Pazartesi, Ekim 08, 2018

Chomsky ve ideolojinin pratiği belirlemesinin bir başka kanıtı

Ekim 8, 2018

Çhomski'nin ABD nin Suriye de kalması gerektiği üzerine yaptığı yorum,  burjuva Liberal sol un büyük ölçüde etkisi altında olan Marksist - Leninist Sol kesim de kaçınılmaz olarak bir şaşkınlık yarattı. Kaçınılmaz çünkü pratiği belirleyen ideolojidir ve Chomsky'nin ideolojisi, Marksizm Leninizm'le uzaktan yakından bir ilgisi olmayan, ona kökünden karşı olan "hümanist" yaklaşım temelinde bir burjuva ideolojisidir. Burjuva ideolojisinin en ilerici olabilecek anti emperyalistliği savaş yerine, günümüz Çin'in uygulamaya çalıştığı "barışsal-yağmacılığı" tercihle sınırlıdır. 

Türkiye'de, Latin Amerika da ve Hindistan da da yaygın olan "meşhur olmuş-edilmiş sol burjuva liberal" hayranlığı kendi içinde çelişkilerle dolu pratik sonuçları ortaya sermekte. Örneğin Türkiye de ML hareketler çoğu zaman belirleyici nitelikte olmayan nedenlerle parçalara bölünüp bir birine düşman kesilirken, Lenin'e, Stalin'e ve Sovyetlere karşı saldırılarını elden bırakmayan "meşhur" burjuva liberalleri alkışlayıp, onları Marksist Leninist "otorite" olarak  gösterme pratiklerinde hiç sakınca görmemekteler. Yani diğer Marksist Leninistlerle farklılıklar nedeniyle  aralarına uçurum koyarken, sosyalizme sempatisi olan sosyal demokratları faşistlikle damgalayıp onlarla "uzlaşmaz" bir pratik içine girerken, Marksizm Leninizm'in, sosyalizmin "yeminli düşmanları"yla uzlaşma, onları alkışlama ve göklere çıkarma pratiklerinde hiç bir yanlış görmemekteler. 

Şüphesiz ki Marksist Leninistler doğru tavırlar alan burjuva liberallerini, bu tavırları nedeniyle desteklerler, ve Lenin in sözleriyle " bir adım daha ileri atmaları için çaba gösterirler" ama sadece  bu özgül ilerici, insancıl vs.  tavırları ile sınırlı olarak desteklerler. Hiç bir zaman onların "devrimci" olduğu "hayalciliğini" ve "safsatasını" yaygınlaştıracak pratik içine girmezler.

Şüphesiz ki Chomsky nin aldığı bir sürü ilerici tavırlar oldu, ama ayni zamanda ideolojisinin kaçınılmaz bir yansıması olarak gerici tavırları da oldu ve (özellikle İsrail le ilgili) güçler dengesine bağımlı olarak  hep olacaktır.

Bakalım Chomsky'nin  göz ardı edilen tavırlarına;
  • Chomsky Batı nın (siz emperyalizmin anlayın)  Libya da müdahalesinin oradaki soykırımı engelleyecek tek alternatif olduğunu söylemişti ve devamında hem uçuş yasağını ve hem de Libya nın yıkımını desteklemişti... Bu gün Libya köleciliğin geri getirildiği bir ülke durumunda.

  • Chomsky  Ukrayna da ABD nin yaptığı darbeyi ve neo- nazi  hükümeti destekledi ve destekliyor.

  • Chomsky, başlangıcından bu yana, ve günümüzde ABD nin Suriye'yi bombalamasına karşı çıkmadı, sözde sol TV de (Democracy Now -Demokrai Şimdi) sürekli, Asad rejiminin utanç verici bir rejim olduğunu söylemesi bir yana, sahteliği çok önceden de ortaya çıkmış olan "kimyasal silah kullanma" provokasyon ve dedikodularına destek oldu.  

  • Chomsky topraklarından atılan Filistinlilerin geri dönmesine her zaman karşı oldu. Tipik sol burjuva taktiğiyle, sadece 1948 de atılanlara hak tanıması gerektiğini savundu. Bu TR de, sadece 1914-1918 arası (sağ kalabilen) Ermenilere geri dönme hakkı tanımak gibi bir hipokratlık.

