Pazar, Haziran 28, 2020

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ - VİZE SERÜVENİ

William J. Chase
Pittsburgh Üniversitesi'nde Tarih Profesörü
“ Trotskii v Mekcike . K istorii ero neglasnykh kontaktov s pravitel'stvom SShA (1937-1940) ”
(" Troçki Meksika'da:  ABD Hükümeti ile Gayri Resmi İlişkilerinin bir Tarihine Doğru, 1937-1940 "), Otechestvennaia istoriia , 4 (Temmuz / Ağustos 1995)

Gelişmiş kapitalist ülkelerde ve işçi sınıfının ve bunun yanında küçük burjuvanın yaygınlaştığı, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, Anti-Komünist Tarihçilerin ve akademisyenlerin Stalin ve Sovyetler karşıtı kitap ve yazıları etkin bir şekilde gerek benzer yazarlar, çevirmenler  ve gerekse "internet gazeteci yazarları!! tarafından yoğun bir şekilde kucaklanıp promosyonu yapılmakta. Bu burjuva ve sol maskeli liberal ve anti-komünist yazar!! ların yarattığı kültür; "eğer bir yazının içeriği Anti-Stalin ve Anti-Sovyet se  doğrudur, okumaya değer ve önemlidir, eğer Stalini ve Sovyetleri suçlamıyorsa yalandır, okumaya değmez ve önemsizdir" ön yargılı anlayışın kültürüdür. 

Akademik ünvanlarına güvenen Anti-Komünist yazarların genellikle birincil kaynaklardan çok ön yargılara hitab eden dedikodulara, yalanlara ve uydurmalara dayandığını Grover Furr her kitabında birincil kaynaklara ve belgelere dayanarak teşhir etmiştir. Benzer ve Sol maskesi altında yazılan yazılarsa genellikle doğruların arasına bu dedikoduları ve yalanları serpiştirme taktiğinin belirgin göstergelerini içinde taşır. Ancak bu anti-komünist amaçlı yazılarda bile, inandırıcı olmak için vermek zorunda kaldıkları bazı belgeler, bazen,  inatçı olan bazı gerçekleri de ortaya döker. Profesör Chase in bu yazısıda buna bir örnektir.

Aşağıda özetlenen yazı, Stephen Kotkin, Arch Getty, Robert Conquest vb. gibi anti Komünist bir tarihçi yazarın Troçkinin ABD ye vize alma dönemini, bu serüveninde yaptığı ispiyonculuğu (haklı kılan) , Troçkinin neden daha önce öldürülmediğini ele alıp, belgelerle inceleyen bir araştırma yazısı.  Yani araştırma bir "Stalinist" tarafından değil, Troçkiye sempati duyan, anti-Sovyet, anti-Stalinist bir yazarın araştırma yazısı. 

Yazıda net bir şekilde görülebileceği gibi Troçki sadece ABD de komünist avcılığı için kurulmuş olan Diez Komitesi ile ilişkiye geçmekle kalmamış, ABD istihbaratının merkezleri olan ABD konsoloslukları, ABD Polis şefleri, ajanları ile ilişkiye geçmiş, ve sadece ABD deki komünistleri ispiyon etmekle kalmamış, Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki, Avrupadaki komünistleride ispiyonculuk faaliyetine girişmiştir. 

Yazarın bazı kitapları ve yazıları, onun niteliği ve eğilimi hakkında yeterli bilgi veriyor;

Sınırlar İçindeki Düşmanlar? Komintern ve Stalinist Baskı, 1934-1939 (Yale University Press, 2001).

İşçiler, Toplum ve Sovyet Devleti: Moskova'da Çalışma ve Yaşam, 1918-1929, (Illinois Üniversitesi Yayınları, W. Averell Harriman Enstitüsü Çalışmaları, 1987, 1990).

