Pazar, Mart 15, 2020

Burjuva Feminizmi ve Emekçi Kadın

Eleanor Marx
1892

Eski bir atasözü, 'Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenmiştir' diyor. Kadın emekçiler burjuva kadın hareketinin taleplerini iyi anlayabilirler; bu taleplere sempatik bir tutum alabilirler ve hatta almalıdırlar; ancak kadın emekçilerin ve burjuva kadınların hedefleri çok farklıdır.

İlk ve son olarak, bakış açımı net bir şekilde ortaya koymak istiyorum ve sanırım birçok kadın için konuşuyorum. Kadınlar olarak, bugün çalışan erkeklerin de olduğu gibi, erkeklerle aynı hakların kazanılması konusunda kesinlikle canlı bir  sorunumuz var. Fakat biz inanıyoruz ki bu 'kadın sorunu' emeğin özgürleşmesi genel sorununun önemli bir bileşenidir.

Hiç şüphe yok ki bir kadın sorunu var. Fakat bizim için - doğum yoluyla ya da işçi davası için mücadele ederek işçi sınıfı arasında sayılma hakkını kazanan - bu konu genel işçi sınıfı hareketinin bir sorunudur. Üst veya orta sınıftaki kadınların,  sağlam temelli ve kazanımı emekçi erkeklere de fayda sağlayacak haklar için mücadelelerini anlayabilir, sempati duyabilir ve gerektiğinde yardımcı olabiliriz . Söyleyeyim, hatta yardımcı olabiliriz: Komünist Manifesto bize, bu hareket bizim olmasa bile, işçilerin davasına fayda sağlayan herhangi bir ilerici hareketi desteklemenin görevimiz olduğunu öğretmedi mi?

Bu (Burjuva) kadınlar tarafından gündeme getirilen her talep bugün yerine getirilse, biz emekçi kadınlar hala daha önce bulunduğumuz  yerde oluruz. Kadın emekçiler, utanç verici sağlıksız koşullar altında, utanç verici düşük ücretler için, hala utanç verici uzun saatler çalışacaktır; yine sadece fuhuş veya açlık arasında seçim şansları olacaktır. Sınıf mücadelesinde, emekçi kadınların acımasız düşmanları arasında hala "iyi kadınları" bulacağı her zamankinden daha doğru olabilir; bu (burjuva) kadınlarla, işçi sınıfı kardeşlerinin kapitalistlerle acımasızca savaşması gerektiği kadar acımasız bir şekilde savaşmak zorundadırlar. 

Orta sınıfa mensubu erkek ve kadınların emeği sömürmek için 'özgür' bir alana ihtiyaçları vardır. Kadın hakları hareketinin yıldızı Bayan Fawcett, kadın işçiler için çalışma saatlerinin yasal olarak azaltılmasına karşı olduğunu açıkça ilan etmedi mi? Bu sorunda, Ortodoks kadın-hakcı larının ve Schopenhauer'in zayıf takipçisi olan iyi arkadaşım Bay Base'in her ikisinin de kesinlikle aynı pozisyonu alması ilginçtir ve belirtmek gerekir. Bu kadın-hakçısı, bu kadın düşmanı için,  'kadın' sadece kadındır. Her ikisi de orta sınıfın sömürücü kadınının ve işçi sınıfının sömürülen kadınının var olduğunu görmüyor. Ancak bizim için, arasında  fark var. Bayan Fawcett ile çamaşırcı kadın arasında,  Rothschild ve onun çalışanlarından birisi arasında gördüğümüzden fazla hiç bir ortak nokta görmüyoruz. Kısacası, bizim için sadece işçi sınıfı hareketi vardır.

Bizim için,  bir erkek sorunundan daha fazla , burjuva bakış açısından bir 'kadın sorunu' yoktur. Burjuva kadınlar da bize yardım eden haklar talep ettiklerinde, tıpkı sınıfımızın erkekleri burjuva sınıfından geldiği için oy verme hakkını reddetmedikleri gibi, onlarla birlikte savaşacağız. Biz de, burjuva kadınların kendi çıkarları doğrultusunda, bize isteyerek ya da istemeyerek sağladıkları hiçbir menfaati reddetmeyeceğiz. Bu faydaları silahlar, işçi sınıfı kardeşlerimizin yanında daha iyi savaşmamızı sağlayacak olan silahlar olarak kabul ediyoruz.

Biz erkeklere karşı mücadelede dizilmiş kadınlar değil, sömürücülere karşı mücadele eden emekçileriz.

Çeviri
Erdoğan A
15 Mart 2020