Cuma, Eylül 20, 2019

Maksim Gorki Cinayeti üzerine

Kirov, Gorki, Yezhov, Menzhinsky nin cinayetleri üzerine

Mahkeme Tutanaklarından

Sovyet sisteminin casusluk, yıkım, yanıltma ve Kulak ayaklanmaları yoluyla devrilmesi nden umudunu yitiren, SSCB'ye öfke ve nefret dolu "Sağ ve Troçkist" komplocuları, Hükumet ve CPSU liderlerine karşı terörist eylemde bulunmak için hazırlıklar yapmaya yöneldiler. Soruşturma, halk düşmanı "Sağ ve Troçkistler bloğu" nun Japon ve Alman istihbarat servisleriyle doğrudan anlaşmaya girerek, L. TROÇKİ nin talimatı üzerine ülkemizin en iyi insanlarından bazılarına karşı bir dizi terör eylemi planladığı ve uyguladığı gerçeğini kanıtladı.

Sanık RYKOV, "Sağ ve Troçkistler bloğu" nun terörist yöntemleri benimsenmesinin nedenlerini şöyle açıkladı:
“ Sağ ın  yasa dışı ve komplocu Karşı-Devrimci örgüt niteliği bakış açısıyla - karşı-Devrimci faaliyetler için herhangi bir kitlesel temelin bulunmaması ve hiç bir şekilde iktidara gelme umudunun olmaması, Merkez’in görüşüne göre, terörist yöntemlerin benimsenmesi ve bir darbe gerçekleştirilmesi, biraz umut taşıyordu "(Cilt I, s. 50.) 
“ Sağlar ve Troçkistler bloğunun ” 1932'de zaten terör yöntemlerini benimsediğini kabul eden sanık BUKHARIN, soruşturma sırasında şöyle ifade verdi:
“1932'de, PYATAKOV ile yaptığım bir toplantı ve konuşma sırasında, kendisinden L. SEDOV ile yaptığı görüşmeyi, ve SEDOV aracılığıyla TROÇKİ'den Parti ve Sovyet hükümetine karşı terörist yöntemleri uygulamak için doğrudan talimatlar aldığını öğrendim. Ayrıca teröristlerle bir anlaşmaya o zaman onay verdiğimizi de itiraf etmeliyim ve benim PYATAKOV ile görüşmem, Sovyet Hükumetinin liderliğini zorla devirmeye yönelik eylemlerimizi TROÇKİ ile koordine etme anlaşmasıydı. "  (Cilt V, sayfa 105 ters-arka sayfa,)
Komplocuların terörist faaliyetleri, örneğin suçlanan IVANOV'un ifadesiyle ortaya çıktığı gibi "yenilgici" çalışmalarının bütünü ile yakından bağlantılıydı:
"Terörizm hakkında konuşan Buharin, kendi dile getirdiği şekilde, Parti ve Sovyet hükümetinin liderlerinin tasfiyesi ... bizim iktidarı ele geçirmemiz  ve S.S.C.B nin  savaşta yenilgisini  kolaylaştırması açısından çok önemli olacaktır" dedi.    "(Cilt VII, sayfa 81.) 
Bu bağlamda alınan kararlara istinaden, komplocu blok, terör örgütlerinin örgütlenmesini ve terör eylemlerinin CPSU liderleri ve Sovyet Hükumetinin aleyhine eylemler için pratik hazırlıklar geliştirdi.