Terörün Anatomisi, James Harris ve Sarah Davies, “SSCB'de Yoldaşlarını Suçlama, 1934-1937”. Stalin Altında Siyasi Şiddet (Oxford University Press, 2013)

“Mikro Tarih ve Kitle Baskısı: Béla Kun'un Düşüşünde Siyaset, Kişilikler ve İntikam ,” Russian Review (Temmuz 2008),

Sarah Davies ve James Harris, eds., "Yapımcı Olarak Stalin: Moskova Şov Mahkemeleri ve Ölümcül Tehditlerin İnşası", Stalin: Yeni Bir Tarih (Cambridge University Press, 2005),

“El Extraño Caso de Diego Rivera ve Estado Departmento de Estado” (“Diego Rivera ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Garip Örneği”), Zona Abierta ( Suplemento de Economica , Politica ve Sociedad del Financiero ) II, 61 ( Noviembre 1993).

“Stalinist Döneminin Sosyal Tarihi ve Revizyonizmi,” Russian Review, 46 (1987)

Anti-Komünist tarihçi J. Arch Getty ile;

“1930'ların sonlarında Sovyet Elitleri arasında Baskı Modelleri; Bir Biyografik Yaklaşım ”(J. Arch Getty ile), J. Arch Getty ve Roberta Manning, ed., Stalinist Terör: Yeni Perspektifler, (Cambridge University Press, 1993),

“1917 Moskova Bolşevik Kadroları: Prosopografik Bir Analiz” (J. Arch Getty ile)

“1917 Moskova Parlamentosu Büyük Arındırmalarda Elit”, (J. Arch Getty ile),

“1935'te Sovyet Bürokrasisi: Sosyo-Politik Bir Profil” (J. Arch Getty ile), John W. Strong, ed., Devrimci Kültür ve Stalinizm Üzerine makaleler, ( Slavica , 1990)

Ve çok sayıda diğer komünist karşıtı, Sovyet karşıtı makaleler.

Troçkinin ABD'ye VİZE Serüveni

25 Mayıs 1933'te Leon Troçki, sürgündeki evinden İstanbul'daki ABD Konsolosuna, Amerikan ve Rus iç savaşları nı karşılaştıran tarihi bir kitap için "Amerika Birleşik Devletleri'ne girme ve üç ay boyunca kalma vizesi" talep eden mektup yazdı. Troçki Konsolos'a şunları garanti etti:
"Ziyaretimin herhangi bir siyasi amaç ile hiçbir ilişkisi yok. Doğrudan ya da dolaylı olarak ABD'nin iç işlerine müdahale etmemek için kategorik bir yükümlülük üstlenmeye hazırım." 
Troçki, Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu, İstanbul, 25 Mayıs 1933. Ulusal Arşivler, Kayıt Grubu 59 (ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtları; bundan sonra RO 59 olarak anılacaktır).
Buna rağmen, 1934'ten Ağustos 1940'ta ölümüne kadar, ABD hükumetinin Troçki'yi kabul etmeyi reddetmesi, Troçkinin kişisel ve siyasi yaşamında sürekli bir rol oynadı. Bu süreç içinde, tekrar tekrar ABD'ye kabul edilmesini sağlamaya çalıştı.......

Troçki, 23 Temmuz 1933'te Fransa'ya geldi ve Fransız Hükümeti vizesini iptal edip, Norveç'te geçici ikametgah kurmaya zorlanmadan önce hemen hemen iki yıl orada yaşadı ve...

Ekim 1936'da, Leon Trotçki Savunma Komitesi (bundan sonra ACDLT olarak anılacaktır) kuruldu. Belirtilen amaçları "ona [Troçkiye] normal sığınma haklarını elde etmeye yardımcı olmak ve [Ağustos 1936'da, Moskova duruşmasında aleyhinde yapılan suçlamalara ilişkin olarak] mevcut tüm kanıtları inceleyecek bir Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun oluşturulmasına yardımcı olmak, ve bulgularını kamuoyuna duyurdu. (Bu ACDLT'nin kuruluşunu açıklayan 22 Ekim 1936 tarihli  altı kişiden gelen mektup, kendisini Leon Troçki Savunması için Amerikan Komitesi olarak adlandırdı. ACDLT Koleksiyonu.)

