Pazartesi, Haziran 29, 2020

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ - İSPİYONCULUK FAALİYETLERİ

Trocki, Rivera ve Berton
ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ

William J. Chase
Pittsburgh Üniversitesi'nde Tarih Profesörü


İSPİYONCU OLARAK TROTSKY

Nisan ayında yapılan gizli bir (Meksika Komünist Partisi) PCM toplantısında, duvar-ressamı, Diego Rivera ve "muhtemelen Troçki" nin ABD Hükümeti'ne (Meksika Komünist Partisi) PCM hakkında hassas bilgiler sızdırdığı iddiaları "Troçki'den kurtulmak için her çaba," ve "ispiyonculara karşı cezalandırıcı pratik eylem yapma "sözü verildi. Dies Komitesinin Nisan ayında "PCM'nin Meksika Hükümeti'ni devirmeyi planladığı" açıklamasına  tepki olarak, PCM  "Troçki'nin ve Martin Dies'in tüm casuslarının ve ajanlarının sınır dışı edilmesi" çağrısını tekrarladı. Dies Komitesi'nin 24 Nisan'da yaptığı Troçki'yi tekrar ifade vermeye davet edebileceği açıklaması, PCM'nin "Troçki'den kurtulma" kararını daha da ateşlendirdi.

24 Mayıs 1940'ta duvar-ressamı, komünist ve İspanyol İç Savaşı gazisi David Alfaro Siqueiros ve yirmi beş silahlı dan oluşan bir grup, Troçki'nin yerleşim-sitesine girdikten sonra evin her tarafına 200 mermiyle kurşun yağmuruna tuttu. Troçki hayatta kaldı, ancak Amerikalı korumalardan biri Robert S. Harte kaçırıldı ve daha sonra öldürüldü.
Saldırıdan sonra Troçki'nin sitesini korku sardı. Hayatından Troçkiden daha az endişe duymayan Diego Rivera,  ABD Konsolosluğu ile temasa geçti ve ABD'ye girmesine izin verilmesi için bir Sınır Geçiş Kartı istedi. Konsolosluk müracaatını Washingtona iletmeyi kabul etti. Bir hafta içinde, Göç ve Vatandaşlığa Kabul Servisi (INS) Özel Soruşturma Kurulu, Brownsville, Teksas'ta Rivera'nın başvurusunu göz önünde bulundurmak için toplandı ve hemen onaylandı .

Rivera eski bir komünist ve eski Troçkistti. Yani neden böyle resmi bir nezaket aldığı -özel muamele gördüğü merak edilebilir. Bunun nedeni, önceki on sekiz ay boyunca Rivera'nın hem basına hem de Meksika'daki Amerikan konsolosluk yetkililerine Meksika ve Meksika işçi örgütleri hakkında bilgi vermesiydi. Bilinen ilk örnek, Rivera'nın Meksika'daki gazetecilere Meksika Hükümeti'nde çalıştığı iddia edilen komünistlerin isimlerini verdiği Eylül 1938'de meydana geldi. Dies Komitesinin Troçki ve Rivera'ya davetleri Aralık 1939'da kamuya açık hale geldikten sonra, Rivera ifadesinin "Meksika'da ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerdeki Stalinist ajanların kapsamlı faaliyetlerini ortaya çıkaracağını ve yine gazetecilere isimlerinin listesini verdiğini belirtti. Dies aynı gün Rivera ve Troçki'ye davetini geri çekti.

Rivera'nın Meksika iç işleri hakkında bilgi verme istekliliği burada bitmedi. Ocak 1940'tan itibaren ABD Konsolosluğu yetkilileriyle düzenli ve gizlice bir araya geldi ve onlara Meksika'daki komünist örgütler ve hedefler ,  (Meksika Komünist Partisi) PCM in sözde-Nazi işbirliği, PCM politikaları, Meksika Hükümeti'nde çalışan PCM ve Nazi ajanlarının, Meksika'da çalışan sözde komünist ajanlar hakkında bilgi verdi ve "John L. Lewis'in CIO yoluyla Meksika Emek Örgütlerine mali yardım verildiğini iddia etti. Nisan 1940 toplantısında PCM liderliği Rivera'nın ABD yetkililerine ve basına bilgi sızdırdığını iddia ettiğinde  haklıydılar. Rivera'nın Meksika'dan kaçmak için iyi bir nedeni vardı. Meksika'dan ayrılmadan önce Başkan Roosevelt'e ABD'ye "Nazi ve Sovyet tehdidi ile mücadelede" yardım etmek için " Troçkinin ABD'ye sığınma teklifi" yapması çağrısı , sadece PCM'nin Troçki'yi ve "Martin Dies'in tüm casusları ve ajanlarını" kovma çabalarını körükledi ve Troçki'ye yönelik tehlikeyi artırdı.

