Çarşamba, Eylül 25, 2019

Buharinin Son Konuşması -2

Mahkeme Tutanaklarından

Önceki Sayfa

Ben Kirov, Menzhinsky , Kuibyshev, Gorky ve Maxim Peshkov suikastlarındaki suç ortaklığımı kategorik olarak reddediyorum . Yagodanın ifadesine göre, Kirov "Sağlar ve Troçkistler bloku" nun bir kararı uyarınca öldürüldü " Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama Vatandaş Savcının mantık olarak adlandırdığı gerçek içeriğin yardımına geliyor. Bukharin ve Rykov'un bu suikastlardan ayrı (kenarda) durup duramayacağını sordu; ve kenarda duramayacaklarını, çünkü suikast hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Fakat kenarda durmamak ve bilmek bir ve  aynı şeydir. İlkel mantıkta totoloji (gereksiz tekrarlama) denilen şey budur, yani henüz kanıtlanmış olarak ispatlanmayan şeylerin, ispatlanmış olarak kabulü: Peki asıl açıklama nedir? Şu söylenebilir: Peki öyleyse, alçak adam, bu gerçekleri nasıl açıklarsın? Yenukidze ve Yagoda'nın bilgisiyle, bazı kararların bir bölüm veya başkaları tarafından  verildiğini inkar edebilir misin, yoksa bunu damı inkar edersin? İnkar edemem, Vatandaş Yargıçlar. Ancak eğer inkar edemezsem ve aynı zamanda doğrulayamazsam, belli bir varsayım yapabilirim. Ne de olsa, işin gizliliğini aklınızda tutmalısınız. Merkez toplantılar yapmadı: konular gündeme geldikçe tartışıldı, birbirleriyle iletişim ve bağlantıların böylesine gizli yöntemleri göz önüne alındığında, bu tür şeyler oldukça mümkündür.

 (Maxim Gorki nin oğlu) Maxim Peshkov'agelince. Yagoda'nın kendisi, bu suikastın kendisini kişisel olarak ilgilendirdiğini söylüyor: Bu alana burnumu sokmaya hakkım yok. Ancak bu, Yagoda'nın ifadesidir, böylesine güçlendirilmiş, onun meselenin kameralar önünde duyulması talebi oldukça güçlü temel bir gerçektir. Buna rağmen Kryuchkov, Maxim Gorky'nin yüce yaşamını azaltmak için yapıldığını söylüyor. Ve eğer yanılmıyorsam, Savunma Danışmanlarından biri de bu görüşü benimsemiştir. Ancak bunun (savunmanın) içinin boşluğu açıkça görülebilir. Bu argümana, meselenin  kameraya açık  oturumunda, Yagoda nın kişisel açıklamasının güçlü bir şekilde desteklenmesi gerçeği ile pekiştirilmesiyle karşılık verildi .

Menzhinsky'ye gelince. Bulanov  burada da kişisel amaçlara tanıklık etti. Menzhinsky zaten hastaydı, “Sağlar ve Troçkistler bloğuna” hiçbir şekilde zarar veremezdi.

Öyleyse bu   neden olası olarak görülebilir. ?

Bulanov un ifadesi üzerinde duracağım.

En acı verici ve en korkunç şey Alexei Maximovich'in ölümüdür. Hangi ifadeyi verdim, nasıl verdim ve hangi şartlar altında? Bana (açıktırki araştırma konu üzerine zaten materyallere sahipti) Gorki ye karşı  bloğun Sağ ve Troçkistlerce düşmanca tutumu üzerine ışık açabilecek  herhangi bir şey hatırlayıp hatırlamadığım soruldu. Burada Mahkemede bahsettiğim ve Savcı'nın beni sorguladığı Tomsky ile yaptığım sohbet aklıma geldi.Vatandaş savcının ısrarcı taleplerine, o zaman bir terör eylemi düşüncesinin  aklıma gelmediğini sürekli olarak söyledim.

Bu konuşmanın özü Tomsky’nin gelişi güzel bir şekilde Troçkistlerin Stalinist Gorki’ye karşı düşmanca eylemler yapmaya hazırlandıklarını söylemesiydi. O anda, bunun bir terör eylemine atıfta bulunduğu, kesinlikle aklıma gelmedi. Duymamazlıktan geldim. Sorgulama sırasında Tomsky ile olan bu sohbeti hatırladım.

