Cumartesi, Mart 02, 2019

Troçki savaşta Sovyetlerin yenileceğini öngörüyor ve yenilgi çağrısını yapıyor

 Aşağıdaki yazıya ilave olarak Troçkinin Nazi Faşist askerleri için söylediklerini akılda tutmakta yarar var.
"Hitlerin askerleri Alman işçi ve köylüleridir....Sosyal demokrasinin ve Kominternin ihanetinden sonra bu işçi ve köylüler şövenizmin dumanlarına yenik düştüler.""
"Alman askerleri, yani işçi ve köylüleri, çoğunluk durumlarda yenilen halka kendi egemenlerinden daha fazla sempatileri vardır""
Leon Trotsky On The Future of Hitler’s Armies (August 1940)

Troçkizm mi Lenininizm mi den alıntı bölüm

Harpal Brar 

Bencil hizipçilik ve burjuva öznelciliğinin bir araya geldiği Troçki, Bolşevik parti ve Sovyet devletinin Leninist liderliğini her zaman "Stalinist bürokrasi", "ustaların kastı", "totaliter rejim" vb.  olarak adlandırdığına göre, Troçki'nin kokuşmuş saldırılarının ardındaki amaç ve niyetin Sovyet rejimini kötülemek olduğu ve Troçki'ye göre faşizmden farklı olmayan bu rejimin tüm dünyadaki işçilerinin desteklerini hak etmediğine ikna etmeye çalıştığı pek de inkar edilemez.

Böyle bir tutum, faşizme karşı  bir savaşta moral bozarak, bu rejimin (SSCB nin)  yenilgiye uğraması dileği ve çağrısı için bir başlangıçtır. Troçkizm bu adımı, yaklaşan İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki iğrenç ifadelerden de görüleceği gibi,  yalnızca gizlice değil, aynı zamanda açıkça aldığı nettir.

Bu açıklamalarda Troçki, yaklaşan savaşta SSCB'nin askeri yenilgisini keyifli bir ard niyetle öngörüyor. Aslında, daha da ileri giderek, askeri bir yenilgiye uğramayan uzun süren bir savaşın "bir burjuva-Bonapartist devrime yol açması gerektiğini" ileri sürüyor. İşte Troçki'nin sözleri:
“Ancak, Sovyetler Birliği'nin yaklaşan büyük savaştan yenilgisiz bir şekilde çıkmasını bekleyebilir miyiz? Bu açıkça soruya, açık bir şekilde cevap vereceğiz; eğer savaş sadece savaş olarak kalmalıysa, Sovyetler Birliği'nin yenilgisi kaçınılmaz olacaktır. Teknik bir ekonomik ve askeri anlamda, emperyalizm kıyaslanamayacak kadar daha güçlüdür. Batıdaki devrim tarafından felç edilmezse, emperyalizm Ekim Devrimi'nden ortaya çıkan rejimi silip süpürecektir. "(Trotsky, Revolution Betrayed, p. 216).
Sovyetler Birliği, Troçki tarafından kendisine verilen kadere rağmen başarırsa durum ne olurdu? Bir bakıma, Sovyet devletinin yıkılması da aynı şekilde gerçekleşecekti. Ne kadar döndürüp dolaştırsakta- askeri yenilgi ya da değil - Sovyetler Birliği savaştan canlı çıkamazdı:
"Savaşın uzun süreli olma doğası" diyor Troçki, "SSCB'nin geçiş ekonomisinin bürokratik planlamayla çelişkilerini ortaya koyacaktır .... dünya proletaryasının pasifliğinin eşlik ettiği uzun süreli bir savaş durumunda SSCB’nin iç toplumsal çelişkileri sadece (buna) yol açmayacak, aynı zamanda bir burjuva-Bonapartist devrime yol açmak zorunda kalacaktır. ” (Troçki,  Dördüncü Enternasyonal ve Savaş ).
1940'ta, yaşamının- Leninizm'e karşı uzlaşmaz düşmanlık dolu bir yaşam- sonuna doğru Troçki, daha iyi bir davaya layık bir coşkuyla, SSCB'nin yenilgisini ve Hitlerci Almanya'nın zaferini yeniden öngördü:
“Biz her zaman yeni aristokrasi tarafından belirlenen Kremlin'in uluslararası politikasının .. savaş yürütme kabiliyetsizliği gerçeğinden başladık.
“... egemen kast artık gelecek hakkında düşünmeye muktedir değil. Onun formülü, tüm 'ölüme mahkum rejimlerin, bizden sonra,  sel baskınına uğramasıdır'…
"Savaş birçok şeyi ve birçok kişiyi devirecektir. Yapay yapılımlar, aldatmaca, çerçeveleme ve ihanetler, bunların ağır yargısından kaçılmayacağını kanıtlayacaktır (Statement to the British capitalist press on Stalin – Hitler's Quartermaster)
"Stalin, hoşnutsuz işçiler ve köylülerle ve başları kesilmiş bir Kızıl Ordu ile birlikte savaş yapamaz" (Trotsky, German-Soviet Alliance)
“SSCB'nin üretici güçlerinin seviyesi büyük bir savaşı yasaklar… SSCB'nin bu sürenin bitiminden önce büyük bir savaşa dahil olması, her halükarda eşit olmayan silahlarla mücadeleyi işaret ediyor.
" Maddi (faktörden) den  daha az önemli olmayan Öznel faktör, son yıllarda daha da kötü yönde keskin bir şekilde değişti ...
"Stalin, zafer umudu olan hiç bir saldırı savaşı yürütemez."
“SSCB savaşa sayısız kurbanı ve ayrıcalığıyla girerse, resmi rejimin sahtekarlığı, öfkesi ve şiddeti kaçınılmaz olarak, bu yüzyılda üç kez devrimi gerçekleştiren halklar üzerinde derin bir tepki doğuracaktır
“Mevcut savaş, Kremlin bürokrasisini, bazı kapitalist ülkelerde devrim başlamadan çok önce ezer ...”  (The Twin Stars: Hitler-Stalin).
Troçki'nin tahminleri SSCB'nin II. Dünya Savaşı'ndaki destansı zaferiyle çürütüldü.