Kasım 1936'da Troçkist liderler, resmi olarak dağılmış fakat çok aktif yerel komitelerine bir genelge yayınladılar. Genelge  açıklaması:
"Şu anda en önemli programla ilgili konu Troçki için iltica konusudur; Troçki güvenli bir yere, güvenli bir şekilde yerleşir yerleşmez, bundan sonraki çalışmalarımız Moskova duruşmalarının eksiksiz ve tarafsız bir şekilde araştırılması konusunu ele alacak; bu komiteden   organizasyon olarak bağımsız olan Amerika'daki seçkin hukukçulardan oluşan bir Hukuk Komisyonu kurmayı veya kurulmasını planlıyoruz; aynı zamanda uluslararası bir komisyonun mahkeme olarak yer alması, bunun Troçki'nin kendi ifadesini alması ve bir karar vermesi için çalışacağız. ANCAK ACİL GELECEKte [sic] Troçki'ye iltica sorununa odaklanmalıyız ...."
Troçki, açıklamayı "komitedeki yoldaşlara" derhal yapılması gerekenler hakkında talimat vererek sonlandırdı:
"Meksika'ya Alt komisyon delegasyonu iki veya üç gün içinde kararlaştırılmalı ve örgütlenmeli ... komisyonun kendisi için isimlerin belirlenmesi gerekli ... heyetin dönüşü ve raporundan hemen sonra işe başlanmalı. "
Troçkinin Soruşturma komisyonuna verdiği önem, buluntuların ne olduğundan emin olduğuna dair açıklamasından açıkça anlaşılmaktadır:
Zamanımızın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı, soruşturma komisyonu tarafından yazılacaktır.”
(ABD de komünist avcılığının başladığı dönemde, ABD li "bağımsız" seçkin hukukçuların, "Zamanımızın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı" yazmasını beklemek, Türkiyede AKP iktidarı altında, laiklik, kadın ve çocuk hakları konusunda "bağımsız" seçkin hukukçuların, zamanın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı" nı yazmasını beklemekle aynı öznellik içinde olabilir. E.A)
Troçki'nin soruşturma komisyonunun kompozisyonu ve "Marksist koalisyon kuralları" hakkındaki görüşleri bir Marksist parti içinde uygun olabilirdi, ama  kim olduğu için değil,  "iltica hakkı en eski demokratik ilkelerden biri olduğu için onun haklarını savunmaya çalışan bir Amerikan siyasi koalisyonu için uygun değildi-gerçekte potansiyel olarak yıkıcıydı." Troçkinin eleştirileri, Amerikan liberalleri ve radikalleri tarafından paylaşılan ilkeleri anlama ve bunlara saygı duyma konusundaki yetersizliğini ya da reddiyetçiliğini göstermektedir. ACDLT üyelerinin çoğu Troçki'nin siyasi görüşlerini paylaşmıyordu, onu ve davasını bir sembol olarak görüyordu. ACDLT'nin başlangıçtaki başarıları, tam olarak sığınma ve tarafsız bir soruşturma hak ettiğine dair derin bir inancı paylaşan farklı siyasi çıkarlardan oluşan bir koalisyondan oluşmasından kaynaklanıyordu. Bilindiği gibi,10 Nisan 1937'de, Dewey Komisyonu,  Meksika'daki bir hafta süren duruşmalarına başladı.

Troçki neden ABD'ye girmek istedi? Bunun birkaç nedeni vardı. Meksika'nın kendisine sığınma hakkı vermesini takdir etmesine rağmen, Meksika sorunlarına müdahale etmeyeceği sözü verdiğinden ve Meksika'nın Avrupa'dan soyutlanmış  olmasından, Troçkinin yaşamında muhtemelen heyecan verici bir olasılık yoktu. Meksika siyasi ortamı da Troçki'ye dostça değildi. Cardenas yılları sürecinde, önemi ve etkinliği artan Meksika Komünist Partisi (PCM) ve ülkenin en büyük ve en güçlü işçi örgütü CTM ( Confederacion de Trabajadores Mexicanos- Meksika İşçileri Konfederasyonu), Troçki'nin sığınma politikasına karşıydı. Troçki ve ekibi, Başkan Cardenas'in sığınma talebinin tek garantisi olmasından endişe duyuyorlardı. Ayrıca "Buradaki Stalinistlerin ... Troçki ve arkadaşlarına suikast için" elverişli bir atmosfer hazırlıyor olmalarından " endişe duyuyorlardı. Dahası, Meksika Troçkist partisi son derece küçüktü, yaklaşık otuz üye ve siyasi olarak acizdi. Son olarak, Meksika ve SSCB, İspanya İç Savaşı sırasında Halk Cephesi hükümetine maddi destek sağlayan tek ülkelerdi. Meksika'da Halk Cephesi için destek yüksekti ve bazı çevrelerde SSCB'ye de sempati yüksekti . Troçki'nin her ikisine de yönelik sürekli eleştirileri Meksika'dan kendisi için siyasi desteği baltalıyordu.

