Pazartesi, Eylül 02, 2019

TROÇKİ VE ÇİN'DEKİ KÖYLÜ GERİLLA SAVAŞI

Çinde Yükselen Devrimci Dalga ve Troçkinin Tasfiyeciliği -2
R. DOONPING
1930

TROÇKİ  VE ÇİN'DEKİ KÖYLÜ GERİLLA SAVAŞI

Troçki'nin bu tasfiyeci pozisyonu, "Chiang Kai-şek'in Stolypin dönemi" teorisinin mantıklı bir sonucudur. Aynı şekilde, Komintern in Çin'deki  çizgisini Troçkinin  “maceracılık” olarak karalaması; ve Çin'deki köylü gerilla savaşına karşı iğrençcesine saçma tutumu. Çin’deki gerilla köylü savaşı sorunuyla ilgili kafa karışıklığı o kadar çok umutsuz ve bu mücadele veren Çinli köylülere karşı düşmanlığı o kadar güçlü ki, konuya “Çin'de Neler Oluyor”? başlık attığı özel bir makale ayırdı. " * (30 Kasım 1929, Militant'ta basılmıştır). Troçki'nin Çin köylülüğünün devrimci karakterine duyduğu derin aldırmazlık ve Komintern liderliğine karşı suç niteliğindeki kötü niyetli tutumundan daha fazla hiçbir şey Troçkinin düşmanlığına bu kadar açıklık getiremez.

Troçki'nin kılıflama çizgisine göre, Çin'deki bir "Stolypin dönemi", elbetteki, köylüler için daha fazla veya daha az geçici bir rahatlama anlamına gelir, bu nedenle, köylüler tarafından hükümete karşı gönüllü ve kendiliğinden yürütülen gerilla savaşı imkansızdır!"

* Bu makale, belki de, Troçki'nin Komintern'e karşı cephanesinin tükenmek üzere olduğunu  her şeyden daha fazla gösteriyor. Komintern'e karşı tüm ideolojik ve örgütsel saldırılarının karşı-devrimci karakterinin  tamamen açığa vurulması üzerine, Troçki şimdi iftira ve yalanlara başvuruyor. Bütün bu Troçkist propagandaların , özellikle yalanların ve iftiraların onun takipçileri üzerindeki etkisi, Ohio’daki Youngstown’tan Charles Byrne’nin Militant’a yazdığı tamamen utanmaz ve ahlaksız bir mektupta açıkça görülüyor (Militant, Ocak +, 1930, sayfa 8.). Bu yazıda, bu Yungstown döneği, Yoldaş Earl Brower'ı “Bay Chiang Kai-şek Browder”, "Chiang Kai-shek, Çin işçilerini öldürüyor olsa da, Browder, Chiang Stalin e karşı gelene kadar ona yardım etmesine rağmen."“ Stalin'in Çin'deki Yankee Priest'i” olarak adlandırıyor ve bu tür zehirli yalanlar kusuyor.  Bu, Troçkist propagandanın onun tabanı arasındaki sonucudur. Uluslararası devrimci işçi sınıfının liderleri, Komintern ve Komünist Partiler hakkında yalan ve iftiralar yaymak,  kitlelerin arasına nefret ve düşmanlık saçmak, Çin Devrimi ve Sovyetler Birliği'ne karşı kapitalist saldırılara yardımcı olmak için; işte bunlar "Militan"ın dosyası.

Ancak, köylü gerilla savaşının Çin'deki kırsal alana yayıldığı bir gerçektir. Mademki bu gerçek, Troçki'nin akıl yürütme çizgisinin ötesinde, o zaman gerilla savaşının varlığına bazı bahaneler bulunmalıdır.

Troçki alaylı bir şekilde şöyle soruyor: “Bu ayaklanma (gerilla savaşı) Çin'deki durumdan mı kaynaklanıyor,  yoksa Üçüncü Döneme ilişkin yönlerden mi kaynaklanıyor?”

