Cumartesi, Haziran 06, 2020

Stephen Kotkin’in Stalin Hitler'i bekliyor, 1929-1941 deki yalanların teşhiri -1


Tamamını  PDF olarak indir
“ Eğer ... yazarları“ kişilikler” ile değilde, Marksistler arasındaki örgütsel ve ideolojik ilişkilerin tarihiyle ilgilenselerdi, ...eğer  skandala ve dedikoduya daha az önem verip Marksistler arasındaki ideolojik mücadeleye daha fazla önem verselerdi, ..kitaplarında kesin bir sosyal ve felsefi sistem kurduğunu ve tüm Marksistlerin, grup bağlılığına bakılmaksızın, bu sisteme  Marksist olmadığı için ve anti-Marksist olarak karşı olduklarını ifade ettiklerini bilirlerdi" Lenin, A. Bogdanov ile ilgili olarak , Put Pravdy No 21, February 25, 1914
Burjuva, anti-komünist, faşist yazarların dedikodu, iftira ve yalanlarla dolu kitaplarının destekli ve yaygın bir şekilde her dile çevrilip dağıtılması, şüphesiz ki burjuvazi ile emekçi sınıfın zıt olan çıkarlarını ve mücadelesini ifade eden ideolojik mücadelenin kaçınılmaz bir sonucudur. Bu tür kitaplar ın burjuva medya , burjuva akademisyenler ve (herkesin kendini gazeteci ilan ettiği günümüz) yazarlar! tarafından her dilde reklamı yapılır. Anti-Komunist Stephen Kotkin in sözü geçen kitabı da bunların bir örneğini oluşturur.

Beyin üretimi araçlarına ve olanaklarına sahip olan burjuvaziyle, Marksist Leninistlerin  bu anlamda olanakları, şüphesiz ki karşılaştırılamayacak derecede Burjuvanın lehine çalışmaktadır. Burjuvazinin , faşistlerin ve anti-komünistlerin yalanlarını ve çarpıtmalarını kanıtlarla teşhir etmeyi kendine "görev" edinmiş olan Tarihçi Grover Furr ün en son kitabı, Stephen Kotkinin kitabındaki sahtekarlıkları, yalanları, tahrifleri kanıtlarıyla ortaya döken niteliğe sahip. 

Aşağıda, Türkçe'ye özet bir çeviri amacıyla  kitaptan yaptığım  alıntılardan oluşan İngilizce özetin çevirisi yer almaktadır.

Grover Furr

Önsöz

Bu yeni kitap,  Stephen Kotkin'in "Stalin- Hitleri bekliyor 1929 - 1941 (New York: Penguin, 2017) kitabının kapsamlı bir eleştirisidir. Bu Princeton Üniversitesi'nde tarih profesörlüğü ve Hoover Enstitüsü'nde bir Fellow olan  Kotkin in üç ciltlik çalışması ve Joseph Stalin'in kesin biyografisi olma eğiliminde olan dizinin ikinci cildidir.

Bu kitap öncelikle Kotkin'in kitabını hiç okumayacak olanlar için yazılmıştır . Böyle olmak zorundadır- çünkü çok, çok az insan aslında bu ölçü olarak kalın ve aynı zamanda sahtekârlık  olarak kocaman olan kitabı okuyacaktır.

Okuyucu 1929-1941 yılları arasındaki Sovyetler Birliği'nin tarihini Kotkin'in kitabından öğrenmeyecektir. Kotkin'in kitabı tamamen güvenilmez (içeriktedir). Yalan beyanlar ve desteklenmeyen varsayımlar ile doldurulmuştur.

Okuyucuyu, Joseph Stalin'in bir canavar, kitlesel katil ve her yönden kötü bir kişi olduğuna ve onun dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nin yeryüzünde cehennemden biraz kısa olduğuna ikna etmeye adanmıştır. Kitap aynı zamanda Komünizm fikrinin kendisini kötüleyerek, komünist hareketi canavar Stalin ile ilişkilendirerek, piyasa kapitalizminin çok daha iyi bir siyasi ve sosyal örgütlenme biçimi olduğu fikrini sokuşturmaya adanmıştır. Kotkin , bu yıllarda Stalin'in yaşamını doğru ve nesnel bir şekilde anlatmaya çalışmıyor. Bunun yerine, Stalin, Sovyetler Birliği ve komünist hareket hakkında kendi çok olumsuz görüşlerini "kanıtlamaya" çalışmak için sahte kanıtlar kırpıyor.

