Salı, Şubat 05, 2019

TROÇKİ, STALIN VE KIZIL ORDU SSCB'de SİVİL SAVAŞ - 3 -Yiyecek Kıtlığı

TROTSKY, STALIN AND THE RED ARMY - CIVIL WAR IN THE USSR 
Communist League & Alliance


YiyecekKıtlığı
Moral büyük ölçüde düştü. Düzenli askerlerin yanı sıra pek çok parti üyeleri de şimdi firar etti, ve Troçki bu askerlerin seri infazını ve  firarlarının olduğu tüm kırsal Sovyet başkanlarının tutuklanmasını emretti (von Hagen; Ibid s. 46).
Ordu adamlarına imtiyazlar verildiği için firar sorunu azaldı; Kızıl Ordu'daki askerlerin ailelerine vergi indirimi ve ailelerine bedava apartman sağlanması.

Fakat Kasım 1918'deki Altıncı Sovyetler Kongresi daha kararlı bir şekilde köylü kitlelerine geri döndü, bu sorunlar tersine döndü. Sorunların çoğunun kökleri  yiyecek kıtlığı ve hem kırsal kesimde hem de buna uygun orduda, yoksunluktaydı. Bu krizin boyutunu gösteren,  Lenin'in  26 Mayıs 1918 “Mevcut Durum Üzerine Tezler” yazısı. Aynı şekilde, Stalin'in Haziran ayında Tsaritsyn'e müdahalesinin ciddiyeti, durumun takdir edilmesiyle vurgulandı.
Tezler, Savaş Komiserliği'nin Savaş ve Gıda Komiserliği'ne dönüşümünü ilan ederek başlar . Tezler genel bir savaş yasası ve güçlendirilmiş bir ordu disiplini, ve orduya çağrılar, ve köylülükle iyi ilişkiler hakkında net bir politika belirlemeye devam eder:

“1) Savaş Komiserliği Savaş ve Gıda Komiserliği'ne dönüştürülecek - yani Savaş Komiserliği'nin çalışmalarının 9 / 10'u ordunun tahıl savaşı için ordunun yeniden düzenlenmesi ve bu savaşın sürdürülmesi üzerine yoğunlaştırılacak - üç ay boyunca: Haziran-Ağustos. 

2) Bu dönemde ülke genelinde savaş kanunu (sıkı yönetim) ilan edilecek . 

3) Harekete geçirilecek ordu, sağlam unsurlarını seçerek, ve belirli bölgelerde her ne olursa olsun, tahıl ve yakıt için mücadele etme, kazanma, toplama ve taşıma görevlerinde sistematik askeri operasyonlar için 19 yaşındakiler çağrılacak. 

4) Disiplinsizlik için kurşuna dizme yürürlüğe konulacak. 

5) Birliklerin başarısı, tahıl elde etmedeki başarı  ve tahıl artıklarının toplanmasında pratik sonuçlarla ölçülecektir. 

6) Askeri kampanyanın görevleri aşağıdaki gibi formüle edilmelidir: 
a) Nüfusu beslemek için tahıl stoklarının toplanması;

b) aynen - üç ay boyunca savaş için yiyecek rezervi;

c) kömür stoklarınının güvenceye alınması, onları toparlanması ve üretiminin arttırılması.
7) Aktif ordunun (Kulaklara karşı vb) birliklerin her biri, üçte bir den yarısı, kıtlıktan zarar görmüş yereller'in işçilerinden  ve fakir köylülerinden   oluşacaktır. 

8) Her birliğe iki çeşit talimat verilecektir: 
a)  ideolojik-politik; kıtlık ve kulaks karşısında kazanılan zaferin önemi, işçi halkının iktidarı olarak proletaryanın diktatörlüğü üzerine;  
b) askeri örgütlülük; birliklerin iç organizasyonu , disiplin, her operasyon için kontrol ve yazılı kontrol belgeleri vb. 
9) Bütün birliğin toplu sorumluluğu yürürlüğe konulacak, örneğin her yağmalama suçu için her onuncu adamı kurşunlama tehdidi. 

10) Kasabalarda zengin kişilere ait tüm taşıma araçları tahılın taşınması için seferber edilecek; üst sınıflar katip ve kahya görevleri için seferber edilecek  . 

11) Eğer birliklerin moral bozukluğu belirtileri tehdit edici bir şekilde sıklaşırsa, "hasta" birlikler bir ay sonra geri gönderilecek, yani rapor ve "tedavi" için geldikleri yere geri gönderilerek değiştirilecek. 

12) Aşağıdakilr, hem Halk Komiserleri Konseyi'nde hem de Merkez Yürütme Kurulunda kabul edilecek: 
(a) ülkenin gıda konusunda ağır tehlikede olduğu beyan edilecek ; 
(b) sıkıyönetim kanunu;  
(c) tahıl kampanyası için ordunun, yukarıda belirtildiği gibi yeniden örgütlenmesiyle birlikte seferber edilmesi ;  
(d) Tahıl fazlası olan her uyezd ve volost, zengin arazi sahiplerinin (kulaks), tahıl tüccarlarının vb. listesinin derhal derlenmesi;  onları kişisel olarak tahıl fazlasının toplanmasından sorumlu tutulması..
(e) RCP, Sol Sosyalist-Devrimciler veya sendikaların parti tavsiyesinde, yaklaşık en az on kişiden biri oranında olmak üzere  her askeri birliğe atanma yapılması. 
13) Tahıl tekelinin uygulanmasında, herhangi bir mali fedakârlıktan kaçınmaksızın kırsal kesimdeki yoksullara yardım  zorunlu kılınacak ve Tahıl fazlalıklarını elinde tutan kulakların acımasız bastırılması ile, aynı zamanda, kulaklardan toplanan tahıl fazlalarının bir kısmının işçi ve yoksul köylü arasında serbest dağıtımı için en kuvvetli önlemler uygulanacaktır. ” 
Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 27, pages 406-407