Burada, Mahkemede, Vatandaş Savcı'nın sorularından birine cevaben: "Ancak şimdi onun bu konuşmaya atıfta bulunduğunu anladım." dedim.Vatandaş Savcı bundan şu sonucu çıkardı; Dedi ki: "eğer üstü kapalı bir kabullenme değilse, bu nedir, ?"Neyin örtülü bir şekilde kabul edilmesi? Kabul edilen ne? Benim bilmediğim bir takım yeni gerçekleri  Mahkemede öğrendiğim gerçeği ve bu nedenle Tomsky ile yaptığım konuşmanın  tamamen farklı bir bakış açısıyla ele alınabileceği ?Vatandaş Devlet Savcısı'nın bu konudaki  iddiasının yeterli olarak görülemeyeceğini düşünüyorum.

1918 yılını ele alalım. Vatandaş Savcı, 1924'de Smolny'de böylesine bir konuşmayla ilgili olarak itirafta bulunmaya mecbur olduğumu beyan ediyor. Zorlanmadım; bunu yapmak için üzerimde kesinlikle hiç bir  baskı duymadım; benden başka kimse bundan bahsetmedi bile ve bu örneği, 1923-24 tarihlerinde, hizipçi mücadelenin ve onun neye yol açtığını kesin olarak göstermek amacıyla yayımladım. Böylece , her şeyden önce, bu yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Vatandaş Devlet Savcısı , Bukharin'in, bu mahkeme,  bu davanın Vatandaş yargıçları önüne çıkan, Lenin'i tutuklayıp fiziksel olarak onu yok etmeyi ve dahası  Partinin önde gelen iki kişisinin, Stalin ve Sverdlovun  Lenin'e ilave edilmesinin benim, tasarım, düşüncem, fikrim olduğunu iddia eden beş tanığın delillerinin reddedilmesi yolunda hiçbir şey belirtmediğini söyledi. Ama benim buna karşı hiçbir argüman göstermediğim doğru değildir. Vatandaş Savcı onları yalan, zayıf, ikna edici olmayan nitelikte görebilir, ancak reddedilecek hiçbir şeyden bahsetmediğim söylenemez. Bir dizi argümanlara  atıfta bulundum.

Baş tanık Varvara Nikolayevna Yakovleva idi . Varvara Nikolayevna Yakovleva "Sol" Sosyalist-Devrimciler’le, Lenin, Stalin ve Sverdlov’a karşı  " tutuklanmalar ve sözde cinayetler vb. ile ilgili tüm olayı tarihliyor, o delillerinde bütün bunları yüzleşme ve duruşma sırasında Brest-Litovsk barışından önceki döneme tarihliyor. Ben yüzleşmede, ön soruşturmada ve Mahkemede, bunun doğru olmadığını söyledim. "Sol Komünistler" ve Troçkistlerin Brest-Litovsk Barışı'ndan önce zora dayanan  bir darbe uygulamak istedikleri doğru değil; doğru değil çünkü Troçkistler ve "Sollar" denilenler Merkez Komitesinde çoğunluktalardı ve eğer Troçkistler Brest-Litovsk Barışı sorunu üzerine oylama yapıldığı belirleyici bir anda "direnmeyi bırakmış" olmasalardı, Troçkistler  ve "Sollar" Merkez Komitesinde (konu üzerine oylamada) çoğunlukta olurlardı. Durum böyleyken , onların komplocu yöntemlere başvurmak için "direnmeyi bırakmış" olduklarından sözde edilebilir? Bu dönemde yaşayan herkes, Brest-Litovsk Barışı'ndan önceki o dönemde "Sol Komünistlerin"  bir sonraki Parti Kongresi’nde Parti çoğunluğunu kazanma umutları yönünde hisleri olduğunu çok iyi hatırlarlar. Durum böyle olunca, tanık Varvara Nikolayevna Yakovleva'nın şu anda konuştuğu bu konu hakkında nasıl bahsedilebilinir? Ama başka bir örnek verdim. Varvara Nikolayevna Yakovleva , Moskova Bölge Bürosunun “Sol Komünistlerin” hizip merkezi olduğunu savundu. O zaman ben Parti’nin saygın üyelerinden birkaçından bahsetme özgürlüğüne sahip oldum. Ben bu yolla sadece Varvara Nikolayevna Yakovleva argümanını yetersiz kılmak istedim. Çok sayıda tanınmış insanın - Kuibyshev, Emelyan Yaroslavsky, Menzhinsky ve diğerleri - o zamanlar benim "Sol" grubuma ait olan "Sol Komünistler" in destekçisi olduğu iyi bilinir. Bu insanların göreceli önemi, Mantsev'lerin , Stukov'ların ve diğerlerininkinden çok daha büyüktü ; ve siyasi mizaç ve siyasi faaliyetler de söz konusu olanlardan daha verimliydiler. Ve böylece Brest-Litovsk Barış'ına kadar Leningrad'daki merkez grup söz konusu kişilerden oluştu. Ve bu nedenle, soruyorum, eğer bu insanlar merkez grubunda anahtar konumunda idilerse, nasıl  olurda   isyan planı olabilir? Bu düşünülemez, imkansızdır. Ve burada bana karşı ana tanık, Varvara Nikolayevna Yakovleva'nın,  şeyleri  tamamen farklı bir dönem ile Brest - Litovsk Barış döneminin devamı, Moskova dönemi ile karıştırıyor.