Bu bağlamda sanık RYKOV şu  ifadeyi verdi: 
“O dönemde terörizm yöntemini Sovyet hükumetiyle mücadele yöntemlerinden biri olarak zaten benimsemiştik.., Bu pozisyonumuz bizim tarafımızdan ve özellikle benim tarafımdan Siyasi Büro üyelerine, partinin ve hükümetin liderlerine ve her şeyden önce STALIN, MOLOTOV, KAGANOVICH ve VOROSHILOV'a karşı terör eylemleri hazırlarken oldukça kesin bir faaliyet biçimini almışdı. 1934'te Hükümet ve Parti liderlerinin otomobillerinin izlenmesi talimatını kurduğum ARTEMENKO terörist grubuna vermiştim.. " (Cilt I, s. 150 ters, 151.) 
Sosyalist Devrimci SEMYONOV'un bir terörist örgüt örgütleme önerisi hakkında konuşan BUKHARIN , şöyle ifade verdi: 
“Gerçeği söylemek ve bu önerinin benim tarafımdan merkezin toplantısına bildirildiğini açıklamak istiyorum ve SEMYONOV'u terörist grupların örgütlenmesiyle görevlendirmeye karar verdik.  (Cilt V, s. 106 ters.).
Soruşturma, S.M. KIROV’un  alçakça suikastının 1 Aralık 1934’te Leningrad da Troçkist - Zinovyevite terörist merkezi tarafından yapıldığına ve yürütüldüğüne,  aynı zamanda Mevcut dava da “ üyelerinin yargılandığı “ Sağlar ve Troçkistler bloğu" nun  kararıyla uygulandığına karar vermiştir. .

Soruşturmada, bu aşağılık cinayette yer alan katılımcılardan birisi olduğu sabitleşen sanık YAGODA , şu şekilde ifade verdi:
" S.M. KIROV un suikasti için hazırlıkların komplo merkezinin kararına uygun olarak yapıldığını , daha önce YENUKIDZE'den öğrendim.  
YENUKIDZE bu terör eyleminin organizasyonunu önlemememi söyledi ve ben de kabul ettim. Bu amaçla Leningrad’dan ZAPOROZHETZ’i çağırdım ve S.M. KIROV’a karşı hazırlanan terör eylemini önlememesi talimatını verdim. ”(Cilt II, s. 209.)
Bu gerçek soruşturma sırasında ZAPOROZHETZ ve YENUKIDZE tarafından onaylandı.

Sağ ve Troçkist hainlerin ve komplocuların alçakça terörist faaliyetleri S.M. KIROV suikastıyla sınırlı değildi.

Mevcut davanın soruşturmasının ortaya çıkardığı gibi, A.M. GORKY, V.R. MENZHINSKY ve V.V. KUIBYSHEV, "Sağ ve Troçkistler Bloğu" Ortak Merkez'inin talimatı doğrultusunda işlenen terör eylemlerine mağdur oldular.

Sağ ve Troçkist komplocuları, A.M. GORKY'nin benzersiz ve korkunç cinayetini işlemeye iten nedenlerle ilgili olarak, sanık YAGODA şunları anlattı: 
"Uzun bir süre, Sağ ve Troçkist örgüt Ortak Merkezi, Gorky yi etkilemek ve onun GORKY, STALIN'e sadık kaldı ve onun ateşli bir destekçisi ve çizgisinin savunucusuydu. STALIN liderliğinin ve iktidarın yıkılması, Sağlar  ve Troçkistlerin eline geçmesi ciddi bir şekilde hesaba katıldıkça , merkezin GORKY’nin ülke içindeki ve yurtdışındaki saygınlığının istisnai etkisini görmezden gelemedi. GORKY hayatta kaldığı sürece, bize karşı protesto sesini yükseltecekti. Buna izin veremezdik. GORKY’nin  STALIN’den kopartılamayacağına ikna olan Ortak Merkez,
STALİN ile yakın bağlantılarını koparmak  amacında çaba göstermişlerdi. Bu amaç için. Kamenev, Tomski ve çok sayıda başkaları Gorkye çengel attı. Ama hiçbir gerçek sonuç elde edilemedi.
GORKY'den kurtulmaya karar verdi. ” (Cilt II, s. 200.) 
Sanık YAGODA'nın ifadesi, 10 Ocak 1938’de SSCB Savcısı tarafından sorgulanan Sanık RYKOV tarafından tamamen doğrulandı:
"İletişim merkezindeki temsilcileri dolayısıyla, TROÇKİ'nin, GORKY'ye karşı düşmanlık yaratmak için elinden geleni yaptığını biliyorum. Bu, GORKY'nin TROÇKİ yi bir alçak ve maceracı olarak gördüğünün Troçki tarafından bilinmesinin doğal sonucu olarak açıklanabilir. Diğer taraftan, GORKY'nin STALIN'le yakın arkadaşlığı  genel olarak biliniyordu ve STALIN'ın esnek olmayan bir politik destekçisi olması, örgütümüzün ona karşı düşmanlığını yükseltti. " (Cilt I, sayfa 166 ters.) 
Buna sanık RYKOV şunları ekledi:
"1935 yılında ben Yenukidze ile, bana  Troçkist- Zinovyevci bloğun  Gorkinin siyasi faaliyetlerinin durdurulmasında ısrarlı olduğu ve bu amaca ulaşmak için hiçbir şeyin onları durdurmayacağını açıkça söylediği bir konuşma oldu. Bu konuşma Gorky den kurtulma sorunu için terörist yöntemlerinde uygulanabileceği konusunda beni netleştirdi. " (Cilt I, sayfa 166, ters 167) 
Bu aynı zamanda , 1935'in başlarında TOMSKY'nin kendisine şunları söylediğini ifade eden sanık BUKHARIN tarafından da desteklendi. 
".. Bloğun Ortak Merkezinin Troçkist kanadı, STALIN in politikasının destekçisi olduğu için A.M. GORKY'ye karşı düşmanca bir eylem düzenlemeyi teklif etmişti. " (Cilt V, s. 119 ters.) 
Bu bağlamda, sanık BUKHARIN, GORKY'nin fiziksel olarak ortadan kaldırılması olasılığının hariç tutulmadığını  açıkladı - M. GORKY'nin fiziksel olarak kaldırılması için yapılan hazırlıkların , 1934 Temmuz' sonunda onunla tanıştığında, şahsen L. TROÇKİ tarafından bu  "çizgide"  bir tasarı verilen sanık BESSONOV'un ifadesiyle gösterildi. 

