Pazar, Eylül 22, 2019

Bukharinin Son Konuşması - 1


Her ne kadar Bukarin'in son konuşmasında tüm suçlarını itiraf ettiğini iddia etmesine rağmen, kanıtlar onut Stalin'i ta 1929 da öldürme planı olduğunu gizlediğini gösteriyor.

Bukharinin arkadaşı, İsviçreli Komünist ve İsviçre Komünist Partisi'nin kurucu üyesi olan ve 1920'lerde Comintern ofisinde olan Jules Humbert-Droz, 1971'de yayınlanan hatıraları kitabında şunu yazıyor ;

“Bukharin aynı zamanda bana, Stalin’den kurtulmak için bireysel terör - suikast - uygulamaya karar verdiklerini söyledi”

Her şeye rağmen, Getty ve Naumov ve Phykalov ve Bobrov tarafından atıfta bulunulan orijinal mahkeme belgelerine göre, Stalin Bukharin için en hafif cezayı destekliyordu - hapis bile değil, iç sürgün. İlk olarak, komisyonun 36 üyesinden 6'sı infaz, 8'i hapis cezası yanlısıydı. Getty ve Narrow şöyle yazıyor;
“Orijinal belgelerde Stalin ölüm cezasına, hapis cezasına, hatta bir mahkeme ye karşıydı, oldukça  hafif iç sürgün eğilimindeydi. Son versiyonda, Stalin'in önerisi nihai karar olmuştu. Bu Stalin'in  Buharinin açıkça kınanmasını önlemek için  şahsen yaptığı üçüncü müdahaleydi"
Yine de, karar için son oylamada, "diktatör", Stalin'in önerisi oy üstünlüğünü sağlayamadı.

Bukharin'in son konuşması burjuva ve Troçkistlerin sahteciliğine, çarpıtmalarına, yalanlarına, uydurmalarına ve  gerçekleri bariz bir  şekilde reddetmelerine karşı silahlanabilmek açısından okunması gerekir.

(Procurator - mahkeme temsilcisi, soruşturmacı,  anlaşım kolaylığı açısından "savcı " olarak çevrilmiştir)

EA

Mahkeme Tutatanaklarından
 MART 12, 1938

Vatandaş Başkan ve Vatandaş Yargıçlar, Vatandaş Savcıy'a  liderlerinden biri olduğum  "sağlar ve Troçkistlerin Bloğu" nca işlenen alçakça suçların ve sorumluluk aldığım tüm faaliyetlerin teşhir edildiği mahkemenin önemi konusunda tamamen katılıyorum.

Bir dizi duruşmanın  sonuçlandırıcısı olan bu duruşma, işlenen tüm suçları ve haince faaliyetleri teşhir etti, Parti ve Sovyet hükümetine karşı mücadelemizin köklerini ve tarihi önemini ortaya çıkardı.

Bir yılı aşkındır hapishanedeyim ve bu yüzden dünyada neler olup bittiğini bilmiyorum. Ancak, bazen tesadüfen bana ulaşan gerçek hayatın parçalarına bakılırsa, suçlu olarak ihanet ettiğimiz çıkarların yeni büyük bir  gelişme aşamasına girdiğini, ve şimdi uluslararası arenada  uluslararası proleter evrenin  büyük ve güçlü faktörü olarak ortaya çıktığını görüyor, hissediyor ve anlıyorum .

Biz, sanıklar, bariyerin öbür tarafında oturuyoruz ve bu bariyer bizi sizlerden ayırıyor, vatandaş Yargıçlar . Kendimizi karşı devrimin lanetlenmiş saflarında bulduk, Sosyalist ana vatana hain olduk.

Duruşmanın en başında, Başkan Vatandaşın , suçu kabul edip etmediğim sorusuna  bir itiraf la cevap verdim.

Vatandaş  Başkan’ın  verdiğim ifadeyi onaylayıp onaylamadığım sorusuna cevaben, tamamen ve bütünüyle onayladığımı söyledim.

