Cumartesi, Ekim 10, 2020

Sovyetlerde Maaşlar ve Karşılaştırma -1932

Burjuvazi Sosyalizme karşı mücadelesinde, Troçkist yardakçılarının da sahte veri destekleriyle, kitlelerin bilgisizliğine, araştırma, inceleme ve öğrenme tembelliğine oynayarak iftira ve yalan taktiklerini başlangıçtan bu yana kullanmış ve kullanmaya devam etmekte. Parti "şeflerinin!!" büyük maaşlar aldığından tutun, genelde maaşlar arasında kapitalizmden hiç te farklı olmayan uçurum ve eşitsizlik olduğu yalanları yıllardır tekrarlana tekrarlana, yalanı ilk ortaya atanı da inandıran bir duruma geldi.

Gerçekte ise, 1932 de Merkez Komitesinin onayladığı maaşların dağılımına bakarsak, en düşük ücretin nüfusu 1000 den az olan köylerde, maaşı 80 ruble olan  Köy Komite sekreterleri, 500 ruble ile sınırlandırılmış olan  Bolşevik Partisi Merkez Komitesi ve parti üs kurumlarının üyelerinin ortada,  ve en yüksek, 800-900 ruble arasında oynayan, 900 ruble ile sınırlandırılmış olan    maaşın alt yapı, yol departmanlarındaki uzman profesyonellerin, servis başkanlarının maaşları olduğunu görürüz. Benzer işletmelerden buharlı lokomotif ve araba tamir tesislerini ele alırsak;

Baş mühendis 700-800 ruble, lokomotif-araba-onarım tesisi müdürü 600-700 ruble, üretim departmanı şefi 550-650 ruble, montaj ve atölye şefi (fabrikalar) 500-600 ruble, teknik bölüm şefi 475-575 ruble, diğer atölye şefleri ve baş tamirci 425-525 ruble, ustabaşı yardımcıları 400-500 ruble.  kaynak - Archive: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 871.L. 19-26. On the rates for communist business executives and engineering and technical personnel.

Bu ücretler, maaşları 500 ruble sınırını aşmayan Stalin ve Molotov da dahil olmak üzere "Parti" merkez komitesi ve diğer Parti ve sendika örgütlerinin aldığı 7inci kategorideki maaşlardan fazla, 6ıncı kategorideki Parti ve Parti örgütlerinin aldığı maaşların iki katı, 1inci kategorideki maaşların nerdeyse 4 katı.  

500 Ruble ile sınırlı 7inci kategori olarak adlandırılan gruptakilerin bazıları; Bolşevik parti Merkez Komitesi Sekreterleri, Moskova, Leningrad ve Kharkov şehir komiteleri,  Komsomol Merkez Komitesi Sekreterleri, Merkez Kontrol Komisyonu Başkanlığı üyeleri, bölgesel kontrol komisyonlarının başkanları Bolşevik Partisinin  Merkez Komitesinin üst bölümleri, Pravda ve Komsomolskaya Pravda gazetelerinin sorumlu editörleri,  Merkez Yürütme Komitesi ve SSCB Halk Komiserleri Konseyi, SSCB Savcısı, onun yardımcısı ve bölgesel derneklerin parçası olmayan cumhuriyetlerin, toprakların ve bölgelerin savcıları, Izvestia gazetesinin genel yayın yönetmeni, Sverdlovsk ve Stalin üniversitelerinin yöneticileri, İşçi Sendikaları Konseyi Başkanlığı sekreterleri ve üyeleri, Sendikalar Merkez Komitesi Başkanları, Trud gazetesinin yazı işleri müdürü.

Parti ve parti örgütleri ile ilgili  6. grup olarak adlandırılanların  Maaşları 450 ruble ile sınırlı. Bunlar, Ulusal Merkez Komitelerin sekreterleri,  bölgeler ve cumhuriyetler dahil Tüm Birlik Komünist Partisi'nin (Bolşevikler) bölge komiteleri, bölge komitelerinin sekreterleri ve şehir komitelerinin sekreterleri, Cumhuriyetlerin, bölgelerin ve bölgelerin bir parçası olan Ulusal Komünist Partileri Merkezi Kontrol Komisyonu, Bölge ve Bölgesel Kontrol Komisyonu Başkanlık Divanı üyeleri, Bölgesel Kontrol Komisyonu başkanları ve Moskova, Leningrad ve Kharkov Şehir Kontrol Komiteleri, Bolşevik Parti  Merkez Komitesinin oda sekreterleri ve sekreterlerinin öğretim görevlileri-konuşmacıları, Ulusal Sekreterler, Komsomol'un bölgesel komiteleri ve Moskova, Leningrad ve Kharkov şehir komiteleri aynı zamanda bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları:

