Cuma, Eylül 20, 2019

Lenine Karşı Komplo - Tutanaklardan

Mahkeme Tutanaklarından
Önceki sayfa - Gorkinin öldürülmesi

Şimdi aydınlatılmaya başlandığı gibi, ne Troçkistlerin davasında ne de "Sağ" ların davasında bu korkunç suçlar tesadüf değildi.

Soruşturma, ta geriye,1918 yılına kadar, Ekim Devrimi'nin hemen ardından, Brest-Litovsk Barışının sonuçlanmasında, BUKHARIN ve onun "Sol Komünistler"adlı grubunun, ve TROÇKİ ve grubunun, “ Sol ” Sosyalist-Devrimcilerle birlikte, Sovyet hükümetinin başkanı VI LENIN'e karşı bir komplo kurduğunu ortaya çıkardı.

Soruşturma delillerinin gösterdiği gibi, BUKHARIN ve diğer komplocular Brest-Litovsk Barışı'nı engellemeyi, Sovyet hükümetini devirmeyi, VI LENIN, JV STALIN ve JM SVERDLOV'u tutuklayıp öldürmeyi, ve o zamanlar kendilerini Troçkistlerin ve " Sol " Sosyalist-Devrimcilerin " Sol Komünistleri " olarak adlandıran kör Buharinistlerden oluşan yeni bir hükümet kurmayı amaçladılar. 

19 ve 20 Şubat 1938'de SSCB Savcılığı Bürosunda sorgulanan, "Sol" Sosyalist-Devrimciler Partisi Merkez Komitesi eski üyesi V.A. KARELIN, 1918'de  Sosyalist- Devrimciler ve Buharinistlerin komplocu faaliyetleri hakkında şu ifadeyi verdi :
"LENIN, STALIN ve SVERDLOV başkanlığındaki Sovyet hükümetine karşı mücadelede "Sol Komünistler ile nihai anlaşma"ya, tarafımızca Komünist Parti'nin Yedinci Kongresi'nden sonra ulaşıldı.
"Sol Sosyalist-Devrimciler Merkez Komitesi'nin talimatı üzerine" Sol Komünistler "ile müzakereler KAMKOV, PROSHYAN ve kendim tarafından yapılacaktı .” (Cilt XLIV, s. 86.)
Bu müzakerelerin karakterinden ve sanık N.I BUKHARIN'in oynadığı rolden bahseden V.A. KARELIN ayrıca şöyle ifade verdi:
"BUKHARIN, hükümetin tutuklanmasında durmamamız gerektiğini, Sovyet iktidarının liderlerinin ve her şeyden önce LENIN ve STALIN'in fiziki olarak yok edilmesi gerektiğini  önerdi." (Cilt XLIV, s. 38.)
Bu (ifade), mevcut davada tanık olarak sorgulanan diğer kişiler tarafından da desteklenmiştir.

“ Sol ” Sosyalist-Devrimci Parti Merkez Komitesinin eski liderlerinden B.D. KAMKOV şöyle ifade verdi:
“BUKHARIN ile onun şunları söylediği bir konuşmam oldu: "Parti içinde LENİN'in Brest-Litovsk Barış'ı ile ilgili pozisyonuna karşı mücadele keskin biçimler alıyor. Bizim saflarımızda, "Sol" Sosyalist-Devrimciler ve " Sol Komünistler "den oluşan yeni bir hükümet oluşturma meselesi tartışılıyor." BUKHARIN, PYATAKOV'dan yeni hükümetin lideri için aday olarak bahsetti ve bu fikrin LENİN başkanlığındaki üyelerini tutuklayarak hükümetin değişimini sağlamak olduğunu belirtti."
"BUKHARIN ile devamındaki müzakere KARELİN ve PROSHYAN tarafından yapıldı. Mart ayının sonunda Sol Komünistler ile Sol Sosyalist-Devrimciler arasında şu noktalarda son bir anlaşmaya varıldı:
1) Bolşeviklere ve Sovyet hükümetine karşı mücadelede Sol Komünistlerin Sol Sosyalist-Devrimcilere örgütsel ve politik yardımda bulunmaları; 
2) Sol Sosyalist-Devrimcilerin ve Sol Komünistlerin ortak eylemiyle, LENINin hükümeti devrilecekti ve Sol Komünistler ve Sol Sosyalist-Devrimcilerden oluşan yeni bir hükümet kurulacaktı.
"Bundan sonra, Sol Sosyalist-Devrimciler MIRBACH ın suikastını ve Temmuz isyanını  düzenlediler. Sol Komünistler, MIRBACH suikastına ve Temmuz isyanına yapılan hazırlıkların tamamen farkındaydılar."
(Cilt XLIV, s. 92 geri.)
19 Şubat 1938 tarihinde SSCB Savcılık Ofisinde "tanık" sıfatıyla sorgulanan,  Sol Komünistler in eski liderleri ve grubunun aktif üyeleri" V.N. Yakovleva, V.V. OSSINSKY ve VN MANTSEV, 1918 yılında sanık BUKHARIN'in , Sovyet hükümetinin başı olarak VI LENİN'e karşı "Sol Komünistler " ve "Sol" Sosyalist-Devrimcilerin bloğu ile bir komplo girişimi üzerine hazırlandığını tamamen teyit ettiler:

