Salı, Mart 24, 2020

BİREYSEL TERÖRİZM VE HINDU-MÜSLÜMAN SORUNU ÜZERİNE

SOL-SWARAJİSTLER, BİREYSEL TERÖRİZM VE HINDU-MÜSLÜMAN SORUNU ÜZERİNE YOLDAŞ JOHNSON'A MEKTUP

JV Stalin
(6 Ağustos 1926)

Johnson Yoldaşa

Sorularınıza cevabım.

1. Hindistan Komünist Partisinin, Swarajistlerin bazı sol çevrelerince uygulanan bireysel terörizme karşı kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Komünist Parti, bireysel terör taktiğinin kitleleri kazanmayı amaçlayan parti politikasına derinden aykırı olduğunu sürekli olarak açıklamalıdır. Komünist Parti, bireysel terörizm taktiklerinin kitlelerin girişim gelişimini engellediğini, kitlelerde pasiflik geliştirdiğini, bireysel kahramanlar-teröristler ile ilgili olarak fetişizm duygusu geliştirdiğini ve bu nedenle Hindistan'daki devrimci hareket düşmanlarının eline oynadığını sürekli olarak açıklamalıdır. Böyle bir politika yürütmenin başlangıçta zor olacağını biliyorum. Ancak terör politikasına karşı bir mücadele olmadan Hindistan'daki kurtuluş hareketini gerçekten devrimci yollara sokmanın hiç bir fırsatı olmayacağını da biliyorum.

2. Sol kanadın Swaraj'dan çekilmesi konusunu değil, Swaraj Partisinin sol kanadının içeriden fethedilmesi konusunu gündeme getirmeliyiz. Swaraj'daki sol kanadın uyumlu bir fraksiyon haline gelmesini sağlamak gerekir. Enerji boşa gitmeyen sol kanadın çalışmalarını öncelikle Bengal ve Bombay bölgelerine odaklayacağından ve bu alanları kendi tarafına katacağından emin olmak gerekir. Bu iki ana alandaki temel yayın ve parti organlarının sol kanat elinde yoğunlaşmasını sağlamalıyız. Sadece sol kanat bu alanlarda güçlendirildikten ve Swaraj'da gerçekten çoğunluk kazandıktan sonra - ancak o zaman Swaraj Partisi'nde yönetim organının fethi sorununu gündeme getirmelidir. Sağ kanat elemanlarının çıkması veya atılması mümkündür. Bence bunda yanlış bir şey yok. Aksine, memnuniyetle karşılanacaktır. Sonra Swaraj atgıtının bayrağı sol kanadın elinde kalacak ve tüm Swaraj genel olarak sola hareket edecek ve Hindistan'da gerçekten devrimci kurtuluş hareketinin izine geri dönecek. Kısacası, sol kanat Swaraj'dan ayrılmamalı, Swaraj'ı içeriden fethetmeli ve ele geçirmelidir.

3. Swaraj'daki solun İngiliz emperyalizmine karşı mücadelelerinde her zaman güvenilir ve istikrarlı olmayacağını unutmamalıyız. Sadece sağ Swarajistlerin portföylere (emperyalistlere servisten sağlanacak çıkara-onlardan resmi bir pozisyon kapmaya ) eğilimli olmadığı, sol Swarajistlerin de bazen aynı portföylere hassasiyetle baktığı unutulmamalıdır. Sol Swarajistinin, Swaraj'ı kazandıktan sonra, en azından zaman zaman emperyalistlerin yanına geçmeyeceği garantisi nerede ? Sadece bir garantisi var - Hindistan'da güçlü bir Komünist Parti. Sadece Hindistan Komünist Partisinin, Swarajist solunu kuşatacağı ve ileriye taşıyacağı ölçüde, ancak bu ölçüde, geleceğin sol Swarajist hareketine sapan eski oportünist izlerinin asla  almayacağına güvenmek mümkün olacaktır. Komünist Partinin görevi, başta Bengal ve Bombay bölgelerinde, Hindistan'da siyasi yaşamın gidişatını belirleyen alanlarda kendini güçlendirmektir. Komünist Partinin görevi, Komünistlerin Hindistan'daki devrimin öncü gücü olmasını sağlamak için bu alanlarda bir yer edinmek, sol Swarajistlere baskı uygulamak ve onları İngiliz emperyalizmine karşı kararlı bir mücadeleye itmektir.

4. Müslümanların İngiltere tarafından kışkırtılan Hindularla mücadelesinde, siyasi ve dini konularda ve kültürel alanda ulusal eşitliğin ilan edilmesi ve uygulanması anlamında Müslümanlara verilecek tavizler üzerine bir  yön almalısınız. Hindistan'daki "ulus" lar arası çatışmaları ortadan kaldırmanın başka yolları yoktur ve olamaz. Hindular çoğunluktadır, Müslümanlar azınlıktadır. Yani Hindular, Hindu ve Müslüman emekçi kitlelerin mücadelelerini birleştirme ve onları her iki tarafın baş düşmanı, İngiliz emperyalizmine karşı savaşmak için harekete geçirmek, "ulus" lar arası çatışmaları ortadan kaldırmak için taviz verebilirler. Bu araçlar olmadan, böyle tavizler olmadan, korkarım, ulusal çatışmalar yoğunlaşacak ve Hindistan'daki güçlü devrimci hareket en azından geçici olarak ulusal çatışmaların kaosuna boğulacaktır.

Yani, Müslümanlara imtiyaz, enternasyonalizm temelinde Müslüman ve Hindu emekçi kitlelerin  mücadelelerini baş düşmana, İngiliz emperyalizmine karşı birleştirmek - Bana göre  temel görev budur.

Komünist selamlarla,

Stalin
6 Ağustos 1926.

RGASPI, Fon 558, Liste. 11, Belge 139, Sayfa 89-91.
Daktilo.
Faks imzası.

Irina Malenko tarafından Rusça'dan tercüme edilmiştir .

Çeviri
Erdoğan A
24 Mart 2020