Ön soruşturmanın sonunda, soruşturmanın materyallerinin toplamını kontrol eden Devlet Savcısı karşısına sorgulama için çağrıldığımda, o onları şu şekilde özetledi (Cilt V, s. 114, 1 Aralık 1937). ):
Soru: Sağların karşı-devrimci örgütlenmesinin merkezinin bir üyesi miydiniz ? Cevapladım: Evet, itiraf ediyorum.
İkinci soru: Üye olduğunuz anti-Sovyet örgütünün merkezinin, karşı devrimci faaliyetlerde bulunduğunu ve partinin ve hükümetin önderliğini şiddetle devirmeyi amaçladığını itiraf ediyor musunuz ? Cevapladım: Evet, itiraf ediyorum.
Üçüncü soru: Bu merkezin , Parti ve Sovyet iktidarına karşı, Siyasi Büro üyelerine karşı terörist faaliyetlerde bulunduğunu, kulak ayaklanmalarını organize ettiğini ve Beyaz Muhafız kulak ayaklanmalarına hazırladığını itiraf ediyor musunuz ? Cevapladım: Evet, doğru.
Dördüncü soru: Darbe hedefleyen bir komplo hazırlıklarında kendini ifade eden, haince faaliyetlerden suçlu olduğunuzu kabul ediyor musunuz ? Cevapladım: Evet, bu da doğru.
Mahkemede duruşma soruşturması sonunda  Devlet Savcısı Vatandaş tarafından, ve savcının elinde bulunan soruşturmanın materyallerine dayanarak suçlandığım, işlediğim suçlarla ilgili olan suçları itiraf ettim ve hala itiraf ediyorum. Aynı zamanda Mahkemede de ilan ettim ve şu an tekrar ediyorum ; "sağlar ve Troçkistler bloğu" tarafından işlenen suçların toplamından kendimi siyasi olarak sorumlu görüyorum .

En ağır cezayı hak ettim ve birkaç kez ölüm saatimin eşiğinde durduğumu yineleyen Savcı Vatandaş ile aynı fikirdeyim.

Buna rağmen, getirilen bazı suçlamaları reddetme hakkım olduğunu düşünüyorum: a) basılı İddianamede, b) Mahkeme soruşturması sırasında ve c) SSCB'nin Savcı Vatandaşı tarafından yapılan kovuşturma konuşmasında.

Vatandaş Devlet Savcısı tarafından yapılan sorgulama sırasında, Savcı, benim, sanıklardan birisi olarak, itiraf ettiğimden daha fazlasını kabul etmemem gerektiğini ve benim hiç olmamış gerçekleri icat etmemem gerektiğini çok kategorik bir biçimde beyan ettiğini, ve bu beyanın kayıtlara geçmesi gerektiğini talep ettiğini belirtmemin zorunlu olduğunu düşünüyorum .

Bir kez daha tekrar ediyorum ki, olabilecek suçların en iğreci olan, kulak ayaklanmalarının örgütlenmesi, terör eylemleri için hazırlıklar ve yeraltı Sovyet karşıtı örgüte ait olma gibi, sosyalist anavatana ihanet etme suçunu kabul ediyorum. Ben, dahası, bir "saray darbesi" için  komplo düzenleme suçunu itiraf ediyorum.  Ve bu, tesadüfen, Vatandaş Devlet Savcısı tarafından kovuşturma için yapılan saf bir teorisyen pozunu, bir filozofun pozunu benim kabul ettiğimi vb söylediği konuşmada bu pasajların yanlış olduğunu kanıtlar. Bunlar tamamen pratik konulardır. Önceden söyledim ve şimdi tekrar ediyorum, ben karşı-devrimci meselelerde bir liderdim, önemsiz bir üyesi değil. Buradan hareketle, herkesin açıkça anlayacağı gibi,  bilmem olasılığı olmayan birçok belirli şeyler vardı ve gerçekten bilmedim, ancak bu beni (bu bilmediklerimden) sorumlu olmaktan kurtarmaz.