V.N. YAKOVLEVA tanıklık etti:
“BUKHARIN, politik mücadelenin daha da keskin biçimler aldığını ve meselelerin Parti Merkez Komitesine olan güven eksikliğinin salt politik formülasyonu ile sınırlı olamayacağı fikrini dile getirdi. BUKHARIN, liderlik değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu ilan etti ve bu bağlamda, LENIN, STALIN ve SVERDLOV’un tutuklanması ve hatta onların fiziksel olarak yok edilmesi sorunu tartışıldı ”(Cilt XLIV, s. 77.)
Bu bağlamda V.V. OSSINSKY aşağıdaki ifadeyi verdi:
“N.I. BUKHARIN'le temel olarak LENIN in hükümetini devirmeye yönelik tedbirlerimiz hakkında yaklaşık olarak Mayıs (veya Nisan sonunda) ayında konuştum.
Bukharin ile, onun LENIN hükümetini tutuklama amacı konusunda bilgilerimin ne derecede doğru olduğunu sorduğumda konuşmam oldu. Buharin, bu tür tasarımlarının olduğunu inkar etmedi." (Cilt XLIV, s. 54.)
Bu" Tedbirler", hakkında konuşmaya devam eden  V.V. OSSINSKY şu  ifadeyi verdi:
"Sol Komünistlerin Sol Sosyalist-Devrimcileriyle  oluşturdukları bloğu YAKOVLEVA'dan ve ardından BUKHARIN'den öğrendim. Ayrıca onlardan Mart veya Nisan 1918'de BUKHARIN  (Moskova bölgesinin) bürosunda  LENIN, STALIN ve SVERDLOV un tutuklanmasını önerdiğini öğrendim. Bukharin ayrıca hükümetin tutuklanmasının ardından, Lenin, Stalin ve Sverdlov'un fiziksel olarak yok  edilmesi fikrinde olduğunu vurguladı . " (Cilt XLIV, s. 88 ters.)
20 Şubat 1938'de SSCB Savcılık Ofisinde sorgulandığında V.N. MANTSEV  benzer bir ifade verildi:
"Sol Komünistler ve Sol Sosyalist-Devrimciler arasında bir blok oluştuğunu onaylıyorum.
"Büronun, tahminen Mart veya Nisan aylarında, kapalı bir toplantısında, BUKHARIN Sovyet hükümetine karşı bir dizi iftira niteliğinde açıklamada bulunduğu ve Sovyet iktidarının devrilmesini ve LENİN, STALIN ve SVERDLOV un, onların fiziksel olarak  yok etmek amacıyla tutuklanmasını organize etmeyi önerdiği bir rapor verdiğini onaylıyorum . , . " (Cilt XLIV, s. 82.)
L. TROÇKİ'nin 1918'de  LENİN'e karşı komplodaki rolünden bahseden sanık BUKHARIN,  şu ifade yi verdi:
“O zaman LENIN, STALIN ve SVERDLOV’un Parti ve Sovyet liderliğinde baskın figürler olarak tutuklanması ve bir darbe fikri yeniden canlandı. Bu defa, "Sol" Sosyalist’Devrimcilerin önerisinden, sanırım Pyatakov aracılığıyla haberi olan TROÇKİ nin inisiyatifinde canlandı. " (Cilt V, sayfa 124.)
Ön soruşturma sırasında sorguya alınan V.N. YAKOVLEVA şöyle ifade verdi:
"TROÇKİ, siyasal mücadelenin daha yeni başladığını, en saldrıgan biçimlerin kabul edilebileceğini, LENIN in barış konusundaki tutumuna karşı Sol Komünistlerin Sol Sosyalist-Devrimcilerin ve diğer partilerin desteğini alacağını düşünüyordu, bu nedenle LENIN ve STALIN başkanlığındaki bir hükümet değişikliği ve liderlerinin tutuklanması için hazırlıklar yapılmalıydı.
TROÇKİ , bu kadar keskin bir devrim döneminde, eğer mücadele gelişirse, meselelerin yalnızca liderlerin tutuklanmasıyla sınırlı olmayacağını ve tutuklamaların mantıksal ve kaçınılmaz olarak fiziksel olarak yok edilme sorununa yol açacağını hesaba kattı . " (Cilt XLIV, s. 78)
Ön soruşturmada sorgulanan  "Sol Komünistler" grubunun liderlerinden V.N. MANTSEV şu ifadeyi verdi;
"YAKOVLEVA ile konuşmamdan birkaç gün sonra, TROÇKİ  gelip onu görmemi istedi. Onunla evinde, TROÇKİ nin , LENIN ve STALIN'e suikast yapılması gerektiği fikrini daha da geliştirdiği uzun bir konuşmamız oldu." (Cilt-XLIV, s. 84.)
Soruşturma makamları şimdi, Sosyalist-Devrimci terörist F. KAPLAN'ın 30 Ağustos 1918'de gerçekleştirdiği V.I. LENİN hayatına kasteden iğrenç girişimin, "N.I. BUKHARIN   ve onların suç ortakları " Sol "ve Sağ Sosyalist Devrimcilerlerin önderliğinde, "Sol Komünistler" in suç planlarının gerçekleştirilmesinin doğrudan bir sonucu olduğunu ve sanık BUKHARIN tarafından başlatıldığını kanıtlayan reddedilemeyecek kanıtlara sahipler. .