Sanık BESSONOV, bu toplantıda “..... STALIN’ın ve onun bütün yakın meslektaşlarının sistematik fiziksel olarak ortadan kaldırılmasına hemen başlamasaydık" diyen L. TROTSKY'nin şunları söyledi;
" M. GORKY, STALIN ile çok yakın. SSCB' nin Dünyanın ve özellikle Batı Avrupa'nın demokratik görüşleri arasında sempati kazanmasında istisnai bir rol oynuyor. GORKY, STALIN in yakın bir arkadaşı ve Partinin genel çizgisi için bir araç olarak çok popüler. Entellektüeller arasındaki eski destekçilerimiz, bizi büyük ölçüde GORKY'nin etkisi nedeniyle terk ediyorlar. Bundan , GORKY'nin bir engel olarak ortadan kaldırılması gerektiği sonucunu çıkarıyorum. Bu talimatı en genel biçimde PYATAKOV'a iletin : GORKY her ne pahasına olursa olsun fiziksel olarak imha edilmelidir . " (Cilt XI, sayfa 74-75) 
Bu halk düşmanı L. TROÇKİ nin talimatına uygun olarak, "Sağlar ve Troçkistler bloğu" A.M . GORKY'yi öldürmeye yönelik korkunç kararını aldı. 

Sanık YAGODA, "Bu kararın yerine getirilmesi görevi bana verildi" ifadesini verdi.

Sanık YAGODA, bu davada sanık A.M. GORKY nin eski aile doktoru Dr. LG LEVIN, Profesör DD PLETNEV, P.P. KRYUCHKOV, A.M. GORKY nin sekreteri ve PP BULANOV, YAGODAnın kendi sekreteri ve bu alçak planın failleri olarak sıraladı . 