Böylece Troçki, her devrimci ayaklanışı her zaman “Moskova'dan gelen emre” bağlayan emperyalist diplomatların örneğini takip ederek, gerilla savaşının Komintern'in emirleri nedeniyle sahnelenmiş olabileceğini ima ediyor. Ancak Troçki bu ima ile tatmin olmuyor. Çok daha ileri gidiyor ve Komintern'e karşı en çılgın ve en delice suçlamaları yapıyor. Şöyle Diyor:
"Ancak hala başka ,  belki de aynı zamanda en rahatsız edici olan bir açıklama olasılığı daha var. Çin Komünistleri, Chiang Kai-shek'in Çin Doğu Demiryoluna el koyması nedeniyle mi isyan başlattı?  Tamamıyle gerilla karakterinde olan bu isyanın tek amacı Chiang Kai-şek'in arka cephesinde  mümkün olan en büyük huzursuzluğa neden olmak mı? Eğer o buysa, Çin Komünistlerine böyle bir akıl verenin kim olduğunu soruyoruz? "
Sayın Troçki, köylü gerilla savaşının ilk kez 1927'de, devrimin yenilgisinden sonra ve Çin Doğu Demiryolu olayının hayal edilmesinden iki yıl öncesinden beri sürdürüldüğünü hatırlamanız gerekirdi. Düz ve bariz bir yalandan siyasi kazanç elde etmeye çalışarak, kendinizi uluslararası işçi sınıfına saygısızlık etme nesnesi haline getirirsiniz!

Köylü gerilla savaşı olgusunu anlamak, iftira ve yalanlara başvurma zorunluluğunda kalacak kadar  zor mu? Hayır, gerçeklerden korkmayan biri tarafından zor değil. Gerilla savaşının etnik ifadesinde olduğu Çin köylülerinin devrimci karakteri, onların varoluş koşullarının dayanılmaz sefaleti ve çaresizliğinden ortaya çıkıyor. Bu, 1925-27'deki büyük devrime güçlü bir ivme kazandırdı. Özellikle devrimin devamındaki sürecinde, Güney Çin’in on milyonlarca köylüsü baskılara  ; soylulara ve toprak ağalarına karşı ayaklandılar ve geri kalmış Çin kırsalını tarihin en büyük devrimci ayaklanmalarından birinin yatağına dönüştürdüler. Birçok yerde köylüler aslında toprakları kendileri  ele geçirdiler ve tamamen kamulaştırdılar. 1926 ve 192 7 Çin tarım devrimi tarihi yazıldığında, kuşkusuz uluslararası devrim tarihinin en hayran verici bölümlerinden birini oluşturacaktır. Ve sonra karşı devrim geldi. Acımasızca ve benzeri görülmemiş bir terörle, egemen sınıflar korkusuz köylülerin elinden zaferi almaya çalıştı. Köylü hareketi bir süre bastırıldı, ancak en güçlü unsurlar asla boyun eğmedi. Mücadele sırasında aldıkları silahlarla, birlikler kurdular ve dağların geçici sığınaklarına kaçtılar, her zaman çıkmaya hazır ve köylerde kalan ve toprak ağaları ile sürekli çatışmalar yaşayarak mücadele eden kitlelerine önderlik etmek için hazırlar.

Köylerde kalanlar doğal olarak bir gerilla askerinin hayatını sürdürmeye daha az hazır olanlardır, fakat aynı zamanda devrim günlerinde gücü tattılar ve her zaman daha militan kardeşlerinin bir saldırı ya da toprak sahipleri veya devlet birlikleri üzerine bir baskın sırasında önderliklerini takip etmeye hazırdılar.

Bu mücadeleler genellikle köylülerle onların ezicileri arasındaki aşırı gergin ilişkilerden gelişmekte ve aralarındaki çatışmaların çoğu zaman şiddet ve kan dökülmesine yol açmaktadır. Son iki yılın Çin basını, böyle "Komünist Soyguncular" ın sömürülerine dair korkunç masallarla ve hükümetin askerlerinin "köyleri temizleme" de başarısızlıkları nin ardı ardına çıkan hikayeler ile doluydu. Bu "Komünist Soyguncular" hikayelerinin en önemli özelliği, ya onları bastırmak için gönderilen hükümet birliklerinden kaçınmak ya da bu birlikleri yenmek için her zaman yeterince kitlesel destek toplayabilmeleridir.

Ayrıca, birçok durumda, hükümet birliklerinin bir kısmının "Komünist Soyguncular" a geçtiği ve geri kalanlarinın da moralsiz hale getirildiği ve yönlendirildiği etkisine dair raporlar var. Bazı güney illerinde, özellikle Kwanktung'ta Kanton ayaklanmasından bu yana köylü Sovyet bölgeleri vardı. Her ne kadar da bu Sovyet bölgeleri birkaç kez basıldıysa ve "temizlendiyse" de, devrimci köylüler yeniden güç kazanmakta başarılı oldular ve bu bölgelerdeki köylülerin egemenliğinin sadece günümüze kadar korunmakla kalmadılar, aynı zamanda son haberlerde belirtildiği gibi yaygınlaştı ve güçlendi ve Çin'in diğer bölgelerindeki köylülere büyük bir teşvik oluşturdular.

