Salı, Mart 24, 2020

Çin CCCP Delegasyonu ile Moskova'daki görüşmeden

JV Stalin
11 Haziran 1949

1956'dan sonra  CPC liderliğinin geniş bir şekilde yaygınlaştırdığı CPSU ve Stalin liderliğinin Çinli komünistlere karşı aşırı zorlayıcı bir tutum sergilediği yönündeki iddialarının yanlışlığını gösteren bu belge önemlidir.
Vijay Singh
---------
(..)
'Siz  Çinlileştirilmiş sosyalizmden söz ediyorsunuz. Doğada böyle bir şey yoktur. Çin sosyalizmi  olmadığı gibi, Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan sosyalizmi de yoktur. Sadece bir Marksist-Leninist sosyalizm vardır. Sosyalizmin inşasında belirli bir ülkenin belirli özelliklerini dikkate alması gerekliliği başka bir şeydir.  Sosyalizm, tüm bilimler gibi, bazı genel yasalara sahip olmak zorunda olan bir bilimdir ve kişinin onları görmezden gelmesi  sosyalizmin inşasını başarısızlığa mahkum eder.

Sosyalizmin inşasının bu genel yasaları nelerdir .

1. Her şeyden önce işçi ve köylü devletinin proletaryasının diktatörlüğü,  tarihin en devrimci sınıfının  önderliği altında bu sınıfların birliğinin belirli bir biçimidir. Sadece bu sınıf sosyalizmi inşa edebilir ve sömürücülerin ve küçük burjuvazinin direnişini bastırabilir.

2.Temel gereç ve üretim araçlarının sosyalleştirilmiş mülkiyeti. Tüm büyük fabrikaların kamulaştırılması ve bunların devlet tarafından yönetilmesi.

3. Tüm kapitalist bankaların devletleştirilmesi, hepsinin tek devlet bankası içinde birleştirilmesi ve işleyişinin devlet tarafından sıkı bir şekilde yasalaşması .

4. Ulusal ekonominin  bilimsel ve planlı bir şekilde  tek bir merkezden yürütülmesi. Sosyalizmin inşasında şu prensibin zorunlu kullanımı: her birinden kapasitesine göre, her birine çalışmasına göre, her bir kişinin işinin niteliğine ve miktarına bağlı olarak  maddi materyalin dağılımı.

5. Marksist-Leninist ideolojinin zorunlu hakimiyeti.

6. Devrimin başarılarının savunulmasını sağlayacak ve her devrimin ancak kendini savunabiliyorsa bir değeri olduğunu her zaman aklında tutacak bir silahlı kuvvetlerin yaratılması .

7. Karşı devrimcilerin ve yabancı ajanların acımasız silahlı bir şekilde bastırılması.

Kısacası bunlar, bilim olarak sosyalizmin temel yasalarıdır ve onlarla böyle bağlantı kurmamızı gerektirir. Eğer bunu anlarsanız Çin'de sosyalizmin inşasıyla ilgili her şey iyi olacaktır. Eğer anlamazsanız, uluslararası komünist harekete büyük zarar vereceksiniz. Bildiğim kadarıyla CPC de proletaryanın zayıf bir katmanı var ve milliyetçi duygular çok güçlü ve eğer gerçekten Marksist-Leninist sınıf politikaları yürütmez ve burjuva milliyetçiliğine karşı mücadele etmezseniz, milliyetçiler sizi boğacaklardır. O zaman sadece sosyalist inşa sona ermekle kalmaz, Çin Amerikan emperyalistlerin elinde tehlikeli bir oyuncak haline gelebilir. Çin'deki sosyalizmin inşasında Lenin'in görkemli eseri 'Sovyet İktidarının Acil Görevleri'ni bütünlükle kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu başarıyı garantiler.

I. Stalin, Sochinenia , Tom 18, Informatsionno-izdatelskii tsentr 'Soyuz', Tver, 2006, s.531-533 .

Rusça'dan Tahir Asghar tarafından çevrilmiştir.

Çeviri
Erdogan A
24 Mart 2020