Perşembe, Ağustos 08, 2019

Lev Kamenev ; Troçki ve Troçkizm - 4 - Troçki Partiye Girdi

Önceki sayfa
Lev Kamenev; Troçki ve Troçkizm - 3 - Savaş Dönemi

II

Yoldaş Troçki Partiye Girdi

Bolşevizm ve Troçkizm arasındaki yukarıda anlatılan ilişkiler Troçki yoldaşın kendisi tarafından “Ben Lenin'e mücadeleyle geldim,” deyişiyle  karakterize edildi.   Bu söylem sadece onama kazanma arzusunu kanıtlamakla kalmaz, ama çok iyi ifade eder. Yoldaş Troçki, zarif ifadelerin ustasıdır. Ancak söz konusu mesele ne yazık ki, iyi bir söylem tarafından çözülemeyecek niteliktedir .

Her şeyden önce, bu ifade kesinlikle doğru değildir ve ikinci olarak, okuyucuyu güzelliğiyle konudan uzaklaştırmak ve Yoldaş Troçki'nin gerçek düşüncelerini gizlemek için hesaplanmıştır. Bu zarif ifade ikiyüzlülüğün bir parçasıdır.

Öyleyse  bizim 1903 den 1907 yılına kadar burada takip ettiğimiz gibi, Troçki'nin tutumunun bütün tarihi, “Ben Lenin'in mücadele için geldim?” sözleriyle karakterize edilebilmesi gerçekten doğrumu?  Görünüşe göre Troçki Bolşevizm ile ilişkileri tarihinden son derece memnun; en azından birkaç ay önce ortaya çıkan “Yeni Yön” adlı kitabında: “Lenin'e ulaştığım yolun diğer yollardan daha az uygun veya emin olduğunu düşünmüyorum” diye yazdı. Troçki için bu çok güven verici. Ancak, Parti'nin, kendisini aldatmadan,  Troçki'nin Partimize ulaştığı yolu uygun ve emin olarak görmesi mümkün mü? Bu yol gerçekten “Lenin'e giden bir yol” ise, o zaman Partimizde az bulunmayan, her bir Menşevik ve sosyal devrimci Troçki'nin sözlerini kullanabilir ve “ Gerçekten bir Menşevik değildim ya da sosyal devrimci değildim, sadece yolumu, mücadeleyle, Bolşevizme yönlendiriyordum.. ”

En azından bir şey  açıktır: Parti, Bolşevizm için Troçki'nin yolunu almasını kimseye tavsiye edemez.

Bize diğer partilerden gelen yoldaşlar, genellikle yanıldıklarını, işçi sınıfının çıkarları konusunda farklı bir anlayışa sahip olduklarını ve bu çıkarlara farklı bir şekilde hizmet etmeyi düşündüklerini, ancak şimdi yanlış yolda olduklarına ikna olduklarını ilan ettiler. Parti, yoldaş Troçki'den böyle bir itiraf talep etmedi ve bunu yapmamakta haklıydı. Yoldaş Troçki sınava ve mükemmel bir şekilde sınava girdi. Ancak bu, hiçbir şekilde Partinin Troçki'nin 15 yılını Bolşevizm ve Lenin'e karşı mücadelesini Leninizm'e uygun ve emin bir yol olarak göstermesine izin verebileceğini göstermez. Troçki'nin, Lenin'e yaklaştığı yolun  bizim açımızın tamamen karşısında bir yol olduğunu düşünüyorum; Troçki Bolşevizmin haklı olduğunun ve Troçkizmin yanlış olduğunu n kanıtladığına inanmıyor.