19 Şubat 1938’de SSCB Savcılık Bürosunda sorgulanan V.A. KARELIN, şöyle ifade verdi:
“Ayrıca, en ağır suçları, yani Sol Sosyalist-Devrimcilerin ve Sol Komünistlerin LENİN'in hayatına karşı teşebbüs örgütlenmesine katılımını da itiraf etmeliyim . Bu gerçek Yirmi yıldır Sovyet halkından gizlendi. Sağ Sosyalist-Devrimcilerle birlikte BUKHARIN'in ısrarı üzerine LENİN'i öldürmeye çalıştığımız gerçeği gizlendi. Sağ Sosyalist-Devrimcilerin yargılanması, bu suçun gerçek koşullarını ifşa etmedi ve  Sol Sosyalist-Devrimciler ve Sol Komünistler tarafından oynanan rolü ortaya çıkarmadı.
"Temmuz isyanından sonra, Sol Sosyalist-Devrimciler Merkez Komitesi, Sovyet hükümetine karşı mücadelede terörist yöntemlerini benimseme kararı aldı."
İsyandan sonra bile, PROSHYAN'ın, LENIN'in fiziksel olarak imha edilmesi sorununu açıkça dile getiren BUKHARIN ile görüşmelerinde bulunduğunu belirtmek gerekir. Daha doğrusu, LENİN'e karşı bir terör eylemi gerçekleştirme sorunu BUKHARIN tarafından Temmuz 1918'in ikinci yarısında gündeme geldi. PROSHYAN bunu bize Sol Sosyalist Devrimciler Merkez Komitesi üyelerine bildirdi. Sol Komünistlerin böyle bir talebi, Sağ Sosyalist-Devrimciler Merkez Komitesi tarafından işlenen LENİN'e karşı terör eylemini hızlandırmasında büyük rol oynadı. ”(Cilt XLIV, s. 86-87).
Bu aynı zamanda, 19 Şubat 1938'de sorgulandığında ifade veren V.V. OSSINSKY tarafından da desteklendi:
“1918'in sonunda BUKHARIN ile birlikte Sosyalist-Devrimcilerle bağlantılı olan STUKOV, bana Sağ Sosyalist-Devrimci KAPLAN'ın LENİN'e sıkılan kurşunun sadece Sağ Sosyalist - Devrimciler Liderliğinin talimatlarının sonucu olmadığını söyledi, ama aynı zamanda LENİN, STALİN ve SVERDLOV’un fiziksel olarak imha edilmesini amaçlayan Sol Komünistlerin Sosyalist-Devrimciler Bloğu ile öne sürülen önlemlerin de ifadesiydi. ”(Cilt XLIV, s. 89.)
Sanık BUKHARINin  SSCB Savcılığı Ofisi'nde V.V. OSSINSKY, V.N. YAKOVLEVA, V.N . MANTSEV, V.A. KARELIN ve B.D. KAMKOV tanıklarıyla yüzleşmelerinde, bu tanıklar yukarıda belirtilen ifadelerini tam olarak teyit etmişlerdir.

Kanıtın ağırlığı altında, sanık BUKHARIN bir dizi suçu kabullendi ve şu ifadeyi verdi:
Platformları, "LENIN, STALIN ve SVERDLOV önderliğindeki Sovyet hükümetini zorla devirmek, ve takiben LENIN, STALIN ve SVERDLOV u tutuklamak, "Sol" Komünistler ve "Sol" Sosyalist-Devrimcilerden oluşan yeni bir hükümet kurmak olan "Sol" Sosyalist-Devrimcilerle doğrudan temasımız olduğunu  itiraf etmeliyim. "(Cilt V, s. 122 .)
BUKHARIN ve   halk düşmanı TROÇKİ nin1918'de Sovyet devletine ve liderlerine, V.I. LENIN, J.V. STALIN ve J.M. SVERDLOV'a karşı işledikleri suçlarla ilgili gerçekler, 1921-1937 döneminde faşist istihbarat servislerinin doğrudan talimatı üzerine işlenen ağır devlet suçlarıyla suçlanan BUKHARIN ve TROÇKİ çetesinin karşı-devrimci suç faaliyetlerine canlı bir ışık tutuyor.

Sovyet Devletine KarşıCasusluk ve Ülkeye İhanet 

Kaynak - Mahkeme Tutanakları
Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)


Çeviri
Erdoğan A
Eylül 2019