Pazartesi, Ekim 07, 2019

Sovyet Devletine karşı casusluk ve ülkeye ihanet -2

Tutanaklardan

Önceki sayfa

Sanık BUKHARIN, L. TROÇKİ ile Alman faşistleri arasında yapılan müzakerelerin farkındaydı ve L. TROÇKİ gibi, SSCB'nin yenilgisi için, Ukrayna, Beyaz Rusya, Sahil Bölgesi, Gürcistan'ın, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin  SSCB'den  ayrılması için hazırlık yaptı.

Bu, aşağıdaki ifadeyi veren sanık BUKHARIN tarafından tamamen kabul edilmiştir: 
TROÇKİ, o zamanlar Alman faşistleriyle müzakere ediyor ve onlara bölgesel imtiyazlar vaat ediyordu, biz, Sağ lar, Troçkistlerle zaten bir blok içindeydik. RADEK, bana TROÇKİ'nin bloğunun iktidara gelmesi şansının Almanya ve Japonya ile olan bir savaşta  SSCB nin yenilgisine bağlı olduğunu söyledi, ve bu yenilginin ardından Ukrayna'yı Almanya'ya ve Uzak Doğu'yu Japonya'ya teslim etmeyi önerdiğini belirtti. RADEK bunu bana 1934'de söyledi ... "(Cilt V, s. 107.) 
Bu konuda sanık F. KHODAYAYEV, soruşturma sırasında şöyle ifade verdi:
"BUKHARIN, Özbekistan ve Türkmenistan'ın SSCB'den kopması ve Japonya ve Almanya'nın kontrolü altında olması gerektiğini söyledi; ancak İngiltere'yi görmezden gelmek imkansızdı ve bu nedenle İngilizler ile bağlantı kurmak gerekliydi. En olası öneri, İngiliz kontrolü idi ve bu yüzden ağırlık İngiltere'ye verildi. (Cilt XIII, sayfa 89-89) 
Sanık F. KHODJAYEV'in ifadesi, "Sağ lar ve Troçkistler Bloğu" nun yenilgici çizgisini tam olarak ortaya çıkaran soruşturmanın diğer materyalleriyle tam olarak desteklenmektedir. Dolayısıyla, bu noktada sanık RYKOV şöyle ifade verdi: 
“Mağlubiyetçi pozisyonumuza gelince, BUKHARIN tamamen bununla hem fikirdi ve hatta bizden daha güçlü bir şekilde savundu . Özellikle savaşta cepheyi Almanlara açma fikrini öneren ve formüle eden oydu. " (Cilt I, s. 152.) 
Bu soruna karşı kendi tutumunu karakterize eden sanık RYKOV şöyle ifade verdi: 
“Sağ lar merkezinin diğer üyeleri gibi, karşı devrimci örgütümüzün temsilcileri ile yardımını istediğimiz Alman faşistlerinin temsilcileri arasında devam etmekte olan müzakerelerin farkındaydım. Doğal olarak, bu yardım bizim Alman faşistlerine imtiyazlar vermemize  bağlıydı, ve buna razı olduk . "(Cilt I, s. 151 .) 
SSCB halklarının özgürlüğünü, Sosyalist devletlerin işçi  ve köylülerinin bağımsızlığı ve dokunulmazlığını pazarlık eden, Sovyet devlet sırlarını dış istihbarat servislerine satan bu hainlerin " Sağ lar ve Troçkistler bloğunun" casusluk ve yenilgici faaliyetleri işte bunlardı. 

Onların suç tasarımlarının peşinde, anti-Sovyet komplocular, yabancı faşist istihbarat servislerinin doğrudan talimatları üzerine, Sovyetler Birliği bölgelerinde, değişik cumhuriyetlerde, bu bölgelerdeki sanayi, ulaştırma, tarım ve dağıtma işletmelerinde, dikkat dağıtıcı -engelleyici ve yıkım yuvalarının geniş bir ağını oluşturdular. 

Savaş durumunda bu faşist devletlerin ordularına bizim cephelerimizi açmak için, Faşist çevrelerle  haince anlaşma içine girerek, Sağ ve Troçkist komploya katılımcılar, Kızıl Ordu'nun, savunma sanayisinin malzeme ve teknik altyapısını baltalamaya hazırlandılar. 