Troçki, Partiye Bolşevizm’den bir şey öğreneceği için değil, Parti ye Troçkizmi’ni öğreteceği ve Leninizmi Troçkizmle  değiştireceği konusunda inanç ve kararla geldi. Troçki'nin “Savaş ve Devrim” kitabında şunları okuruz:
“ (Troçki'nin organı - LK) Nasche Slovo gazetesinin henüz Sosyal Demokrat ( Lenin ve Zinoviev tarafından yürütülen Bolşevik MK organı . LK) ile bir anlaşmaya varmadığı -en sonunda editoryal personelin sol kanadının eline geçtikten sonra bile- üç konu vardı. Bu konular, yenilgicilik, barış mücadelesi ve yaklaşmakta olan Rus devrimlerinin karakteriyle ilgiliydi. Nasche Slovo  (Lenin'in savaşın başından beri devrimci enternasyonalizminin temel ilkesi olduğunu belirttiği - L. K) yenilgiciliği reddetti. Sosyal Demokrat, barış mücadelesinin sloganını reddetti. . . ve buna iç savaş sloganıyla karşı çıktı (Troçki tarafından reddedildi - LK  ). Nasche Slovo , nihayet, sosyalist devrim adına iktidarı ele geçirmenin Partimizin görevi haline getirilmesi gerektiği görüşünü destekledi. Sosyal Demokrat, proletarya ve köylülüğün demokratik diktatörlüğünü vurguladı. ”
Bir kaç satır öncesi Troçki  bize Sosyal Demokrat ve Nasche Slovo arasında var olan “farkların” ilk başta kayda değer bir şekilde “azaldığını” söylüyor . . . “ Sadece Troçki değil, Martov da bir zamanlar Nasche Slovo'nun editoryal ekibinin bir üyesiydi ; Ancak Martov, daha sonra Lenin Yoldaşının uyguladığı acımasız eleştiri ve editörler arasındaki devrimci Komünist unsurların artması nedeniyle görevinden istifa etti . Gazete en sonunda editoryal personelin sol kanadının eline geçtiğinde, yani Troçki'nin eline geçtiğinde, şu üç tartışma konusu kaldı; yenilgicilik sorunu, iç savaş ya da barış sorunu ve yaklaşmakta olan Rus devriminin karakteri sorunu.

Lenin, ulusal burjuvazinin yenilgisini savundu, işçilere “kendi” burjuvazisinin yenilgisinin gerekliliğini vurguladı - Troçki buna karşı çıktı!

Lenin iç savaşı savundu - Troçki buna karşı çıktı!

Lenin, proletaryanın ve köylülüğün demokratik diktatörlüğünü savundu - Troçki buna karşı çıktı!

Burada Lenin'in belirttiği gibi, “sürekli devrim” konusundaki sol lafazanlık büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. Bu son noktada Troçki, Lenin'den daha fazla "Sol" da olduğu izlenimini verdi. Proletarya ve köylülüğün diktatörlüğünden memnun değildi , ve "sürekli devrim" talep etti. İşte burada, Lenin'in Troçki'yle ilgili olarak uzun yıllardır bize vurguladıklarına dair başka bir örnek var : Sol lafazanlığın arkasında ustaca gizlenmiş, gerçek pratikteki günlük sorunlarla ilgili sağcı bir politika.

Bununla birlikte, dördüncü bir farkın, Yoldaş Troçki' tarafından bahsedilmeyen bu üçüne eklenmesi gerekir: İkinci ve Üçüncü Enternasyonal sorunundaki fark. Zimmerwald Solu'nun başındaki Lenin, İkinci Enternasyonal ve Kautsky ile derhal kopma ve Üçüncü Enternasyonal'in kuruluşunu savundu . Troçki ve  Kautsky yanlısı Merkez buna karşıydı.

Fakat, bu farklılıkların varlığının kesin olarak tespit edilmesinden sadece birkaç ay sonra Troçki Bolşevik Partiye katıldı.

“Mart devrimi” diyor “bütün bu farklılıkları yok etti”.

Gerçekten? Hepsini? Ve nasıl? Troçki bunları söylemiyor. Oysa Parti, bu soruyu sorma hakkına sahiptir, çünkü Yoldaş Troçki bizi kendi tarihiyle meşgul etmek zorunda bıraktı.

Devrimin tüm farklılıkları sildiği açıklamasından, Troçkinin bütün bu önemli noktalarda yanıldığına ikna olmuş olduğu şeklinde   bir varsayımı mı anlamamız gerekir? Bolşeviklerin bakış açısını benimsediğini mi? Menşevik teorisyenlerinin en iyilerinden biri olan Yoldaş Martinov, samimi bir şekilde şunları söyledi: “İşçi sınıfına otuz yıldır  en iyi olarak gördüğüm bir şekilde  hizmet ettim. Bugün geçmişte  yanlış olduğumu görüyorum. Tarih, Lenin'in Rus devrimiyle ilgili bakış açısının doğruluğunu kanıtlıyor ve ben Levin'e katılıyorum. ”Fakat Yoldaş Troçki, Partiye böyle bir cevap vermedi.


