Pazartesi, Haziran 01, 2020

TROÇKİZM - ESKİ FİKİRLER, YENİ ÇIKMAZLAR - 2


Rusça dan Çeviri  Vyacheslav SEMYONOV
TROÇKİZM  - ESKİ FİKİRLER, YENİ ÇIKMAZLAR - 1

Örneğin Küba'daki devrimin zaferine böyle tepki verdiler. Dördüncü Enternasyonal'in liderleri, Küba'da gerçekten “önemli” hiçbir şeyin olmadığı ve bunun kapitalist bir devlet olarak kaldığı konusunda ısrar ettiler. Küba'daki devlet iktidarının ekonomik ve politik temelleri güçlendikçe, buna karşı saldırılarını hızlandırdılar. Özellikle Küba'da Komünist Partinin kurulması ve ülkenin yeni anayasasının ilan edilmesi ile ilgili olarak saldırganlardı. Dördüncü Enternasyonal'in Devrimci Marksist Eğilimi'nin liderleri bu iki gelişmeyi Küba devriminin “yozlaşmasının yasal ifadesi”, “nihai deformasyonu” olarak nitelendirdiler. Onlara göre, Küba ancak “Küba'yı doğru bir yola sokacak” “Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecekteki bir devrim” ile “kurtarılabilir” di. See Sous le drapeau du socialisms, 1977, juillet, aout, No. 72, p. 4.

Peki bu doğru yol nedir? Onların görüşüne göre, Kübanın diğer Latin Amerika ülkelerine devrim ihracatçısı rolünü üstlenmeleri doğru yoldur. Örneğin Posadas, Küba'nın “çabalarını Latin Amerika'da devrimi teşvik etmeye yoğunlaştırması” gerektiğine inanıyor. Lutte ouvriere, 3.IX. 1982, No. 346, s. 5.

Bu tür çağrılar, anti-sosyalist olan bir şeyin “solcu” lafazanlıklarla nasıl kamufle edildiğini canlı bir şekilde göstermektedir. Küba'ya “devrimlerın ihracatçısı” rolünü vererek  Troçkistler, onu maceralar yoluna itmeye ve böylece Amerika'da sosyalizm mücadelesinde engeller yaratmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletler'inin emperyalist yöneticilerinin  başarmaya çalıştıkları, ancak farklı yöntemler ve argümanlar kullandıkları tam da budur.

Troçkistlerin Güneydoğu Asya ülkelerine, özellikle Vietnam'a karşı tutumu bundan daha az ikiyüzlü değildir. Bölgede ABD emperyalizmine karşı savaş verilirken, “mücadelenin sonuna kadar ” kesin destekçileri pozlarına büründüler. Fakat Vietnam halkı zafer kazanıp sosyalizm inşa etmeye başlar başlamaz pozisyonlarını tersine çevirdiler. ABD'nin Troçkist Sosyalist İşçi Partisi üyeleri, Vietnam'ın Japonlar, Fransızlar ve ABD emperyalistlerine karşı 35 yıl üst üste yaptıkları savaşlar sonrasında Vietnam'ın barışçıl bir inşaat yapma arzusunu kınadılar. Partinin lideri Gus Horowitz, Vietnam'ın barışçıl inşaa planlarını “devrimden vazgeçme” olarak, Vietnam'ın dünya emperyalizmi ile 'istikrarlı ilişkiler' kurma girişimi olarak nitelendirdi. Vietnam hükümetini ve parti liderliğini “ister parti, sendika, ister hükümet düzeyinde olsun, işçi hareketinde var olan ayrıcalıklı bürokrasilerden biri” olmakla suçladı. Vietnam halkı “kalıcı bir devrim” istese de Hanoi'deki hükümetin statükoyu korumak için elinden geleni yaptığını açıkladı. Bkz. Daily World, 17 Mart 1979, s. 9.

Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden İnşa Edilmesi Komitesi'nin liderlerinin, Vietnam halkının Pol Pot rejimini deviren Kampuchea halkına kardeşlik yardımına, tamamen anti-Vietnamca  bir propaganda ruhu içinde yaklaşıyorlar. Troçkistler bu yardımı “Vietnam bürokrasisinin Mekong Deltası'nda kontrolünü oluşturma arzusu” ndan kaynaklanıyor olarak görüyorlar. Daily World ouvrieres, 1979, No. 883.

Yine, proleter devrimlerinin kazandığı ülkelerin “bürokratikleşmesi” konusunda konuşmanın tartışılmaz siyasi sonuçları vardır. Troçkistler aslında Güneydoğu Asya halkları tarafından hedeflenen bağımsız sosyalizm inşasına karşı çıkan ve 'dünyanın o bölgesindeki durumu normalleştirme çabalarını engellemekle ilgilenenlerin saflarını aldılar. Troçkist'in bu konudaki konumunu değerlendiren ABD Komünistleri gazetesi Daily World şunları söylüyor: “Troçkizmin merkezi odağı aslında ABD'deki Vietnam'a verilen desteği zayıflatmak.” Daily World, 17 Mart 1979, s. 9.

Troçkistler sadece kapitalizmden kurtulmuş olan ülkelerde yapılan sosyalist dönüşümlerin önemini inkar etmekle kalmazlar, aynı zamanda onlara karşı aktif muhalefet edilmesinin acilliğini söyleyen Troçki'nin Sovyetler Birliği'nde “siyasi devrim” çağrısında bulundu ve onun modern takipçileri tüm sosyalist ülkelerde böyle bir devrimin  uygulanmasını istiyorlar. Bununla birlikte, bu “siyasi devrimin” sadece silahlı bir devrim olabileceğine inanan Troçki'nin aksine, bugünün Troçkistleri “barışçıl” olanlar da dahil olmak üzere çeşitli yollardan bahsediyorlar. “Troçki siyasi bir devrim için ana ilkeleri ortaya koymasına rağmen,” diye yazyor J. Posadas, “gerçekleştirilebileceği tüm bu biçimleri öngöremezdi. Tarihin farklı bir döneminde yaşıyoruz. Troçki döneminde Sovyetler Birliği tek başına duruyordu. Durumun bugün değiştiği açıktır. ” Posadas'ın sonucu, tüm “işçi devletleri” nde “siyasi devrimler” in yapılması gerektiğidir. J. Posadas, Les enseignements de la Pologne pour le Ptogres sosyalist de 1'humanite. 1970-1981, Paris, 1982, S- 123.

Dördüncü Uluslar arası Devrimci Marksist Eğilimin Altıncı Konferansı'nın bir kararı şu şekildedir: “İşçi devletlerinin deneyimlerini reddederek, devlet, partiler ve sendikalar gibi farklı kurumlara iktidar transferine karşıyız. .. ” Sous le drapeau du socialisme, 1978, janv., Fevr., Mars. 73- s. 34.

Bu anarşist Troçkist , sosyalizm altında “evrensel sivil itaatsizlik” çağrısı, kimi sosyalizmi inşa eden ülkelerde faaliyet gösteren her cins ve çeşitten  anti-sosyalist güçlere cesaret vermektedir.

Dördüncü Enternasyonal, bu ülkelerdeki yıkıcı unsurların gerçekleştirdiği eylemleri destekleyerek , iç siyasi durumu istikrarsızlaştırmak ve siyasi ve sosyal sistemin temellerini zayıflatmak için silahlı terörizm de dahil olmak üzere, her türlü araç ve yönteme başvurmaya çağırıyor. Devrimci Marksist Tendency, kararlarından birinde şöyle diyor: “Doğu rejimlerinde muhalefet güçlerinin terörizme başvurabileceğini açıkça ifade etmenin zamanı geldi.” Op. cit., s. 1.

Troçkitslerin aldığı bu duruş, onların erçek sosyalizm eleştirilerinin karşı-devrimci bir karaktere sahip olduğu ve kapitalizmin restorasyonuna yönelik olduğu, tartışılmaz bir delildir. Bu, uluslararası Troçkizmin 1980-1981 yıllarında Polonya'daki olaylara karşı tutumu ile doğrulanmıştır.

