Çarşamba, Ekim 16, 2019

Garbis Altınoğlu nun Anısına

Türkiye'de Marksist Leninist ideolojik mücadele'nin ve buna bağımlı olarak da devrimci mücadele'nin ciddi ve büyük bir kaybı olan Garbis yoldaşın aramızdan beklenmedik bir şekilde ayrılmasının hemen daha ilk gününde, daha bedeni toprağa verilmeden, oportünist iki yüzlü hareketler ve bireyler, kimi üstü kapalı, kimi direk olarak "çamur atma" pratiğine sarıldılar. 

"Hepimizin hataları oldu" gibisinden, kendini Garbis Altınoğlu ile "seviyeleştirme" söylemi, en genel olanı. Garbis Altınoğlu, tüm yaşamı mücadele ile geçmiş, Marksizm Leninizmi kavramış, derin teorik tecrübe ve birikimi olan, Marksizm'in Diyalektiğini sadece Marksist teorik değerlendirmelere değil, aynı zamanda güncel olay ve konulara uygulama bilgi ve yeteneğine sahip olan Türkiyede  sayısı bir elin parmakları kadar az olan devrimcilerden birisidir. 

Sosyal "ahbab-çavuş" ilişkilerinden farklı olarak, Marksist Leninistlerin ilişkileri devrimci ilişkilerdir, ve bu ilişkilerde  sosyalist mücadeleyi belirleyici niteliklerdeki  temel konularda liberal, oportunist tavizlere yer vermeyen, uzlaşmayan tavır Marksist Leninst tavırdır. Garbis Altınoğlu işkenceciler karşısındaki uzlaşmazlığını, Marksizm Leninizmi tahrif etmeye çalışan oportünistlere karşı da göstererek Marksist Leninist tutarlılığın ve ilkeli olmanın örneğini sunmuştur. Bir çok oportunistin yaptığı gibi, "koltuk" ve "Popülerlik" sevdasına "uzlaşmacı"lığın yerine, Garbis Altınoğlu, oportunistlerden uzaklaşarak Bolşevikliğini devam ettirmeyi tercih etmiştir. Bu çekiliş "mücadeleden çekiliş" değil, tekkelerden ve oportunistlerden uzaklaşmanın pratiğidir.

"Kibirli" oportunistlerin tersine, Garbis Altınoğlu, ulaşabildiği en geniş kitlelere, yazıları ve yorumlarıyla ulaşmaya çalışmış, tartışmalarda teorik olarak yetersiz olanlara karşı hoş görüsünü en son sınırına kadar muhafaza etmiş, buna karşın, hareket ve "teorisyen" lerin revizyonist sapmalarını hoşgörüsüz, acımasızca eleştirmekten kaçınmamıştır.

Oportunistler, burjuva milliyetci kuyrukçuları, (kimi partilerin merkez komitesi üyeleri) anti-ML duruşlarını kılıflamak için Leninin sözlerini, kolu kanadı kırılmış, söylemin içeriği tamamen saptırılmış  bir şekilde kırparak yazılar yazarken, Garbis Altınoğlu burjuva milliyetci önderliği ve milliyetciliği eleştirmeye cesaret eden, bu yürekliliği gösterebilen bir avuç Marksist Lenist lerden birisi olmuştur.

İşkenceler karşısındaki uzlaşmazlığını oportunizme karşı da gösteren Garbis Altınoğlu, Marksist Leninist mücadeleden "uzaklaşmamış", tam tersine oprotunistlerden uzaklaşarak ML mücadelesine devam etmiştir.

Minik hareketler ve onların oportunist "teorisyen" lerinin bir sürü övgüden sonra, daha da ileri giderek, Garbis Altınoğlunun sadece mücadeleden değil, Marksizm Leninizmden uzaklaşdığı "desteksiz iddia" yı, yani çamuru ileri sürmesi kaçınılmaz oportunist-ideolojik bir sonuçtur. Kişiyi Marksizm Leninizmden uzaklaştıran sosyalizm ve devrim açısından belirleyici niteliği olmayan, özel, özgül konulardaki farklı değerlendirme, farklı yaklaşımı değildir. Bir bütünlük içinde kişinin yaşamı, mücadelesi ve Marksizm Leninizmin belirleyici nitelikteki teori ve pratiklerinden sapıp sapmamış olduğudur. Lenin, oportunistlerin Rosa Luxemburga saldırısına karşı onu savunurken şunları söylemişti;
"kartallar bazen tavuklardan daha aşağıda uçabilirler, ama tavuklar hiç bir zaman kartalların yüksekliğine ulaşamazlar... o bütün bu hatalarına rağmen bizim için bir kartaldır ve kartal olacak kalacaktır".. (Lenin, Bir Yazarın Notları)
Garbis Altınoğlunun son dönem "hata" ları, Rosa nın hataları kadar ciddi ve belirleyici nitelikte bile değildir. Bu nedenle oportunistlerin içinde debelendikleri pislikten Kartallara sıçrattıkları çamurlar, tarih tarafından kolayca temizlenecektir, kendileri ise,  debelendikleri pisliğin ve tarihin çöplüğünün içine gömüleceklerdir, bu Marksizmin diyalektiğinin kaçınılmaz bir sonucudur..

Garbis Türkiye Sosyalist Mücadelesinin bir kartalıydı ve sonsuza kadar kartalı olarak kalacaktır.

Garbis Altınoğlunun Anısına

Erdoğan A.
Ekim 15, 2019