Bir dizi yıkıcı ve dikkat dağıtıcı (yanlış yönlendirici, engelleyici)  faaliyetlere hazırlık yaparak, komplocular Sosyalist ana vatanımızdaki belirleyici savunma kuruluşlarını havaya uçurmayı ve yok etmeyi planları içinde hesaba kattılar. Ayrıca, birliklerin (taşındığı) trenleri kazaya uğratarak, büyük can kaybına neden olacak hazırlıklar yaptılar . 

Kendilerini ülkenin bütün ekonomik hayatını felç etmek, ordunun yiyecek ve mühimmat gereçlerini felç etmek görevleriyle üstlendirdiler . 

Soruşturma, komplocuların gerçekte ulusal ekonominin çeşitli dallarında bu tür bir engelleyici ve yıkım eylemi yürüttüğünü kanıtladı. 

Soruşturma tarafından tespit edildiği gibi, yabancı istihbarat servislerinin uşağı, halk düşmanı TROÇKİ, birtakım mektuplarında ve Anti-Sovyet komploda önde gelen katılımcılara gönderdiği kişisel talimatlarında, Sovyetler Birliği'ndeki engelleyici ve yıkıcı   faaliyetlerin yoğunlaştırılmasını talep etmiştir. 

Komploya önde gelen katılımcılardan, Sanık Krestinski, 1933 yılında,  Meran da, L. TROÇKİnin  ona bizzat  şunları söylediğini  ifade verdi;
" Almanlarla müzakere etmede, engelleyici ve yıkım faaliyetleri ve terörizme hazırlık yolunda gerçekten ciddi bir çalışma yapıldığının (Almanlara) gösterilmesi, onun-TROÇKİ-için daha kolaylık sağlar." (Cilt. III, s. 54-55) 
Soruşturma, Uzak Doğu Bölgesi’nde işlenen bir dizi engelleme faaliyetlerinin, Japon istihbarat servisinin ve halk düşmanı L. TROÇKİ’nin doğrudan talimatı üzerine, bu Sovyet karşıtı komplodaki katılımcılar tarafından planlanıp gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Böylece, Japon istihbarat servisinin talimatı üzerine, Volochayevka İstasyonu'ndaki bir askeri yük treninin kazaya uğratıldığı ve 21 işçinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığı Khor- Dprmidontovka bölümünde 501 no'lu trenin kazasını düzenlediler, aynı Japon talimatlarına uygun olarak, Sapan'da 10 ve 20 numaralı trenlerde engelleme eylemleri gerçekleştirildi . (Cilt XLV, s. 1-14.) 

L. TROÇKİ'den gönderilen benzer talimatlara ilişkin ayrıntılı ifade, sanık ROSENGOLTZ tarafından verilmiştir: 
"TROÇKİ'den KRESTINSKY ve SEDOV aracılığıyla Almanya ve Japonya'ya doğrudan yardım sağlama amacıyla,  dış ticaret alanındaki yıkım faaliyetlerini sürdürmek için aldığım talimatlara ek olarak, benim yıkım faaliyetlerimin karakteri de benim SSCB’deki Büyükelçiler, Bay N ve Bay Nin bu konuda önemli rol oynamış olan bağlantılarından kendi aldığım talimatlarla belirlendi, çünkü çalışmalarımın onların kesin talimatlarıyla yönlendirilmesi gerekliydi. 
"TUKHACHEVSKY ve RYKOV ile temas kurduktan sonra, TUKHACHEVSKY'i KRESTINSKY aracılığıyla bilgilendirdim ve RYKOV'u, TROÇKİ 'nin yıkım faaliyetleri ile ilgili talimatlarını  bizzat kendim haberdar ettim, ve her ikisi de yaptığım çalışmayı onayladı. 
“Tüm bunların sonucunda, dış ticaretteki yıkım faaliyetleri temel olarak şu üç çizgide devam etti: birincisi, SSCB'nin zararına Almanya ve Japonya'ya ekonomik yardım, ikincisi SSCB'ye ekonomik zarar ve hasara neden olmak;üçüncüsü  SSCB ye politik zarar vermek. "(Cilt VI, s. 49.) 
"Sağ'lar ve Troçkistler bloğu'nun" talimatları üzerine sanık SHARANGOVICH, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde tarım ve sanayide geniş çaplı yıkım faaliyetleri sürdürdü. 