Çok az okuyucu bu büyük kitabı okuyacak: 909 sayfa metin, 5295 dipnotlu küçük tipte 158 sayfadan fazla üçlü sütunlu dipnot ve 47 sayfa bibliyografya, ayrıca üçlü-küçük- tipte  sütunlu.
(..)
Elinizdeki (veya ekranınızdaki) kitap, Kotkin'in Stalin ve Sovyet liderliğinin suç ve / veya iğrenç eylem iddialarını dikkatle incelememin sonuçlarını içeriyor .
(..)
Bölümler, Kotkinin ele aldığı gibi, Sovyet 1930'ların önemli tarihi olaylarına göre düzenlenmiştir . En çok ilginizi çeken konuları seçebilirsiniz. Kitabımdaki bir bölümü okuduğunuzda, Kotkin'in söz konusu olaylar hakkında ne söylediğini öğreneceksiniz ; onları nasıl tahrif ettiğini; ve bugün mevcut olan en iyi kanıtlarla gösterildiği gibi, gerçek durumun ne olduğunu kısaca öğreneceksiniz.
(..)
Bu kitap "Joseph Stalin'in savunması" değildir. Ne olursa olsun gerçeği keşfetme çabasıdır. Stalin döneminin Sovyet tarihinin ana-akım (siz burjuva anlayın. EA) tarih yazımı tarafından nasıl tahrif edildiğini, çarpıtıldığını öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okumalısınız.  Sovyet tarihinin sahte ve dürüst olmayan modeli olan, Ana-akım tarihçilerinden uyum içinde olması beklenen ve neredeyse hepsinin aslında uyduğu  Stalin karşıtı Paradigma hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu kitabı bir tür referans çalışması olarak kullanabilirsiniz. Bu olaylarla ilgili mevcut en iyi kanıt ne gösteriyor? Ana-akım "resmi" tarih bunlar hakkında nasıl yanlış?

Eğer Sovyet 1930'lardaki şu ya da bu olayın ana akım tarihçiler tarafından tahrif edildiğinden şüpheleniyorsanız, onlar hakkında  buradan okuyabilirsiniz.

Eğer Stalin ve Sovyet 1930'larında ana-akım tarihsel portresine bel bağladıysanız, büyük bir şok la karşılaşacaksınız!

Giriş

(..)
Bu kitap Kotkin'in Stalin'' suçladığı tüm  sözde suç ve zulümleri ele alıyor.  Kotkin'in Stalin'in kınanmasını gerektiren davranışları veya hatta duyarsızlığını ileri sürdüğü tüm pasajları içerir .

"' Hiç bir hata yoktu ...tırmanış " hikayesi, bu kitapta birçok kez göreceğimiz şeylerin bir örneğidir: Kotkin'in kaynakları doğru veya dürüst bir şekilde kullanacağına güvenilemez. Kotkin, Stalin'in dahil olduğu bazı suçlar veya kötülükler hakkında bir "gerçek"  ya da "gerçek olarak öne sürülen-iddia" öne sürdüğünde, bu" gerçek olarak öne sürülen--iddia" nın  kaynakları iki defa kontrol edilmelidir.

Kotkin'in kaynağını kontrol ettikten sonra normalde bulacağımız sonuçlar;

(l) kaynağın Kotkin'in metninin söylediklerini desteklemediği veya ima ettiğini desteklemediği ; veya

(2) kaynağın Kotkin'in metninde söylediklerini yansıttığı, ancak bu kaynağın kendisinin dürüst olmadığı,
(a) kendi kanıtlarının belirttiklerini yansıtmaz veya
(b) kaynak yeniden incelendiğinde, kaynağın kendisinin  bir başka kaynaktan olduğu ve verilen gerçek olarak öne sürülen -iddialarını desteklemediği, ya da
(c) hiçbir delil göstermediği. 
Dürüstlükten yoksunluk.

