Salı, Mayıs 19, 2020

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI -2

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI -1

YABANCI DİLLER YAYINEVİ
Moscow 1951

Yeni Üyeleri Kabul Etme Yöntemi

CPS Kuralları. SBKP(B.) Parti üyeliğin, kendisini komünizmin davasına adamış, siyasi olarak aydınlanmış ve aktif işçilere, köylülere ve aydınlara açık olduğunu belirtmektedir. Üyeler sadece bireysel olarak kabul edilir.

Üyeleri bireysel olarak kabul etmek ne demektir? Her başvuru sahibinin kişisel değerlerini üyelik için dikkatle incelemek anlamına gelir. Başvurduğu kuruluş, çalışmasında nasıl davrandığını, sosyal yaşamda aktif bir rol alıp almadığını, Komünist yüce tanımına layık olup olmadığını bilmesi gerekir. Bireyin başvurusunun tartışıldığı toplantıda bulunan tüm üyeler, Partide yeni bir üyeyi kabul etmede kendilerine dayanan büyük sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Ancak bu kurallara uyulması halinde, istenmeyen unsurların Partiye girmesi önlenebilir.

SBKP (B.) üyeliğine başvuranlar önce aday veya denetimli-aday olarak kabul edilir; bir yıllık denetimli adaylıktan sonra tam üye olarak kabul edilirler. Bu denetimli adaylık süresi boyunca, Parti organizasyonu yeni üyeyi test edebilir ve etmelidir, ve ayrıca partinin programı ve kurallarını tanımasını sağlar.

Denetimli adaylar, Parti'nin tam üyelerine uyguladığı kuralları yerine getirmelidir. Parti toplantılarına sözk hakkıyla katılabilirler ama oy hakkı yoktur. Bu tüm sorunların tartışılmasına katılabilirler, ama karar alınırken oy hakkına sahip değildirler; parti organlarının seçiminde oy kullanma veya bu seçimlere katılma hakları yoktur.

Denetimli adaylarının hakları sınırlıdır, çünkü Parti onları test etmek ve SBKP (B.) üyesi olmaya layık olduklarından emin olmak istemektedir ve adayın testi geçip geçmeyecekleri kendilerine bağlıdır.

SBKP (B.)ye üye olmak için her başvuru sahibi, Parti organizasyonuna üç Parti üyesinden tavsiye (teminat) mektubu sunmak zorundadır.

Yeni bir üye tavsiye etmek ciddi bir konudur. Sadece iyi bir Parti duruşu olan ve başvuranı iyi tanıyan Parti üyeleri yeni üyeler önerebilirler. SBKP (B.)Kurallarına göre sadece  üyeliği üç yıldan az olmayan üyelerin, yeni üyeler önerme hakkı vardır ve önerdikleri başvuru sahibi üyelerin kendileriyle bir yıldan az olmamak üzere, beraber çalışmış olmaları gereklidir.

Parti, üyelerini, yeni üye önerilerinden sorumlu tutar. Parti organizasyonu verilen tavsiyelerin doğruluğunu kontrol eder, tavsiyeyi veren kişinin başvuru sahibiyle nerede, ne zaman ve ne kadar süreyle çalıştığını ve güvence verdiği kişiyi gerçekten iyi tanıyıp tanımadığını tespit eder.

Üyelik için başvurular, başvurunun yapıldığı yerel Parti örgütünün genel toplantısında görüşülür ve kararlaştırılır ve nihayet Bölge Parti Komitesi tarafından onaylandıktan sonra kabul edilir; ilçelere bölünmemiş kasabalarda, İlçe Parti Komitesi tarafından onay verilir.

SBKP (B.) Sekizinci Kongresinde Stalin Yoldaş Parti önüne şu görevi koymuştu:
" Partinin bileşimini sistematik olarak iyileştirmek. Üyeliğin ideolojik seviyesini yükseltmek ve bireysel seçim işlemi ile saflarına kabul etmek, sadece Komünizmin  davasına sadık denenmiş ve test edilmiş yoldaşlar. "* J. Stalin. CPS.U.(B.) Sekizinci Kongresine verilen rapor. Merkez Komitesinin Çalışması, s. 98-99.
Komünistin Görevleri

