Pazartesi, Eylül 30, 2019

SOVYET DEVLETİNE KARŞI CASUSLUK VE ÜLKEYE İHANET - 1

 
Tutanaklardan
Soruşturma, bu duruşmada suçlanan "Sağ lar ve Troçkistler bloğunun" liderlerinin çoğunun, TROÇKİ'nin doğrudan talimatı üzerine ve belirli yabancı devletlerin genel kurmaylarınca geniş çapta tasarladığı ve özenle planlandığı planlara uygun olarak yapıldığını ortaya koydu.  

Alman istihbarat teşkilatı ajanı, önde gelen bir Troçkist olan,  sanık KRESTINSKY, 2 Aralık 1937'de SSCB savcılık ofisinde inceleme altındayken şunları söyledi: 
TROÇKİ'nin direk talimatı üzerine Almanlarla casusluk bağlantıları kurdum, bu konuda General SEECKT ile görüşmelere başlamamı istedi . ”(Cilt., S. 102.) 
Troçkist örgüt ile Alman istihbarat teşkilatı arasında bağlantıların kurulduğu koşullar ile ilgili olarak, sanık KRESTINSKY, 1921 kışında, Alman Reichswehr Genel Komutanı General SEECKT ile Troçkinin yeraltı çalışmasını sürdürmek amacıyla Reichswehr fonlarından mali yardım alma karşılığında, Troçkistlerin Alman istihbarat servisine casusluk materyalleri tedarik edecekleri  yönünde görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Bu konuda sanık KRESTINSKY şöyle ifade verdi: 
“.. TROÇKİ, Berlin’e geldiğimde, General SEECKT’i ile bu konuda görüşmelere başlatma talimatını verdi. TROÇKİ’nin  bu talimatını yerine getirdim .”(Cilt 3, s. 14 .)
Sanık RESTINSKY kendi  ve suç ortaklarının ihanetçi eylemleriyle ilgili olarak , şöyle ifade verdi: 
"General SEECKT ve HASSE ile ve  ve Reichswehr’in gönderdiği casusların engelsiz girişine izin vererek, ve Reichswehr e casusluk malzemeleri tedarik ederek, Reichswehr’in SSCB topraklarında bir dizi casusluk üssü oluşturmasına yardımcı olacağımız, yani açıkça söylemek gerekirse, bizim Alman casusu olacağımız bir anlaşmaya eriştik. Bunun karşılığında Reichswehr bize karşı-devrimci Troçkistlerin çalışmaları için sübvansiyon olarak yılda 250.000 mark ödeme yapmayı taahhüt etti.
 ”(Cilt III, s. 102.) 
"Para yardımı, düzenli taksitlerle yılda bir kaç kez, çoğunlukla Moskova'da, bazen de Berlin'de ödendi . 
“Herhangi bir sebepten ötürü paranın Moskova’da ödenmemesi durumunda, doğrudan Berlin’de SEECKT’den kendim aldım; Moskova’ya kendim götürür ve TROÇKİ’ye verirdim.” (Cilt. 3, s. 15.) 
Anti-Sovyet Troçkist yeraltı teşkilatının liderlerinden biri olan ve komploda aktif bir katılımcı olan bir diğer önemli Troçkist, soruşturma sırasında casuslukla suçlanan ROSENGOLTZ’in TROÇKİ’nin Reichswehr’le anlaşmaya girdiğini doğruladı, ve şöyle ifade verdi: 
"Casusluk faaliyetlerim, TROÇKİ'nin talimatlarıyla, Reichswehr'in Baş Komutanı SEECKT'e ve sonradan Alman Genelkurmay Başkanı HASSE'ye çeşitli gizli bilgiler verdiğimde, ta 1923 yılında başladı. Devamında benimle olan direk bağlantılar SSCB'de Büyükelçi tarafından, periyodik olarak casusluk karakteriyle ilgili bilgi verdiğim Bay N. tarafından kuruldu. Bay N. ayrıldıktan sonra, yeni Büyükelçi Bay N. ile casusluk bağlantılarımı sürdürdüm . " (Cilt VI, sayfa 131 .) 
Almanya'daki faşist darbeden sonra, Troçkistlerin casusluk faaliyetleri  daha da yaygın ve keskin bir şekilde yenilgici karakter aldı. 

Sanık  BESSONOV kendi itirafında, Troçkistler ile Alman faşistleri arasında, esas olarak askeri çevrelerde olmak üzere, SSCB ye karşı ortaklaşa savaşma konusunda gizli görüşmelerde, sadece kişisel olarak müzakerelerle veya faşist partinin dış ilişkiler departmanında ROSENBERG'in en yakın meslektaşı olan DAITZ ile komplolara Sovyet karşıtı müzakerelere destek olmakla kalmamış, aynı zamanda PYATAKOV tarafından Anti-Sovyet Troçkist Merkezi'nin duruşmasında bahsettiği  L. TROÇKİ ile belirtilen şartlar üzerinde ulaşılan  anlaşmanın sağlandığı L. TROÇKİ ile HESS, NIEDERMEIER ve Profesör HAUSHOFER arasındaki görüşmeler ve müzakerelerden de  haberdar edildi . 