Bu kitap, Vol 2, Stalinin detaylı bir şekilde eleştirisinisunuyor. İçinde sonucumu belgeliyorum : Kotkin'in Stalin'e karşı iddia ettiği suç veya zulüm suçlarından her biri yanlış. Bunu Kotkin'in belirttiği kanıtları kontrol ederek gösteriyorum ; Kotkin'in kaynaklarının belirttiği kanıtları uygun olan yerlere dahil ederek ; ve atladığı diğer kanıtları göstererek.

Amerikan Tarih Derneği tarafından yayınlanan "Mesleki Davranış Standartları Beyanı (güncellenmiş 2018)" belgesinin önemli bir paragrafı;
Tarihçiler mesleklerini dürüstçe uygulamalıdırlar.
Tarihsel kaydı onurlandırmalılar. Kaynaklarını belgelemeliler. Diğer akademisyenlerin çalışmalarına kredi vermeliler. Bu görüşleri tartışmaya ve eleştirel incelemeye tabi tutsalar bile, farklı bakış açılarına saygı göstermeli ve onları memnuniyetle karşılamalıdırlar.
Bizim (tarihçilerin) kolektif girişim karşılıklı güvene bağlı olduğunu hatırlamalılar. Ve bu güvene asla  ihanet etmemeliler.
Araştırdıkları alanlardaki anlaşmazlıkları ve görüş farklılıklarını kabul etmek tarihçilerin mesleki sorumluluğudur. Ancak Kotkin, okurlarına, ister kıtlık (sadece dipnotlar hariç), Ezhovshchino veya "Büyük Terör" olsun, bu sorunların çoğunda var olan bilimsel anlaşmazlıklar hakkında asla bilgi vermez, bunlara değinmez. Katyn katliamı, Moskova Duruşmaları, Tukhachevsky Olayı İspanyol İç Savaşı veya diğerleriyle ilgili olarak Kotkin her seferinde herhangi bir niteleme olmadan Stalin karşıtı  pozisyonunu tekrarlar.

Kaynaklarını belgelemek bir tarihçinin sorumluluğu içindedir.  Kotkin, tarihçinin sanatının bu ilkesini alışkanlık olarak devamlı ihlal ediyor. Dipnotlarının büyük bir kısmı - kaynakların normal olarak belgelendirmesinde aldığı biçim - sahte. Dikkatli bir şekilde yapılmış araştırmanın kanıtı gibi görünüyorlar. Ancak, bu kitapta bazen titizlikle ayrıntılarıyla kanıtladığım gibi, bu dipnotlar Kotkin'in Stalin'e atfettiği suçlarla ilgili "gerçek olarak öne sürülen- iddiaları" na kanıt vermiyorlar .

Kotkin'in kitabındaki birçok iddiası aslında sadece yanlış olarak kalmıyor. Bu yanlış-yalan açıklamalar rastgele oluşmuyor. Tüm bu yalan-yanlışlıkların sistematik bir niteliği var;  her biri eğilimli bir biçimde anti-komünisttir. Sovyet liderliği veya  Sovyet eylemleri ile ilgili olumsuz bir eğilimi olan her suç veya vahşet iddiasını  tek tek dikkatle kontrol etmem gerektiğini fark ettim.

Çalışma hipotezim şöyleydi: Kotkin'in anti-Stalin veya anti-Sovyet iddialarının veya "gerçek olarak öne sürülen- iddia" larının çoğunun yanlış olduğu, Kolkin'in belirttiği kanıtlarla veya gerçekte hiç bir kanıtla desteklenmediği.

Diğer hipotezim, Kotkin'in bu ifadeyi destekleyen ikincil kaynaklarının, ya Kotkin'in gerçe kolarak öne sürülen- -iddialarını desteklemediği, veya kendilerinin, belirttikleri kanıtlarla (eğer varsa) desteklenmedikleri,  yanlış oldukları anlamına geliyordu .

