Çarşamba, Kasım 21, 2018

Joseph V. Stalin'den Azerbaycan'ın Demokratik Partisi Lideri Ja'far'a Pishevari ye mektup

Stalin
8 Mayıs 1946

Pishevari yoldaşa ,

Bana öyle geliyor ki, İran içinde ve uluslararası boyutta mevcut durumu yanlış değerlendiriyorsunuz.

İlk olarak. Azerbaycan'ın tüm devrimci taleplerini hemen şimdi karşılamak istiyorsun. Ancak mevcut durum, bu programın gerçekleştirilmesini engellemektedir. Lenin,  devrimci talepleri, pratik talepler olarak öne sürüyordu - vurgulayarak söylüyorum -  sadece, ülkenin dış düşmanla başarısız savaşın hızlandırdığı,  ciddi bir devrimci kriz yaşandığı zamanda (ki) pratik talepler olarak. 1905'te Japonya ile başarısız savaş ta (döneminde) , ve 1917'de Almanya ile başarısız savaş sürecinde durum böyleydi. Sen burada Lenin'i örnek almak (özenmek) istiyorsun. Bu çok iyi ve takdire değer.

Ancak, bugün İran'daki durum tamamen farklı. İran'da büyük bir devrimci kriz yok. İran'da az sayıda işçi var ve bunlar kötü organize edilmiş durumda. İran köylülüğü hala ciddi bir aktivizm göstermiyor. İran, İran'ın devrimci çevrelerini, askeri  başarısızlıklar nedeniyle zayıflatabilecek dış bir düşmanla savaş yürütmüyor. Sonuç olarak, İran'da, 1905 ve 1917'de Lenin'in taktiklerini (uygulamak için) destekleyebilecek böyle bir durum yok.

İkincisi. Elbette, eğer Sovyet birlikleri İran'da kalmaya devam etmiş olsaydı, Azerbaycan halkının devrimci talepleri için mücadelesi amacının başarısına güvenebilirdiniz. Fakat onları (Sovyet Birlikleri)  artık İran’da tutamazdık, çünkü İran’daki Sovyet birliklerinin varlığı, Avrupa’daki ve Asya’daki özgürlükçü (kurtuluşcu) politikalarımızın temellerini zayıflatırdı. İngilizler ve Amerikalılar, eğer Sovyet birlikleri İran'da kalabililirse, o zaman neden İngiliz birlikleri Mısır, Suriye, Endonezya, Yunanistan ve aynı zamanda, Çin, İzlanda, Danimarka'da Amerikan birlikleri kalamasın dediler. Bu nedenle , bu "aracı" [oruzhiie ] (kılıf, nedenlenme) İngiliz ve Amerikalıların ellerinden almak, sömürgelerdeki kurtuluş hareketlerini serbestlemek, ve böylece özgürlükçü politikamızı daha haklı ve verimli kılmak için İran ve Çin'den birliklerimizi çekmeye karar verdik. Sen, bir devrimci olarak, aksi ni yapamayacağımızı kesinlikle anlayacaksın.

Üçüncü. Bütün bu söylenenlerden, İran'daki durumla ilgili olarak şu sonuca ulaşılabilir. İran'da büyük (derin)  bir devrimci kriz yok. İran'da dış düşmanlarla olan bir savaş durumu yok, ve sonuç olarak, tepkiyi zayıflatacak ve krizi derinleştirecek hiçbir askeri başarısızlık yok. Sovyet birlikleri İran'da kaldığı sürece, Azerbaycan'daki mücadeleyi başlatma ve geniş kapsamlı talepleri olan, yaygın bir demokratik  hareket kurma şansınız olurdu. Ama askerlerimiz ayrılmak zorundaydı ve İran'dan ayrıldı. İran'da şimdi ne var? İran'ın en gerici unsurlarını temsil eden İran'daki Qavam hükümetinin Anglophile çevreleriyle bir çatışması var . Qavam geçmişte olduğu kadar gerici olsada, (Qavam) şimdi kendini savunma çıkarları ve hükümetinin savunması için, bazı demokratik reformlar yürütmeli (yürütecek) ve İran'daki demokratik unsurlar arasında destek aramalıdır (arayacaktır)

Bu koşullar altında taktiklerimiz ne olmalı? Bu çatışmayı, Qavam [ virvat ustupki u Kavama]' den tavizler kazanmak için kullanmamız gerektiğine inanıyorum,  ona destek vermek Anglophiles ları izole etmek ve böylelikle,  İran ın daha da demokratikleşmesi için bazı temeller oluşturmak. 

Ssize bütün tavsiyemiz, bu varsayımdan kaynaklanmaktadır. Şüphesizki, birisi farklı bir taktik benimseyebilir: her şeye tükür, Qavam dan uzaklaşmak ve böylece Anglophile gericilerinin zaferini sağlamak. Ancak, bu bir taktik değil, aptallık olurdu. Bu, gerçekte, Azerbaycan halkının ve İran demokrasisinin davasına ihanet olurdu.

Dördüncüsü. Siz, öğrendiğime göre, sizi ilk önce gökyüzüne yücelttiğimizi, ve sonrada sizi uçurumun dibine soktuğumuzu ve sizi küçük düşürdüğümüzü söylersiniz. Bu doğruysa, bizi şaşırtır. Gerçekten ne oldu? Burada, her devrimcinin bildiği tekniği kullandık. 

Bugün İran'ın durumuna benzer bir durumda, eğer kişi hareketin izlediği belirli bir minimum taleplere ulaşmak istiyorsa, hareketin ilerlemesini istiyorsa, asgari taleplerin ötesine ilerlemek ve hükümet için bir tehdit oluşturmak istiyorsa,  Hükümetten alınan tavizleri garanti altına almak istiyorsa (bu taktiği kullanır).  Çok ilerlemiş olmasaydınız, İran'daki mevcut durumda bu Qavar hükümetinin şimdi yapmak zorunda olacağı talepleri [ imtiyazları]yerine getirme şansı olmazdı. 

Devrimci hareketin yasası işte böyle. Senin için bir küçük düşmenin sözü bile  edilemez. Seni küçük düşürmeye izin verebileceğimizi düşünmen çok garip. 

Tam tersine, eğer mantıklı davranırsanız ve bizzat Azerbaycan'ın mevcut somut duruşunu yasallaştıracak olan talepleri, bizim moral desteğimizle ararsanız, o zaman Orta Doğuda hem Azeriler tarafından hem de İran'ın ilerici demokratik hareketinin öncüsü olarak kutsanmış olursunuz. 

Stalin
8 Mayıs 1946

Çeviri
Erdoğan A
Kasım 21, 2018

Rusça dan İngilizceye çevirisi ne gösterilen kaynak (kaynak tek olduğundan, doğruluğunu - çarpıtma olmadığını başka bir kaynak gereksinimi var)

May 08, 1946, History and Public Policy Program Digital Archive, AVP RF, f. 06, op. 7, p. 34, d. 544, ll. 8-9; translation for CWIHP by Vladislav M. Zubok. Published in CWIHP Working Paper No. 15. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117827

kaynak
http://neodemocracy.blogspot.com/2018/11/joseph-v-stalin-to-jafar-pishevari.html