Bu suçun düzenleyicilerinden biri olan sanık BULANOV şöyle ifade verdi:
"Profesör PLETNEV, Dr. LEVIN ve GORKYnin sekreteri KRYUCHKOV, AM GORKY'nin öldürülmesinde doğrudan rol aldı. Örneğin, ben, YAGODA'nın KRYUCHKOV'u sık bir şekilde çağırmasına, ve GORKY'nin bir "soğuğa yakalanmasına" neden olmasını,  onun şu veya bu şekilde  hasta düşmesini sağlamasını önerdiğine  şahsen  şahit oldum.Yagoda Gorkynin akciğerlerinin durumunun soğuk almadan kaynaklanan bir hastalığın   onun ölüm şansını artıracağını vurguladı. hasta ettikten sonra geri kalan iş, bu yönde talimatları verilmiş olan Pletnev'in ve Levin, tarafından yapılacaktı.. "(Cilt XVI, s. 72.y 
A.M. GORKY ve V.V. KUIBYSHEV cinayetinde doğrudan rol alan sanık PLETNEV, şu tanıklık açıklamasını yaptı;
“YAGODA, ülkenin belirli siyasi liderlerinin fiziksel olarak ortadan kaldırılmasının güvence altına alınması için ona yardım etmem gerektiğini söyledi . Yanlış tedavi yöntemleriyle VV KUIBYSHEV ve AM GORKY nin ölümlerini hızlandırmak için doktorluğun getirdiği avantajdan yararlanmamı önerdi. Reddetmeye çalıştım ama sonunda kabullenmek zorunda kaldım. 
Bundan sonra, YAGODA bana suç ortağımın Dr. LEVIN  ve A.M. GORKY durumunda, onun sekreteri PP KRYUCHKOV olacağını söyledi. 
"Bu korkunç görevi YAGODA'dan kabul ederek, Dr. LEVIN ile birlikte , A.M. GORKY ve V.V. KUIBYSHEV'in öldürülmesi için bir plan hazırladık. 
"Sovyet karşıtı duygularımın bu suça rıza göstermede bir rol oynadığını itiraf etmeliyim. Tutuklanana kadar bu Sovyet karşıtı duygularımı her yönden gizledim, iki yüzlü bir oyun oynadım ve Sovyet destekçisi olduğumu iddia ettim ." (Cilt XVIII, s. 72-73) 
Bunlar, devamında ifade veren sanık LEVIN tarafından onaylandı : 
“Kasten yanlış bir tedavi yöntemini uygulayarak ve verilen hastalığa uygun olmayan ilaçların reçete edilmesi ile, ben, suç ortaklarımla birlikte ve YAGODA ile anlaşarak,  MAXIM GORKY ve KUIBYSHEV'in zamansız ölümünden sorumlu olduğumu itiraf ediyorum” (Cilt. XVII). , s. 10.) 
Soruşturma sırasında, sanık LEVIN ve PLETNEV, A.M. GORKY ve V.V. KUIBYSHEV'in öldürülmesinin fiilen düzenlediğine dair ayrıntılı bir ifade verdi. 

Soruşturma, sanık MAXIMOV'un VV KUIBYSHEV in sekreteri olan -V.V. KUIBYSHEV'in ölümüne neden olarak aktif bir rol oynadığını ortaya koydu. MAXIMOV şöyle ifade verdi:
“Bu suçu, 1928 yılında katıldığım  karşı devrimci Sağlar örgütünün bir üyesi olarak kabul ettim.
“YAGODA karşı devrimci organizasyona ait olduğumu ve KUIBYSHEV'den kurtulma planını hazırladığımızda YENUKIDZE ile yaptığım konuşmalardan birinde o da vardı.” (Cilt XX, s. 45 ters.) 
OGPU Başkanı V.R. MENZHINSKY de YAGODA'nın direk talimatı üzerine sanık Dr. LEVIN ve Dr. KAZAKOV tarafından öldürüldü.

SSCB Savcısı  tarafından sorguya, 4 Şubat 1938 tarihinde ,  sanık Kazakov şu ifadeyi verdi:
YAGODA, MENZHINSKY'nin benden hoşlandığını ve bana güvendiğini ve bu nedenle Dr. LEVIN ile MENZHINSKY'den kurtulmayı başarabileceğimizi söyledi. YAGODA bana şu talimatları verdi. :
VR MENZHINSKY nin ölümünü hızlandıracak ve ömrünü en kısa sürede sonlandıracak bir tedavi yöntemi için  Dr. LEVIN ile beraber çalışacaktım . . . " (Cilt XIX, s. 51 ters.) 
Sanık KAZAKOV, VR MENZHINSKY'nin ölümünün hızlandırılması gerekliliğinden bahsettikleri sanık YAGODA ile yaptığı görüşme ile ilgili ifadesinde şunları söyledi:
“YAGODA ile yaptığımız bu görüşmeden sonra LEVIN ve ben, VR MENZHINSKY için gerçekte gücünü tamamen zayıflatan ve ölümünün hızlı başlangıcını belirleyen bir tedavi yöntemi hazırladık. Böylece LEVIN ve ben gerçekte V. R. MENZHINSKY'yi bu şekilde öldürdük. 
"Dr. LEVIN'e, oluşturduğum "lizat"  ların bir karışımını verdim , "alkaloit"ler ile birlikte istenen sonuçlara, yani MENZHINSKY'nin gerçek cinayetine yol açtı." (Cilt XIX, s. 51 ters.) 
Bu ifade, sanık  L.G. LEVIN ve P.P. BULANOV tarafından tamamen desteklendi . 

