Çarşamba, Ekim 21, 2020

Kaganovich'in 4 Aralık 1936'da Tüm-Birlik Bolşevik Komünist Partisi Merkez Komitesi Plenumunun ilk toplantısında yaptığı konuşma

Archive: RGASPI. F. 17.Op. 2.D. 574. L. 76-103. Typewritten copy (2nd copy)

Archive source: December plenum of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks in 1936: Documents and materials. Moscow. ROSSPEN. 2017

KAGANOVICH. Yoldaşlar, hem Rykov hem de Buharin'in konuşmaları, Parti Merkez Komitesi genel kurulundaki konuşmalardan çok, sanıkların duruşmadaki son sözleri gibi. Burada acıma hisleriyle hareket edemeyeceğinizi anlamak zorundasınız.

SESLER. Doğru

KAGANOVICH.  Partimizin ve ülkemizin önderliğinin genel merkezi burada toplandı. Suçlardan arındırılmak istiyorsan siyasi gerekçeler vermen gerekiyor. Bana göre, Buharin ve Rykov'un konuşmalarında kendilerine acıma hissi yaratma dışında hiçbir siyasi argüman yok. Her şeyden önce, Buharin ve Rykov, sorunu öyle bir şekilde ortaya koydular ki, sanki Merkez Komite genel kurulunda sorunun sunumu onların başlarına kar gibi düşmüş ve sanki bu sorunun Merkez Komite'nin genel kurulunda beklenmedik bir şekilde tartışılması, onların üzerlerine çökmüş. Durum bu mu? Troçkist-Zinovyevist terör örgütünün yargılandığı duruşmada, onların  karşı-devrimci suçları ve anavatanlarına hainliklerinin mahkum edildiği duruşmada, Sovyetler Birliği Savcısının, Zinovyev, Kamenev, Reingold ve diğer sanıkların  ifadeleri temelinde Rykov, Buharin ve diğerlerinin davranışları ile ilgili olarak soruşturma açıldığına dair bir açıklama yaptığı unutulmamalıdır. 

Bu soruşturma o zaman tüm yasal gerekçelerle Savcılık tarafından yürütülmüştür. Pyatakov, Serebryakov, Radek ve diğerleri tutuklandı. Rykov ve Buharin ile ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığı ve partinin Merkez Komitesi, Rykov ve Buharin ile Sokolnikovu yüzleştirme düzenleyerek özel bir ihtiyat, özel hoşgörü ve özel bir yaklaşım gösterdi. Rykov ve Buharin her ikisi de, soruşturma altında olan kişiler, neredeyse sanık konumundaydılar ama istisnai bir hoşgörü gösterildiler. Savcılık davayı defalarca inceledi. Merkez Komitesinin iki sekreteri bir yüzleştirme düzenliyordu ve şimdi Buharin ve Rykov konuyu, Savcı'nın açıklamasına atıfta bulunurken, genel kuruldaki tartışmanın kendileri için beklenmedik ve haksız olacağı gibi bir şekilde tasvir ediyorlar.

BUKHARIN. Ben öyle demedim.

KAGANOVICH. Konuşmanızın anlamı şuydu; "Evet, gerçekten de, analizlerden sonra, bu Troçkist-Zinovyev Merkezi  davasına Buharin ve Rykov'u dahil etmenin yasal dayanağı olmadığı sonucuna varıldı." 

BERIA. O dönem boyunca.

KAGANOVICH. Elimizdeki verilere göre, oldukça haklı olarak, bu davaya Troçkist-Zinovyevist terörist örgütüne katılmanın yasal dayanağı olmadığı o dönemde idi. Şimdi Buharin ve Rykov, Savcı'nın bu ifadesiyle gelişigüzel bir şekilde hareket ediyorlar ve bunun, işledikleri suçların sorumluluğundan kaçmak için yeterli olduğunu düşünüyorlar.

Rykov ile Buharin ve Sokolnikov arasındaki çatışmada netleşen neydi? Aşağıdakiler keşfedildi. Tomsky, karşı-devrimci Troçkist-Zinovyev terörist merkeziyle ilişkilerinde sağın baş kahramanıydı. Bu arada Sokolnikov onu sorguya çektiğimizde Tomsky'nin kendisini vurduğunu (intihar ettiğini)  bilmiyordu.