  • Chomsky ABD nin Orta Doğu politikasında  İsrail Lobisinin etkili olduğu gerçeğini her zaman reddetti ve reddetmeye devam ediyor.

  • Chomsky Israil in Boykot edilmesine karşı çıktı ve çıkmakta devam ediyor, İsrail yerine ABD nin boykot edilmesi gerektiği görüşünde.
Nedir bu yaklaşımların ideolojik temeli;

Chomsky Leninist teoriyi ne mantıksal ne de tarihi olarak ciddiye alabilmek için hiç bir neden görmediğini söylüyor. (Chomsky, İnterview on anarchism )

Chomsky Bolşevizm'i Marksizm'in Pratiği olarak görmenin saçma olduğuna inanıyor. Ona göre Rus devriminin tarihi dönemini hesaba katarak Bolşevizm'i eleştirenler çok daha doğru. (Chomsky, Notes on Anarchism)

Chomsky, "Lenin'i Marksistlerin Stalinist dedikleri, zorba yönetimin kurucusu ve destekçisi "olarak görüyor. (aynı yazı) 

Chomsky, Sovyet devletinin başlangıcından itibaren 1917 de devleti ele geçirmek için ayağa kalkan kitlelerden faydalanıp onları  kendi çıkarları için kullandığı ve baskı altında tuttuğunu savunuyor.  Bunu da" Leninist aydınların, Marksın  devrimci hareketi ele geçiren  ve onu kendi hakimiyetleri yönünde değiştiren KOMPLOCULAR".. olduğu söylemine uygun düştüğünü söylüyor..(Chomsky, The Soviet Union Versus Socialism)

Chomsky bir başka röportajında, diyalektik kelimesinin ne anlama geldiğini, diyalektiğin ne olduğunu hiç anlamadığını, ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Devamında "Marksın Diyalektik terimini hiç kullanmadığını, Engelsin kullandığını söyleyerek, bu arada Marks'ı okumamış olduğunu da gösteriyor. 

Chomsky nin anti komünist, anti Sovyet yazıları ve röportajları sayfalar doldurur. Yukardaki alıntılar yetmezse, sadece "The Soviet Union Versus Socialism", ve "Hitler Slavery and Stalinism" yazıları bu konuda bir ML lere yeteri kadar bilgi verir.

Hindistanlı yoldaşlara yaptığım yorumda Chomsky nin değerlendirilmesinin "İhanet" olarak yorumlanamıyacağını, Sol un "Rojava mit" ine olduğu gibi "Chomsky mit" ine karşı da bir nostalji içinde olduğunu belirtmiştim.

Chomsky nin değerlendirmesi pro-emperyalist olması bir yana, sadece savaş değil, üçüncü bir dünya savaşı tehlikesine de evet demekle eşdeğerdir. Chomsky, her ne kadarda "diyalektiği" bilmediğini söylese de, ABD nin orada yerleşmesinin, Suriye sorunu bir yana, var olan Kürdistanların birleştirilmesi hayalini kendi emelleri yönünde beslemesinin ne sonuçlar yaratacağının değerlendirmesini yapabilecek kadar tecrübeli ve akıllı.

Bu olasılığın bilincinde mi ? Kesinlikle bilicinde, ve büyük ihtimalle hepimizden daha fazla ve daha detaylı olarak. Chomsky'nin Bernard Lewisın teorisini formüle etmesine katkıda bulunmuş olma olasılığı bir yana, neo-Kon lara da strateji ve taktiklerin formulesinde dolaylı yardımcı olma olasılığı da dışlanamaz.( bu tür "yardım" ların  gerek Irak gerek Libya ve gerekse Suriye konusunda, yazılarında yansıdığını görebiliriz). 