Troçki, Kendisi ve Lenin hakkında 

Troçki, “1905” tarihli kitabında (s. 4-5) şöyle yazıyor:
“9 Ocak ile 1905 Ekim’deki grev arasındaki dönemde, Rusya’daki sürekli devrimin tanımını alan devrimci gelişmenin karakterinin görüşlerini oluşturdum. . .' On iki yıl geçmesine rağmen, bu tahmin tam olarak doğrulandı. ”(Bu, 1922 yılında yazılmıştır ! - LK)
Ancak bu on iki yıl boyunca, bu teoriye başka bir teoriyle karşı çıkıldı, Lenin'in teorisi “Proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğü” formülünde ifade edildi.

1918 yılında “Bu fikir” diye yazdı Troçki ve en ufak bir çekince göstermeksizin 1922 yılında tekrar yazdı; “ Bu fikir 1904'ten beri Lenin tarafından bıkmadan tekrarlanmıştır. Fakat bu (tekrarlama) onu doğru yapmaz”

Bu kitapta (“1905”) Troçki, Lenin'in temel fikrini içi boş bir soyutlama olarak nitelendiriyor ve Bolşeviklerin “ devlet gücüne sahip olan proletaryanın bir burjuva-demokratik kendi-kendini sınırlama fikrine” ulaştığını yazıyor .

“ Menşevizmin karşı-devrimci özellikleri zaten tam anlamıyla görünse de, Bolşevizmin Karşı  devrimci özellikleri ( bu sözcükleri önemlerinden ötürü italikleştiriyorum - LK), sadece devrimci bir zafer durumunda çok büyük bir tehlike olarak tehdit oluşturur. ” diye devam ediyor Troçki.

Bolşevizmin karşı-devrimci özelliklerinin tehlikelerine dair bu ifadeyi ortaya atan Yoldaş Troçki 1922 yılında yeniden yayımlanıp onaylanmasında , şunları ekliyor:
“Zaten iyi bilindiği gibi, bu olmadı, Lenin Yoldaşın önderliğindeki Bolşevizm, 1917 baharında, yani iktidarın ele geçirilmesinden önce, bu en önemli sorundaki ideolojik donanımını değiştirdi.” (Troçki “1905, ”Rus baskısı, s. 285.)
Troçki'nin fikri şimdi net. Troçkiye göre, Lenin ve Bolşevik Parti’nin 1904’le 1917 baharı arasında gelişen devrimin niteliği üzerine bakış açısı, sadece sosyalist devrim açısından yanlış olmakla kalmadı, aynı zamanda  karşı-devrimci idi. Böylece Lenin ve Bolşevikler, iktidarın ele geçirilmesinden önce iktidarın ele geçirilmesini gerçekleştirmek amacıyla 1917 baharında “donanımlarını değiştirmek” zorunda kaldılar. Başka bir deyişle, Bolşevikler kendilerini karşı-devrimci donanımın yerine, Troçki'nin on iki yıl boyunca hazır tuttuğu devrimci donanımı yerleştirmek zorunda kaldılar. Bu, Troçki'nin, Leninin  Partiyi on beş yıl “karşı devrimci ” düşünceler üzerine kurduktan sonra Troçki'zmin safına geçtiği inancıdır.

Troçki, Bolşevizm ve Lenin ile 1917 yılına kadar olan entelektüel çatışmaları boyunca, 1917 yılına kadar haklı olduğunu kanıtladı - bu,  Troçki'nin en yeni kitaplarının (“1905” ve “1917.”) bütün ima etmek istediğidir.

Ama eğer böyleyse, o zaman açıkça söylemeliyiz. Bolşevizm karşı-devrim özellikler içeriyorsa, eğer kararlı bir savaştan önce donanmamızı değiştirmek zorunda isek , o zaman bizim düzeltilmemiş Bolşevizmi kendi proletaryamıza ve tüm ülkelerin  proleterlerine öğretme hakkımız varmı? Neden ülkemizin ve tüm dünya yoldaşlarının okuduğu tek bir kitapta bile, hiçbir yerde söylemiyoruz,  size Bolşevizmi öğretiyoruz, fakat Bolşevizmin karşı devrimci özellikler içerdiğini ve mücadele başlar başlamaz, o zaman Bolşevizmin donanımıyla başarılı olamayacaksınız, fakat onu başka bir donanımla, Troçkizmin donanımı  ile değiştirmek zorunda kalacaksınız.