24 Mayıs saldırısından sonra Troçki'nin (ABD ye) güvenli sığınma ihtiyacı arttı. Öldürülme tehdidi her zaman gerçekti. SSCB ve Avrupa'daki siyasi destekçilerinin birçoğunun ve bir Sovyet çalışma kampındaki -Sergei'nin Paris'teki gizemli koşulların Sedov un- iki oğlunun ölümleri, hayatının sürekli tehlike altında olduğu inancını güçlendirdi. Gerçi Troçki, Mayıs 1940'tan önce hayatına karşı "bir girişim olacağından emin" olduğunu iddia etse de, Siqueiros çetesinin yaptığı girişimden sonra, öldürülme korkusu yoğunlaştı. Yerleşim sitesi- evi (koruma anlamında) daha da güçlendirildi. Devam eden Meksika cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, Troçkinin Meksikada iltica güvencesizliğini açıkça ortaya koydu. İki önde gelen aday olan Avifa Camacho ve Almazan , Troçki'yi sınır dışı etme niyetlerini açıkça dile getirdi. Troçkinin Meksika'daki günleri sayılı gibi görünüyordu. Troçki, bir birey olarak, Dördüncü Enternasyonal'in lideri, teorisyeni ve somutlaşmışı olarak, bu harekette ve devrimci politikada aktif bir rol oynayacaksa, destekçileriyle yakın temasa izin veren güvenli bir sığınma yerine ihtiyacı vardı. Avrupa ve Asya'da savaşın artmasıyla, sığınma için mümkün olan tek yer Amerika kıtasındaydı; Bunların arasında ABD'ye sığınma en ideal olanıydı.  Daha önce ABD'ye geçici olarak kabul edilme çabaları başarısız olmuştu ve Dies Komitesi meselesinin ardından Troçki'nin ABD içindeki desteği önemli ölçüde azalmıştı.

Bu bağlamda, Troçki'nin yazıları ve son üç ayı boyunca personelinin davranışı, Meksika'da sığınmalarını sürdürme beklentilerini artırmak ve ABD ye vize umutlarını güçlendirmek için ABD Hükümetine yeterli değerde bilgi sağlamak yönünde tasarlanmış ikili bir strateji izlediğini göstermektedir. .

Troçki son üç ayı boyunca üzerinde çalıştığı Stalin'in biyografisini bir kenara bıraktı ve enerjilerini neredeyse sadece 24 Mayıs saldırısını ve sonrasındaki olayları araştırmaya adadı. İlgili iki konuda yazdı.

İlk olarak Troçki ,  üç Meksikalı yayının ( Futuro , El Popular ve La Voz de Mexico) Stalinist çizgisinde olmalarına karşılık olarak, Sovyet NKVD'den  finansal destek aldığını iddia etti. (Halk İçişleri Komiseriği Troçki tarafından önceli GPU olarak söz ediliyor). Bu suçlama ile ilgili olarak, (Meksika İşçileri Konfederasyonu) CTM'nin lideri Lombardo Toledano'nun yabancı  Sovyet  ajanı olduğu büyük suçlamasıydı.

İkincisi, Sovyet Hükümeti'nin NKVD aracılığıyla, Komintern'in ve ABD ve Meksika'nın komünist partilerinin tamamıyle kontrolünü ve yönetimini yaptığını iddia etti. İki konuyu birbirine bağlayan şey, 24 Mayıs saldırısını tasarladığına  ve tekrar deneyeceğine inandığı NKVD ağını açığa vurma ihtiyacını duymasıydı, çünkü “Stalin  benim ölümümü istiyor” dedi.....

Mayıs saldırısından kısa bir süre sonra Futuro, El Popular ve La Voz de Mexico, Troçki'nin kendisinin " kendi kendine saldırı " olarak adlandırdıkları olayı tasarladığını iddia ettiler. Troçki, iki amacı olduğunu düşündüğü suçlamadan öfkelendi:
"(1) saldırganlığın kurbanına karşı polis düşmanlığını körüklemek ve böylece saldırganlara yardım etmek; 
(2) mümkünse, benim Meksika'dan sınır dışı edilmeme neden olmak, yani GPU'nun eline geçmeme neden olmak. "
Troçki, 27 Mayıs'ta, Meksika Başsavcılığına, Federal Bölge Polis Şefine  ve İçişleri Sekreterine bu yayınların Sovyet Hükümetinden para aldıklarını içeren mektup yazdı.