400 ruble Maaş la 5. grup içine girenler; 

Geri kalan şehir komitelerinin sekreterleri ve Bolşevik Partinin şehir bölge komiteleri, komitelerinin sekreterleri ve SBKP(B) nin nüfusu 150 binin üzerinde olan sanayi ve satın alma bölgelerinin bölgesel MK başkanları, Komsomol Merkez Komitesi, bölgesel komiteleri, Komsomol Merkez Komitesinin bölümleri, bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları :

350 ruble maaş la 4. grup içine girenler;

Bölge komitelerinin sekreterleri, 75 ila 150 bin nüfuslu bölge komitesi başkanı, Nüfusu 150 binin üzerinde olan Bolşevik Parti bölge komitesinin bölümleri, Komsomol'un bölgesel ve bölgesel komiteleri ve yardımcısı, sorumlu eğitmenler Komsomol Merkez Komitesinin sektörleri, bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları.

300 ruble maaşla 3. grup içine girenler;

75 bin kişiye kadar nüfusa sahip bölge komitesi başkanları, 75 bin ila 150 bin nüfuslu Bolşevik partisi okrug ve ilçe komitelerinin bölümleri, İşçi sayısı binden 2,5 bine kadar olan işletmelerin parti komiteleri sekreterleri, KSM'nin nüfusu 10 binin üzerinde olan bölge komitelerinin sekreterleri. Bolşevik komiteleri, bölge departmanlarının eğitmenleri, Komsomol bölgesel komitelerinin bölümleri, ve bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları.

275 ruble maaşla 2grup içine girenler;

75 bin kişiye kadar nüfusa sahip ilçe komitelerinin bölümleri, Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçe komitelerinin eğitmenleri, 75 ila 150 bin kişilik KSM (Komünist Gençlik Birliği ) bölgesel komitelerinin sekreterleri , 150 binin üzerinde nüfusa sahip KSM ilçe komitelerinin bölümleri,  bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları.

250 ruble maaşla 1. grup içine girenler; 

1000'e kadar işçi çalıştıran işletmelerin hücre sekreterleri, 75 ila 150 bin kişilik bir nüfusa sahip KSM bölgesel komitelerinin bölümleri, Tüm Birlik Bolşevik Komünist Partisi bölge komitelerinin eğitmenleri ve  bu grup içine giren Sovyet kurumlarının işçileri ve Meslek örgütlerinin çalışanları.
kaynak- Archive: RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 871.L. 19-26. On the rates for communist business executives and engineering and technical personnel.

Onaylanan belgelere göre yüksek nitelikli komünist profesyonel uzmanların maaşları "ayda 900 rubleden fazla olmamalıdır" sözleriyle sınırlandırılıyor.

Bu kategorideki komünist organizatörler, yöneticiler, profesyoneller için maksimum maaş üç grup oluşturularak belirleniyor:

a) 1. grup: Demir ve demir dışı metalürji, altın-platin, yakıt, demir madeni, temel kimya, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, askeri sanayi, büyük inşaat projeleri ve ulaşım (demiryolu ve su) işletmelerinde çalışanlar - ayda 700 ruble alıyor;

b) 2. grup: İnşaat (refrakter, silikat), tekstil, deri, örme, keten-kenevir-jüt, cam-porselen, matbaacılık, kağıt, ağaç işleri, şekerleme, tütün ve kauçuk sanayi işletmelerinde ve Tsudortrans işletmelerinde çalışanlar  - ayda 600 ruble alıyor;

c) 3. grup: Ağır, hafif ormancılık endüstrisi halk komiserleri, Toprak Halk Komiserliği, Halk Komiserliği'nin diğer tüm sanayi, tarım, ulaşım ve ticaret dallarının işletmelerinde çalışanlar, Dış Ticaret, İletişim Halk Komiserliği, Tsentrosoyuz, Su Taşımacılığı Halk Komiserliği, Demiryolları Halk Komiserliği vb. - ayda 500 ruble'ye kadar maaş alıyor.