Biz ya Bolşevizmi, Leninizm'i, olduğu gibi, düzeltmeden, proleter devrimin gerçek teorisi olarak öğretmeliyiz, eğer bu teorinin gerçek proleter devrim teorisi olmadığına,  devrim teorisi olabilmesi için Troçkizmle değiştirilmesi gerekliliğine  inanan biri varsa, hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini düşündüğü konusunu açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. Bolşevizmin devrime dair öğretisinde gerçekten karşı-devrimci bir şey var mı? Eğer öyleyse, Lenin tarafından 1917 baharından önce yayınlanan eserlerin, proleter mücadele ve burjuvaziye karşı proleter strateji konusunda bilimsel otorite haline getirilmemesi gerekiyor. Ya da en azından şunu söylemeliyiz: "proleter devrimi gerçekleştirme sanatı, Lenin'in 1917'ye kadar olan çalışmalarından değil, 1905'ten bu yana Troçki'nin çalışmalarından öğrenilmelidir.

Ekim devrimi ya düzeltilmemiş Leninizm bayrağının altında yapıldı ya da Troçkizm bayrağının ve Leninizmin düzeltilmesinin altında yapıldı. İşte burada yolların ayrıldığı yerdeyiz.

Yoldaş Troçki'nin, bu şekilde yararlandığı Partiye belli bir miktar tatminiyet vermek için , geçmişte bazı örgütsel hatalar yaptığını isteyerek kabul etmesi beklenirdi . Bolşevizmin, Leninizm'in karşı-devrimci nitelikler içerdiği, ceza görmeyen iddiasını gizlemek görevine hizmet ediyorsa,  böylesine bir kabul neye mal olur?

Troçki, “Ekim Dersleri” nde aslında Partiye böyle bir itirafta bulunuyor. “Gerçek ve büyük örgütsel hatalarımı kabul ettim ” diye yazıyor. Fakat bir yanda on beş yıllık Lenin ve Bolşevikler  ve diğer yandan Troçkizm arasındaki çatışmanın örgütsel sorunlarla ilgisi var mıydı? Bu saçmalık, meselenin özünü saptırmak için bir çaba. Çatışma, devrimin temel sorunlarıyla, devrim sırasında farklı sınıfların karşılıklı ilişkileriyle, Lenin Yoldaşın “kesintisiz devrimi”  teorisi sorunuyla doğrudan ilgiliydi ve bu, köylülüğün devrimde oynadığı rolün sorunudur, tarımsal bir ülkede sosyalizme giden yolun sorunudur , köylü nüfusunun ağır bastığı bir ülkede proleter diktatörlüğün gerçekleştirilmesi için yöntem ve koşullar sorunudur . Bu, soyut formüllerle ilgili bir çelişki değildir. Sürekli devrim teorisi, köylülüğün oynadığı rolün tamamen küçümsenmesine dayanır; sadece bir soruya cevap verir: bize bu koşullar altında gücün nasıl ele geçirilemeyeceğini veya devam ettirilemeyeceğini söyler.

Troçki'nin “Ekim Dersleri” çalışmasından özetlenen bakış açısı şu şekilde ifade edilebilir: “1905 olaylarının arifesinde, Lenin aşağıdaki formülle Rus devrimine tuhaf bir karakter kazandırdı: Proletaryanın demokratik diktatörlüğü ve köylülük. Ancak, daha sonraki gelişmelerin gösterdiği gibi, bu formül sadece bir aşamada önemliydi. ”Bunu, bu aşamanın Troçki'nin formülüne giden yolda bir aşama olduğu yönündeki edebi bir tez izliyor. Ve bu, Troçki'nin son yazılarının asıl entelektüel özüdür. Troçki, Troçkizmini Leninizm'in altında bütün edebiyat sanatı ve kendine özgü yeteneği ile  birbirine karıştırıyor. Onun bu son kitabı bütün Parti için yazılmamış, şimdi büyüyen daha genç nesil için, bir veya iki yıl içinde Partinin kaderini belirlemek zorunda kalacak gençler için yazılmış.

