlik vardı. Komünist düzende Batılı bir diktatör fikri abartılıyor. Bu konudaki yanlış anlamalar, Komünist iktidar yapısının gerçek doğası ve örgütlenmesinin anlaşılma-masından kaynaklanmaktadır. Stalin, geniş yetkilere sahip olmasına rağmen, sadece bir takımın kaptanıydı ve Kruşçev'in yeni kaptan olacağı aşikar görünüyor.

Bununla birlikte, mevcut liderlerden hiçbirisi Lenin ve Stalin'in itibarı seviyesine yükselecek gibi görünmüyor, bu nedenle Moskova'daki gelişmelerin, Batı politikaları Sovyetleri iktidar organizasyonlarını düzene sokmak için zorlamadıkça, kolektif liderlik adı verilen çizgide devam edeceğini varsaymak daha doğru olacaktır..

Mevcut durum, Stalin'in ölümünden bu yana Komünist diktatörlüğü alt üst etme açısından en elverişli olanıdır.

2. Dramatik bir tasfiye olmayacaktır. MVD zaten temizlendiğinden ve Parti ve Ordu Malenkov'un favorilerinin elinde olmadığı için, Parti'nin ve hükümetin üst düzey yönetiminin yeniden örgütlenmesinde görevlilerin sadece  normal olan değiştirilmesi beklenebilir .

3. Mevcut olaylar ile Stalin'in iktidara yükseldiği 1920'lerdeki olaylar arasında herhangi bir paralellik kurmak zor. Artık Parti içinde veya genel olarak Sovyetler Birliği'nde örgütlü bir muhalefet yok. Komünist yöneticilerin ve belli ki Sovyet halkının da gördüğü gibi, ciddi bir dış tehdit var.

4. Stalin'in ölümünden ve gizli polisin gücüne vurulan darbeden bu yana, Sovyet iç durumu bir değişim halinde. Yeni Sovyet düzeninin sağlamlaşması için zamana ihtiyacı var. Sovyet önderliğindeki milli görüşlü "Titocu" unsurlar ile daha ortodoks enternasyonal çizgi görüşlü arasındaki mücadele hala devam ediyor.

5. Yiyecek durumunda olumlu yönde herhangi bir iyileşme beklenemez. Malenkov'un verdiği kitlelerin kötü maddi koşullarını iyileştirme sözü tutulmadı. Komünist liderler, özellikle hızlandırılmış savaş hazırlıkları nedeniyle bu sözü tutamadıkları için, bir "günah keçisi" bulmak zorunda kaldılar ve bu nedenle Malenkov istifa etti.

6. Bulganin, yüksek zekası, yumuşak tavırları ve en özgül ve zor sorunları çok kısa sürede öğrenme kapasitesiyle aralarında ünlü bir bankacılık uzmanı da dahil olmak üzere Devlet Bankası'nda onunla beraber çalışmış olanların hayranlığını kazandı.

7.Paris anlaşmalarının onaylanması konusunda Batı'dan taviz verilmedikçe Sovyet dış politika hattından herhangi bir geri çekilme beklemek zor. Sovyet liderleri arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi, Sovyet pozisyonunun yumuşamasına ve Molotov'un dış ilişkilerdeki "beceriksizliğini" kabullenmesine yol açabilir. Ancak Sovyet liderleri, güç dengesinin Batı lehine değiştiğini kabul etmiş durumdalar. Hızlandırılmış savaş üretimine geçişlerinden ve Batı birliğine güvenmeme girişimlerinden görülebileceği gibi şimdi bu dengeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Çinli Komünistlerin saldırganlığı da bu çabanın bir parçası olabilir. Batı tarafında SSCB'ye karşı gergin-katı bir tutum, muhtemelen Sovyet liderliğindeki daha gergin-katı unsurların iktidarının devam etmesini destekleyen tutumdur.

Approved For Release 2008/02/26: CIA-RDP80-00810A006000360009-0

Çeviri EA