Pazartesi, Ağustos 05, 2019

Lev Kamenev; Troçki ve Troçkizm - 3 - Savaş Dönemi

Lev Kamenev; Troçki ve Troçkizm

Yazının Tamamı PDF halinde 

Önceki Sayfa
Lev Kamenev; Troçki ve Troçkizm - 2 - Karşı Devrim Dönemi

Savaş Dönemi

Devamında,  insanlığın yaşamında dünya tarihsel öneme sahip bir olay olarak ve uluslararası sosyalizmin en büyük sınavı, oportünist ve devrimci Komünizm arasındaki geçilemez uçurumun açıkça ortaya çıkışı olarak, Lenin tarafından doğru bir şekilde belirtilen  savaş geldi. Herkesin kendi rengini göstermek zorunda kaldığı an geldi. Bütün yalpalamaların, tamamıyle sona ermesi gerektiği ve Lenin'in aşağılık diplomasi olarak adlandırdığı, her kampta bir ayağa sahip olmanın diplomasisi olarak isimlendirdiği diplomasiye  kesin bir son verilmesi gerektiği ana gelindi.

Ama bu gerçekten oldu mu? Savaş, Yoldaş Troçki'nin tamamıyla oportünizm ve Sağın desteğini bırakmasına ve Lenin'in Yoldaş tarafından on yıl boyunca teşhir edildiği Menşevikler için savunucu ve  gizlemeci rolünden vazgeçmesine neden oldu mu?

Yoldaş Troçki Partimize girdiği, ona iyi hizmet ettiği ve böylece kendi yaşam tarihine ve Parti tarihine birçok şanlı sayfa eklediği için, bu soruya girmenin mümkün olmadığını düşündük. Fakat Bolşevizmin tarihini ve fikirlerini tahrif etmeyi kendisine görev edindiğinde, kendisinin Partinin ideolojisini kendisine mal etmeye çalıştığında, Rus ve uluslararası proletaryanın ideolojisinde Leninizm yerine Troçkizmi  yerleştirmeye çalıştığı zaman , işte o zaman kendisi bizi bu soruyu ortaya koymaya zorlar.

Savaş gerçekten Troçki'yi oportünistlerden ayırdı mı? “Aşağılık diplomasi” bu büyük olaylar karşısında durdu mu? Hiç te  değil. Yoldaş Troçki'nin , nasılki 1905'te Menhevikler ile işbirliği yaparak hızı-devrimci “sol” lafızları birleştirmeye çalıştığı gibi, aynı şekilde savaş sırasında kendi enternasyonalizmini oportünizmi destekleme ile birleştirmeyi başardı. 1915