Öte yandan, Troçki'nin ve  hareketinin ABD'deki siyasi beklentileri parlak görünüyordu. Amerikan partisi dünyanın en geniş Troçkist partisi idi ve etkisi artıyor gibi görünüyordu. 1937'nin ortalarında Troçki'nin bu partiyi dağıtma ve bu partiyi ele geçirme veya militan kanadını Troçkistlerin saflarına kazanma amacıyla Amerikan Sosyalist Partisine sızma stratejisi  çalışıyor gibi görünüyordu. Buna ilave olarak, Troçki neredeyse tamamen  mali ve personel destek için Amerikan hareketine bağımlıydı. Meksika'daki kişisel sekreterlerinin ve korumalarının neredeyse tamamı Amerikalı idi ve Amerikalı sempatizanlar dan periyodik mali yardımlar alıyordu. Bu gerçekler göz önüne alındığında, ABD'de sığınmayı önerecek çok fazla şey vardı.

Dewey Komisyonu Meksika'dan ayrıldıktan sonra Troçki ve destekçileri ABD'ye girişini elde etmek için ciddi özel çabaları başlattı. Temmuz 1937'de Dewey Komisyonu'na eşlik eden emek gazetecisi Benjamin Stolberg, kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçmesi için Troçki'nin ABD'yi ziyaret etmesine izin amacıyla ABD Çalışma Bakanı Frances Perkins'i ziyaret etti. Stolberg Perkins'e, son birkaç yıldır Troçki'nin "açıklanamayan ateş ler" olarak tanımladığı gizemli bir rahatsızlık yaşadığını söyledi. Aslında, gerçek sebep tıbbi değildi, Herbert Solow'un John Dewey'e yazdığı mektupta açıkça belirtildiği gibi:
 "Uluslararası Komisyonun Eylül duruşmaları için (Troçkinin)  LDT'si oluğuyla ilgili saptamanızı  not ediyorum. Önemli değil, ama onun için faydası olur. Eğer Roosevelt bu amaç için Troçkiye yetmiş iki saatlik vize vermesi için teşvik edilebilirse,devamında Meksika'ya döner. Hepsi Roosevelt'in devamında WT'ye  bir yıllık vize verip veremeyeceğini güvenli bir şekilde anlamak  için bir deneme olur.
Perkins, Stolberg'in şaşkına uğratan bir şekilde ilgili talebini üç şartla kabul etti: 
"Troçki, halka açık ziyaretler yapmayacağına, siyasetle ilgilenmeyeceğine söz verecek ve Dışişleri Bakanı Cordell Hull Troçki'nin girişini onaylayacak. Eğer Troçki bu şartları ihlal ederse, "bir daha asla giremezdi."
 Troçki, koşulları kabul etti:
 "Tüm koşulları mutlak sadakatle gözlemleyeceğim."
Perkins'in tavsiyesi üzerine hareket eden Stolberg, Dewey'den konuyu Hull'a getirmesini istedi. (Stolberg - Troçki 27 Temmuz 1937; Troçki - Stolberg, 31 Temmuz 1937, Troçki Arşivi.)

