Salı, Kasım 06, 2018

APTALIN ACELESI HIZ DEĞILDIR

Lenin
Prosveşçenye No.5 1914 Mayıs

Avusturya Sosyal Demokratların aylık dergisi Der Kampf ın yakınlardaki bir sayısı, Alman oportünist lideri Eduard Bernstein ın, revizyonist, oportünist görüşlerini terkettiği ve Marksizme geri döndüğünü söyleyen, FA imzalı sansasyonel bir paragraf yayınladı .

Revizyonizm - Marksizmin revize edilmesi (özünün değiştirilmesi) - bugün, proletarya üzerindeki burjuva etkisi, ve  işçilerin burjuva yozlaşmasının, eğer temel değilse, en önemli göstergelerinden birisidir. Oportünist lider olan Eduard Bernstein, bu nedenle dünya çapında kötü bir şöhret kazanmıştır.

Ve şimdi bize  Bernstein'ın Marksizme döndüğü söyleniyor. Bu haber, Alman Sosyal-Demokrat literatürüne aşina olan herkese garip görünmelidir. Oportünistlerin temel organı Sozialistische Monatshefte, [1]  hâlâ yayınlanmakta, ve gerçekte, sosyalizmin tam ihanetine kadar giden, tamamen burjuva görüşlerini vaaz etmeye devam etmektedir. Ve Bernstein, dergiye önde gelen katkıcı (yazar) olmaya devam ediyor. Sorun ne olabilir?

Görünüşe bakılırsa Bernstein , yerel bir gazeteye göre, Budapeşte'de revizyonizmi reddettiği bir konferans vermiş .

Avusturya’nın yazarı olan F.A, Bernstein'ın görüşlerini değiştirdiğini dünyaya ilan etmekteki acelesiyle aşırı derecede saf ve tedbirsiz olduğunu kanıtladı. Fakat oportünist gazete Alaska Zarya'nın (Menşevik Plehanov'un Rus “Sosyalist Aylık” olarak adlandırdığı) önde gelen oportünist yazarlarından birisi olan tasfiyeci V. Levitsky, daha da ihtiyatsız olduğunu kanıtladı: Severnaya Rabochaya Gazeta (3 Nisan, Sayı 46) da tamamen F.A raporuna dayanan, yankı yaratan “Revizyonizmden Marksizme” başlığı altında uzun bir makale yayınladı.

Sayın Levitsky Bernstein'ın konuşmasının basında yer alması için beklemedi bile. Bir aptalın acelesi hız değildir.

Budapeşte konferansının dünya çapında “şöhret” kazandığını öğrenen Bernstein, Brüksel Sosyal-Demokrat gazetesi Le Peuple'ye [3] 11 Nisan'da (yeni stil) bir mektup yazdı - mektupta açık bir şekilde şunları söyledi :
 “Der Kampf'daki rapor” kesinlikle temelsizdir. Budapeşte'de yeni bir şey söylemedim ve Sosyalizmin İlkeleri nde [Bernstein'ın önemli opportunist çalışması] ifade edilen görüşlerden hiçbirini geri almadım. Budapeşte gazetesindeki konuşmamın raporu, sözlerimi muhabirin sözleriyle karıştırdı! ”
Bütün olay (bunun) sıradan bir gazete aldatmacasını (aldatmacası olduğunu) kanıtladı.

Bununla birlikte, bazı Avusturyalı (yalnızca Avusturyalımı?) Sosyal-Demokratların oportünizmi gizlemek ve onun ortadan kaybolduğunu ilan etmek için acınacak eğilimini ortaya çıkardı.

Aşırı heves, Bay Levitsky'yi akıl almaz derecelere götürdü. Severnaya Rabochaya Gazeta'da şöyle yazıyor : 
“ Revizyonizmin  Babasının[?] Marksizme  Dönüşmesiyle [?], Bernstein, Alman Sosyal-Demokratik hareketi içindeki revizyonizmi geri gelmeyecek şekilde öldürüldü [!?].”
Buradaki her kelime bir mücevher: Geri dönüş hiç olmadı, Bernstein baba falan değil, revizyonizm öldürülmedi.

