Çarşamba, Kasım 20, 2019

VYSHINNSKY’nin KONUŞMASI: 11 Mart 1938

Konuşmanın Bukharin ile ilgili bölümü

Şimdi, bu açıdan karakterize edilen bu davanın bazı kahramanlarının, ve özellikle de suçlanan Bukharin ve Rykov'un konumlarını ve davranışlarını karakterize eden bazı gerçekleri hatırlatmak isterim. 

Daha önce de söylediğim gibi, Bukharin kendisini "teorisyen" ve "Marksist" olarak hem de çizilmesi gereken en ortodoks türünden olarak göstermeyi seviyor. Ancak meselenin asıl durumu, Bukharin’in Parti karşıtı faaliyetinin 1909’dan 1936’ya kadarki kısa tarihînin aşağıdaki incelenmesinden görülebilir. 

İşte birkaç kısa veri. 

Yıl 1909 - Buharin "Otzovizm" pozisyonunu savundu ve takip etti, 

Yıl 1914-1917 - (Emperyalist savaş dönemi) Bukharin bir "Sol Komünist,"idi, asgari programı reddetti ; ve Lenin’e karşı mücadele verdi. 

1914 yılı - Bolşevik basına, Leninist basına karşı, kendi gazetesini yayınlama planı hakkında yaygara koparıyordu. 

1915-baharında Buharin Troçkist idi. Bern Konferansında, iç savaş sloganına karşı çıktı ve Troçkist-Menşevik " Nashe Slovo " ile birliği savundu . 

"Lenin, Buharin'in sosyal yurtseverliğin bir yansıması olarak gördüğü " Büyük Rusların Ulusal Gururu Hakkında "başlıklı yazıyı yazdı . 

1915- sonbaharında, Buharin ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını reddeden tezlerle öne çıktı. 

Şubat 1916 da-Buharin, Hollanda Sol Sosyal-Demokratlarının yarı-anarşist programını onayladı. 

1916'da Bukharin, devlet sorunu üzerine, proletarya diktatörlüğüne karşı "Uluslararası Gençlik " dergisinde anarşist, anti-Leninist görüşleri dile getirdi . 

“'Dünya Ekonomisi ve Emperyalizm' (1915) başlıklı makalesinde Bukharin, açıkça bireysel ülkelerin proletaryasının izole edilmiş eylemlerinin zaferle sonuçlanamayacağı Troçkist tezi savundu . Başka bir deyişle, Lenin'in vurguladığı gibi, "Buharin Sosyalizmi Yunan takvimine erteliyordu yani sonsuza dek." (Collected Works, Vol. XIX, p. 221.)

Vladimir Ilyich, 1916’da, “Buharin” in “(1) dedikodu konusunda (her şeye inanan bir şekilde) saf olduğunu ve (2) politikada şeytani bir şekilde dengesiz olduğunu” yazdı . (Collected Works, Cilt XXIX, s. 229.)

“ Savaş”, diyordu Lenin ” onu (Bukharin) yarı-anarşist düşüncelere teşvik etti. Bern Kararlarını kabul eden Konferansta (1915 baharı) “saçmalığın doruğu; bir utanç, yarı-anarşizm” tezlerini üretti."

Daha önce de belirttiğim gibi, 1916'da, “Genç Enternasyonal” dergisinde Bukharin, proletaryanın prensip olarak devlete düşmanlığı, her ne olursa olsun her devletin yıkılması zorunluluğu yönünde anarko-sendikalist fikir geliştirdi.

Daha sonra, VI Lenin'in ölümünden bir yıl sonra, Bukharin, bu sorunda Bukharin’in değil , Lenin’in yanıldığı iddiasıyla öne çıktı . 

1916-17 yılları arasında Bukharin, Troçki'yle birlikte, New York'ta, tek ülkede Sosyalizm zaferi olasılığını inkar ettiği Troçkist gazete " Novy Mir"i düzenledi. 

1917 - Parti Altıncı Kongresi'nde Buharin Troçkist bir planla öne çıktı. Ekim günleri sürecinde tekrar tekrar Rusya'da sosyalizmin zaferinin imkansızlığı fikrini savundu.

1918 - Buharin, "Sol Komünizm" in lideriydi. Bu bölüm, bu davada en dikkatlice incelenmiştir.

8 Ekim 1918'de Bukharin, Moskova Sovyeti Plenum'unda kendi "Sol Komünizminin" bir hata olduğu yönünde açıklama yaptı. “Zamanında Brest-Litovsk Barışına karşıydım, ancak“ Sol ”Sosyalist-Devrimciler'in yaptığı gibi hiçbir zaman barışın bozulmasını savunmadım. Şimdi biz Brest-Litovsk Barışının muhaliflerinin yanlış, Lenin in haklı olduğunu 'dürüst ve açık bir şekilde kabul etmeliyim."