Bu konuda sanık SHARANGOVICH şöyle ifade verdi: 
“Yıkım tasarımlarımızı uygulamaya koymak amacıyla yerel ilçelerde bir engelleyici ve yıkım grup ağı oluşturduk.… Örgütün liderlerinden rütbe ve dosya üyelerine kadar hepimiz milli faşistlerdik ve Sovyet hükümetine karşı, Beyaz Rusya’yı SSCB’den koparma çabalarını sürdürdük, çabalarımızda hiçbir şeyi dışlamadık ”(Cilt XIV, s. 40.) 
Bir süredir SSCB’deki gizli ajanlarından biri olarak Alman istihbarat servisiyle bağlantılı olan sanık CHERNOV, aynı zamanda SSCB’nin talimatlarını yerine getirmek üzere SSCB’de sahip olduğu yüksek resmi pozisyondan aktif olarak yararlandı. Alman istihbarat servisi talimatlarıyla, tarım alanında çeşitli engelleyici ve yıkım hareket leri örgütledi. 

Bir Alman casusu olan sanık Chernov, Alman casusu, Berliner Tageblatt " " muhabiri "Scheffer ile işediği suç bağlantılarında  ve tarım alanındaki yıkım çalışmaları ile ilgili ifadesinde şunları söyledi: 
“Tarımsal Stoklar Komitesi'nde çalışmaya gittiğimde SCHEFFER bana, Alman İstihbaratının, Tarımsal Stoklar Komitesinin operasyonları alanında, özellikle de seferberlik rezervleri konusunda, yıkım faaliyetlerinin devam etmesi talimatlarını verdi. 
Alman İstihbarat servisinden aldığım yıkıcı faaliyetler ile ilgili talimatlar, Sağ örgütü üyesi olarak, RYKOV'dan aldığım talimatlarla aynıydı. Bu nedenle, faaliyetleri yürütmeye daha da fazla hazırdım."(Cilt VIII, sayfa 98, 25.) 
Bununla ilgili olarak, CHERNOV aşağıdaki ifadeyi verdi: 
“1934 yılında RYKOV ile onun kır evinde tanıştım ve bana tarım alanında geniş çapta yıkım faaliyetlerini sürdürmek için talimatlar verdi. Bu talimatları yerine getirdim ve yıkım ve baltalama faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüm.” (Cilt VIII, sayfa 93.) 
Soruşturma, sanık İKRAMOV ve KHODJAYEV’in, Sovyet karşıtı komploların merkezi ile ittifak içinde oldukları milliyetçi örgütlerin liderleri aracılığıyla  Özbekistan’da da tarım alanında  ciddi şekilde uygulanan engelleyici yıkıcı faaliyetlerini ortaya koydu . 

Bu milliyetçi örgütünün liderlerinden biri olan sanık FAIZULLAH KHODJAYEV şöyle ifade verdi: 
“Kendimizi sadece Sovyet iktidarına karşı silahlı mücadelemiz için kadrolar hazırlamakla sınırlamadık; SSCB'nin gücünü baltalamak amacıyla aktif olarak çalışıyorduk” (Cilt XIII, s. 66.). 
Özbekistan’daki yıkıcı faaliyetlerin yaygın olarak uygulanması, " Sağ'lar ve Troçkistler bloğu'nun" Ona aşağıdaki görevleri verdiği ifadesini veren sanık İKRAMOV tarafından da tamamen doğrulandı; 
“a) Özbekistan’da silahlı ayaklanma için geniş kapsamlı hazırlıklar yapılması, müdahalenin başlangıcında eş zamanlı olarak başlatılması; 
"b) Sovyet iktidarı ile emekçiler arasında hoşnutsuzluk yaratmak için, ulusal ekonominin bütün dallarında yıkım ve engelleyici faaliyetlerini sürdürmek üzere engelleyici ve yıkıcı faaliyetlere ciddi bir şekilde devam etmek ve böylece silahlı ayaklanma örgütü için uygun bir zamanda, uygun zeminler yaratmak. ” 
"Buna ilave olarak,"; sanık Ikramov "bizim yıkım faaliyetlerimizin amacı  SSCB nin savunmasının güçlenmesine  engel olmaktı" dedi (Vol. XII, s. 95-96.) 
Tarımda olduğu gibi Sosyalist inşa ve ulusal ekonominin bir dizi başka alanında da yıkım faaliyetleri  mevcut davadaki diğer sanıklar tarafından da yürütülmüştür. 

