Pazartesi, Haziran 29, 2020

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ - ANTİ KOMÜNİST DİES KOMİTESİ VE TROÇKİ

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ

PDF Olarak tamamını indir

William J. Chase
Pittsburgh Üniversitesi'nde Tarih Profesörü

ANTİ KOMÜNİST DİES KOMİTESİ VE TROÇKİ

(Dies Komitesi, vatandaşların, kamu çalışanlarının ve komünist bağları olduğundan şüphelenilen kuruluşların sadakatsizlik ve yıkıcı faaliyetlerini iddia etmek ve onları tutuklayıp yargılamak için kurulan özel bir anti-komünist soruşturma komitesidir)

Troçki'nin ABD'ye vize alması için yeni bir olasılık, Ekim 1939'da beklenmedik bir kaynaktan, resmi olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Amerikan Karşıtı Faaliyetler Özel Komitesi olarak bilinen Dies Komitesi'nden ortaya çıktı. Mayıs 1938'de kurulan Dies Komitesi - ismi Teksas Temsilcisi Martin Dies'den - Amerikan işçi hareketi ve siyasi yaşamında komünist ve yıkıcı faaliyetleri ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu amaçla kongre oturumları düzenledi. 12 Ekim'de Komite'nin baş araştırmacısı JB Matthews, Troçki'nin sekreteri Joseph Hansen'e telefon etti ve ardından Troçki'yi Komite'nin önüne çımaya davet etmesini ve Troçkinin "Stalinizmin tarihinin tam bir kaydını" sağlamasını istedi. Matthews Troçki'ye kendisi ve karısı ve onların korunması için vize ayarlayacağına söz verdi. Hansen o zaman şunu yazdı:
"[Troçki] konuyu tüm sekreterleri ve korumaları ile tartıştı. Elbette Dies Komitesini ve onun soruşturmalarını biliyoruz. Hepimiz oy birliğiyle Troçki Yoldaşın daveti kabul etmesinin bir Marksist siyasi görev olduğunda hem fikir olduk, Dördüncü Enternasyonal açısından diğer parlamenter organlardan farklı olmadığından, Stalinist yozlaşmayı işçilere açıklamak ve aynı zamanda Dies'in gerici siyasetine karşı sert bir darbe vurmak için bir tribün olarak kullanılabilir . "
(Medyanın ve oturumların Diez gibi faşist bir kurum tarafından kontrol altında tutulduğu bir dönemde ve yerde, "Dies in gerici siyasetine darbe vurma" kılıfı ile, Dies Komitesini güçlendirecek ve komünistlere faşist baskılarını meşrulaştıracak, azılı faşistlerin önünde  "anti-Stalin, Anti Sovyet " şahitlik..daha fazla yoruma gerek varmı? E.A)

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Troçki Matthews'a şu telgrafı gönderdi:
"Davetinizi siyasi bir görev olarak kabul ediyorum."
Troçki, Dies Komitesinin Amerikan politikasındaki amacını ve rolünü açıkça biliyordu. Kendisi ve sekreterleri Dies Komitesinin komünist ve sendika faaliyetleri ve örgütleri hakkındaki araştırmalarını yakından takip etmişlerdi. Avukatı Albert Goldman, Komite'nin amaçlarını açıkça dile getiren Matthews ile birkaç kez görüşmütü. Her toplantıdan sonra, Goldman konuşmalarını Troçki'ye iletmişti. Matthews ile bir Kasım toplantısının ardından Goldman Troçki'ye şöyle yazdı:
Komite, (ABD) Komünist Partisini Stalinist hükümetle bağlantılamak istiyor çünkü Komünist Partiye, yabancı hükümetlerin aracısı olan tüm partileri kaydettirmeye zorlayan yeni bir yasa altında zulmetmek istiyor. Matthewse, dediğim gibi amacımız, Stalinizmin gerçekten yozlaşmış doğası ve emek hareketi üzerindeki yozlaşmış etkisini teşhir etmek. Ona  Amerika Birleşik Devletleri'nde altı ay boyunca kalmanıza izin verecek düzenli bir ziyaretçi vizesi almasını istedim. "Goldman to Trotsky, 2 Kasım 1939, Troçki Arşivi ."
(hangi kafa en gerici sistem olan, faşizmin ve onun  faşistlerinin huzurunda başkalarını "teşhir etmeye" çalışır - altı aylık vize garantisi olmazsa tabiki. EA)