Bu noktaya dikkatinizi odaklandırdığım için affınızı rica ederim Vatandaş Hakimler: ama çok ciddi bir mesele olduğu ve çok ilginç bir konu olduğu için ve Mahkemede bu konuya çok fazla önem verildiği için,  zaten söylemiş olduğum ne yaptığımı tekrarlama şansına sahip oldum. Oysa Vatandaş Devlet Savcısı, bu noktada kendimi temize çıkarmak için hiçbir şeyden alıntı yapmadığımı iddia etti.

Başka şeyler üzerinde durmayacağım, çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Karelin ve Kamkov ile bir konuşma olduğunu kabul ediyorum ; ve Lenin'in yirmi dört saat boyunca tutuklanmasına ilişkin girişimi ve devamında "Sol" Sosyalist-Devrimciler le blokun  "Sol" Sosyalist-Devrimcilerden başladığını kabul ediyorum. Ancak ilk konuşmada cevap kaba bir biçimde olumsuzdu. Ve müzakerelerin daha sonra "Sol" Sosyalist-Devrimciler ile Pyatakov aracılığıyla gerçekleştirildiği gerçeği ile ilgili olarak bu düşünülebilir. Vatandaş Savcının, eğer yanılmıyorsam, formüle ettiği gibi, Sovyet iktidarını zor kullanma yoluyla devirmeye teşebbüsünü kabul ediyorum; durum buydu. Fiziksel imha planına gelince. Bunu kategorik olarak inkar ediyorum 've burada Vatandaş Devlet Savcısının burada atıf yaptığı mantığı, yani zorla tutuklamanın fiziksel imha işlemini içerdiği mantık, hiç yardım etmeyecek. Bütün Kurucu Meclis tutuklandı, fakat kimse fiziksel olarak zarar görmedi. “Sol” Sosyalist-Devrimci tasfiyecileri tutukladık, ancak bir tanesi bile fiziksel olarak zarar görmedi. "Sol" Sosyalist-Devrimciler Dzerzhinsky'yi tutukladı ama fiziksel olarak zarar görmedi. Ve diyorum ki - ve bu, Cumhuriyet Savcısı'nın konuşmasından çıkartılmıştı - suçlu ve alçakça konuşmalarda, söz konusu kişilerin saçlarının kılına bile zarar gösterilmemesi özel olarak belirtilmişti. Siz istediğinizi düşünebilirsiniz; ama bu bir gerçek.

