Cumartesi, Mart 30, 2019

SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE KONUŞMA Lenin -1918

RSDLP (B) MK sinin Ocak 11 (24), 1918 TOPLANTISINDA SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE KONUŞMALARDAN

Tutanak

 İlk Lenin yoldaş konuşur ve, 8 Ocak (21) 'de yapılan toplantıda, bu soruna üç bakış açısı getirildiğine değinir ve sorunun, öne sürdüğü tezler üzerinde ki her konuya tek tek tartışılmasının mı, yoksa genel bir tartışma nın başlatılması gerekeceğini sorar. İkinci alternatif kabul edilir ve Lenin Yoldaş kürsüyü alır.

Bir önceki toplantıda ortaya konan üç bakış açısını ortaya koyarak başar: 
(1) ayrı bir ilhakçı barış imzalamak, 
(2) devrimci bir savaş yürütmek ve
(3) savaşın sona ermesini ilan etmek, orduyu hareketsizliğe geçirmek, ama barış antlaşma sı imzalamamak. Bir önceki toplantıda, ilk bakış açısı 15, ikinci 32 ve üçüncü 16 oy aldı.

Yoldaş Lenin Bolşeviklerin savunmayı hiç bir zaman reddetmediklerine işaret etti, ancak bu  savunma ve anavatanın korumasının  somut ve kesin bağlamı şu anda var olması gerekir, yani son derece güçlü bir uluslararası emperyalizme karşı Sosyalist Cumhuriyetin savunması. Soru, vatanımız olan Sosyalist Cumhuriyeti nasıl savunmamız gerektiği ile ilgili sorulardan birisi. Ordu, savaş nedeniyle aşırı derecede yorgun; Atlar öyle kötü bir durumda ki, bir saldırı durumunda topları hareket ettiremeyiz; Almanlar, Baltık daki adalar üzerinde o kadar elverişli pozisyonlara sahipler ki, bir saldırıya başlarlarsa Revel ve Petrograd'ı çıplak elleriyle (silahsız) alabilirler. Bu şartlar altında savaşı sürdürerek, Alman emperyalizmini büyük ölçüde güçlendireceğiz, barışın aynı şekilde sonuçlandırılması gerekecek, ama o zaman barış hala daha da kötü olacak, çünkü bunu sonuçlandıracak olan biz olmayacağız. Şimdi sonuçlandırmaya zorlandığımız barış şüphesiz ki aşağılayıcı bir anlaşmadır, ancak savaş başlarsa hükümetimiz ortadan kalkacak ve barış farklı bir hükümet tarafından sonuçlanacaktır. Şu anda sadece proletaryaya değil, savaş devam ederse bizi terk edecek fakir köylülüğe de bel bağlıyoruz.

Savaşın ortaya çıkarılması Fransız, İngiliz ve Amerikan emperyalizminin çıkarınadır ve bunun kanıtı, örneğin Amerikalılar tarafından Krylenko karargahında her Rus askerine 100 ruble ödeme yapma teklifi. Devrimci savaş bakış açısından bakanlar, bu durumda Alman emperyalizmiyle iç savaşa gireceğimizi ve dolayısıyla Almanya'da devrimi uyandıracağımızı vurgulamaktalar. Ne var ki, Almanya, hala devrime hamileyken, savaşa başlarsak öldürebileceğimiz oldukça sağlıklı bir bebek olan Sosyalist Cumhuriyeti zaten doğurduk. Alman Sosyal-Demokratlarının dağıtılan bir mektubu (bildiri) var elimizde, Merkez'de, bize karşı tutumla ilgili olarak iki eğilim olduğu üzerine bilgiler var, bunlardan  birisi bizim satın alındığımızı düşünen ve Brest'teki güncel olayların bir oyun olduğunu, ve oyuncuların kendi rollerini oynadıkları yönünde. 

Bu kesim ateşkes için bize saldırıyor. Kautsky cilerin diğer bölümü, Bolşeviklerin liderlerinin kişisel dürüstlüğünün şüphe götürmez olduğunu, ancak Bolşeviklerin davranışlarının psikolojik bir muamma olduğunu söylüyor. Sol kanat Sosyal-Demokratların fikrini bilmiyoruz. İngiliz işçiler barış için çabalarımızı destekliyorlar. Şüphesiz ki,  sonuçlandıracağımız barış  aşağılayıcı bir barış olacak, ancak bize sosyal reformları ( taşıma yı ele alalım mesela) yürütmek amacıyla bir "nefes alma alanı gerekir; kendimizi pekiştirmemiz gerekiyor ve bu zaman alır. Burjuvazinin ezilmesini tamamlamamız gerekiyor, ancak bunun için her iki elimizin de serbest olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, iki elimizi de serbest bırakacağız ve sonra uluslararası emperyalizme karşı devrimci bir savaş yürütebiliriz. Şimdi oluşturulan devrimci gönüllü ordunun kademeleri, gelecekteki ordumuzun subaylarıdır.