Devamındaki birkaç hafta içinde Troçki ve ekibi, Komite önüne çıkmaya özenle hazırlandılar. Ancak (Dies önünde) ifade verme kararı, yenilenmiş Amerikan Troçkist partisi olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (SWP) bazı üyelerini kızdırdı. Partinin Siyasi Komitesinin 17 Ekim toplantısında James Burnham, Troçki'nin kabulünü onaylanmamasını, konuyu yeniden düşünmesini ve ifade vermeyi reddetmesini talep eden ve talepe uymadığı taktirde SWP'nin Troçkiyle ilişkisini kitleye açık bir şekilde keseceğini ve Troçkinin pratiğini eleştireceğini" içeren bir önerge öne sürdü. " Önerge (oylamada) geçmedi. Siyasi Komite'ye yazdığı bir mektupta Troçki, "[T] o [Dies] komitesinin, tüm parlamento gibi, gerici olduğunu ve gerici amaçlara ulaştığını" kabul ediyor, ancak yoldaşlarına şunu sordu:
"Gerçeği oluşturmak amacıyla neden bu komitenin önünde yer alamayalım? ... Gerekirse, düşman topraklarında görünmek ve onunla kendi silahlarıyla savaşmak - bu devrimci radikalizmdir."
Troçki'nin Dies Komitesi önüne çıkmasına muhalefet sadece SWP'nin liderliğiyle sınırlı değildi. Altı SWP üyesi Troçkiye Diesin siyasi gündeminin ne olduğunu yazdı ve  Troçkiyi kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı:
“.. Dies Komitesinin rolü, her tondaki radikal ve liberal düşünce ve eylemlerin, özellikle Berlin ve Moskova başta olmak üzere,  'yabancı ajanlar' suçlama kılıfı ile, araştırılmasını körüklemektir. Aslında savaş krizi derinleştikçe komitenin çalışması emek karşıtı yasalara destek toplamak için, uydurulmuş-fabrikasyon kanıtları kitlelere yaymak oldu. Bunu yaparken tüm sendika hareketinin hem muhafazakar hem de militan ve tüm solcu siyasi örgütlerin yakıcı nefretini kazanmıştır .... soruşturma sonuçlarında kanıtlar, emeğe karşı yasalarla  casuslara karşı polis faaliyetlerini ilişkilendirmenin temelini oluşturacaktır. Komitenin çalışması, grev hareketlerini yasadışı hale getirmede federal hükümetin polis güçlerini büyük ölçüde güçlendirecektir  .... gönüllü olarak komite önüne çıkmayı dikkatli bir şekilde  tartmanız gerektiğini düşünüyoruz... komite önüne çıkmanız nesnel olarak hareketimizi ilerletmekten ziyade hareketimize zarar vermesi gibi ciddi bir tehlike var, çünkü sizin gönüllü olarak  komite önüne çıkmanız, gelecekteki emek karşıtı yasalarla bağlantılandırılacktır ... ve ... sizin ifadeleriniz, kaçınılmaz olarak kızıl-avlama amaçları yönünde çarpıtılacaktır .... "
Troçki'nin Dies Komitesi önünde ifade vermesinin nedenini sorgulamak için bir neden olmamakla birlikte, bu tek neden olmayabilir. Troçki, ABD Hükümetinin, ABD Kongre komitesi önünde tanıklık eden ve siyasi sığınma hakkı alan Walter Krivitsky'yi (İç Savaş sırasında İspanya'daki Sovyet siyasi polisinin eski başkanı) kabul ettiğini biliyordu. Troçki'nin, Dies Komitesi önündeki ifadesinin aynı etkiyi yaratabileceği sonucuna varması mantıksız olmazdı. İfadeye davet, ona Stalin ve Stalinizm'i geniş bir (anti-komünist ve faşist. EA) kitleye teşhir etme ve kınama ve ABD vizesi alma fırsatı sundu....

Troçki'nin ABD'de (Komünist cadı-avcısı EA) Diez Komitesi önünde tanıklık etme niyeti, zaten giderek azalan kendisine olan desteğini, ciddi şekilde baltaladı. Troçkinin  liberaller, sivil liberterler ve SWP üyelerinden oluşan Amerikalı partizanları, SWPnin Politik Komitesinin çoğunluğunun kararına uymasına rağmen, hepsi Dies Komitesi'ne şiddetle karşı çıkıyordu. Troçkinin ifade vermeye istekli olması, Amerikalı müttefiklerinin ve hatta bazı yoldaşlarının, Dies Komitesini ve Troçkinin tanıklık etme kararının ne gibi bir etkisi olacağını takdir etmediğini gösteriyor. Belki de liberal ve radikal destekçilerinin anti-Stalinist tutumları nedeniyle, kendi kararını anlayacaklarına inanıyordu. Ayrıca, Dies Komitesinin tehdit ettiği siyasi ilke ve özgürlüklerin ACDLT'nin bunları korumak için oluşturduğu politikalar arasında olduğunu takdir edemedi. Amerikalı destekçileri açısından, bu ilkeler Troçki, Blackwell ve ABD Komünist Partisi için eşit olarak uygulanmalı.   Stalinizm'le bir ölüm kalım mücadelesi veren  Troçki'ye göre, bu tür ilkeler saf ve hain görünüyordu.

Meksika'nın Troçki'nin Dies Komitesi nezdinde ifade verme kararına tepkisi düşmanca ve neredeyse evrenseldi.  Özellikle (Meksika Komünist Partisi) PCM  kızgındı. 10 Ocak 1940 toplantısına katılanlar, Dies Komitesini Meksika'daki Amerikan petrol şirketlerinin çıkarlarına hizmet eden gerici bir organ olarak ve Troçki'nin onun önünde tanıklık etme istekliliğini kınadılar.

Bazıları Troçki'yi Dies Komitesi ile işbirliği yapmakla suçladı. Toplantı Troçkinin Meksika'dan sınır dışı edilmesini isteyen bir karar aldı.

Devamı
İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ - İSPİYONCULUK FAALİYETLERİ

Çeviri, EA