Sanık L.G. LEVIN Yagoda dan V.R.MENZHINSKY nin ölümünü hızlandırmak için direktif aldıktan sonra, , Levin, Dr. Kazakov u  bu suça ortak etmeye  karar verdiğini doğruladı.

Sanık LEVIN şu ifadeyi verdi:
“ Kendi laboratuvarında kontrolsüz olarak hazırladığı ilaçlar hazırladığı ve ne enjekte ettiğini sadece kendisi bileceği için bunun en iyi şekilde KAZAKOV tarafından yapılabileceğini, söyledim.
“KAZAKOV ile yapılan ön ve hazırlık görüşmelerinden sonra, kendisine YAGODA'dan aldığım talimatları ilettim. İlk başta
suçun ortaya çıkabileceğinden  korktuğu için çok fazla tereddüt etti, ama sonunda razı geldi. Genellikle ilaçları gizli tuttuğu için, ne kullandığını sormadım,  ama onun bu konuda geniş kaynakları olduğundan hiç şüphem yoktu. "
"VR MENZHINSKY nin ölümü, eğer yanılmıyorsam MAXIM PESHKOV (AM GORKY nin oğlu ) ölümünün arifesinde,   uyku esnasında ani kalp durması nedeniyle oldu,bunun KAZAKOV un işi olduğuna dair hiç bir şüphem yoktu." (Cilt XVII, sayfa 54 - 55.) 
 V.R .MENZHINSKY  nin öldürülmesiyle  ilgili olarak sanık BULANOV şu ifadeyi verdi: 
"Yagoda uzun zamandan beri  MENZHINSKY. yi fiziksel olarak ortadan kaldırmayı düşüncesini taşıyordu. Benim huzurunda o MENZHINSKY nin yaşamaya devam etmesi  ve OGPU başkanlığı görevini işgal etmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliğini  birkaç kez dile getirdi. Ve çok  açık bir şekilde  MENZHINSKY nin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. 
İşi Dr. LEVIN ile düzenlemek zordu çünkü MENZHINSKY, LEVIN'den hoşlanmıyordu ve onun tarafından tedavi edilmeyi reddetti . Daha sonra YAGODA'ya MENZHINSKY için başka bir doktoru "ayarlamasını" önerdim. Bu yapıldı. Dr. LEVIN'in desteğiyle MENZHINSKY, işi yapan,  ya da açıkça söylemek gerekirse, yanlış bir tedavi yöntemi kullanarak MENZHINSKY 'nin ölümünü hızlandıran Dr. KAZAKOV ile "bir araya getirildi". (Cilt XVI, s. 75.) 
A.M. GORKY ve V.V. KUIBYSHEV cinayetinin yanı sıra , sanık LEVIN ve KRYUCHKOV, sanık YAGODA'nın doğrudan talimatı üzerine, 1934'de M.A. PESHKOV'u öldürdü. AM GORKY'nin oğlu da aynı şekilde.

Bu bağlamda, sanık LEVIN şu ifadeyi verdi : 
Maksim'in cinayetindeki suçluluğumu itiraf ediyorum ve burada YAGODA'nın doğrudan direkifi üzerine yaptığımı söylemek istiyorum. Reddetme cesaretine sahip değildim ve bir katil oldum” (Cilt XVII, s. 138 .) 
YAGODA tarafından organize edilen suçlarda aktif olarak yer alan sanık KRYUCHKOV şöyle ifade verdi: 
“Bu suçlarda, Sovyetler karşıtı "Sağ"lar örgütünün bazı üyelerinin, özellikle de YAGODA'nın rehberliğinde yönlendirildim. YAGODA'dan, Maksim PESHKOV ve daha sonra Alexei Maximovich GORKY'yi zor kullanarak yok etmek için talimatlar aldım. .
"Bana ilave olarak, YAGODA bu suçların yerine getrilmesinde doktorlarını - LEVIN, VINOGRADOV ve Profesör PLETNEV-  görevlendirdi ." (Cilt XXI, s. 16.)