Bolşevik Parti üyesi olmak büyük bir onurdur. Stalin Yoldaş şöyle demişti:
 "... biz komünistler özel bir kalıptan insanlarız. Biz özel bir şeyden yapılmışız. Biz büyük proleter stratejicisi,  Lenin Yoldaşın ordusunu oluşturanlarız. Bu orduya ait olmadan daha yüksek onurlu bir şey yoktur. Kurucusu ve lideri Yoldaş Lenin olan Parti'nin üyeliğinden daha yüksek bir ünvan yoktur. "*  J. Stalin, Lenin, Moskova 1950, s. 25.
Lenin ve Stalin in partisin üyeliğini onurla taşımak demek, her şeyden önce, SBKP (B) kuralları çerçevesinde her Komünist üyeye verilen görevleri bilinçli bir şekilde yerine getirmek demektir.,..

SBKP'nin (B.) Kuralları, her Komünist'e, Parti ve ülkenin siyasi yaşamında aktif rol alma ve Partinin politikasını ve Parti organlarının kararlarını uygulamaya koyma görevini getirmektedir. Ancak, komünist toplumun gelişmiş, aktif bir kurucusu olmak, Parti'nin politikasını pratiğe uygulamak ve bu politikayı emekçi halka açıklamak için, Parti üyesi, Partinin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma yollarını açıkça anlamalıdır. Parti, politikası, Marksist-Leninist teorilerle yönlendirilir. Partinin değerli bir üyesi olmak, politikasını daha iyi anlamak için, Parti üyesi Marksizm-Leninizm'in ilkeleri hakkındaki bilgi ve anlayışını geliştirmek için sürekli olarak eğitim çalışması yapmalıdır.

SSCB'deki emekçilerin siyasi aydınlığı ve faaliyetleri günden güne artıyor. Komünist, ancak bilgisini sürekli geliştirir ve zihnini zenginleştirirse, sürekli olarak devrimci teori üzerinde çalışırsa, bir lider olabilir, Partili olmayan kitlelerin önünde olabilir. Siyasi çalışmalarını ihmal eden bir Parti üyesi geride kalır.

Çarlık altında Marksist-Leninist teori incelemesi muazzam zorluklarla doluydu. Çarlık hükümeti devrimci yazılı eserlerin yayınlanmasını yasakladı ve okuyanlara zulmetti. Birçok devrimci, Marks ve Lenin'in bütün kitaplarını,onları inceleyebilmek için  nasıl elle yazdıklarını hatırlarlar. Şu anda Marksist Leninist teoriyi incelemek için en geniş fırsatlar mevcuttur. Ülkemizde Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in eserleri ve diğer siyasi kitaplar ile broşürler milyonlarca kopya halinde yayınlanmaktadır; çok sayıda okul ve çevre vardır -veya bu teorinin incelenmesi ve bu konuda kamuya açık konferanslar verilmektedir. Milyonlarca Komünist, Genç Komünist Birliği üyeleri ve Parti üyesi olmayanlar bu fırsatlardan yararlanıyorlar.

Marksist-Leninist teoriyi incelemek her Komünistin sürekli görevidir. Parti, bir Komünist'in eğitim çalışması yapıp yapmadığı konusuna kayıtsız kalamaz. Parti kuralları tüm Komünistlere Marksizm-Leninizm'in ilkeleri hakkındaki bilgi ve anlayışlarını sürekli olarak geliştirme görevini üstlendirir.

Parti kuralları her Komünistten en katı Parti disiplinini talep eder.

Parti disiplini, her Komünistin Parti içinde oluşturulan düzene, Parti'nin programına, kurallarına ve Parti organlarının kararlarına sıkı sıkıya bağlı olması anlamına gelir. Disiplin, Partinin tek bir hedefe doğru çabalayan tek ve yoğunlaştırılmış-sıkı bir örgüt olarak varlığının temelini teşkil eder. Partimiz, sanayi işçilerinin ve tüm emekçilerin mücadelesine başarıyla öncülük ediyor, çünkü tek bir plana göre hareket eder ve tek bir irade ile birbirine perçinlenmiştir. Partinin temel amaçlarına ulaşması her Komünistin disiplinine bağlıdır. Demir disiplini olmasaydı, Parti büyük zaferlerini kazanamazdı.