1937'nin sonlarına doğru Troçki'nin ABD'ye kabul edilme beklentileri parlak görünmüyordu. Dışişleri Bakanlığı defalarca vize için dolaylı kararlarını reddetmişti. Bu süreç içinde, ABD'de Troçki'ye popüler destek birkaç nedenden dolayı gittikçe azalıyordu. Dewey Komisyonu ve Uluslararası Soruşturma Komisyonu Troçki'yi temize çıkardı, ancak ironik bir şekilde, halkın siyasi enerjileri Avrupa'da, özellikle de İspanya İç Savaşı ve Nazi Almanya'sının saldırgan davranışlarında olmak üzere daha acil ve uğursuz olaylara yöneldiğinden, bu "temize çıkarma" Troçkiye destek sağlamadı. Rolünü yerine getiren ACDLT, Ekim 1937'ye kadar neredeyse can çekişti; Şubat 1938'de kendisini feshetme oylaması yaptı. Troçki, Herbert Solow'a yazdığı bir mektupta hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi:
Komite'nin bir yıllık çalışmadan sonra dağıtılması gerekliliği, büyük bir yenilgi ve korkunç enerji israfıdır. Şimdi tekrar başlamalısınız. Siyasi bekârların kaderi! Her halükarda Stalinist gangasterliğine karşı genel bir savunma komitesinin oluşturulması  şimdi en acil görevlerden birisidir. İspanya'daki olaylar sadece bir başlangıç. Katillere karşı  zamanında siyasi 'milis' kadroları oluşturmak gereklidir. ”
Herbert Solow'un Troçki'ye yazdığı mektup:
''Çok gizli bir belgeyi onaylıyorum. Taslağını hazırladım ve özel bir alt komite tarafından yürütülecek. [Max] Schachtman'a göstereceğim. Onun dışında, Komite'de [ACDLT] başka kimse görmeyecek. Sizin düzeltmelerinizden ve Schactman'ın eline geçtikten ve alt komite bunu onayladıktan sonra, biz . göndeririz ... eğer [bunu] özel bir  için için kullanımınız yoksa, lütfen yok edin. "
Görünüşe göre Troçki bunu yok etti , çünkü arşivinde bulamadım.

Troçki'nin "İspanya'daki olaylar" olarak adlandırdığı şey, Troçkiye halk desteğinin zayıflamasına da katkıda bulundu. 1936'da İspanya İç Savaşı'nın patlak vermesi, Avrupa ve Amerika genelinde yankılandı. ABD'de, İspanyol Halk Cephesi hükümetinin anti-faşist mücadelesine yönelik sempati, özellikle liberaller ve radikaller arasında yaygındı.  Faşist saldırganlığın dünya barışını tehdit ettiği bir dönemdeTroçki'nin ve arkadaşlarının Halk Cephe'sine yönelik eleştirilerini, anti-faşist koalisyonu bölme hikmetini sorgulayan Amerikalı destekçilerinin çoğunu kızdırdı ve şaşırttı.

Troçki'ye verilen desteği zayıflattan diğer bir etken. Haziran 1937'de, Sosyalist Parti ile ilişkileri koparmanın zamanı geldiğini ve "Bolşevik devriminin yirminci yıldönümü olan  7 Kasım dan geç olmamak üzere bağımsız bir Troçkist partinin yeniden oluşturulması, parti olarak sahneye çıkmaları gerektiği  üzerine Amerikalı yoldaşlarına önerdi. Yoldaşlarını partinin ılımlı kanadına karşı amansız bir kampanya başlatmaya çağırdı:
"Onları hain ve rezil olarak kınamalıyız."
Troçkistlerin siyasi saldırısı o kadar şiddetliydi ki parti Ekim ayında onları kovdu. Troçkistlerin taktikleri ACDLT ve Dewey Komisyonu'nu aktif olarak destekleyen Sosyalistleri ve sempatizanlarını kızdırdı.