Bu nedenle, sanık GRINKO maliye alanında yıkım faaliyetlerini sürdürdü. 

Sanık GRINKO şöyle ifade verdi: 
"Halkın Finans Komiserliği'ndeki çalışmayı baltalama'daki asıl amaç şuydu: Sovyet ruble' sini zayıflatmak, SSCB'nin mali gücünü zayıflatmak, ekonomiyi geriletmek ve böylece toplum içinde Sovyet iktidarının mali politikasından hoşnutsuzluk yaratmak, vergilerden hoşnutsuzluk yaratmak, tasarruf bankalarının kötü hizmetinden hoşnutsuzluk yaratmak, ücretlerin ödenmesinde gecikmeler vb. böylece Sovyet iktidarı ile hoşnutsuzluk yaratmak ve komploculara taraftarlar sağlamak ve ayaklanma faaliyetleri geliştirmek" (Cilt IX, s. 79) 
Sanık ZELENSKY nin, Centrosoyuz ve kooperatif toplumlarında düzenlediği yıkıcı grubu, şeker, tereyağı, yumurta, tütün vb . malların planlanmasında, malların kırsal bölgelere gönderilmesini kasıtlı olarak engelledilerdevlet fonlarının çalınması ve israf edilmesinin cezasız kalmasını sağladılar ve tüketicilerin aldatılması ve soyulmasını teşvik eden muhasebe hesaplamalarını tamamen karıştırdılar.

Centrosoyuz'da başlattığı mal ve para ile ilgili yıkıcı muhasebe sistemi hakkında konuşan ZELENSKY, şu şekilde ifade verdi: 
"Bu şartlar altında hırsız cezasız kalırken, karmaşık muhasebe sistemi dolayısıyla dürüst işçi işe karıştırılmış ve derhal zimmete geçirmekle suçlanmıştır."
(Cilt X, sayfa 56.) 
Yabancı istihbarat servislerinin gelinen yerde teşhir edilmiş temsilcisi sanık ROSENGOLTZ  tarafından da önemli ölçüde büyük çapta yıkıcı faaliyetler gerçekleştirildi. 

Bu alandaki ihanet niteliğindeki faaliyetleri ile ilgili olarak, sanık ROSENQOLTZ şöyle ifade verdi: 
" (Hem 1933'te Sedov'la yaptığım görüşmede; hem de 1934'teki toplantımda varılan anlaşmada) haberdar olduğum TROÇKİ'nin Almanya ve Japonya ile bir anlaşması olduğu süreç içinde, TROÇKİ'den talimatlar adım ve dış ticaret alanındaki yıkım faaliyetlerim aynı amaca hizmet etti. ” (Cilt VI, s, 48.) 
Faşist istihbarat servislerinin emirleri üzerine aktif yöneltici ve yıkıcı faaliyetlerin örgütlenmesiyle eş zamanlı olarak, komplocular faşist istihbarat servislerinin emriyle kendilerini  SSCB'ye karşı müdahalenin patlak vermesi durumunda  ülkemizde, Kızıl Ordu'nun geri  cephesinde   Sovyet karşıtı çetelerle silahlı bir ayaklanma örgütleme hedefi ile isyancı bir haydut hareketi uyandırma görevini üstlendiler.

Sanık RYKOV şöyle ifade verdi: 
“Partinin liderliğini ve Sovyet iktidarını şiddet kullanarak devirmek yolunu aldık, ve kulak ayaklanmalarını düzenleyerek bu devirmeyi güvenceye almaya karar verdik.”
(Cilt I, s. 150.) 
Soruşturma Kızıl Ordunun geri cephesinde gerçekleştirilecek olan kulak silahlı ayaklanmasının SSCB'ye saldırı hazırlığında olan faşist devletlerin planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu; ve Sağ ve Troçkist komplocuların, faşist ülkelerin Genel Kurmayları'nın işareti ile ayaklanmaya hazırlandıklarını kanıtladı. 