1915 yazının başlarında, Lenin şöyle yazmıştı:
Gerici bir savaşta devrimci sınıf, kend hükümetinin yenilgisini arzulamak zorundadır. Bu sadece bilinçli taraftarlar veya vasıfsız sosyal demokrasi asistanları tarafından itiraz edilen kendi gerçeğinin kendi delili olan bir açıklamadır. . . Troçki, bu sonuncuya aittir.
 “Herhangi bir sorunda sosyal demokratlarla genelde ilke olarak aynı fikirde olmayan Troçki, gerçek uygulamada da her sorunda onlarla çakışıyor . . . .
“Martov ve Troçki, enternasyonalizmin Platonik savunmasını , Nasha Sarja (“ Şafağımız ”), organizasyon komitesi ( Menşeviki merkez komitesi ) veya Tscheidze grubu ile koşulsuz birliktelik talebiyle birleştirmek konusunda hevesli.
1915’in sonunda, Lenin şöyle yazdı:
Gerçekte Troçki, köylülüğün oynadığı rolü reddettiği için, gerçekte köylülüğü devrime yükseltmek istemedikleri anlamına gelen Rusya'nın liberal politikacılarını destekliyor.
Tekrar:
“Troçki ve oportünizmin yabancı dalkavukları şurekası, farklılıkları yamamak ve Tscheidze grubunun savunulması ve övgülenmesi yoluyla Nascha Sarja grubunun oportunistliğini kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor .” 1916
1916'nın başında:
“ Almanya'da Kautsky, Fransa'da Longuet ve Rusya'da Martov gibi güçsüz diplomatistler ve bu tür  uzlaşma "vaiz"cileri, birlik masalını savundukları ve böylece muhalefetin gerçek ve olgunlaşmış Bütün ülkelerin, Üçüncü Enternasyonal'in kuruluş ittifakını önledikleri için, emek hareketine en fazla zarar verenlerdir.  ”
Mart 1916 da:
Ya Troçki? Tamamen kendi kaderini tayin etme hakkından yanadır , ancak onun için bu, sadece içi boş bir ifadedir, çünkü o hiç bir verili durumda sosyalistlerin “Ana vatan” tarafından ezilen ulusun ayrılmasını talep etmemektedir. Kautsky'nin ve onun takipçilerinin ikiyüzlülüğü karşısında sessizliğini koruyor .
Ekim 1916,  Ekim imizden sadece on iki ay öncesi:
“Ne var ki, Martov ve Troçki'nin niyetleri subjektif olarak ne kadar iyi olursa olsun, onlar, hoşgörülü olmaları  nedeniyle Rus sosyal emperyalizmine yardımcı oluyorlar.”
Aralık 1916 da:
“Ta erken 1902 yılında Hobson sadece 'Avrupa Birleşik Devletleri'nin önemini (Kautsky'nin müridi, Troçki, bunun farkında olabilir) tanımakla kalmadı, aynı zamanda Kautsky nin sofu takipçilerinin  her ülkede gizlemekte hevesli oldukları bir gerçeğin önemini tanıdılar: “oportünistlerin (sosyal şovenler) Asya ve Afrika'nın omuzlarında desteklenen emperyalist bir Avrupa'nın yaratılması için, emperyalist burjuvazi ile işbirliği yapmaları. . .' Bundan çıkardığımız sonuçlardan biri de sosyal şovenizmden kopma zorunluluğudur. ”1917
17 Şubat 1917'de (Şubat 1917 !!):
“Troçki'nin adı şunu ifade eder: Sol lafazanlık ve Solun amacına karşı Sağ ile blok!”
Lenin , Şubat devriminden altı hafta sonra, 7 Mart 1917'de şunları yazdı:
“Benim görüşüme göre, şu anki kavşaktaki en büyük önem taşıyan mesele,“ Troçki ve şurekası tarafından yansıtılan çizgiler üzerine, sosyal yurtseverler ve hatta  örgütsel komite tiplerinin (Menşevikler) en tehlikelisi olanlarla "bir anlayış oluşturma" aptalca çabaları değil,   Partimizin çalışmasına mantıklı bir uluslararası ruhu içinde devam etmektir. '
Burada belirtmesi gereken bir tane önemli nokta var: Bütün bu süre boyunca Yoldaş Troçki, lideri Lenin olan ve Üçüncü Enternasyonal'in tohumunu oluşturan “Zimmerwald Sol” unun kararlı muhalefeti idi. Üçüncü Enternasyonal sadece Scheidemann , Vandervelde ve benzerlerine karşı mücadele sonucunda  doğmadı ve aynı zamanda Zimmerwald “Merkez” e karşı, Kautsky ve Troçki'ye karşı mücadeleyle güçlendi . Bu (Troçkist) Merkezin pratik politikası şuydu: İkinci Enternasyonal ile nihai bir kopuş yapmamak, Zimmerwald Solu lideri olarak Lenin tarafından  amaçlanan Üçüncü Enternasyonal'in kurulmaması.

Lenin, yoldaş Troçki'nin aldığı çizginin karakterizesini ve bu çizgi ile ilgili görüşünü, ne devrimin gelgitinin en yüksek olduğu , ne de  en düşük derecesinde olduğu zamanda hiçbir zaman değiştirmedi.

(Leninist) adını ciddiye alan hiçbir Leninist, Yoldaş Lenin'in, böylesine art arda yıllarca yoldaş Troçki'nin bakış açısını sistematik olarak teşhir etmesinin herhangi bir bireysel güdülerden etkilendiği fikrini kabul edemez.

Troçkizme karşı sistematik ve ateşli mücadelesinde, Lenin Yoldaş, Troçkizm'de , Bolşevik Partinin örgütü ve ideolojisine belli bir düşman akım olduğunu gördüğü gerçeğinden etkilendi; gerçek pratikte Menşevizmin amacına hizmet eden bir akım .

Lenin Yoldaşın söyleyeceği gibi, Menşevizm ile mücadelede nispeten kolaydır , çünkü temelde ve  açıkça anti-proleter karakterde, aşikar bir şekilde özünde liberal  ve  tecrübeli işçiler tarafından anında anlaşılabilinir ve bu nedenle işçiler tarafından reddedilir. Menşevizmin gizli biçimleri ile mücadele daha fazla gerekli olandır, Sol, devrimci lafazanlıklarla gizlenmiş oportünist siyaset biçimleri - Menşevizm'i kitlelerin devrimci duygularına uygunlaştıran biçimi.

Bize karşı açık şekilde savaşanlar bizim tek düşmanlarımız değildir , bu grupta açık düşmanların çabalarını devrimci ifadelerle  gizleyen,ve bu ifadeler nedeniyle duyulan güveni sömürerek düşmanın amacını kolaylaştıran   başka bir düşmanımız var  

Part yaşamında, özellikle zor anlarda, Troçki  Bolşevikler in bir kaçını kendine çekerek zaman zaman başarılı olmuş olsa da, Lenin, Yoldaş Troçki ile ilişkileri , onun bütün Bolşevik Parti  için karakteristiğini, formüle etdi.

Devamı
Troçki Partiye Katılıyor