Troçki, "Suikast girişiminin sadece Kremlin tarafından, Stalin tarafından yurt dışındaki GPU'nun aracılığıyla kışkırtılabileceğini" iddia etti.
 "GPU özellikle bir terör eylemi için kamuoyunu hazırlama sorunuyla ilgileniyor (ve bunu) .. .. işin bu parçası, her zaman Stalinist basına, Stalinist konuşmacılara ve sözde 'Sovyetler Birliği'nin dostlarına "atanmıştır." 
"" Saldırının nasıl ve kim tarafından düzenlendiğini anlamak için " GPU'nun faaliyetinin Komintern'in faaliyetiyle yakından ilişkili olduğunu kategorik olarak belirlemek şarttır... Komintem'in her bölümünün Merkez Komitesi'nde, o ülke için GPU'nun sorumlu bir yöneticisi bulunmaktadır. "Bu nedenle, "[24 Mayıs saldırısı hakkında] adli soruşturma, bana öyle geliyorki ... El Popular , La Voz de Mexico gazetelerini ve El Nacional'ın bazı işbirlikçilerini incelemek başarısız olamaz . ''
(bu pratiğin adının komünistleri gammazlamaktan başka bir şey olmayacağı gibi, Kominternin neden dağıtıldığı sorusuna bir başka yönden de cevap veriyor. EA)
El Popular ve Futuro hemen Troçki'ye karşı iftira davası başlattı.

Troçkinin Mahkemeye sunduğu belgeler iki amaca ulaşmaya çalışıyordu: yayınların yayın kurullarının birbirine bağlı ağını göstermek ve yayınların Sovyet Hükümeti'nin, özellikle de GPU'nun ajanları olarak hareket ettiğini kanıtlamak. Troçki'nin öncekini destekleyen delilleri ikincisini destekleyenden çok daha ikna ediciydi- dolaylı (kanıtsız) ve iftira  ve karalama suçlamalarını, suçlayıcılarına karşı yöneltmeyi amaçlayan. 

Troçki ayrıca (Meksikalı İşçiler Konfederasyonu) CTM'nin lideri ve Futuro editörü Lombardo Toledano'nun "terör saldırısının ahlaki hazırlıklarında yer aldığını" ve "Toledano'nun (suikast) girişimi için hazırlıklarını en genel şekilde önceden bildiğini iddia etti. " Toledano'yu "Kremlin'in yabancı ajanı" olarak nitelendirdi.

(Bir tarafta Sosyalist bir ülkeyi emperyalist-faşist bir ülkede suçlama çalışmaları, diğer yanda, misafir olduğu ülkenin Komünist partisini, işçi sendikasını, ilerici basını ve onların önde gelenlerini "hükümet"e, yabancı ajan olarak suç duyurusunda bulunma faaliyetleri....tamda TR de Troçkizmin varyasyonlarını kucaklayan "dönme" lerin faaliyetlerine uygun..EA)

Temmuz ayındaki iftira duruşmasında Troçki, La Voz de Mexico'nun da  Moskova'dan mali destek aldığı iddiasıyla suçladı. Bu gazete iftira davasıyla cevap verdi. Sonraki bir buçuk ay boyunca Troçki, suçlamasını kanıtlamak için kullanacağı bir belge üzerinde yorulmadan çalıştı ve bu onun son önemli eseri olan " Komintern ve GPU" idi.  (Yani Kominternin çalışmalarının gizliliğini, üyelerini ortaya seren bir belge. EA)

Bu belgede, Troçki, La Voz de Mexico'nun Moskova'daki GPU'dan para aldığını ve SSCB'ye sempati duyan tüm komünist partilerin ve örgütlerin GPU dan para aldığını kanıtlamaya çalıştı. İlk bölümde Troçki , Sovyet deneyinin yozlaşmasıyla ilgili görüşlerini sundu , GPU'nun 24 Mayıs suikast girişimini düzenlediğini iddia etti ve şunları söyledi:
"La Voz de Mexico'nun yayın kurulu yaklaşan suikast girişimi biliyordu ve kendi partisinin kamuoyunu ve sempatizan  çevrelerini buna  hazırlıyordu . " 
İkinci yarıda, "La Voz de Mexico, El Popular ve Futuro'nun GPU'nun araçları olduğu ve ekonomik yardımının tadını çıkardığı" suçlamasını desteklemek için oldukça zorlayıcı bazı temel ve dolaylı belgeler sundu .