Yüzleşmede Sokolnikov şunu gösteriyor:

“Bu bloğa katılarak ve bu bloğun merkezine girerken, elbette bloğun Tüm Birlik Bolşevik Komünist Partisi liderlerine ve Sovyet hükümetine karşı terör temelinde örgütlendiğini biliyordum ve bu bloğa katılımının ilk döneminde Kamenev tarafından hazırlanan terör eylemleri hakkında bilgilendirildim. ... 1 Aralık 1934'ten sonraki tutuklamalar ve merkezin başarısızlığıyla bağlantılı olarak, - Sokolnikov, Radek ve Serebryakov'dan  ve benden oluşan yeni bir troyka (yönetim grubu. EA) oluşturuldu. Merkeze giren Pyatakov ile de bağlantı kurduk. Sağ kanatla görüşmeler Kasım 1935'e kadar uzanır. Bu görüşmeler, 1932'de yapılan görüşmelerin bir devamı idi ve bunlar  hakkında 1932'de Buharin ile Zinoviev'in Tomsky ile ve Sharov ve Evdokimov ile Uglanov ile bir bloğun örgütlenmesini müzakere ettiğini söyleyen Kamenev'den biliyordum. Kamenev bana kendisinin, daha sonra Buharin'e ve Rykov'a bloğun örgütlenmesi ve bloğun terörist temelde örgütlendiğini bildirdiğini söyledi. Ancak sağ-kanatlar bloğa girmediler, ama ilişkide bulunmayı ve karşılıklı siyasi bilgi alışverişi yapmayı kabul ettiler.

1935 sonbaharında, yeni merkezin doğrudan talimatları üzerine bloğa katılma teklifiyle Tomsky'ye gittim. Tomsky, Bukharin ve Rykov adına hareket ettiğini doğrulayarak, teklifimi kabul etti. Böylece, 1936'nın başlarında, sağın katılımıyla blok genişledi. Pyatakov'un Tomsky ile bu bloğa getireceği insanları Dreitser ile ilişkilendirmek için anlaştığını biliyorum. Aynı zamanda, Tomsky ile genel bir eylem planı hazırlandı ve terörist eylemlerle eş zamanlı olarak ordu ve özellikle Primakov ve Putna'nın harekete geçmesi gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı. Benimle konuşurken Tomsky tüm grup adına, yani Bukharin ve Rykov adına konuştu. Tomsky, Buharin'in İzvestia matbaasını Troçkist-Zinovyev bloğu tarafından karşı-devrimci amaçlar için kullanmayı kabul ettiğini söyledi.

Durumun böyle olduğuna tamamen ikna olduk. Blokların her zaman ilişkiyle başladığını biliyoruz. İki farklı siyasi gruplaşmadan oluşan bir bloğu ele alalım: ortak bir şey üzerinde, tek bir genel çizgide birleşirler. Bloklar her zaman karşılıklı bilgi alışverişi, bağlantı ve iletişim ile başlar. Ve böylece başlangıcında, oluşma-olasılığını, canlılığını henüz göstermemiş olan bir bloğu organize etmeyi kabul etmediler. Önce iletişim ve karşılıklı bilgi edinme konusunda anlaştılar ve devamında ortak eylemlere başladılar.

Yüzleştirmede zor bir duruma konulduk. Ana karakter - Tomsky - kendini vurdu. Sokolnikov, Rykov ve Buharin ile konuşmadı. Bu arada, burada ayrıca, yüzleştirme sırasında Buharin ve Sokolnikov'un Sokolnikov'un İzvestia'daki makalesinin yayınlanmasıyla ilgili çok karakteristik bir konuşma yaptıkları nın ortaya çıktığını da belirtmeliyim. Bir yüzleşmede Buharin bu konuşmanın yapıldığını doğruladı. Politbüro'nun toplantılarından birinde Sokolnikov, İzvestia'daki makalesinin yayınlanmasıyla ilgili olarak Buharin'e atıfta bulunarak, onun adı altında değil - takma bir adla yayımlanmasını ister. Buna Buharin  "Neden? Meşruluğun için savaşmalısınız" diye cevap verir. Bunu Rykov'a da kanıtlarım.

Burada olan ne? Halkın Ormancılık Komiserliği ile ilgili bir makalenin yayınlanmasıyla ilgili olarak partinin Merkez Komitesine "sadık" olan Politbüro toplantılarına katılan Merkez Komite üyeliğine aday olan bir kişi Sokolnikov'a şu siyasi ifadeyle cevap veriyor: "Meşruluğun için savaşmalısın."

Eğer aranızda hiçbir ilişki yoksa, meşruluğun için mücadeleyle bunun ne ilgisi var, ve neden Rykov'dan bahsediyorsunuz? Bunun iki hizipçi arasındaki bir konuşma olduğu belli, bu bir örgütün iki üyesi arasındaki bir konuşma (Salonda gürültü, sesler: doğru, kesinlikle doğru).

Bir gazetede bir makalenin yayınlanmasıyla ilgili bu konuşmayı başka nasıl açıklayabilirsiniz? Yüzleşmede size tekrar sorduk ve sözlerinizi doğruladınız.

BUKHARIN. Ben " makalenizi neden yasa dışı yazmak zorunda olasınız?" dedim.