Brest-Litovsk Barışı'ndan sonraki bu bölüm genellikle çok kısa bir zaman alanını kapsıyordu, çünkü çok geçmeden “Sol” Sosyalist-Devrimciler harekete geçmeye başladılar. "Sol" Sosyalist-Devrimciler grubunu tutuklamak zorunda kaldık. Ben kendim bu operasyonu gerçekleştirdim, kendim “Sol” Sosyalist-Devrimciler hiziplerinin tutuklanmasına yönlendirmede yer aldım. Bundan sonra genel olarak "Sol" Sosyalist-Devrimcilerle hiç bir ilişkimiz yoktu. Devrimci bir çalışma için yurt dışına çıktım, sonra geri döndüm - o zaman; Tekrar ediyorum, "Sol" Sosyalist-Devrimci bir bomba tarafından yaralandım. Ben bombanın, tanık Mantzevin de belirttiği gibi, şahsen bana atılmadığını itiraf ediyorum,  ama benim Moskova Komitesi binasında bir konuşma vereceğimi herkesin bildiğini söylemek istiyorum ve İşte (bombalama) girişimi bu anda  yapıldı ve hafifçe yaralandım. Partide birçok önde gelen şahıs öldürüldü. Bilindiği gibi, bu girişim, "Sol" Sosyalist-Devrimciler bloğu tarafından, Cherepanov  ve karısı önderliğindeki yer altı anarşistleriyle  yapıldı

Ben Mantsev den bahsettim, Cherepanov un  müttefiki olmadığı için,  Cherepanov "Sol Komünist" Mantsev tarafından tutuklandı . Bela Kun'un "Sol" Sosyalist-Devrimcileri teşvik ettiği doğru değil.

"Sol Komünistler" ve "Sol" Sosyal-Devrimcilerin arasında  kısa bir suç komploculuğu  dönemi olduğunu  söylemek istiyorum, ki eylemden sonra çabukça çöktü, bastırılmasında bir dizi "Sol Komünistler" aktif  rol aldı .

Devlet Savcısı konuşmasını desteklemek için,   hayatımın bir sürecine, kara bir sürecine temel oluşturmak için bir dizi diğer noktaları öne getirdi.

Burada birkaç hata var. Her şeyden önce, Devlet Savcısı (Otzovist)  olduğumu söylese de, ben hiç bir  zaman Otzovist olmadım.

Devlet Savcısı, " Novy Mir " dergisinin editörü olarak Troçki ile çalıştığım  gerçeğiyle ve Troçki'yle  bir blokum olduğuyla beni suçluyor . Buna itiraz ediyorum.

Devlet Savcısı, 1924’te Stalin Yoldaş’a karşı çıkmakla beni suçluyor. Böyle bir durumu hatırlamıyorum.

Duruşma sırasında bana karşı getirilen bazı suçlara itirazlarımı şimdi sonuçlandırıyorum, ve  gerçekten işlediğim suçlara döneceğim. Ben zaten burada iki defa tekrarladım. Bu suçların ciddiyeti çok büyük. Bu suçların ne kadar ciddi olduğunu tekrarlamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum; olduğu haliyle zaten yeterince açık.

Sadece, Troçkist grubun birden fazla olayda, ayrı hareket ettiğini söylemek istiyorum ve Yagoda gibi, bloğun bireysel üyelerinin de ayrı ayrı hareket etmesinin mümkün olabileceğini söylemek istiyorum , çünkü Bulanov  tanıklık etttiği gibi, Pagoda nın Rykov ve onun sekreteri olarak  kendim ve kendisi de bu mahkemede, konu bir darbe meselesi olduğunda, beni aptalca kitlesel ayaklanmalar düzenleyen  bir geveze olarak nitelendirdi. Ama ben "Sağ ve Troçkistler bloku" ile bağlantılıyım  ve tamamıyla her şey için siyasi cevap vermem oldukça doğaldır.

Suçun aşırı ağırlığı aşikar, siyasi sorumluluk çok büyük, yasal sorumluluk en ağır cezayı haklı çıkaracak şekilde. En ağır ceza haklı çıkar, çünkü bir adam bu tür suçlar için on kez öldürülmeyi hak ediyor. Bunu kategorik olarak  tamamen ve hiçbir tereddüt etmeden itiraf ediyorum.

Suç faaliyetlerim ile ilgili kötülüklerimi,
ve pişmanlığım ile ilgili gerçekleri kısaca açıklamak istiyorum.

Devamı
Bukharinin Son Konuşması - 3

Kaynak
Mahkeme Tutanakları
Report of Court Proceedings
Heard Before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R.
August 19-24, 1936 (Moscow)

Çeviri
Erdoğan A
Eylül 2019