Chomsky nin anti-komunist, Lenin, Stalin, Bolşevik düşmanı olduğu bir sır değildir. Bu temelde, bizler ya işçi sınıfının ve burjuva ideolojisinin dışında başka bir ideoloji olduğuna inanıp, Chomsky ve benzerlerini,  hataları ve günahlarıyla Marksizm Leninizm'e inanmış, bu uğurda mücadele veren ML lerin üstünde, uzlaşabilecek, savunacak, desteklenebilecek,  "farklı ideolojik bir tür yaratıklar" olarak göreceğiz, ya da iki ideolojinin dışında başka bir ideoloji olamayacağı temelinde bunların Burjuva İdeologları olduğunu kabul edip, ileri adımlarını desteklemekle sınırlı kalıp, onlar hakkında hayalcilik yaymaktan kaçınacağız. 

Türkiye deki devrimci gençlerin ve daha da ötesi bazı hareketlerin kafasını bulandıran bu "batılı, ve onların TR kuyrukçusu  Burjuva Liberalleri hayranlığıdır ki, yeminli anti-komünistler SOL içinde görülüp onlara kucak açılıyor, alkışlanıyor, ama sosyalizme ve devrimcilere sempatisi olan milyonlarca sosyal demokrat emekçiler, köylüler " Kemalist faşist" diye damgalanarak dışlanıyor, gericiliğin kucağına itiliyor. Hemde şu dönemde, ve her şey gözler önündeyken.

Burjuva Liberallere yaklaşım, onların SOL içinde bir akım olduğu anlayış ve pratiği sürdüğü sürece, Türkiye de sosyal demokrat emekçi ve köylü kitleler faşist olarak tanımlanmaya , dışlanmaya gericilerin kucağına itilmeye, karşı devrimciler ise "teori ve pratiği" belirleyen "otorite" ler olarak görülüp kucaklanılmaya devam edecektir.

Erdoğan A.
Ekim 8, 2018


Chomsky: ABD Kürtleri korumak için Suriye'de kalmalı
Chomsky “The Assad Regime is a Moral Disgrace”: Noam Chomsky on Ongoing Syrian War
Chomsky calling foe US military İnvolvement in Syria
Chomsky “Assad’s monstrous crimes are not in doubt, and I don’t doubt that he’s capable of this,-chemical attacks” Chomsky ABD nin Suriyedeki ayaklanmanın arkasında olduğu iddiasına inanmıyor

Chomsky den Neo-kon lara İran üzerine akıl verme (sayfa kaybolmuş ama) 11 haziran 2010 tarihli  not da ki Chomsky nin sözleri " """Instead of taking practical steps towards reducing the truly dire threat of nuclear weapons proliferation, the US must take major steps towards reinforcing US control of the vital Middle East oil-producing regions, by violence if other means do not succeed. That is understandable and even reasonable, under prevailing imperial doctrine.""""

Chomsky nin yukarda bahsettiğim Sol! TV üzerine bir yazı ve 22 Mayıs 2017 de başlık notum;

ABD de Tarık Ali'lerden, Chomsky"e kadar her türlü Troçkist kırmaların boy gösterip Solculuk yaptığı, SOL un sözde temsilcisi TV kanalı "Democracy Now" dan , emperyalistlerin yalanlarına kılıf geçirme ve savaş taraftarlığı bilinen pratiklerindendir.

İlişikteki yazı, bu tarafsız maskesi altında taraflılığa değiniyor.

"" Birleşik Devletlerin en belirgin özelliklerinden biri, "bağımsız" bir siyaset olarak ortaya çıkan, savaş yanlısı solculuğun varlığıdır. Obama Yönetimi, sözde liberallerin GOP ile "Büyük Pazarlık" yapmanın moda olmasını sağladığı için, savaş karşıtı siyaset kamu hayatında yok oldu.

Kâr amacı gütmeyen!! sanayi kompleksi duruma yardımcı olmadı. "Şimdi Demokrasi!" , En iyi bilinen kâr amacı gütmeyen "bağımsız haber" organı olarak, savaş yanlısı solculuğun mükemmel bir örneğidir...

"Şimdi Demokrasi! " Suriye'deki emperyalist anlatıma (kılıflara) meşruiyet kazandırıyor. "Şimdi Demokrasi!" Yalnızca sözde " bağımsız ". "Demokrasi Şimdi'nin" çalışanları, onlara mali destek olan sermayenin çıkarı olan emperyalizme insani bir yüz veriyor ."""