KAGANOVICH. Cevabınızda, siz biraz farklısınız, ama özünde aynı şeyi kabul ediyorsunuz. Sen bir politikacısın, birisi senden yazdığı makalesini basmanı istiyor. Bunun "meşruluk mücadelesin" ile ne ilgisi var? Ve ben, Yezhov ve Vyshinsky, bunun devamında, bu konuda, birbirleriyle bağlantılı kişiler, kendi adamlarınız olarak konuştuğunuza dair, kesin bir inanç geliştirdik.

BUKHARIN. Böyle bir şey yok!

KAGANOVICH. O zaman, neden Sokolnikov'un açıklamasından önce, Sokolnikov ile hiç konuşmadığınız da  ısrar ettiniz? Ve Sokolnikov bunu söyler söylemez, sen kabul ettin.

BUKHARIN. Yoldaş Kaganovich, ben sadece Halk Komiseri vekilinin yasadışı bir şekilde gazeteye yazmak istiyor olmasına çok kızmıştım.

KAGANOVICH. Yüzleşmelerin maddi verilerine dayanarak, Rykov ve Buharin'in Tomsk'tan habersiz olamayacağına dair inancımıza rağmen, o dönemde bunları Troçkist-Zinovyev Merkezi davasına eklemek için herhangi bir yasal dayanağımızın olmadığını kabul etmek zorundaydık. Ana sanık Tomsky bu davadan düştü. Ve bu dava hakkında sizin bilginiz olduğu  sonucuna vardık.

Bu sadece bu konuya devletin tüm ciddiyetiyle yaklaştığımızı, mahkeme davalarını, sırf  dava açmak adına oluşturmadığımızı  gösterir.

Şunu söylemeliyim ki, Stalin Yoldaş özellikle bu konuyu iyice anlamamızı, konuya acele etmeden dikkatle yaklaşmamızı istedi. O zaman kullanılan  kelime buydu - acelecilik.

Ancak bu, bu ortamda, Merkez Komite genel kurulunda sizin sorununuzu tartışmak için hiçbir gerekçe olmadığı anlamına  gelir mi? Elbette ki çok ciddi nedenler de var, çünkü Tomsk, Rykov ve Buharin'in konuyla bağlantısı bitmedi.

OGIZ Parti teşkilatının toplantısı ve Tomsky'nin konuşmalarına ilişkin yazılı bir raporumuz var. Tomsky intihar etmeden önce, OGIZ'deki parti örgütü toplantısında yaptığı konuşmada hala kendini savunmaya çalışırken, kendisi de çok ciddi bazı gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı.

Bu gerçekler neler? Tomsky'nin kendi açıklamasına göre, 1928'den itibaren Kamenev ile Tomsky arasında bir bağlantı kurulmuştu ve Bukharin, Kamenev'in Tomsky ile yaptığı görüşmelerde de (yer almıştı) bulunmuştu. Bu, Buharin ve Kamenev'in kendi aralarında ayrı ayrı yaptıkları konuşmaların dışında olanlar.

Tomsky, 1932'de Kamenev'in, Zinoviev'in, Shlyapnikov'un ve diğer bazı muhaliflerin kendisine geldiğini söylüyor. Ona doğru nasıl mıknatıs gibi çekildiklerini görüyorsunuz. “Benim Kamenev ile kişisel bir ilişkim yoktu ... Kamenev çeşitli hizmetler için bana gelmeye başladı ... Kamenev bana : bana arabanı ver, benimki tamir ediliyor" dedi. Ona arabamı iki kez verdim. " Bu, Kamenev'in ondan yardım istediği, Tomsky'nin ona yardım ettiği anlamına gelir.

Peki ya Zinoviev? Tomsky, Eğitim için Halk Komiserliği yönetim kurulu toplantılarından birinde Zinoviev ile yaptığı görüşme ve sohbetleri anlatır. Ve bunlar oldukça ilginç olarak kendini gösteriyor. Tomsky, NKPros yönetim kurulu toplantısına geliyor. Ne tesadüf ki, salonda sadece Tomsky, Zinoviev ve Nadezhda Konstantinovna Krupskaya vardı. "Zinoviev eski bir dost gibi beni kollarını açarak karşıladı." Zinoviev nazikçe Tomsky'ye şöyle dedi: "Hadi ofisime gelin sohbet edelim." İkisi ofise girdi. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya ofiste değildi. Bir konuşma başladı. Zinoviev ona kişisel kötü durumundan şikayet ediyor ve ardından ülkedeki durum hakkında konuşmaya başlıyor, Zinoviev'in büyük bir endişe içinde olduğunu ve ülkenin şu an içinde bulunduğu durumla ilgili endişelendiğini söylüyor.

SALONDAN SES. Ondan başka, endişelenecek hiç kimse yok.

BERIA. Eh, ve alçaklar, söyleyecek sözleri hiç bitmez..

KAGANOVICH. Bu konuşmanın kişisel bir nitelikte olmadığı, kişisel bir şikayet ile ilgili olmadığı hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylenebilir, bu temele dayanarak, bu görüşme siyasi idi. Bu bir bağlantının başlangıcı değil, daha ciddi bir bağlantılanmasıydı.

