Salı, Eylül 22, 2020

Seçimler için - Rus Devrimi Bildirilerinden

Seçim haftası

24 Mayıs 1917

Yoldaşlar! Dört gün sonra, bölge konseyleri seçimleri başlıyor. Çok az zaman kaldı.

Önümüzdeki günler tamamen seçimlere ayrılmalıdır. Parti örgütünün her üyesi, sendikanın her üyesi, Askeri Örgütün her üyesi, İşçi Temsilcileri Sovyeti'nin her üyesi, tek kelimeyle, Partimizin her üyesi tüm gücünü bu amaca ayırmalıdır.

Tüm burjuva partilerine ve burjuvazi ile ittifakı savunan tüm sahte sosyalist partilere karşı bir mücadele ile karşı karşıyayız. Bu mücadele kolay değil - rakiplerimizin muazzam etki araçları var. Bu mücadele Rusya'nın tamamı için büyük önem taşıyor.

Yoldaşlar! 

Bir dakika boşa harcanmamalı. Seçimler etrafında kampanya ve örgütlenme bu günlerin görevidir.

Fabrikalarda, atölyelerde, kışlalarda toplantılar düzenlemek gerekiyor. Sokakları paylaşmalı ve bütün evleri dolaşmaya çalışmalıyız. 

Her seçmene, Pravda, belediye platformumuz, taleplerimiz, posterlerimiz verilmelidir. 

Seçim günlerinde hiçbir yoldaş evde kalmamalıdır. Her ses değerlidir. Seçim günlerinde partimizin üyeleri, bize sempati duyan herkesin seçim haklarını pratikte kullanmasını sağlamalıdır.

Yapılması gerekeni yapın  yoldaşlar! Başarı, enerjimize ve organizasyonumuza bağlıdır!

RSDLP Petersburg Merkez Komitesi RSDLP