Troçki ve personelinin (Meksika Komünist Partisi) PCM, Meksika radikal basını ve Komintern'e yönelik suçlamalarına verdiği siyasi önemi takdir etmek için, 24 Mayıs saldırısından sonra, onların ABD Konsolosluğu yetkilileri ile görüşmelerini inceleyeceğiz. Süreç, anlaşılır bir şekilde, Troçki  ve personelinin, Konsolosluğun kaçırılan muhafızının kaderiyle ilgili soruşturmasıyla işbirliği yaptığında başladı.  (Yani Troçkinin muhafızları arasında ABD konsolosluğunun adamları vardı EA)

Troçki'nin sekreterleri Konsolosluk personeline saldırı ve Harte hakkında bilgi verdi. Haziran ayında Konsolosluktan Robert McGregor, Troçki ile evinde bir araya geldi ve Harte'nin davasını tartıştı.  13 Temmuz'da Troçki ile bir araya gelerek soruşturmada "gelişmeleri öğrenmek" için tekrar bir araya geldi. Troçki, McGregor'a '  bu makaleden hiç söz etmediği halde "Komintern ve GPU'yu" hazırlarken derlediği iddialarını ve belgelerini ayrıntılı olarak anlattı.  McGregor'a Meksikalı yayınların, siyasi ve işçi liderlerinin ve PCM ile ilişkili olduğu iddia edilen hükümet yetkililerinin isimlerini verdi . Komintern'in önde gelen ajanlarından Carlos Contreras'ın (diğer adıyla Vittorio Vidali ) PCM'nin Yönlendirme Komitesinde görev aldığını iddia etti. Troçki,  Meksika'dan sınır dışı edilmesi için, bir Sovyet  ajanı olduğunu iddia ettiği Meksikanın eski Fransa Büyükelçisi Narciso Bassols'un çabalarını da tartıştı. 

Beş gün sonra Troçki'nin sekreterlerinden Charles Cornell ABD Konsolosluğunu ziyaret etti ve bir personele, Troçki'den Enrique Martinez Riqui'nin Meksika'daki faaliyetlerini tartışan "kesinlikle gizli bir not" verdi. Troçki, Riqui'nin  (Meksika Komünist Partisi) PCM'nin 1940 tasfiyesini "planlayıp- yöneten" ancak New York'tan çalışan ve "Moskova ile doğrudan temasta olan" Latin Amerika'da bir GPU ajanı olduğunu iddia etti, .

.... Troçki'nin güvenliğini tehdit ettiğine inandığı Meksika ve ABD'deki  Sovyet ajanlarına bir darbe vurarak  aynı zamanda , önemli  bir kaynak (siz ispiyoncu olarak okuyun EA) olarak kendi değerini arttırmak için bu bilgileri sağladığı sonucuna varmak mantıksız değildir.

22 Ağustos'ta böyle bir ajan Ramon Mercador, Troçki'yi öldürdü. 3 Eylül'de Joseph Hansen ABD Konsolosluğu'ndan McGregor'u ziyaret ederek Troçki'nin Meksika basını ve " Komintern ve GPU " hakkında yayınlanmamış üç eseri olduğunu bildirdi. Ertesi gün Hansen, McGregor'a bu çalışmaları ve "New York'ta Dördüncü Enternasyonal'in Yönlendirme Üyesi ile Dördüncü Enternasyonal'in önde gelen bir üyesi" W "[Whittaker Chambers] arasındaki gizli bir konuşma belgesini verdi. Bu materyal Troçki'nin cinayeti ile ilgili bir dizi konuya değiniyordu. On gün sonra Hansen, McGregor'a Troçki'nin masasından Sovyet ajanları olduğundan şüphelendiği, Meksika, ABD ve Fransa'daki bazı kişiler hakkında daha fazla belge ve bilgi verdi.

Troçki'nin ABD Konsolosluğu yetkililerine iddia edilen komünistler ve Komintern ajanları hakkında bilgi vermesini, Mayıs saldırısı ve Harte'nin öldürülmesinden sorumlu olanları tanımlamak ve kavramak için anlaşılabilir bir çaba olarak yorumlamak kolaydır.

(aynı şekilde bu ispiyonculuğun ABD ye vize almayı kolaylaştırma ve Komünistlerden intikam alma yönünde bir çaba olarak yorumlamak sadece kolay değil, daha gerçekçi olur. EA)

1933'ten Aralık 1939'a kadar Troçki ve destekçileri ona sürekli ABD vizesi almak için çalıştılar. Bu çabaların bazıları sahte iddialar altında ve Troçki'nin tam bilgisi altında yapıldı...

Devamı
TROÇKİNİN SUİKASTI NEDENİ
Aslında yukarda anlatılanlardan sonra neden çok açık ve net

Çeviri, EA