SALONDAN SES. Zaten bir komplo idi.

KAGANOVICH. Ve son olarak, 1934'te Zinoviev, Tomsky'yi bir çay partisi için evine davet ediyor. Tomsky daceti kabul ediyor ve gidiyor. Görünüşe göre, bu çay içmeden önce başka bir şey vardı, çünkü çay içtikten sonra Tomsky ve Zinoviev, Zinoviev için bir köpek seçmek için Tomsky'nin arabasıyla gider. Nasıl bir arkadaşlık olduğunu görüyorsunuz, bir köpek bile seçmeye gidiyor.

STALIN. Ne tür bir köpek - avcı mı yoksa  bekçi mi?

KAGANOVICH. Bunu belirlemek mümkün değildi.

Bir köpek seçtikten sonra Tomsky, tekrar bir çay partisi için Zinoviev'e gider. Bu çay partisi ile ilgili olarak Tomsky, Rykov'a  "Zinoviev, beni evine davet ediyor, gitsem mi, gitmesem mi." diye sorar. Rykov bize, "Gitmek zorunda değilsin" diye cevapladığını söylüyor, ama Tomsky aynı şekilde gitti.

STALIN. Köpeği aldınız mı?

KAGANOVICH. Aldık. Dört ayaklı bir arkadaş arıyorlardı, onlar (Tomsky, Zinoviev), ondan farklı olmadıkları için - hepsi aynı, köpekdiler ...

STALIN. Köpeğin iyi mi yoksa kötü mü olduğu bilinmiyor mu? (Gülüşmeler).

KAGANOVICH. Bunu yüzleştirmede tespit etmek zordu.

OGIZ'deki bir parti toplantısında Tomsky'ye: "Sen ve Rykov bağlantıda mısınız [?]" diye sorulur. Tomsky "Evet, benim var" ve Rykov, aynı soruya yanıt olarak şunları söylüyor: "Tomsky ile yakın kişisel ilişkilerim vardı, ancak 1935-36'da ilişkilerimiz önemli ölçüde soğudu." Ama biz, Rykov'un sadece 1934-35'te Tomsky ile tanışmakla kalmadığını, yakın zamana kadar onunla iletişim halinde olduğunu biliyoruz, Tomsky sorumlu tutulduğunda bile bizden tavsiye istedi." Yüzleşmede kendin söyledin. Kafanı sallama.

RYKOV. Hayır, kusura bakma, bunu söylemedim.

KAGANOVICH. Lütfen, yüzleşmede sizin söylediklerinizi okuyacağım: "1936 baharında Tomsky bana Merkez Komitesine çağrıldığını söyledi ve Zinoviev'in ifadesi hakkında açıklama istedi." Bu tamamen  kesindir.

RYKOV. Tomsky'nin apartmanında olduğum bahar ayında ...

SES. Hangi yıl?

RYKOV. O sene, 1936, bana kendisini görmediğimiz dönemde Merkez Komitesinden Zinoviev'in belgeleri için talepler aldı, ve aynı dönemde bunu cevapladığını söyledi ...

STALIN. Zinoviev ve Tomsky beraber oldu mu?

RYKOV. BEN?

STALIN. Tomsky e gittiniz mi?

RYKOV. Bu bahar, ancak Zinoviev ile herhangi bir bilgiden bahsetmedim.

KAGANOVICH. O zaman Rykov'un kendisine göre Tomsky, Rykov'a Zinoviev'e gidip gitmeme konusunda danışır. Yoldaş Rykov'un kendisi şöyle demişti:

"1934'te Tomsky bir keresinde bana Zinoviev'in onunla birlikte olduğunu söyledi ve onu evine davet etti. Tomsky ne yapacağım konusunda benden tavsiye istedi. Bunun siyasi bir davet olduğunu açıkladım ve Tomsky'nin Zinoviev'i ziyaretine şiddetle karşı çıktım. "

Gördüğünüz gibi, Rykov'a sorduğu ve Rykov'un şiddetle karşı çıktığını söylediği tek şey, bu, bir diğer  örgütün temsilcisiyle ilişki hakkında danışmanlık yapan iki hizipçi arasındaki siyasi bir ilişki değil de nedir?.

VOICE. Tomsky gidip gidemeyeceğini  neden Kaganovich'e sormadı?

KAGANOVICH. Tomsky orada başka biriyle görüşüp görüşmeyeceğini size sormadı, Yoldaş Rykov,- size Zinoviev ile bir görüşme ilgili sordu. Ona şiddetle itiraz ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama Tomsky yine de gitti ve ondan sonra siz onunla bağlantılandınız.

Tomsky'nin Rykov ile siyasi bağlantısı olduğu ve son ana kadar devam ettiği açıktır, biz saf insanlar değiliz. Bir siyasi örgütün üyeleri arasında siyasi bir bağlantı olduğunu kim anlayamaz?