Troçki'nin verili konularda görüşlerini paylaşmayan liberallerin ve radikalleri Stalinistler veya GPU ajanları olarak suçlamaları  ona olan desteği daha da azalttı. Rahatsız edici - cırlak bir şekilde eleştirdiği kişiler arasında, ACDLT'nin kurucularından ve İspanyol Cumhuriyet Hükümeti'ni ve Halk Cephesini aktif olarak destekleyen ve ulusun ilk iki Moskova duruşmasında itiraflarının gerçek olarak ortaya çıktığını gösteren makaleler yayınlayan Freda Kirchwey vardı. Troçkinin hayal kırıklığını anlayabilmemize rağmen, etkili Kirchwey hakkında  Troçkinin kaba tonlu mektupları ve yorumları Amerikan liberalleri arasında sempatiyi daha da yıprattı.

Troçki, görüşlerini paylaşmayanlara karşı hoşgörüsüzlüğünü anarşist Carlo Tresca'ya da gösterdi :
" [Amerikan liberal dergileri] Ulus ve Yeni Cumhuriyet'in tutumuna karşı, öfkenizi tamamen paylaşıyorum. Cellat iğrenç, ama daha da iğrenç olan, cellatın hizmetindeki rahiptir. Emperyalizmin ajanı olarak Stalin'in GPUsu nefret yakarıyor. Tamamen mide bulandırıcı olan, Stalin cellatlarına pezevenklik eden uzun saçlı demokratik vaizcilerdir.  Ulus ve Yeni Cumhuriyet gibi, bu tür sosyete orospuları, dalkavuklar, uşaklar için  anında ayıplama seferberliği olmadan, insanlığın kurtuluş mücadelesi imkansızdır. "
( Hipokratlığın darkafalı bir şekilde içine düştüğü bataklık, emperyalist ABD ye vize için uğraşan, ABD konsoloslukları ve Polis dahil, resmi kurumları ile ilişkiye giren  bir insanın,  Sovyetlerdeki Stalini ve Sovyet İstihbaratını "Emperyalizmin Ajanı" olarak tanımlamasında kendisini gösteriyor. E.A)

Troçkinin karakterizasyonu, onu savunmak için çalışan ve ona gelecekte de destek sağlayabilecek liberalleri, radikalleri ve aydınları yabancılaştırdı. Bu insanlar onun inançlarını paylaştıkları için değil, Troçki'nin sığınma ve tarafsız duruşma haklarını, sığınma hakkına, adil yargılanma ve özgür konuşma vazgeçilmez insan ve demokratik hakkına inandıkları için savundular.  Troçki her ne kadar da bu hakları kendi çıkarları için kullanmaya çalışsa da, Troçki Amerikan siyasal düşüncesinin bu inançlarını "tamamen şekilci, tamamen adli, siyasal olmayan ve Marksist olmayan anlayış" olarak ele aldı. Bir bütün olarak ele alırsak, ACDLT'nin dağılması, Troçkistlerin Sosyalist Partiden atılması ve Troçki'nin liberallere ve radikallere saldırıları Amerikan taraftarlarının saflarını azalttı.....

Mayıs 1938'de Suzanne Lafollette Dışişleri Bakan Yardımcısı Adolf Berle ile bir araya geldi ve Troçki ve Sedova'ya Mayo Kliniği veya Johns Hopkins gibi bir hastaneye 60 gün gibi kısa bir süre için ABD'yi ziyaret etmeleri için vize vermesini istedi. " Berle reddetti çünkü "Troçki'nin kabulü bazı çok ciddi sorunlar yarattı."

Berle daha sonra "Meksika'nın en büyük sendikası CTM'nin anti-Troçkist lideri" Lombardo Toledano'nun teorik olarak Avrupa gezisinde Rusya'yı ziyaret ettiğini, muhtemelen, Meksika'nın Troçki için çok sağlıklı olmayabileceğini öne süren bazı siyasi baskılar olabileceğini" yazdı. (Adolf Berle - Moffat, 27 Mayıs 1938, Ulusal Arşivler, RO 59.)

Devamı;
ROBERT BLACKWELL OLAYI, MEKSİKA KP VE TROÇKİNİN MEKSİKADAKİ DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

ANTİ KOMÜNİST DİES KOMİTESİ VE TROÇKİ

İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ - İSPİYONCULUK FAALİYETLERİ

TROÇKİNİN SUİKASTI NEDENİ

Çeviri E.A
Haziran 2020