“Rusya'da,” zavallı Bay Levitsky şöyle yazıyor: 
“Revizyonizm, bir zamanlar Marksizme karşı mücadelelerinde geri adım atmaya eğilimli olan Sol Narodnikler arasında bile "modaya uygun" bir doktrin olmaktan çıktı. Rus Sosyal-Demokrat hareketi içinde revizyonizm, bazı yazarların Rus toprağına nakletme girişimlerine rağmen hiçbir etkisi yoktu. ”
Burada her kelime bir yalan. Bütün önemli konularda Sol Narodnikler bile şimdi revizyonist “doktrinler” e “başvuruyorlar”. Bu Russkoye Bogatstvo'nin ve Zavety nin, Stoikaya Mysl ın her sayısında kanıtlanmıştır. Sol Narodniklerin oportünizminin üstüne cila çekmek (gizlemek) sadece zarar verebilir.

1895–96'da kitlesel işçi sınıfının, ve kitlesel Sosyal-Demokratik hareketin başlangıcından beri Rus Sosyal-Demokrasisinde bazı revizyonist etkiler olmuştur.

Bay Levitsky, tutarlı Marksistlerin ve eski Iskra taraftarlarının ekonomistlere karşı uzun yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi duymadığını mı söylemek istiyor?

Bay Levitsky Ekonomizmin  Revizyonizmin ve oportünizmin Rus biçimi olduğunu açıklayan ve kanıtlayan Parti kararlarını ve bu dönemde yazılan sayısız makaleleri duymadığını mı söylemek istiyor?

Bay Levitsky, bugünün önde gelen tasfiyecisi ve dünün önde gelen ekonomistlerinden Bay A.Martynov'u unuttuğunu mu söylemek istiyor ?

Bay Levitski kendi'sinin  revizyonizmini gizlemek için, revizyonizmi reddediyor. Ona sadece şu dört gerçeği hatırlatalım:

1) 1909–10'da basında Menşeviklerin  saflarına çok sayıda oportünist unsurları soktuklarını ilan eden Menşevik Plehanov değil miydi?

2) Tasfiyeci “yasallığa uygunluk (yasallık için ışık)” sloganının oportünist içeriğini (doğasını) gösteren (yine) aynı Plehanov değil miydi ?

3) Tasfiyecilik ile Ekonomizm arasındaki bağlantıyı gösteren (sergileyen) birkaç anti-tasfiyeci Menşevikler  değil miydi ?

4) Koltsov'un yaptığı gibi,  (üçten) “iki sütun” un ajitasyon için uygun olmadığı nı reddetmek oportünizm değilmidir?

Sadece bu dört gerçek - ve kırk dört daha alıntılanabilir - 1895-1902 arasındaki ekonomizmin, 1903-08 arasındaki Menşevizmin, ve 1908-14 arasındaki tasfiyeciliğin, hepsinin Rus oportünizm ve revizyonizminin türlerini temsil ettiğinin açık kanıtlarıdır, ne daha fazla ve ne daha az.

Notlar

1] Socialist Monthly—Ed.

[2] Der Kampf—monthly organ of the Austrian Social-Democrats, published in Vienna from 1907 to 1934. Took an opportunist, centrist stand under the guise of Left-wing phrases.

F. A.—Friedrich Adler, leader of the Austrian Social-Democrats.

[3] Le Peuple—a daily, central organ of the Belgian Labour Party, published in Brussels since 1885; at present the mouthpiece of the Belgian Socialist Party.

Çeviri
Erdoğan A
6 Kasım 2018
Kaynak
Lenin Collected Works, Volume 20, pages 322-324.