Sonuç olarak Tomsky, Zinoviev ile bağlantılı olduğunu ve onunla siyasi görüşmeler yaptığını, Kamenev'e yardım ettiğini, köpeği getirmesi için onunla birlikte gidecek kadar Zinoviev'e yardım ettiğini kabul etmek zorunda kaldı. Tomsky, 1936'ya kadar Zinoviev ile bağlantıdaydı. Rykov'un Tomsky'nin eylemlerinden habersiz olamayacağı, Tomsky'nin Zinoviev ile yaptığı konuşmalardan habersiz olamayacağı, tıpkı hem Tomsky hem de Rykov'la bağlantılı olan  Buharin'in bunu bilmiyor olamayacağı gibi, oldukça açıktır.

BUKHARIN. Hiç te böyle değil.

KAGANOVICH. Rykov, Sokolnikov ile yüzleşmesinde, diğer şeylerin yanı sıra, 1931'de tüm eski Bolşeviklerin Kamenev'in evinde buluşmasını öneren Kamenev'in olduğunu gösterdi. Rykov, Kamenev'in bu teklifini reddettiğini, ancak bundan kimseye bahsetmediğini ve bunu sadece bir yüzleşme sırasında söylediğini iddia ediyor.

RYKOV. Kamenev, Halk Komiserleri Konseyi başkanı olarak  ve başkanı olduğu Ana İmtiyaz Komitesi konuşmacısı olarak benimleydi. (Gürültüler).

KAGANOVICH. Sonuç olarak, Glavkontseskom başkanı olarak, Halk Komiserleri Konseyi başkanı size geldi ve ülkenin siyasi meselelerini tartışmak için tüm eski Bolşevikleri bir araya getirmeyi mi teklif etti? Burada kimi kandırmaya çalışıyorsun? (Salonda gürültü).

RYKOV. Cevaplayacağım. Planla ilgili yazışmasının sona ermesinden sonra, İmtiyaz Komitesi başkanı olarak bana şunları söyledi: "Aramızdaki tüm yanlış anlamalarımızı açıklığa kavuşturmak için, eski Bolşevikler bir araya gelelim." Ona dedim ki: "Saçmalıyorsun. Eski Bolşevikler arasında ne tür yanlış anlamalar olabilir ve açıklayacağımız hiçbir şey yok.

LYUBCHENKO. Neden polit büroya bu konuşmadan bahsetmedin?

RYKOV. Sana söylemiştim.

KAGANOVICH. Bu saçmalık.

RYKOV. Bunun hakkında konuştum.

KAGANOVICH. Yüzleşmede, bunu beyan etmemekle kendi hatanı kabul ettin.

RYKOV. Hayır, Tomsk meselesi ve onunla sohbet konusundaki hatamı kabul ettim.

KAGANOVICH. Kasım 1927'de meydanda Merkez Komitesine karşı bir gösteri düzenleyen Kamenev'in ne olduğunu biliyordunuz, neden bize söylemediğinizi sorduk. Kamenev'in kim olduğunu biliyordun. Partiye karşı açıkça savaşan bir hizipçi. Neden 1931'de, bu Kamenev Halk Komiserleri'nin başkanı ve o sırada Politbüro'nun bir üyesi olarak size geldiğinde, neden o zaman Politbüro'ya Kamenev'in sizinle olduğunu ve “eski Bolşevikler bir araya gelip tüm yanlış anlamalar üzerine açıklama yapmalarını önerdiğini söylemediniz, ”bunun ” senin hatan olduğunu kabul ettiğini" söyledin. Bu ne demektir? Bu, 1931'de anti-parti anti-Sovyet bir grupla bağlantı kurduğunuzu ve bu ilişkilerinizin bir bağlantıya dönüştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, o zaman bile bu bağlantıyı kurdunuz.

SES. Doğru

KAGANOVICH. O zaman Sosnovsky'den kanıtımız yoktu, Uglanov, Kulikov, Matveev, Yakovlev'den hiçbir kanıt yoktu. Sadece mahkemeden delil vardı ve bu deliller üzerinde kararlar aldık ve şimdi bu dava hakkında daha kapsamlı maddi delillere sahibiz.

Ve bugün Merkez Komite genel kurulundaki konuşmalarının dörtte üçünün Buharin ve Rykov'un Sokolnikov'a yer vermiş olması garip değil mi? Yakovlev, Kulikov ve diğerleri söz konusu olduğunda, mazeret bulmaya ve sessiz kalmaya çalıştılar. İlk duruşma da mahkemeye çıkarılmadınız. Bu kararı kimse iptal etmeyecek. Eğer yargılanırsanız, ilave bilgiler nedeniyle yargılanacaksınız. Bu nedenle, güvenliğiniz için şu ek verilere başvurmanız gerekiyor: Sosnovsky, Yakovlev ve diğerleri. (Sorunu) sadece (önceden) verdiğimiz karara bırakmaya çalıştınız. Ancak bu, genel kurul üyeleri için ikna edici değildir.