 "Sağcılar ve Troçkistler bloğu,"nda hakim olan "yenilgici" eğilimden hem siyasi ve hemde yasal olarak sorumlu olduğumu kabul ediyorum, buna rağmen şunları bildiriyorum:

a) kişisel olarak bu pozisyonda bulunmadım;

b) "Cephe açmak"la ilgili ifade benim tarafımdan söylenmedi, ama Tomsky ile yaptığım konuşmanın bir yankısıydı;

c) eğer Rykov bunu ilk defa benden duyduysa, o zaman, tekrar ediyorum, bu Tomski ile benim konuşmamın bir yankısıydı.

Ancak, sosyalist ana vatan ve bütün uluslararası proletaryaya karşı ağır ve korkunç bir suçtan kendimi sorumlu görüyorum. Kendimi hem siyasi hem de yasal olarak yıkıcı faaliyetlerden sorumlu olarak görüyorum, gerçi, şahsen yıkıcı faaliyetler hakkında talimat verdiğimi hatırlamıyorum.Bu konuda konuşmadım. Bir zamanlar bu konuda Grinko ile olumlu konuştum. İfademde bile, bir keresinde Radek'e bu mücadele yönteminin henüz çok uygun olmadığını düşündüğümü söylediğimi söyledim. Buna rağmen Vatandaş Devlet Savcısı beni yıkıcı faaliyetlerin lideri haline getirdi.

Vatandaş Savcı, savcılığın konuşmalarında bir grup çetesinin üyelerinin farklı yerlerde soygun işleyebileceğini ancak buna rağmen birbirlerinden sorumlu olacağını açıkladı. Bu doğrudur, ancak bir çete olabilmek için, soygun çetesinin üyeleri birbirlerini tanımalı ve birbirleriyle az ya da çok temas halinde olmaları gerekir. Yine de Sharangovich'in adını  ilk defa İddianameden öğrendim ve ilk defa onu burada mahkemede gördüm. Ben ilk defa burada Maximov'un varlığından haberdar oldum, ben  Pletnev le hiç tanışmadım , ben   Kazakovla  hiç tanışmadım, ben Rakovskiy ile   karşı devrimci konularda hiç konuşmadım- , ben  Rosengoltz ile bu konuda hiç konuşmadım , bu konuda Zelensky ile hiç konuşmadım, hayatımda hiç Bulanov ile konuşmadım. Bu arada, savcı bile bana bu insanlar hakkında tek bir soru sormadı.

"Sağlar ve Troçkistler Bloğu" her şeyden önce bir Sağlar ve Troçkistler in bloğudur. Öyleyse, genel olarak, örneğin, mahkemede burada hala bir Menşevik'in ne olduğunu bilmediğini söyleyen Levin i içinde bulundurabilir? Pletnev , Kazakov ve diğerlerini nasıl içerebilir ?

Sonuç olarak, bu sanık yerinde oturanlar bir grup değildir. Çeşitli çizgiler boyunca bir komploda bir araya gelen, ancak kelimenin tam anlamıyla ve yasal anlamında bir grup değiller. Tüm sanıklar şu ya da bu, bir şekilde “Sağlar ve Troçkistler bloğu” ile bağlantılıydı, bazıları aynı zamanda istihbarat servisleriyle bağlantılıydı, ama hepsi bu. Bununla birlikte, bu, bu grubun "Sağlar ve Troçkistler bloğu" olduğunu iddia etmek için hiçbir neden sağlamıyor.

İkincisi, gerçekte var olan ve İçişleri Komiserliği organları tarafından parçalanan "Sağlar ve Troçkistler bloğu" vardı, tarihsel olarak ortaya çıktı. Halk İçişleri Komiserliği organları tarafından parçalanıncaya kadar gerçekten vardı. Tarihsel olarak ortaya çıktı.  Kamenev’le ilk defa Komintern’in o zamanlar yönettiğim Altıncı Kongresi’nde  ta 1928’de  konuştuğumu söyledim.

Öyleyse, bloğun faşist istihbarat servislerinin talimatı üzerine düzenlenmiş olduğu nasıl iddia edilebilir? Neden, bu 1928’de oldu! Bu arada, o sırada Parti liderliğine yakın olan herkes tarafından çok iyi bilinen bir gerçek olan, Polonyalı “ Defensiva-Savunma ” nın bir ajanının elinden ölümden tesadüfi kurtuldum .

