Perşembe, Mayıs 14, 2020

Liberallerin "İlerici Enternasyonali" Üzerine - Kısaca

Genellikle Avrupa ve Amerika kıtasından liberal-sol eğilimli entelektüeller, aktivistler ve siyasi liderlerden oluşan bir koalisyon, 2025 yılında Avrupada Demokrasi Hareketi ve Sanders Enstitüsü'nün desteğiyle İlerici Enternasyonal 'ı resmen başlattığını açıkladı.

İlerici Enternasyonali oluşturan liberal entellektüeller, İzlanda Başbakanı Katriin Jakobsdottir, eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, yazar Naomi Klein, Ekvador eski cumhurbaşkanı Rafael Correa; eski Brezilya başkan adayı Fernando Haddad; eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim; Bolivya eski Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, Sol-Yeşil Hareket kurucu üyeleri ve benzerlerinden, Türkiyedende Ece Temel Kuran ve Ertuğrul Kürkçü den oluşuyor.

Söylenceye göre, bu fikir, Avrupa Demokrasisi Hareketi ve Sanders Enstitüsü'nün Aralık 2018'de, “dünyanın ilericilerinin birleşmesinin zamanı geldi” açık çağrısını yayınladığı zaman doğdu. Söylence bir yana, Grubun başlamasında Guardian ile yaptığı röportajda Chomsky, "COVID-19 krizinin yarattığı aciliyetin, ekonomik eşitsizlikleri ve aşırı sağın yükselişini derinleştirdiğini" söyledi.

Siyasi amaç olarak, Grubun koordinatörü David Adler in açıklamasına göre  “Sadece ortak bir uluslararası cephe, gündemdeki krizin boyutu ile başa çıkabilir, kurumlar geri kazanılaabilir ve yükselen otoriter milliyetçiliği yenilebilir.”

Pratik amaç la ilgili olarak ta, bir diğer açıklama temelinde "ilerici enternasyonalin" temel aktivitesi ilericiler arası küresel bir ağ oluşturmak, uluslararası düzen için siyasi bir  plan geliştirmek ve uluslarası ilerici güçlere "haberleşme" servisi sağlamak.  

Şimdi bu yeni "ilerici enternasyonal" eskiden beri devam eden ülkelerdeki  "demokrasi" yi destekleme "örgüt" ve "yapılanmalarından" farklımı?

ABD devlet bakanlığı ve Senatosu dahil, Citibank, Ford, Soros vakıfları vs gibi kuruluşların (bir ölçüde organize edip) desteklediği NED (Demokrasi için Ulusal Vakfıf), NED in gizli kopyası olan WMD , Özgürlük için Dünya hareketi, Amerikan İşçi Federasyonu ve Sanayi Örgütleri Kongresi AFL-CIO , 1997 de AFL-CIO nun bir bölümü olarak kurulan Uluslararası İşçi Dayanışması Amerikan Merkezi (ACILS), 1983 de kurulan (NDI) Uluslararası İlişkiler için Ulusal Demokratik Kurumu , Freedom House (özgürlük Yuvası), Uluslararası Özel Girişim Merkezi CIPA (IRI) ve sol görünüş altında Türkiye ye hitap eden bir sürü internet gazete ve yayın lara yardım eden ayni türde AB kurumları gibi  daha nicelerinden özde bir farkı varmıdır?

Leninin zamanında vurguladığı gibi liberaller (oportunistler) burjuvanın çıkarını burjuvadan daha iyi görürler ve burjuvadan daha iyi korurlar. "İlerici enternasyonal" in temel görevi, özellikle Corona 19 salgınından sonra daha da yaygınlaşan kapitalizme karşı hoşnutsuzluğun, muhalefetin ve nefretin frenlenmesi ve çözüm için eğilimin Kapitalist sistem içinde halledilmesi yönüne akıntılanmasıdır.

Yani çözüm Kapitalist sistemin yıkılıp Sosyalist bir sistemin getirilmesi - bu yönde bir devrim- değil, çözüm kapitalizmin reformlarla "sosyalleştirilerek" "iyileştirilmesi".

Yani "ilerici Enternasyonal", Kapitalizmi ortadan kaldırmayı hedefleyen -devrimci- değil, kapitalizmi "iyileştirmeyi" hedefliyen  reformist, evrimci bir yapılanmadır (belki şu anda söylemek öznel olacak ama, bu yapılanmanın mali destekçileri yakında-bir araştırmayla  ortaya çıkacaktır) .  Sonuç olarak "İlerici Enternasyonal" anti-komünist, karşı-devrimci bir yapılanmadır.

Ancak Marksist Leninistlerin her ülkenin kendi yapısına ve  içinde bulunduğu somut şartlara ve durumlara bağımlı olarak, faşisti, burjuva demokratı, laiki, şeriatçısı, milliyetçisi, yurtseveri, bütün burjuva akımlarını, biçimlerini göz ardı ederek, aynı sepet içine koyma darkafa alışkanlığı yoktur. Bunların sınıfsal özünü hiç bir zaman göz ardı etmeden, bunlar hakkında hayalcilik yaymadan, sadece emekçi halkların ve onların mücadelesi çıkarları temelinde, bu yönde olan talepler desteklenir. Marksist Leninistler özgül, somut bir konuda ilerici talepler öne süren burjuva liberallerini, bu talepler nedeni ve ölçüsünde desteklerler, ve Lenin in sözleriyle " bir adım daha ileri atmaları için çaba gösterirler" ama sadece bu özgül ilerici, insancıl vs talepler ile sınırlı olarak desteklerler. ML ler hiç bir zaman onların "devrimci" olduğu "hayalciliğini" ve "safsatasını" yaygınlaştıracak pratik içine girmezler.

Burjuvazi içinde ve emperyalistler arası "çatlak"lardan, "çelişkilerden" yararlanmak demek, var olan, ya da ortaya çıkan bu "çatlak"ların derinleştirilmesi demektir. Burjuvazi arasındaki çatlaklar arasında (TR de sol maskesi arkasında burjuva milliyetçilerin ve bazı SOL un yaptığı- gericiliğin borazancılığı gibi) "kendi yolunu" bulmak revizyonizmin , çatlakları derinleştirmek Marksist Leninistlerin vazgeçilmez pratiğidir. 

Kısacası, Burjuva Liberal bir girişim olan bu "yeni" yapılanma, özünde karşı devrimcidir. Ve tarihi deneyimlerin kanıtladığı gibi  büyük ihtimalle Uluslararası Tekelci Sermayenin akademik - bürokratik gizli ordularını oluşturan (yukarda noktalanan ya da benzer) Sivil Kuruluşlarının Mali Desteğini almaktadır, ya da güçlenmesine bağımlı olarak onların mali desteğini alacaktır. Özü ve bağlantıları nedeniyle bu "yapılanma" desteklenemez. Sadece, (içinde bulunan ülkeye bağımlı olarak) özgülde ilerici olan, emekçi halkların ve onların mücadelelerinin çıkarına olabilecek öne sürdükleri, gündeme getirdikleri  "talepler" desteklenebilir.

Erdoğan A
14 Mayıs 2020