Buharin ve Rykov'un ek suçlamaları, sadece içsel kanaatimiz temelinde değil, aynı zamanda s"ağ"ların Troçkist-Zinovyevist merkezle en azından karşılıklı bir bağlantısı olduğu ve  kendilerinin kendi merkezlerininolduğu gerçeği temelinde oluşturulduğu hesaba katıla bilinir.

Kulikov'un 1935'te Rykov'un Kotov ile terör hakkında konuştuğuna işaret etmesi bir tesadüf mü? Görünüşe göre Kulikov ve Kotov, Troçkist merkezden habersizdi, kendi "sağ" çizgileri hakkında konuşuyorlar. Görünüşe göre, orta tabaka köylüler, orta-yolcuların bildiği her şeyi bilmiyorlardı. Ve şimdi Kulikov ve Kotov, 1935'te Rykov'un terörist eylemlerin hızlanmasından bahsettiğini gösteriyor.

Tomsky sendikalara önderlik ediyordu, çok kızgın ve kulak-kafasında bir grup sağcı sendikacı vardı. Sonuçta, 1932-33'te terörist eylemler gerçekleştirmek için bir terörist grubu düzenleyen Sormovsky Smirnov'un terörist grubu bu gruptan gelişip büyüdü. Bu,  yoldaşlar, bir gerçektir. Bu grup teşhir edildi ve mahkum edildi. Bu nedenle, tüm bu unsurların neden öncelikle Tomsky ile bağlantılı olduğu açıktır, ancak bunlar tüm sağcı grubun, yani hem Rykov hem de Buharin'in kadrolarıydı.

Yoldaşlar, hem Rykov'un hem de Buharin'in aynı merkezde oldukları ve Troçkist-Zinovyevci merkezle temaslarını sürdürdüklerini kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul etmek mümkündür. Ve bunu, Troçkist-Zinovyevci çetenin platformuyla temelde anlaştıkları için yaptılar.

SESLER. Doğru.

BUKHARIN. Evet, siz nesiniz yoldaşlar.

KAGANOVICH. Pratikte, gerçekte, sol, sağ, Troçkistler arasındaki tüm konularda, uluslararası, yerel, köylü ve sanayileşme konusunda neredeyse hiç bir ciddi anlaşmazlık yoktu. Hepsi bir arada sanayileşmeye karşıydı, kollektivizasyona karşıydı. Hepsi tek bir ülkede sosyalizmi inşa etmeye karşıydı. Hepiniz liderliğe karşıydınız. Hepiniz bu konularda hemfikirdiniz.

BUKHARIN. 1928'de de aynıydı.

KAGANOVICH. Öyleydi, Buharin yoldaş, 1928'de, 1932-1933'te ve 1934'te.

BUKHARIN. Doğru değil.

KAGANOVICH. Öyleyse sorayım size, 1932'nin Ryutin platformu sizin ve aynı zamanda Zinovievin platformu değil miydi [?]

Sen bir politikacısın, burada ayrıntılı bir açıklama getiremedin. Bizi kendine acındırmaya çalıştın. Gözyaşlarına inanacağımızı mı zannediyorsunuz? Hayır. Leninist-Stalinist düşmanlarla savaşma okulundan geçen siyasetçiler buna inanmayacaklardır. Onlarla aynı fikirde olmadığınız hangi siyasi konular olduğunu gösterir misiniz?

BUKHARIN. Hiçbirisine değil.

KAGANOVICH. Merkez Komiteye karşıydın.

BUKHARIN. Hayır.

KAGANOVICH. Ben gerçekleri sunuyorum ve sen "yanlış" diye bağırarak boşalıyorsun.

BUKHARIN. 1928'in gerçeklerini aktardınız, bu gerçekler ne?

KAGANOVICH. Kendi örgütünüz  olduğu oldukça açık diye düşünüyorum. Blok, ordusunu korumak, terörist olanlar dahil, planlarını hayata geçirmek için, varlığını korudu.

BUKHARIN. Ne? Deli misin sen  Kaganovich yoldaş!

KAGANOVICH.O zamanlarda, 1928'de, haydutlarınız Sapozhnikov ve Slepkov bir akşam Stalin Yoldaş'ı öldürmenin gerekli olduğunu haykırdılar. O zamanlar hala bu "grubu" gizlemeye  çalışıyordun. Sapozhnikov ve diğerleri size gelip bunu size söylediklerinde, "Sus, sus, kimse bilmesin, gürültü çıkarmaya gerek yok" dediniz. Tam senin yöntemine benziyor. Her şeyi sinsice yapıyorsun. Merkez Komitesinin bir üyesi olarak, Merkez Komitesine, "yoldaşlar, sizleri öldürmeye kadar ileri giden haydutlar ve alçaklar yetiştirdim" demek yerine, "bu konuda kendimi suçlu hissediyorum - hiçbir önlem almadınız" tavrındasınız.