Belirlenen üç maksimum maaş grubu temelinde gruplar kategorilere ayrılıyor. Bu kategorilere göre, grupların maaş sınırlandırılması şöyle;

1. kategorideki 1. grubun yöneticilerine ve şeflerine her ay 700 ruble ve 2. kategori için - 650 ruble'ye kadar  ve 3. kategori için - 600 ruble'ye kadar ödeme yapılıyor.. 

1. kategorideki 2. grubun yöneticilerine ve işletme başkanlarına 600 ruble'ye, 2. kategori için - 550 ruble'ye , ve 3. kategori - 500 ruble'ye kadar ödeme yapılıyor.

1. kategorideki 3. grubun yöneticileri ve işletme başkanları, 500 ruble'ye, 2. kategori için - 450 rubleye kadar  ve 3. kategori - ayda 400 ruble'ye kadar ödeme yapılıyor.

İdari aygıt, dernekler ve tröstlerde çalışan komünist şirket yöneticilerinin ücretleri;

1. SSCB Ekonomi Halk Komiserleri Birliği üyeleri, Devlet Planlama Komisyonu Başkanlığı üyeleri, Devlet Bankası ve Tsentrosoyuz üyeleri, ekonomik halk komiserlerinin ana bölüm başkanları, en önemli sektörlerin başkanları , dernek yöneticileri, vakıflar ve tasarım kuruluşları, yapılan işin niteliğine, bu çalışanın yaptığı işteki uzmanlığına ve hizmet süresine, işin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak ayda 600 rubleye kadar maaş.

2. Cumhuriyetin ekonomi, ticaret, kooperatif, finans, bankacılık ve diğer kurumların başkanları (RSFSR Halk Komiserleri hariç), bölgeselliğine bağımlı olarak - 550 ruble maksimum maaş ve ilgili merkezi kurumların yöneticilerine de aynı şekilde ödeme.

kaynak- Archive:  RGASPI. F. 17. Op. 3.D. 871.L. 19-26. On the rates for communist business executives and engineering and technical personnel.

Söylenti ve yalanlar temelinde konular üzerine oluşan "sahte-bilinç" ve "kendiliğinden sahte bilinç" , insanlarda araştırma, inceleme, okuma tembelliği olduğu,  düşünen, eleştirel kafa yapısı yerine, burjuvazinin ve onların medya, akademik ve benzeri uşaklarının öne sürdüğü iddiaları hiç düşünmeden kabullenen "köle beyni" ne sahip olduğu sürece, burjuvazi ve onların yardakçıları, tüm deşifre olmuş yalanlarına devam etmekte hiç zorluk çekmeyeceklerdir. 

Görüldüğü gibi parti Merkez Komitesi ve diğer yüksek kademe üyelerinin maaşları, profesyonel ve uzman çalışanların maaşlarının neredeyse yarısı oranında. Zaten, "köle beynine" sahip olmayan bir insan için,  Stalin öldükten sonra bankasında 900 ruble (yani o zamanın karşılaştırma değeri olarak  12 dolara ulaşmayan) parası olması, gerek onun sınıfsal karakterini ortaya koyan ve gerekse -burjuva anlamıyla eşdeş lendirilen parti "elit"i yakıştırmalarını çürüten önemli bir olgudur. 

Şimdi bu gerçeğin, kafasına kazmayı yiyip öldüğünde bankasında en azından 80,000 dolar (bu günün değeri ile 1.5 Milyon Dolar) olduğu bilinen Troçki ile karşılaştırılması, bir Komünist ile (Marks, Engels, Lenin yazıtlarını ve gizli dahil yazışmalarını satmayıp Komünistlere bırakırken, tüm gizli yazışmalar dahil hepsini emperyalist burjuvaziye ve kurumuna satan)  bir Burjuvanın karşılaştırılmasından başka bir şey olamaz.

Engels, tarihi burjuvazinin çıkarları doğrultusunda değiştiren yazarların en iyi "ödenen" yazarlar olduğunu, Lenin ise bu tür yazarların emperyalist burjuva tarafından en popüler hale getirilen kişilikler olduğunu vurgulamıştı. Gerçekte, emperyalist medya ve akademik kurumlarının Stalin'e ve Sovyetlere saldırıp, Troçki'yi allayıp pullamaları gerçeğinin kendisi, "köle olmayan", "eleştirel düşünebilen bir insan için değerlendirme ve karşılaştırma yapmak için yeterli veridir, bunun için Marksist Leninist teoriyi bırak derinlemesine bilmeyi, hiç bilmeye bile gerek yok.

Erdoğan A
10 Ekim 2020