Her zaman olduğu gibi ve insanlık için mutlu bir şekilde, Troçki'nin bütün tahminleri tamamen yalanlandı. Savaşın ilk birkaç haftasında, Nazilerin sürpriz saldırısına atfedilebilen başlangıçtaki ilk tersine döndükten sonra, Sovyet savunması güçlendi. Çok geçmeden, karşı saldırıya geçtiler. Dünyanın geri kalanı, Troçki gibi, SSCB'ye iddia edilen yenilmez Nazi savaş makinesinin saldırısı karşısında çökmeden önce birkaç hafta vermişti. CPSU ve Yüksek Komutanı Joseph Stalin'in öncülüğünde birleşmiş olan Kızıl Ordu ve Sovyet halkı, bu Nazi'lerin yenilmezliği mit ini param parça etti. Moskova, Stalingrad, Kursk ve Leningrad'ın devasa savaşlarındaki Sovyet Zaferleri sonsuza dek yalnızca eski, büyük ve görkemli Sovyetler Birliği halkları tarafından değil aynı zamanda tüm ilerici insanlık tarafından da yaşatılacaktır.
"Moskova Savaşı destansı bir olaydı ... 2 milyondan fazla savaşçı; 2.500 tank, 1.800 uçak ve 25.000 silah içeriyordu. Kayıplar  korkunç ölçülerdeydi. Ruslar için zaferle sonuçlandı. Alman 'Blitzkrieg' saldırganının tam etkisine maruz kaldılar ve kayıplarına rağmen ... etkili bir karşı saldırı kurabildiler. Alman yenilmezliği mitini yok etmeye başladılar… " (Ian Grey, Stalin – Man of History, Abacus, p. 344).
1 Şubat 1943'te faşist general Von Paulus ve diğer 23 generallerin  Stalingrad'da teslim olması dünyayı büyüledi . Kızıl Ordu’nun Stalingrad’daki zaferi kahramanca olduğu gibi inanılmazdı. Volga-Don-Stalingrad bölgesindeki Nazi kayıpları 1,5 milyon asker, 3,500 tank, 12,000 silah ve 3,000 uçak idi. Daha önce günlerce, haftalarca ülkelere koşmaya alışkın olan Nazi savaş makinesi, Alman ordusunun çiçeğinin mahvolduğu bu kadar küçük düşürücü bir yenilgiye hiç uğramamışdı; Stalin şimdi dünyanın gözünde neredeyse titanik bir boyuta yükseldi "( Deutscher , Stalin , s. 472). 
Devamı Almanlar için, yenilgiden başka bir şey olmadı, Kızıl Ordunun Berlin'e girişine ve Reichstag’ın 30 Nisan 1945’te büyük saldırıya uğramasıyla devam etti- Aynı gün Fuhrer'in intihar etti.  Altı gün sonra, Alman Yüksek Komutanlığı adına faaliyet gösteren Field- Marshall Wilhelm Keitel, Marshall Zhukov'a teslim oldu.


Harpal Brar
Trotskyism or Leninism

Çevri
Erdoğan A
2 Mart 2019