Yoldaş Troçki'nin önerdiği şey - savaşın sona ermesi, barış antlaşması imzalanmasının reddedilmesi ve ordunun serbest bırakılması - uluslararası bir siyasi gösteridir. Askerlerimizi geri çekerek elde edeceğimiz tek şey, Estonya Sosyalist Cumhuriyetini Almanlara bırakmak. Barışı sona erdirerek, hemen Vladivostok'u işgal edecek olan Japonlara ve Amerikalılara serbest bir el vermiş oluruz deniliyor. Onlar  Irkutsk'a ulaşana kadar, biz Sosyalist Cumhuriyetimizi güçlendirebiliriz. Bir barış anlaşması imzalayarak, şüphesizki , kendi kaderini belirlemiş olan Polonya'ya ihanet ediyoruz, ancak Estonya Sosyalist Cumhuriyetini elimizde tutuyoruz ve kazancımızı pekiştirebilmek için bir şans kazanıyoruz. Şüphesiz ki, sağa dönüş yapıyoruz, bu da çok kirli bir ahırın içinden geçmeye yönledirir, ama yapmak zorundayız. Almanlar bir saldırı başlatırsa, her barış anlaşmasını imzalamak zorunda kalacağız ve o zaman, şüphesizki daha da kötü şartlarla. Üç bin milyon tazminat, Sosyalist Cumhuriyeti kurtarmak için çok yüksek bir fiyat değildir. Şimdi barışı imzalayarak, geniş kitlelere Riga ve Bağdat’ı ele geçiren emperyalistlerin (Almanya, İngiltere ve Fransa’nın) savaşa devam ettiğini  ve sosyalist cumhuriyetin geliştiğini gösteren görsel bir gösteri veriyoruz.

Lenin yoldaş, destekçileri Stalin ve Zinoviev ile bazı noktalarda anlaşmaya varmadığına dikkat çekiyor.  Elbette, Batı'da kitlesel bir hareket var ama oradaki devrim henüz başlamadı. Fakat bunun için taktiklerimizi değiştirirsek, bu nedenle uluslararası sosyalizme karşı hain olmalıyız. Lenin Zinovyev ile barışın sonuçlanmasının bir süre için Batı'daki hareketi zayıflatacağı konusunda  aynı fikirde değil. 

Eğer barış görüşmelerinde bir kesinti olması durumunda, Alman hareketinin derhal gelişebileceğine inanıyorsak, Alman devriminin bizden çok daha büyük bir kuvveti olacağından o zaman kendimizi (kendi devrimimizi)  kurban etmeliyiz. 

Ancak bütün mesele şu ki, orada hareket henüz başlamamış, ancak burada zaten yeni doğmuş ve yüksek sesle bağıran bir bebek var ve şimdi barışı kabul ettiğimizi açıkça söylemezsek, biz yok olacağız. Genel sosyalist devrim başlayana kadar bizim ayakta kalmamız önemlidir, bunu ancak barışı sonuçlandırarak başarabiliriz. 

Lenin yoldaş, mümkün olan her yoldan barış anlaşmasının imzalanmasını çıkarmamız önerisini oylamaya koyma çağrısı yaptı.

VI Lenin, Collected Works ,
Vol. 36, sayfa 467-70

Çeviri
Erdoğan A
30 Mart, 2019


Konuyla ilgili olarak Stalin in şu sözleri tutanaklara geçirildi: “Stalin Yoldaş, devrimci bir savaş sloganını benimsemekle emperyalizmin ellerine oynadığımızı düşünüyor. Yoldaş Troçki’nin iddiası-duruşu bir duruş değildir. Batı'da devrimci bir hareket yok - bunun somut gerçekleri yok - sadece bir potansiyel ve bu dikkate alamayacağımız bir şey. Almanlar bir saldırı başlatırsa bu, buradaki karşı devrimi güçlendirecektir. ”