Troçki'nin “1917” kitabının amacı, Lenin'in Troçki'nin sefil politikasını teşhir ettiği on iki yıl ın intikamını almak, Troçkizmi Leninizme karıştırmakla devrimin (Troçki'nin) teorisini doğruladığını kanıtlamak ve şimdiki Partinin  Komünist üniversitelerde, işçi fakültelerinde, kolejlerde vb. okumakta olan gelecekteki liderlerinin aklını zehirlemek. Bu amacın gerçekleşmesine izin veremeyiz .

Bu kitapta ( “1917”) Troçki Zinovyev, Kamenev, Rykov ve diğerlerini azarlıyor, buna ve kendi hatalarıma  daha ileri de değineceğim, ancak  bu kitapta yapılan kınamanın sadece bizim için olmadığı kanısındayım. Kamenev ve Zinovyev'in isimleri verildi, ancak bundan Lenin kastedilmiştir. Bolşevizmin kaderi meselesi şu şekilde ortaya konulabilir: Lenin'in mükemmel bir teorisi vardı, ancak Lenin'in uygulayıcıları bunun nasıl uygulanacağını bilmediler, somut durumun gereksinimlerini tanımadılar. Formül haklıydı, ancak şu veya  bu Bolşevik tarafından kötü bir şekilde uygulandı. Sorunu bu şekilde ifade etmek mümkündür, ancak şu şekilde de ifade edilebilir: Bütün mantıksal sonuçları Leninist formülden alırsak, bir bataklığa inmek zorundayız. Formülün kendisi yanlış ve bu yanlış formül mantıksal olarak doğru bir şekilde kullanılmış. İlk durumda, Bolşevik teorisinin bir gerekçesine ve bireysel Bolşeviklerin hatalarına dair bir göstergeye sahibiz, ancak ikinci durumda,  eğer Lenin'in en yakın uygulayıcılarının formülünü kabul ettiği ve kelimenin tam anlamıyla uygulayarak bir bataklığa düştüğü söylenirse, - Troçki'nin, Leninizm'in karşı-devrim özelliklerini öne sürdüğü iddiasıyla ve Lenin'in değil, Troçki'nin teorisinin “tamamen doğrulandığını” söylemesinden -   o zaman biz , aydınlanmış olarak, saldırıların sadece Kamenev ve Zinovyeve karşı değil, ancak onlar aracılığıyla Lenin'in ana formülünü hedef aldığını  görüyoruz .

Nisan 1917'de Lenin

Bolşevizmin devrimin sorunlarını çözmek için geçmişten çekilmek zorunda olduğu doğru mu? Proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğü teorisinin yetersiz olduğu doğru mu? Somut gerçekler nelerdi ve bunlar Lenin tarafından nasıl görüldü?

Lenin tarafından ve bizim tarafımızdan da görüldüğü gibi, gerçekte olan, Bolşevik “proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğü” fikri Rusya devriminde tamamen ve bütünlükle gerçekleşmesi ve gerçekleşmesinden sonra  Bolşevik proletarya diktatörlüğü fikri içinde gelişmeye başlamasıydı.

Burada, Lenin'in o zaman ilkelerini belirlediği çalışmalardan birine atıfta bulunma şansını kullanacağım:  ünlü 4 Nisan tezi hakkında yorum yaptığı ve Parti'ye açıkladığı “Taktikler Üzerine Mektuplar”da Lenin şöyle yazıyor:
“Proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğü Rus devriminde zaten gerçekleşti . . . İşçiler ve askerlerin Sovyetleri, proletarya ve köylülüğün gerçek hayatta gerçekleşen devrimci demokratik diktatörlüğüdür. Hala azınlıktayız; (diktatörlüğün bu organlarında) çoğunluğu kazanmanın gerekliliğini kabul ediyoruz . ”(Toplu Eserler, Rusça baskı, cilt xiv / 1, s. 29)

Devamı

Troçki kendi si ve Leninizm hakkında 2

Çeviri
Erdoğan A
8-9 Ağustos 2019