Üçüncüsü, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğumu, onlar ın benim efendilerim olduğu ve onların isteklerine göre hareket ettiğimi kategorik olarak reddediyorum.

Vatandaş Savcı, casusluğun en büyük organizatörlerinden biri olduğumu ve Rykov ile aynı düzeyde olduğumu iddia ediyor. Kanıtlar neler? Varlığını iddianameyi okuyana kadar bile duymadığım Sharangoviç'in ifadesimi?.

Sharangovich in ifadesinin raporu bana sunuldu, bundan görünüşe göre benim yıkım için planı pratik olarak  ben hazırlamışım .

Sharangovich : En azından hayatında bir kere olsun yalan söylemeyi bırak. Şu anda bile mahkemede yalan söylüyorsun.

BAŞKAN: Sanık Sharangovich , söz kesmeyin.

Sharangovich : Kendimi engelleyemedim.

Bukharin: İvanov'u ele alalım. Genel olarak ifadesi hakkında söyleyeceklerim aşağıda. Geçmişte Okhrana (Çar gizli servisi) ile bağlantısı olan bazı kişiler, teşhir olma korkusuyla Sovyet iktidarına karşı mücadele etmeye karar verdiklerini ve bu nedenle de kendisini terörizme yönlendiren yeraltı örgütü olan Sağlara katıldıkları ifadesini verdiler. Ama burda mantık nerede? Gerçekten de iyi mantık. Olası teşhir olma korkusundan, ertesi gün yakalanma riskini aldıkları terör örgütüne katıldılar. Bunu hayal etmek zor; En azından hayal edemiyorum. Ancak Vatandaş savcı, ikna edici olmasada, inandı.

 Ikramov , Türkistan’ın İngiltere’için bir seçenek konusu olduğunu söylerken, Khodjayev , İngiliz yerli ajanı ile temasa geçmesini tavsiye ettiğimi ileri sürüyor. Gerçekte, bu doğru olmaktan çok uzak. Khodjayev'e emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin avantajlarından yararlanılması gerektiğini ve muğlak bir biçimde Türkistan'ın bağımsızlığı fikrini desteklediğimi söyledim. Herhangi bir yerli ajan hakkında tek bir kelime söylenmedi. Vatandaş Devlet Savcısı  sordu: Ancak Khodjayev'i gördünüz mü ? Evet gördüm. Bu Taşkent'te miydi? Taşkent'teydi. Onunla politika hakkında konuştun mu? Politika hakkında. Bu, yerli ajan hakkında konuştuğunuz anlamına geliyor. Bu tür sonuçlara birkaç kez ulaşıldı; ve bunlara karşı protesto ettiğimde , Vatandaş Savcı beni gerçeği söylememek, bundan sıyrılmaya çalışmak, gerçeği gizlemek istemekle suçladı; ve bu konuda o, sanık arkadaşlarım tarafından desteklendi. Ama bana öyle geliyor ki bu durumda gerçek mantık tamamen benim tarafımda. Vatandaş Devlet Savcısı , tüm casusluk bağlantılarının Rykov ve Bukharin kanallarından geçtiğini bu materyallere dayanarak ilan etti. Ancak Vatandaş Savcı, burada her kelimenin önemli olduğunu söyledi. Vatandaş Savcı'nın konuşmasında iki Japon gazetesine atıfta bulunuldu. Peki neden bu raporlarda tam olarak bana ve Sağlara gönderme yaptığı sonucu çıkıyor?

Ben, bununla birlikte, SSCB'nin parçalanması alçak planından suçlu olduğumu kabul ediyorum, çünkü Troçki toprak imtiyazları hakkında müzakere ediyordu, ve ben Troçkistlerle bir bloktaydım. Bu bir gerçek ve itiraf ediyorum.

Devamı
Bukharinin Son Konuşması - 2

Kaynak
Mahkeme Tutanakları
Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)

Çeviri
Erdoğan A
Eylül 2019