Dördüncü Enternasyonal, anti-sosyalist güçlerle kayıtsız bir şekilde saf aldı, KSS-KOR ve diğer karşı-devrimci grupların liderleriyle tam dayanışmasını açıkladı. Öte yandan, Troçkist “siyasi devrim” in programatik hedefleri, KSS-KOR üyeleri tarafından Polonya Birleşik İşçi Partisi'nin toplumdaki lider rolünü terketmesini, ulusal ekonominin “işçi kontrolü” nün yerini  hükümet kurumlarının yönetimine bırakılmasını talep etmeleri, ve Solidarity - Dayanışma sendikasının karşı-devrimcilerin merkezi örgütü  haline gelmesinde, kendisini birçok yönden yankılatıyor.

Bu, Dördüncü Enternasyonalin liderlerinin,  açıktan  Troçkist yanlısı gruplar da dahil olmak üzere Polonya'da anti-sosyalist unsurlar ile temas kurmalarında ki başarılarının kolaylığının nedenlerini açıklıyor. Dördüncü Enternasyonal'in Aralık 1980'de Paris'te düzenlediği uluslararası sempozyuma Polonya şubesini temsil eden bir delege katıldı. Bu delege, meslektaşlarının “siyasi devrimin öncüsü olarak Polonya Sosyalist İşçi Partisi'nin kurulması için mücadele etme” niyetinden bahsetti. Polonya Troçkistlerine, gelecekteki Troçkist bir partinin çekirdeği olarak Dayanışma içinde “inisiyatif grupları” kurmaları tavsiye edildi. “Troçkizm. .. Polonya kitleleri için bir yol gösterecek, ”diye açıkladı Londra merkezli Uluslararası Komite. Bu “ileriye dönük” ülkede gerginlik yaratmak, umutsuzluk ve yenilgi duygularını canlandırmak ve yetkililerle her türlü rahatsızlığı ve çatışmayı kışkırtmaktan ibarettir. Troçkistler bu amaçla Polonyalı karşı-devrimcileri “kararlı eylem” yapmaya teşvik ediyorlar. “Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Yapılandırılması Komitesi Dayanışma liderlerine itirazda“ Sadece tek bir cevabınız olmalı: grevler yapmalısınız ve işbirliği yapmayı reddetmelisiniz ”dedi.

Bugün, Polonya'daki durum normale dönerken, Dördüncü Enternasyonal çatışma çizgisine devam ediyor. Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Yapılandırılması Komitesine “Daha fazla grev, daha fazla gösteri ve broşürlerin daha fazla dağıtımı gerekli” diyor. Londra'daki Uluslararası Komite propagandasını “Polonya'da siyasi devrim için zafer!” Sloganı ile yürütüyor.

Troçkist yayınlar, Polonya'nın diğer sosyalist topluluk ülkeleriyle müttefik ilişkilerine deyinen uydurmalarla doludur. ... Bu gerçekler ışığında, bu tür Troçkist eylemlerin emperyalist gericiler tarafından neden desteklendiği anlaşılmaktadır. Batı Alman İçişleri Bakanlığı, 1972'de Troçkist Dördüncü Enternasyonal'in Özü ve Önemi başlıklı bir rapor yayınladı ve bu desteğin son derece değerli olduğunu vurgulayan Dördüncü Enternasyonalin  “ Komünistlerin iktidarda olduğu Doğu Avrupa ülkelerinde zemin kazanma olanakları araştırmalarına çok önem verdiğini söylüyordu.. Bkz. W. Gerns, R. Steigerwald, G. Weiss, Opportunismus heute, Verlag Marxistische Blatter, Frankfurt / Main, 1974, s. 185

Bu nedenle Troçkistlere Batı'da açık propaganda yapmak için geniş fırsatlar sunulmaktadır.

Deamı

III. TROÇKİZM'İN ULUSAL-KURTULUŞ MÜCADELELERİNE ZARARLARI

Çeviri; E.A
1 Haziran 2020