Pazartesi, Kasım 05, 2018

Teori kırpmacılığıyla ML i öğrenme konusuna bir örnek daha

""Her özgül slogan, özgül bir politik durumun özel karakterlerinin bütününden çıkarılmak zorundadır.""Lenin - Sloganlar Üzerine

Teorilerin ve özgül değerlendirmelerin, konunun ve içeriğin bütünlüğünden kopartılarak "sloganlaştırılarak" öğrenilmesinin ne kadar anti- Marksist Leninist olduğu üzerine  "Teorileri Kırparak Sloganlaştırmak Üzerine" yazısında kısaca değinmiştim.  

Türkiyede ne yazıkki bir paragrafı aşan yazıları okumamaktaki ısrarlı  tembellik, bu "kırpmacı slogancılığın" devamlılığını sağlamakta. 

Bu kırpmacı yaklaşım Marksizm Leninizmin kolunu kanadını koparıp onu anarşist ya da burjuva karşı devrimci içeriğe büründürmekte. Bu tavrı eleştirmek ve değiştirmek için mücadele vermek devrimci bir sorumluluktur. 

Bu, konu olan "parlamenter faaliyetin Marxist geçinen kişiler tarafından uşaklık ünvanını, bazı kişilere de sürgün ve hapis cezaları kazandır"  kırpmacı slogan,ı okuyan tarafından ilk ve temel algılama, parlamenter eylemin Marksist Leninist bir eylem biçimi olmadığı yönünde olacaktır. 


Eğer yazı Çayan ın yazısından alındıysa - ki sanırım öyle - , bırakın konunun ve yazının bütünlüğünü, paragrafın bütünlüğünden kopartılmış bir söylem. Hemen paragrafın başında " parlamenterizm amaç değil araçtır" der. İki söylemin arasındaki fark Anarşist le Marksist Leninist arasındaki farkı belirler.

Peki Lenin neden bahsediyor burda? 

Lenin bu yazısında Devrimci Marksizm ile oportunist reformizmin arasındaki bölünmeden, görüş ve taktiksel farklılıktan, parlamento dışı gizli çalışmayı reddedip, çalışmayı  sadece parlamentoyla sınırlamakta direnenler konusuna değiniyor. Yani "parlamenter" çalışmayı reddetmiyor, onun bir araç olduğundan bahsediyor.  

Şöyle diyor o kırpılan paragrafın bütününde;
Parlamentarizm, Südekum ile Heine, Sembat ile Vaillant, Bissolati ile Mussolini, Çheydze ile Plehanov tarafından da tanınıyor. Dumanın RSDİP grubunu oluşturan yoldaşlar tarafından da tanınıyor; şovenistlerle bağlarını kopartan Bulgar ve İtalyan yoldaşlar tarafından da. Parlamentarizmin çeşitleri vardır. Bazıları parlamento kürsüsünü, kendi hükümetini (iyi göstermek) gözde yapmak için, ya da en iyisinden Çheydze grubu gibi, her türlü sorumluluktan kurtulmak için kullanırlar. Diğerleri, parlamentarizmi, sonuna kadar devrimci kalmak, en zor koşullar altında bile sosyalist ve enternasyonalist olarak görevlerini yerine getirmek için kullanırlar. Parlamento çalışmaları, bazılarına bakan koltuğu sağlar, bazılarını ise hapishaneye, sürgüne, ağır hapis cezası çekmeye gönderir. Kimisi burjuvaziye, kimileri proletaryaya hizmet eder. Kimisi sosyal-emperyalisttir, kimisi devrimci Marksisttir. (Lenin, Sosyalizm ve Savaş tan çeviri EA)
Bu paragrafın içeriği ile, kırpılan ve sloganlaştırılan bölümün içeriği  teorik seviyesi yetersiz olan, konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan okuyucular tarafından aynı sonuç  içeriğinde algılanabilirmi? Şüphesizki hayır. O zaman bu "sloganlaştırma" nın, devrimci sorumluluk içinde, en azından şu ya da benzer şekilde biçimlendirilmesi gerekirdi;
""Bazıları parlamento kürsüsünü, kendi hükümetin gözde yapmak için, ya da.., her türlü sorumluluktan kurtulmak için kullanırlar. Diğerleri, parlamentarizmi, sonuna kadar devrimci kalmak, en zor koşullar altında bile sosyalist ve enternasyonalist olarak görevlerini yerine getirmek için kullanırlar. Parlamento çalışmaları, bazılarına bakan koltuğu sağlar, bazılarını ise hapishaneye, sürgüne, ağır hapis cezası çekmeye gönderir. Kimisi burjuvaziye, kimileri proletaryaya hizmet eder. Kimisi sosyal-emperyalisttir, kimisi devrimci Marksisttir. ""
Ustaların teorilerini ve özgül değerlendirmelerini içeriğinden ve bütünlüğünden kopartarak "hızlı solcu biçimde", ya da " reformist biçimde" sloganlaştırmak, devrimci mücadeleye hizmet değil, zarar vermektir.  Kendini ve - ya da kitleleri "eğitmek" değil, aldatmaktır. Marksizmi Leninizmi savunmak değil, en iyisinden anarşizmi, en kötüsünden burjuva liberal devrim kaçkınlığını savunmaktır. 

Erdoğan A
Kasım 5 2018