Biz biliyoruz ki - ve Buharin mahkemede itiraf etmek zorunda kaldı - gerçekte o Brest-Litovsk Barışını bozmak için aktif bir mücadele yürüttü.

1919 - Partinin Sekizinci Kongresinde, Bukharin yine ulusların kendi kaderini tayin hakkının tanınmasına karşı çıktı .

Ardından, Bukharin'in her zaman Partiye, Lenin'e, Stalin'e karşı olan “kendi” çizgisini takip ettiği Dokuzuncu ve Onuncu Kongreleri izledi.

1921'de, Troçki'nin çıkarları doğrultusunda, Bukharin, tartışmanın alevini hararetle körleştiren ve ,Lenin'in ifadesini kullanırsak, üzerine “tampon yağ” dökme pozisyonunu kendine adapte etti. 

Bukharin, Lenin karşıtı hizipte Serebryakov, Radek, Krestinsky, Pyatakov ve diğer Troçkistlere katıldı.

1920’nin sonunda ve 1921’nin başında sendikalarla ilgili tartışmalar yer aldı. Ülke Yeni Ekonomik Politikaya geçiş için hazırlanıyordu. Bukharin önce “tampon” rolünü üstlendi ve daha sonra tamamen Troçki'nin konumuna geçti. Ve Onuncu Kongrede “Cumhuriyet in bir ipe asılı” olduğunu ilan etti.

1923'te Bukharin, "Pravda" da "kahrolsun Fraksiyonculuk "başlıklı Troçki'nin ve muğlak bir şekilde diğer" bir grup yoldaş "ların hatalarından bahsettiği, kendi hakkında sessiz kaldığı bir makale yazdı.

1922'de Lenin, dış ticaret tekelini bozma girişimi nedeniyle Buharin'i durmadan acımasızca eleştiriyordu. Lenin açık bir şekilde Buharin'i bir vurguncu, küçük-burjuva, endüstriyel Proletaryaya karşı köylülüğün kulak üst tabakasının çıkarlarının koruyucusu olarak teşhir etti . (Collected Works, Vol. XXVII, p. 381.)

1923-24 de Bukharin Kamanev ve Zinoviev ile Stalin yoldaşa karşı bir blok oluşturdu. Tartışma nın arefesinde Bukharin üstü kapalı bir biçimde Kulakların sosyalizmin içine girdiği (içinde eridiği - EA) teorisinin propagandasını yaptığı bir makale yayınladı.

Yıl 1925- Bukharin'in "kendini zenginleştir" Kulak sloganı ."' Maskof Devrimi Arkasındaki Sezarizm " kitapçığında ve Dördüncü Parti Kongresi'nde Bukharin, bu sloganın hatalı olduğunu itiraf etti, ancak burada Mahkemenin Bukharin’inde bu itirafta bulundu. "Tövbe" taktiksel bir manevra , sahtekarlıktan başka bir şey değildi .

1928 - Buharin, Parti Merkez Komitesi Plenum'unda, Parti ile hiçbir (görüş) farkı olmadığını ilan etti ve aynı zamanda Kamenev ile müzakerelere başladı ve gizli bir anlayışa ulaştı. "Bir Ekonomistin Notları" nı yazdı .

1929-Buharin, "Pravda" da görüşlerinin hatalı olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. “ Bu hatalarımızı kabul ederken, biz kendi tarafımızca, bütün Parti birlikte, tüm sapmalara karşı kararlı bir mücadele vermek için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi. Şimdi Mahkeme'de Bukharin bunun da bir taktiksel manevra olduğu şeklinde ifade verdi, o zaman, 1929 yılında, orda da yalan söyledi.Çünkü tam da o sırada Sovyet iktidarına karşı başlayan yeraltı örgütlenmesini şekillendiriyordu.

Asılsız ifadelerden kaçınmak için, size Bukharin, Rykov ve sonunda İvanov'un, Kuzey Kafkasya'daki mücadeleyi Bukharin'in nasıl yaygınlaştırdığına dair ifadelerini, ilişkide olduğu taraftarı ve uşağı, Slepkov vasıtasıyla Sovyet iktidarına karşı ayaklanmalar düzenlediğini, Yakovenko'yu Sibirya'ya nasıl yolladığını, nasıl bunların hepsinin Brisk te ve diğer yerlerde kulak ayaklanmasını provoke etmede başarılı olduklarını hatırlatırım. Tamda o zamanlar Bukharin basına, "bütün Parti ile birlikte bütün sapmalara karşı kararlı bir mücadele için her türlü çabayı gösterecek"lerini belirten bir yazı yazdığını hatırlatacağım. Bukharin o zaman da yalan söyledi.