Sovyet Cumhuriyeti'nin iç düşmanları atıldı ve tasfiye edildi ve ülkemizin dış düşmanlar tarafından işgali, esasen işçilerin ve köylülerin mücadelesine yol açan Bolşevik Partinin en katı disiplinli olması nedeniyle geri püskürtüldü; çünkü Parti Merkez Komitesinin çağrısına yanıt olarak yüzlerce, binlerce ve milyonlarca Sovyet insan mücadelenin en önemli bölümlerine gitti. Sosyalist kalkınmanın son derece zor görevleri, ülkemizde öncelikle Bolşevik Partisinin dayanışması ve disiplini nedeniyle başarıyla gerçekleştirildi. Partinin talimatları üzerine Komünistler, zorlukların üstesinden gelmek için kararlı bir mücadele yürütmek için yükseldi. Bolşeviklerin dayanışma ve disiplinleri, beraberlikleriyle ele geçiremedikleri hiçbir kale yoktu.

Lenin ve Stalin, devrimci  proleter partisinin disiplininin, öncelikle Parti üyelerinin görev duygusu, Komünizm davasına olan bağlılıkları, metanetleri, özveri ve kahramanlıklarına göre test edildiğini ve güçlendirildiğini öğretir. Stalin Yoldaş, "Proleter Sınıfı ve Proleter Partisi" başlıklı makalesinde, "sadece... kendi isteklerini Parti'nin istekleri ile birleştirmeyi ve Parti ile birlikte hareket etmeyi görev olarak görenlerin Parti'nin üyeleri olarak kabul edilebileceklerini" yazdı.  " J. Stalin, Collected Works, Russ. ed., Cilt. Ben, s. 66.

Komünist, Partide kurulan düzene  bağlı kalır, resmi gereklilikten değil, çünkü kendisi de bunun gerekli olduğuna ikna olmuş olmasından. Bu, görev duygusunun, Bolşevik Partisi'ni ve sosyalist devleti sürekli olarak güçlendirmek için ateşli arzusunun pratiğe yansımasıdır. Bolşevik Parti disiplininin gücü, Komünistlerin görev duygusunda yatmaktadır.

Parti, parti disiplinini ihlal edilmesine göz yumamaz. Üyeler ve denetimli üyeler, Komünist kişiliğine aykırı herhangi bir pratiğin içine girmemeleri, her bir üyesinin davranışlarından sorumlu olan Parti örgütlerine karşı sorumlu olduklarını her zaman akıllarında tutmalıdırlar. Lenin, "... Partinin her üyesinin Partiden sorumlu olduğunu ve Partinin üyelerinin her birinden sorumlu olduğunu unutmamak gerekir." * VI Lenin, Collected Works Vol 6,  4th. Russ. ed., s. 458.

SBKP'nin (B.) Kuralları: "Parti, Parti'nin tüm üyeleri için aynı derecede zorunlu olan bilinçli bir disipline bağlı, tek, militan bir örgüttür. Partinin gücü ,  hizipçi gruplaşmalar ve iki yüzlülükle  Parti disiplininin ihlal edilmesiyle,  program ve kurallardan sapmalara karşı olan, onun dayanışma, irade birliği eylem birliğine dayanır. Parti, saflarını Parti programını, Parti kurallarını ve Parti disiplinini ihlal edenlerden temizler. "

Parti organlarının kararları derhal ve A dan Z ye yaşama uygulanmalıdır. Parti disiplini ihlalleri ile ilgili olarak SBKP (B.) Kuralları cezaları; uyarma, eleştirme, kınama ve son olarak, en yüksek parti cezası, ihraç edilme olarak  açıkça belirtilmiştir. 

Komünist, iktidar partisinin üyesidir. Bu nedenle, sadece Parti disiplini için değil, aynı zamanda sivil disiplin için de mücadele etmek onun görevidir. Parti devlete rehberlik eder. Bu, her Parti örgütü ve her Komünist için büyük sorumluluklar getirir. Fabrikalarda, Komünistler üretim planlarının yerine getirilmesinden; kolkhozs içinde üretimi artırmak için ve tahıl ve diğer tarımsal ürünlerin durumu ve teslimatı için planların zamanında yerine getirilmesinden sorumludurlar.

SBKP (B.) Kuralları Komünistlere emek ve yurttaşlık disiplininde örnek olma, işlerinde yüksek beceri sahibi olma ve yeterliklerini sürekli olarak geliştirme görevini üstlendirir.

Devamı
Demokratik Merkeziyetçilik
Yüksek Parti Organları
Yerel Parti Organları
Temel Parti Örgütleri
Part içi Demokrasisi
Özet

Çeviri EA
19 Mayıs 2020