Alçakları ve sarhoş katilleri gizleyen sen, kendini bir politikacı olarak düşünmeliydin. Sapozhnikov'lar ve Slepkov'lar 1928'de terörden bahsetmediler mi? Onların politikalarından ve tartışılan konulardan haberdar değilmişsiniz gibi davranıyorsunuz. Bu doğru değil. Gerçekler bunun tersini gösteriyor. Çevrenizde neler olup bittiğini biliyordunuz ve bilememenize imkan yoktu. Bu çetenin ne yaptığını biliyordun, onlarla tanıştın, el sıkıştın, arkadaştın. Ama sadece sizin ekol iniz değil. Radek'in aktif bir Troçkist olduğunu, bu çeteyle bağlantılı olduğunu, neden  hala Radek'le çok iyi arkadaş olduğunuzu biliyordunuz.

BUKHARIN. Çünkü herkes Radek'e güvendi ve sen de güvendin.

KAGANOVICH. Ona tamamen farklı olan bir iş verdik. Sizin dostane ilişkileriniz vardı. Onu partiye geri aldık, bu bir şey, ama dostane, dostane ilişkiler bambaşka şeyler.

BUKHARIN. Bu doğru değil, çünkü İzvestia'nın yayın kurulu üyesiydi.

MOLOTOV. Tomsky, 1928'de terörden bahsetmişti. Bunu işittiniz mi?

VOROSHILOV. Ve yoldaşın kendisinden başka hiç kimseyle değil, ben şahsen Stalin ile konuştum.

BUKHARIN. Pekala, siz nesiniz yoldaşlar, bana bir çeşit tarih atfediyorsunuz.

MOLOTOV. Biz sadece gerçeklerden bahsediyoruz.

KAGANOVICH. Son olarak Uglanov'un ifadesini ele alın. Merkezde kimin olduğu sorulduğunda, 1930'da  kendisi, Buharin ve Tomsky'nin merkezde olduğunu söyledi. Doğru değil mi? Uglanov'u dürüst bir adam olarak gördün. Uglanov'un büyük iradeye sahip biri olduğunu düşündün, neden kendine iftira atsın? Kendisine iftira atmaz. Bu adamın sert-kişilikli bir insan olduğunu biliyoruz - çetin bir düşman. Uglanov, kendisinin neden Buharin ve Rykov olarak listelenmediğini göstersin? Uglanov, "sağ"ın, Troçkistlerin KirovYoldaş'a suikast düzenlemeye hazırlandıklarını bildiklerini gösteriyor. .

BUKHARIN. Bu inanılmaz bir iftira, lanet olası bir iftira.

KAGANOVICH. 1934'te Zinoviev, Kirov'un suikastına hazırlanıyordu, Tomsky Zinoviev ile arkadaştı, 1934'te onu ziyaret etti. Tomsky şüphesiz ki planlarını biliyordu. Ve sen, Tomsky ile bağlantınla, bunun hakkında koklamadan, kokusunu almadan duramazdın. Sen, Yoldaş Buharin, bir filozof, bir diyalektikçi olmakla, dış birliğinolduğu yerde bile  iç çelişkileri açığa çıkarabildiğinizle övünüyorsunuz ...

BUKHARIN. Ben bununla övünmedim.

KAGANOVICH. Rykov  her zaman kendisini pratik bir adam, büyük bir siyasi zekaya sahip bir insan olarak görüyordu, Tomsk ile bağlantılıydı. Troçki, Zinoviev ve Kamenev, Kirov suikastına hazırlanıyorlardı,  şüphesiz ki Tomsky bunu biliyordu,ve Rykov hiçbir şeyin kokusunu alamadı [?]

BUKHARIN. Evet, Tomskyi görmedim bile, bunu anlamalısın.

KAGANOVICH. Hayır, bu doğru değil, tanıştın, bunu bize kendin söyledin.

BUKHARIN. Ne zaman? Politbüro'ya 1933'ten beri tüm kişisel ilişkileri kopardığıma dair bir mektup yazdım 

KAGANOVICH. Kulikov'u dürüstlüğün kişileştirilmiş hali olarak gördünüz. Evet, dürüst bir adamdı, işçiydi, proleterdi, gerçekten dürüsttü. Ve sen onun kafasını karıştırdın. Ama neden şimdi Kulikov'un iftira attığını iddia ediyorsunuz? O zaman, Matveyev'in ifadesi, çünkü seninle düzenli (olarak görüşen) biriydi.

BUKHARIN. Evet, ne zaman olduğuna bağlı.

KAGANOVICH. Ve Matveev, Matveev'in genç kitlelerin temsilcisi olarak gangster "okulunuza" bir ilave olduğunu biliyorum ve o size çok yakındı, siz kendiniz bunun hakkında konuştunuz. Ve bu Matveyev, şimdi, bir terörist örgütünün olduğunu gösteriyor.