M.A. PESHKOV'un kendi talimatlarıyla öldürüldüğünü doğrulayan sanık YAGODA şunları söyledi ;
“Mayıs 1934'te KRYUCHKOV'un yardımıyla, Max (M.A. PESHKOV) çift zatürreye yakalandı ve LEVIN, VINOGRADOV ve PLETNEV- doktorlar onun ölümünü sağlayacak şekilde tedavi ettiler. ” (Cilt II, s. 193 .)
SSCB İçişleri Halk  Komiseri görevinden uzaklaştırıldıktan sonra, sanık YAGOPA  İçişleri Halk  Komiseri yoldaş NI Yezhov, u öldürmek için önlemler aldı.
Sanık YAGODA, ifadesinde, kendisini NI YEZHOV'a karşı bir terörist eylemi hızlandırmaya iten nedenleri şöyle açıkladı : 
"İçişleri Halkı Komiserliği görevimden alınmam ve YEZHOV'un benim yerime atanması, komploumuzun tamamen çökmesi anlamına geliyordu çünki Anti-Sovyet örgütü kadrolarının yönlendirilmesi olanaksızlaşacaktı. "." YEZHOV her şeyi ortaya çıkarırdı. YEZHOV yolumuda bir engel olarak ortadan kaldırılmak zorundaydı. Bu, alabileceğim tek karardı ve uygulamaya koymak için enerjik hazırlıklar yapmaya başladım . . . "(Cilt II, sayfa 141-42.) 

Yagoda planını suç ortakları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştı, planın önemli bir kısmını sanık Bulanov oynadı. Sanık Yagoda ve Bulanov bu amaç için özel hazırlanmış bir zehir vasıtasıyla yoldaş NIYEZHOV un öldürülmesinin gerçekleştirmesinin önerildiğini  itiraf etti : 
“YAGODA, Halkın İçişleri Komiserliği'nden çıkarıldığı zaman”, sanık BULANOV ” Bana ve kişisel ajanı SAVOLAINEN'e YEZHOV zehirlenmesi için doğrudan talimat verdi.” ifadesini verdi .
(Cilt XVI, s. 27.)
Sanık YAGODA'nın Yoldaş NI YEZHOV'u öldürmeye çalıştığı yöntemleri ayrıntılı olarak anlatan, sanık BULANOV, kendisinin (BULANOV), Yoldaş YEZHOV'un zehirlenmesi için hazırlanan ilaçların karışımını hazırladığını belirtti.

SSCB Savcılık ofisinde soruşturulan, sanık Yagoda  bu suçu işlediğini tamamen itiraf etti:
“Evet, bu suçun işlenmesi için hazırlık yaptığımı itiraf etmeliyim. Karşı Devrimci komplo için tehlikeli olan ve karşı devrimci örgütümüzü açığa vurabilecek birisi olarak YEZHOVun cinayeti için hazırlıklar yaptım .” (Cilt II, sayfa 209.) 
Bu nedenle, soruşturma makamları , bu davada cezai işlem başlatılan "Sağlar ve Troçkistler
bloğunun " önde gelen üyelerinin SM KIROV VR MENZHINSKY, VV KUIBYSHEV, A. ve MA PESHKOV e karşı terrörist suç işledikleri ve uygulamak için zaman bulamadıkları bir dizi terör eylemine hazırlık yaptıklarının şüphe götürmez bir şekilde belirlendiğini kabul ediyorlar.

Sovyet halk adamlarının öldürülmesi, ülkemizin bu aşağılık dönek çetesinin, çarın gizli polisinin provokatörleri ve ülkemizin özgürlüğünü yabancı kapitalistlere satan yabancı istihbarat servislerinin uşakları, Sovyet sisteminin devrilmesi ve ülkemizde kapitalizmin yeniden inşası için faşist bir plan yürütme çabası, iğrenç  devlet suçları çemberini tamamladı.

Devamı  Lenine karşı Komplo

Kaynak - Mahkeme Tutanakları

Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)
Çeviri
Erdoğan A
Eylül 2019