15 Aralık 1929'da, Bukharin "Pravda" da sonucunda hatalarını sıraladığı ve kınadığı bir makale yayınladı. Ve aynı zamanda Kamenev ile gizli görüşmeler yapıyordu.

Aynı zamanda, burada kendisinin de itiraf ettiği gibi; kulakların Sovyet iktidarına karşı ayaklandırmak için, Slepkov u Kuzey Kafkasya ve Yakovenko yu Sibirya'ya göndermek için Rykov la bir araya geldi. Mahkemede Bukharin, o zaman şu ve bu kulak isyanlarını kışkırtanların kendileri olduğunu itiraf etti.

Peki öyleyse Bukharin nasıl davrandı?

Bir Pharisee'nin ikiyüzlü tavrı ve içtenlik maskesinin arkasına saklanarak Bukharin, temel entrikalarına, Partiye ve liderliğine karşı gizli hizipsel müdahalelere girme mücadelesine ta en başında başladı. Kısa süre önce, 1927 Kasım'ında, Moskova ve Leningrad sokaklarında Sovyet iktidarına karşı düşmanca bir gösteri gerçekleştirmiş, teşhir edilmiş olan Bolşevizmin en kötü düşmanları ile bir blok kurdu.


1930'da Bukharin yine Merkez Komite'ye bir bildiri iletti ve hatalarını kabul etti. Bukharin, "Partinin birliğine karşı her girişimi, tüm hizipsel faaliyetleri, partinin liderliğine karşı gizlice mücadele etmeye yönelik tüm girişimleri, partininkinden farklı bir başka politik çizginin gizlice savunulmasını koşulsuz kınadığını" yazdı.


Fakat gerçekte , Bukharin'in ifadesinden duyduğunuz gibi, tam da o anda Semyonov ile Partimizin ve hükümetimizin önderlerine yönelik bir terör eyleminin düzenlenmesiyle ilgili müzakerelerde bulunuyordu.

Ocak 1933'te Bukharin, AP Smirnov'un gruplanmasının ağır şekilde cezalandırılmasını istediği “Merkez Komite'nin Ortak Plenumunda ve CPSU Merkez Kontrol Komisyonunda (Bolşevikler) bir konuşma yaptı (bkz.“ Pravda, ”No. 14) kendi "sağ oportünist kesinlikle yanlış olan genel siyasi çizgisinden bahsetti, “Parti'nin parti merkez komitesinin önünde işçi sınıfının ve ülkenin önünde suçluluğundan bahsetti, ”Tomsky ve Rykov'dan "eski Sağ muhalefet.liderleri olarak " bahsetti. " Genel olarak'eski' görüşlerini eleştirdi.

Buna rağmen, gerçekte, bu terörizm, casusluk, engelleme, yıkım ve ihanet, ulusal cumhuriyetlerin SSCB den zorla alınması gibi görevleri yerine getirmek için yola koyulan "Sağcılar ve Troçkistler blokunun,"oluşumunun ilk yılıydı

1934’ün başında, On yedinci Parti Kongresinde, Bukharin yaptığı konuşması, “ ana tehlike olarak tüm muhalefetlerin ve Sağ muhalefetin acımasızca ezilmesini, yani bir zamanlar ait olduğum grubun ezilmesini ” onayladı.

Ve Bukharin aynı zamanda, gerçek casus, katil ve istihbarat servis ajanlarına dönüşmüş olan grubunun suç faaliyetlerini yoğunlaştırmak için bütün güçleri harekete geçiriyordu .

1936 başında -" İzvestia" da bir makalede, Buharin Rus halkını "Oblomovs (tembeller) Ulusu" diye çağırdı. İzvestia'nın 14 Şubat 1936 tarihli sayısında, Buharin bu iddiası nın hatalı olduğunu ilan etti. ( "iddia yanlıştır" ve de bu nedenle "ben derin üzüntümü bildiriyorum" . )

İşte bu Bukharin, bu ikiyüzlü, sahte, şeytan yaratık; Maxim Gorky'nin "Bir Zamanlar İnsan Olanlar" galerisindeki kahramanlardan biri hakkındaki sözlerini kullanırsak, bu sofuca aç gözlü ve aynı şekilde kötü niyetli kişi, bu "lanet olası bir tilki ve bir domuz".


VYSHlNSKY’S SPEECH: MARCH 11, 1938


Çeviri
Erdoğan A