Sanık BESSONOV şu ifadeyi verdi: 
"Bu şartlardan da anlaşılacağı gibi, Troçkistlerin yeraltı çalışmalarındaki ana vurgu, SSCB'de baltalayıcı, casusluk, yön saptırma ve terör eylemlerine ağırlık verildi" (Cilt XI, s. 106.). 
Bir yandan SSCB'de L. TROÇKİ ile Troçkist örgüt arasında, diğer yandan da faşist çevreler , ve Alman istihbarat teşkilatının talimatlarıyla SSCB'de yenilgici  faaliyetlerin devam ettirildiği bu mahkemede  diğer TROÇKİST ler tarafından soruşturma sırasında kabul edildi. 

Bununla birlikte, uşak Troçkistlerin  yenilgici faaliyetleri sadece Alman faşizmi ile olan bağlantılarıyla sınırlı değildi. Sovyet karşıtı komplodaki diğer katılımcılarla birlikte, L. TROÇKİ nin çizgisine uygun olarak, kendilerini başka bir faşist saldırgan Japonya'ya da uyumladılar. 

Sovyet karşıtı komplocuların Japon istihbarat servisiyle hainlik bağlantılarının asıl yönü, soruşturma materyallerinde aşağıdaki şekilde sunulmuştur. 

Sanık Krestinsky nin ifadesinde belirttiği gibi, L. TROÇKİ ile yaptığı bir toplantıda, TROÇKİ Krestinski tarafından ifade verdi edildiği gibi  Ekim 1933 yılında, Meran da TROÇKİ ile yaptığı bir toplantıda,  Japon istihbarat servisi ile daha yakın bağlantı kurma gerekliliğini vurguladı. 

KRESTINSKY, TROÇKİ'nin talimatlarını PYATAKOV'a ve komplodaki diğer liderlere iletti; sanık RAKOVSKY ve komplodaki diğer katılımcılar aracılığıyla, Japonya temsilcileriyle haince bağlantılara girdiler, Japonya, komplocuların Sovyet Deniz Bölgesini Japonya'ya teslim etme vaadi karşılığında, Sovyetlerin devrilmesinde silahlı yardımla komployu destekleyecekti. Araştırma sonucu ortaya çıktığı gibi,  sanık RAKOVSKY , 1934 yazında Japonya'dan ayrıldığında, PYATAKOV'dan aldığı talimatlar şöyleydi 
"... aynı zamanda, SSCB'ye düşman hükümetlerle temas kurma anlamında, yurt dışındaki faaliyetleri de arttırmak gereklidir. "(Cilt IV, s. 194) 
Sanık  Rakovsky bu talimatı uyguladı ve Tokyo da iken  gerçekten  suç bağlantıları içine girdi. 

Bu konuda sanık RAKOVSKY şöyle ifade verdi: 
“Bütün bu koşullar, bunun mantıksal ve pratik sonucu gerçeği olarak...ben Tokyo’dayken direk casus ajan oldum, , ... Kapitalist-feodal Japonya’daki en etkili politik figürü ve onun en büyük plütokratlarından birisi olan N’nin emriyle, bu amaçla göreve alındım ... ... . " (Cilt IV, sayfa 186.) 
Sözü geçen sanık RAKOVSKY,  halk düşmanı L. TROÇKİ nin İngiliz İstihbarat Servisi ile olan bağlantılarından bahsederek şu ifadeyi verdi: 
" TROÇKİ'nin 1926'nın sonundan beri İstihbarat Servisi'nin bir ajanı olduğunu biliyordum. TROÇKİ, kendisi bana söyledi." (Cilt IV, sayfa 363) 
"Sağ lar ve Troçkistler bloğuna" ait olan burjuva milliyetçi grupları da dış istihbarat servisleriyle çok yakından bağlantılıydı. 