Araştırmam bu hipotezlerin her ikisini de destekledi. Aslında, ilk hipotezimin çok fazla temkinli olduğunu keşfettim. Kotkin'in bütün  gerçek olarak öne sürülen-iddialarının Stalin karşıtı bir eğilimi olduğu iddiamın  yanlış olduğunu gösteren fazla bir şey bulamadım. Bu kitapta bu araştırmanın sonuçlarını sunuyorum.

Bu Kitabın Organizesi

Bu kitaptaki bölümler aşağıdaki sunum yöntemine uymaktadır. Bir tanıtım bölümünden sonra, Kotkin'in Stalin'i bir suçla suçlayan veya Stalin'e olumsuz yansıtma eğiliminde olduğu "gerçek olarak öne sürülen--iddia"ları yazımladığı  her pasajdan alıntı yapıyorum. Devamında normalde bir dipnotta bulunan alıntı(lar) la Kotkin'in kendisini desteklediğine dair kanıtları belirliyor ve mümkünse tanımlıyorum. Daha sonra, ister birincil ister ikincil olsun, bu dipnottaki kaynakların her birinin,  bu kaynağın Kotkin'in gerçek-iddiasına destek sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için kontrol ediyor ve doğruluyorum.

İkincil kaynaklar söz konusu olduğunda, bu ikincil kaynakların kullandığı birincil kaynakları daha da derinlemesine kontrol ettim. Bu önemlidir çünkü bir tarihçinin diğeriyle aynı fikirde olması kanıt oluşturmaz. Sadece birincil kaynaklar delildir.

Kotkin'in bir dipnotta başka bir ikincil kaynağı belirttiği her örnekte, ikincil kaynağın dayandığı birincil kaynak kanıtını buldum ve inceledim. Bu yöntem-işlem, diğer tüm ikincil kaynakların dayandığı birincil kaynaklara ulaşıncaya kadar, ya da gerçekte serileri veya gerçek olarak öne sürülen- -iddiaları destekleyen ve dolayısıyla tahrifat olduğunu ortaya konan hiçbir birincil kaynak kanıtı olmadığını keşfedinceye kadar devam eder. Bu yöntem, Kotkin'in Stalin'in "suçları " gerçek- iddialarını doğrulamak için, ya da ortaya çıktığı gibi, istisnasız yanlış olduklarını göstermek için  gereklidir .

Mümkün olduğunda Kotkin'in kitabındaki her bir bölüme özet bir başlık veya alt başlık verdim . Bu alt başlığın amacı, okuyucunun bu gerçek olarak öne sürülen- iddialarını incelemek isteyip istemediğine, veya ayıklama ve seçmeyle, bazılarını incelemek ve diğerlerini geçmek isteyip istemediğine karar vermesine yardımcı olmaktır.

Bu yazı yazılırken ( Ocak, 2019) başka hiç kimse bunu yapmakta zorlanmadı. Kotkin'in kitabı genel olarak  göz ardı edilirse, bu kötü bir şey olmaz. SSCB tarihçileri, genelde tarihçiler gibi, diğer tarihçiler tarafından yapılan her gerçek olarak öne sürülen- iddia ve ileri sürülen savları iki kez kontrol etmek yerine, zamanlarını dürüst araştırmalar yaparak ve gerçeği keşfetmek için harcamalıdırlar. Ancak Kotkin'in kitabı, yarı popüler dergilerde yayınlanan makaleleri ve Youtube konuşma videoları gibi çok etkilidir .

Kotkin'in Stalin suçları hakkındaki gerçek olarak öne sürülen-iddiaları , gerçek te bu iddialar her zaman yanlış iken,  normalde doğru olduğu varsayılır. Stalin, cilt iki gibi kitapla yalan gerçek olarak kabul edilir, tarihsel anlayışın akımı kirlenir.

Devam-2

6 Haziran 2020
EA

Orijinal İngilizce özet

Kruşçev, Gorbaçev ve Uydurulmuş Tarih

Fabrikasyonlar, Sahtecilikler ve Yalanlar

Objektiflik-Nesnellik ve Gerçek


Dip Notlarla Propoganda

"Büyük Yalan" Tekniği

Yeni Yalanlar - Neden Olmasın ki

Gerçekleri Saklamalar