Son olarak, "iftira,karalama" argümanı.Burada Buharin ve Rykov, yarın herhangi bir dürüst kişiye iftira edilmeyeceğine dair hiçbir garantimizin olmadığı konusunda ısrar etti. Çözüm nedir, dürüstlüğünüzü nasıl kanıtlayabilirsiniz? Ve sanki parti ve polit büro iftiraya inanmaya ve masum insanları suçlamaya hazırlar.  Merkez Komitesinin size karşı yüzlerce açıklama olmasına ve yıllarca size karşı onlarca açıklama yapılmasına rağmen Merkez Komitesi size oldukça sabır gösterdi. Parti Merkez Komitesi ve özellikle de şahsen Stalin Yoldaş, özel bir hoşgörü gösterdi, ihtiyatlı davrandı, size dokunmadılar, bunun doğru olmayabileceğini düşündüler, ama burada meseleyi gözyaşlarıyla ve böyle bir iftirayla ilgili bir argümanla açıklamak istiyorsunuz: "peki, peki, bugün ben, yarın herhangi bir parti üyesine iftira edilebilir."

Birikmiş tartışma götürmez gerçekler temelinde, karşı devrimci terörist Troçkist çetesinin faaliyetlerinden haberdar olduğunuzu kesinlikle somut bir şekilde tespit edebiliriz, bunlar hakkında bilgiler sizden geldi. Bir Merkez Komite üyesi veya bir Merkez Komite adayı,Merkez Komite Polit büro toplantılarına katılma hakkını kullandığında, onları halkın düşmanları konusunda bilgilendirmediği,  böyle bir durumu hoş görebilir miyiz? Tüm bu gerçekler onları Merkez Komite'nin dışında bırakmaya yetmiyor mu? 

SESLER. Doğru, doğru.

KAGANOVICH. Yezhov Yoldaş'ın raporuna dayanarak burada, çok ilginç ve ciddi başka bir siyasi gerçeğe işaret etmeliyiz. Karşı devrimci Troçkist-Zinovyev çetesinin duruşmasına dahil olan tüm insanları ele alalım. Bunların aralarında, şimdiye kadar  şu ya da bu şekilde partinin aktif bir düşmanı olmayan neredeyse hiç kimse yok. (SESLER. Doğru). Bu bir tesadüf mü? Hayır, bu bir tesadüf değildir. Bireysel birimler gizli düşmanlar olabilirler, ancak mahkeme, İçişleri Halk Komiserliği ve Savcılık tarafından ortaya çıkarılan tüm alçakların büyük bir kısmı, tüm o aşağılık yaratıklar - Troçkistler, Zinovyevciler ve partiye karşı savaşan, partiden nefret eden, partinin liderliğinden nefret eden sağcılar, demokrasi mücadelesi kisvesi altında, demokrasinin sosyalizmi öldürmesini, iktidarı ele geçirmesini ve onu ortadan kaldırmasını istiyordu. Dürüst olan korkmaz, duygusal hislerle değil, tartışmalarla, gerçeklerle, dürüstlüğünü pratiği ile ispatlayacaktır. Ve burada Rykov ve Buharin'in meseleyi sanki iftiranın her şeye gücü yetiyormuş gibi göstermeye çalışmalarının bir anlamı yok ve bizler, sadece ölümlü olanlar, iftira önünde güçsüzüz.

Onlar bir parti kurdular, bir Merkez Komite kurdular, iftiranın her şeye gücü yetebileceği ama insanların güçsüz olduğu bir liderlik kurdular. Bu kesinlikle partiye yapılan iftiradır. Gerçeği ortaya çıkarmak için Partimizde her yerden daha fazla gerçek, adalet ve sabır var.

Şüphesiz ki biz, parti ve ekonomi işçileri de suçluyuz, şüphesiz, ve ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerde  ihtiyatsız olduğumuz (uyanık olmadığımız)  ortaya çıktı.  Onların dürüst insanlar olduklarını zannettik, parti kimliğini bir dereceye kadar koruyan insanlar olduklarını zannettik. Ama on yıllık mücadelede o kadar geriye dönüş yaptıkları ortaya çıktı ki, faşizm kampına, Gestapo'ya, gizli polise, burjuva hükümetlerle antlaşmalarla kapitalizmin restorasyonu içine batmışlardı.

Partimiz ve Merkez Komite, artık bu aşağılık eli durdurup teşhir edecek kadar sezgiye sahip oldu. Ve Merkez Komitesinin sosyalizmi inşa etmemize engel olmak isteyen sürüngeni (aşağılık olanları), sonuna kadar, söküp atacak güce sahip olacağından eminiz. (Alkış).

Çeviri; Erdoğan A

21Ekim, 2020

Kaynak; Transcripts from Soviet Archives Volume III , Svitlana M, Erdogan A