Bu nedenle, Alman ve Polonya istihbarat servislerinin bir ajanı olan sanık GRINKO, liderlerinden biri olduğu Ukrayna ulusal-faşist örgütünün Sovyet karşıtı eylemleriyle ilgili olarak şunları söyledi: 
"... 1930 yılında biz örgütümüz içinde  Polonya ile Ukrayna'da Sovyet hükümetine karşı bir ayaklanmaya askeri yardım alma konusunda  bir anlaşmaya varma gerekliliğini tartıştık. Polonya ile bu müzakereler bir anlaşma ile  sonuçlandı ve Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna’ya gönderilen silah ve bölücü uzmanlarının ve PETLIURA temsilcilerinin sayısını artırdı. ” (Cilt IX, s. 18.) 
Ve şöyle devam etti: 
“1932'nin sonunda benim milliyetçi faaliyetlerimle bağlantılı olarak, Bay N'le ihanet bağlantılarına girdim. Bay N'le Almanlara imtiyazla ilgili konuda  beni görmeye geldiği ofisimde tanıştık. 
“1933’ün ikinci yarısında Bay N bana açıkça Alman faşistlerinin Ukrayna sorunu konusunda Ukraynalı milliyetçilerle işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Bay N’e işbirliğine hazır olduğumu ifade ettim. Daha sonra, 1933 ve 1934’te Bay N'le birkaç kez buluştum ve SSCB'den ayrılmadan önce, beni  ihanet bağlantılarımı devam ettirdiğim Bay N ile temasa geçirdi. ” (Cilt IX, s. 286 ters.) 
Anti-Sovyet komplolara katılan diğer bir katılımcı ve Özbekistan’daki milliyetçi örgüt liderlerinden biri olan sanık IKRAMOV şöyle ifade verdi: 
“Kendimizi Sovyet iktidarına karşı silahlı mücadelenin patlak vermesinde doğrudan yardımda bulunacak olan güçlü Avrupa devletlerinden birine yöneltmemiz sorusu sürekli olarak önümüze çıktı . ” (Cilt XI I, s. 59-60). 
.Karşı devrimci örgüt üyelerinden bazıları, İngiltere'nin bize yardım konusunda en muhtemel ülke olduğu, güçlü bir ülke olduğu ve bizi doğrudan silahlı mücadelede yeterince etkili bir yardımcı olabileceği kanaatindeydi . (Cilt XII, sayfa 60.) 
Polonyalı istihbarat servisinin temsilcisi ve Beyaz Rusya’daki ulusal faşistlerin Sovyet karşıtı örgütünün liderlerinden biri olan sanık SHARANGOVICH, bu örgütün sadece "Sağ lar ve Troçkistler" bloğunun  talimatlarıyla değil,  aynı zamanda Polonya istihbarat servisinin de talimatları ile  yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüklerini itiraf etti. 

Bu konuda sanık SHARANGOVICH şöyle ifade verdi: 
“Bu döneme (1933) gelindiğinde, Sağ lar, Troçkistler ve ulusal-faşistler arasındaki tüm farklar ortadan kalktı. Hepimiz aynı görevi, Sovyet hükümetine karşı terörizm, saptırma ve her olası yöntemle mücadele etme görevini belirledik. Ulusal cumhuriyet bölgesinde faaliyet gösteren her üç örgütün nihai hedefi, Beyaz Rusya’yı Sovyetler ve Birlik’ten koparmak ve hiç şüphesiz Polonya ve Almanya’nın elinde olacak olan bağımsız bir tampon devlet oluşturmaktı. ”  (Cilt XIV, s. 27) 
Ve şöyle devam etti: 
"Moskova'dan, Sağ lar ve Troçkistlerin merkezinden alınan talimatlar bir yandan, diğer taraftan da Varşova'dan Polonyalı çevrelerden alından talimatların aralarında hiçbir fark yoktu, tamamıyle aynıydi , ve biz bu talimatları yerine getiriyorduk. " (Cilt XIV, s. 31) 
Sanık RYKOV, aşağıdaki ifadede Sağ lar ile faşist Polonya arasındaki bağlantıların varlığını tamamen onayladı: 
“Sağ örgütünün bir grup üyesi, ihanet planlarımıza ulaşma hedefiyle, Sağ lar merkezinin ve benim kişisel talimatlarımla  uyum içinde, faşist Polonya ile ve özellikle Polonya istihbarat servisi  ile bağlantı kurdular  . ”(Cilt I, s. 118.) 
Devamında Beyaz Rusya’yı SSCB’den koparma planlarından bahseden sanık RYKOV şöyle ifade verdi: 
“O zamanda Polonyalılarla yapılan müzakerelerde kabul ettiğimiz genel formül, Beyaz Rusya nın Sovyet Cumhuriyeti’nin SSCB’den ayrılması ve Polonya’nın hamisi olan bağımsız bir Beyaz Rusya’nın kurulmasını kabul edeceğimiz” şeklinde belirlendi." (Vol 1 p.119.) 
Soruşturma tarafından tespit edildiği gibi, Sağ lar ve Troçkistler bloğuna" ait olan Anti-Sovyet Sağ lar Grubu'nun "  suç faaliyetlerinin tamamının, Sağ ların, bu komplo da diğer katılımcılarla eşit olarak Yabancı Genelkurmay ajanları olduğunu kanıtlamıştır. 

Sağ ların bir kısmı doğrudan, bir kısmı da ortakları aracılığıyla, Sovyet hükümetine karşı mücadelelerinde yardım ettikleri yabancı devletlerin istihbarat servisleriyle de bağlantılıydı. 

Sanık BUKHARIN, L. TROÇKİ ile Alman faşistleri arasında yapılan müzakerelerin farkındaydı ve L. TROÇKİ gibi, SSCB'nin yenilgisi için, Ukrayna, Beyaz Rusya, Deniz Bölgesi, Gürcistan ın, Ermenistan'ın , Azerbaycanın ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin  SSCB'den  ayrılması için hazırlık yaptı.

Bu, aşağıdaki  ifadeyi veren sanık BUKHARIN tarafından tamamen kabul edilmiştir: 

Devam

Kaynak - Mahkeme Tutanakları
Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)

Çeviri
Erdoğan A
Eylül 2019