Chiang Kai-shek ve Şürekası, tarımsal durumun ciddiyetinin farkında değiller. Ancak Nanking'in gerici gücünün mantığı, tarım sorununa hiçbir çözüm getiremez, zorluklarını bile azaltamaz. Chihkiang Eyaleti'nde, , Chiang Kaishek'in uşaklarının,  devrimin burjuvalarca ihanet edilmesinin ardından, köylü hareketinin bastırmasına yardımcı bir önlem olarak, yüzde yirmi beş kira indirimi yürürlüğe konuldu, ancak köylülerin sessizleştilildiği anda, bu yürürlükler  kaldırıldı. Nanking Hükümeti, tarım reformu için önlemler almak üzere bir Komisyon görevlendirdi, ancak Komisyon raporunun geçen Haziran ayındaki Kuomintang İcra Oturumu tarafından dört yıl boyunca ertelenmesi için herhangi bir reform önlemi alması oldukça imkansızdı. Yarı feodal burjuva rejimi, bu en önemli sorun karşısında kendisini kesinlikle çaresiz buldu. Bu arada tarım krizi, sadece kıtlığın ülkeyi tahrip ettiği Kuzey'de değil, aynı zamanda kıtlığın olmadığı ciddi bir krizin yaşandığı Güney Çin'de de gittikçe tehditkar hale geliyordu! Milyonlarca umutsuz köylü, özellikle de fakir köylüler, ya oturup açlıktan öleceklerdi,  ya da zenginlerin (Kuzey'de) erzaklarını veya (Güney'de) topraklarını  kamulaştırmak suretiyle yaşama şansı yakalamaya çalışmak için,  örgütlenecek ve mücadele edeceklerdi. Bunları hesaba katarsak, köylü gerilla savaşının , özellikle son birkaç ayda çok hızlı ve şiddetli bir şekilde gelişmesi şaşırtıcı mıdır?

Bu nedenle, "gerilla hareketinin" Moskova'dan gelen talimatlarla üretilen bir dizi yapay ayaklanma olmadığını, ancak temel olarak köylü kitlelerinin ülkedeki "somut koşullardan" kaynaklanan kendiliğinden bir hareketi olarak görüyoruz. Partinin bu sorunla ilgili görevi, Troçki'nin yaptığı gibi  duruma gözlerini kapatmak değil, hareketi doğru kanallara yönlendirmektir. Parti, bu tür köylü faaliyetlerinin proletaryadan uygun rehberlik almazsa, olası tehlikelerin farkındadır. 1928 yazında bir araya gelen Çin Komünist Partisi Altıncı Kongresi, köylü gerilla savaşına ilişkin görevlerini şu sözlerle formüle etti:
"köylerdeki sınıfsal çelişkilerin ve mücadelelerin çok ciddi hale geldiği yerlerde, her küçük günlük mücadele zorunlu olarak silahlı çatışmaya neden oluyor. Bu nedenle, gerilla savaşı zaten mücadelenin ana şekli haline geldi. Komünist Partisi bu mücadelelere  aktif ve kararlı bir şekilde öncülük etmeli, ve daha organize bir karakter kazanmalarını ve kitlelerle daha yakın temasta olmalarını sağlamalıdır. 
“Gerilla savaşının temel görevleri şunlardır: (1) Köylülerin mücadelelerinin sloganlarını gerçekleştirmek (toprak ağalarının topraklarına el koyma ve köylülere vermek;" tu-haos ", soylular, " toprak sahipleri, vb. yok etmek,  " köylü delege konferansları ve Sovyet iktidarı kurmak) ve daha büyük köylü kitlesini devrimci mücadelelerin ön cephesine motive etmek, (2) bir Kızıl Ordu kurmak için  cesur gençleri, özellikle proleterleri ve yarı proleterleri gerilla müfrezelerine katılmalarını sğlamak ve bunları yavaş yavaş bir işçi ve köylülerin Devrimci Kızıl Ordusu içine yaymak ve (3) gerici güçleri (Halk asker, polis vb. lerinin silahsızlandırılması, gibi) zayıflatmak.
Bunlar, Sayın Troçki, Çin'deki köylü gerilla savaşının kökenleri ve bakış açılarıdır. İşte bu "Çin'de neler oluyor" dur. Bu konuda "hiç bir şey gizlemiş" falan değiliz, ama sen uyuyorsun ve kendi kabuslarını Çin'de gerçekten olanlar la karıştırıyorsun!

DEVAMI
TROCKİZMİN TEMEL TEORİK YÖN BELİRLEMELERİ


Kaynak
The Communist Volume 9, 1930

Çeviri
Erdoğan A
6 Eylül 2019