Faşist istihbarat servislerinin talimatlarını yerine getirerek, komplodaki katılımcılar isyancı haydut kadroları toparladılar; onları Uzak Doğu, Kuzey Kafkasya ve Sovyetler Birliğinde, özellikle Özbekistan'da bulunan diğer yerlerde aktif bir silahlı ayaklanmaya hazırlıyorlardı. 

Bu konuda sanık KHODJAYEV şöyle ifade verdi: 
“Örgütlerimizin pratik çalışmalarının temel amacı, aktif Anti-Sovyet kadroları hazırlamak ve onları SSCB'ye karşı mücadele ruhu içinde eğitmekti. Örgüt üyelerini Sovyet iktidarına karşı mücadelenin keskin biçimler ve silahlı çatışmalara yol açacağı fikrine alıştırdık . Bu nedenle, örgütümüzün savaş güçlerinin hazırlanmasına önem verdik. ” (Cilt XIII, s. 66.) 
İsyancı haydut kadroların düzenleyicileri, sadece eski karşı-devrimci unsurların kalıntılarına dayanarak, isyancı rezervlerini Sovyetler Birliği'ne yurt dışından sızdırılacak  Basmachiler ve Beyaz Muhafızların kalıntılarıyla ve suçlu çeteler, Cezaevi kampları mahkumları vb. leriyle güçlendirmeyi umut ediyorlardı. 

Özbekistan'da başını çektiği Burjuva milliyetçi örgütün isyancı çete faaliyetleri hakkında konuşan  sanık Ikramov şöyle ifade verdi: 
“Gelecekte Sovyet iktidarına karşı silahlı bir mücadele için kullanılacak olan gerekli kadroları koruduk. Bu kadrolar, esas olarak kulaklar, rahipler ve eski Basmachi kalıntılarından oluşuyordu. Örgüt üyelerimizi bu kadroları tutmak için önder bölgesel pozisyonları ellerinde tutmaları yönünde bilgilendirdik. Dahası, bir silahlı eylem durumunda, önceden sınır boyunca geri çekilmek zorunda kalmış olan Basmachi çetesinin kalıntılarının "Sovyet topraklarına döneceklerini" hesaba kattık. (Vol. XII, s. 56.) 
Soruşturma materyalleri ve Sanık BUKHARIN, ZUBAREV, ZELENSKY ve diğerlerinin şahitliği, Sovyetler Birliği'nin mümkün olan en geniş bölgelerini içine almaya çalıştıklarını ve isyancı kadroların aktif eğitimi ile meşgul olduklarını, ve ayaklanma tabanını maksimuma çıkarmak amacıyla, komplo liderleri yasa dışı bir Sosyalist Devrimci örgütle temas kurduklarını ortaya koyuyor. 

Böylece, sanık BUKHARIN şu tanıklığı yaptı: 
"Sosyalist-Devrimciler ile bağlantıların kurulması, Sağ ların örgütlenmesinin kulak ayaklanmalarına dayandırdığı döneme kadar uzanıyor. Sağ ların bu tür ayaklanmaların örgütlenmesine girdiği gerçeği göz önüne alındığında, kırsal kesimde kulak tabakalarında kökleri olan Sosyalist-Devrimciler ile bağlantı kurmak zorunluluğu ortaya çıktı. 
. . . Bizzat ben, SEMYONOV aracılığıyla Sovyetler Birliği'ndeki Sosyalist-Devrimciler Yeraltı Merkez Komitesi ile , ve CHLENOV bağlantısıyla, Paris'teki Sosyalist-Devrimciler Dış Merkezi Komitesiyle kişisel olarak bağlantı kurdum"  "(Cilt V, s. 90-91.) 
Uzun yıllar boyunca SSCB'ye düşman olan yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren “Sağ lar ve Troçkistler bloğu” tarafından uygulanan utanç verici suçlar zinciri işte budur.

Bukharinin SonKonuşması

Kaynak - Mahkeme Tutanakları
Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)

Çeviri
Erdoğan A
Ekim, 2019