Salı, Eylül 18, 2018

RSDİP'nin Moskova Komitesi İşçilerin savaş birliği yönetmeliği


Bir ön bilgi olarak;
Özellikle 1905 -1907 yılları arasında, "kanlı Pazar" dan sonra Bolşevikler  yerel silahlı örgütlenmelere başladılar. Örgütün bölge temsilcilerinden, mahalli temsilcilerine doğru derceli bir "Druzhina" - savaşçı gruplar oluşturdu. Mahalle yada fabrika biriminin sorumlusu na "Desiatskii" deniliyordu. Desiatskiler alt bölge Örgütleyici si,  yerel Örgütleyici si vs olarak, 70 lerde de benzeri uygulanan, zincirli bir  örgütlenme. Desiatskii  bölgeden, Örgütleyici ve eğitici dışardan Parti örgütleri tarafından gönderilenler.

1907 de mücadele yenilgiye uğrayınca, daha doğrusu TR deki gibi göçünce, kaçınılmaz olarak terkedildi,  1917 de yeniden hayata uygulandı.""Desiatskii"" ve ""Druzhina" lar Ekim devriminde gerek örgütleme ve gerekse askeri olarak önemli rol oynadılar. Çeviriyi "Birim" olarak yaptım, ancak siz bunu küçük bir askeri birlik, ya da bir "birliğin" on ar kişilik "tim" leri olarak ele alabilirsiniz..
(Sosyalist Devrimciler de benzer gruplar oluşturmuşlardı,ancak tarihine bakınca , daha çok "bireysel" eylemlerle kendilerini gösterdiler.) 

------------------------------------------------------------

BÜTÜN ÜLKELERİN  proleterleri, birleşin!
RUS SOSYAL-DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ

# 1. Bolşevik Moskova, savaş birimlerine aşağıdaki görevleri yükler.

Birincisi, birimler Kara Yüzler, polis ve Kazaklar tarafından saldırılara karşı örgütlü işçilerin bütün toplanımlarını KORUMALIDIR. (bu sadece kapalı yerlerde değil her türlü "Toplanım", bir araya gelişi korumakla yükümlü EA)

İkincisi, polis tarafından uygulanan katliam ve kanunsuzluklara karşı tüm VATANDAŞLARIN KORUNMASINI kendine görev olarak almalıdır.

Son olarak, üçüncüsü, bilinçli proletaryanın silahlı ayaklanma için kendisini örgütlemesine yardımcı olmalı ve ayaklanmanın hemen başlangıcında otokrasinin son kuvvetlerini püskürtmek amacıyla proletaryanın ÖN SAFLARINDA yerini almalıdır.

Birime katılanın kesinlikle kendi yeteneklerini hesaplaması gerekmektedir . 

Şunu unutmamalıdır ki, her çatışmada en ÖN SAFLARDA olacaktır ve her zaman ölümle karşı karşıya olacaktır.

2. Sadece bazı parti örgütleri tarafından iyi bilinen ve koşulsuz savaşçı, karalı ve (kendisini) partiye adamış olarak  önerilenler savaş biriminin üyesi olabilirler. 

3. Birim aktif ve yedek bileşenlerine ayrılmıştır.

4.. Aktif birim üyeleri silah kullanmayı iyi öğrenmiş, savaşma operasyonlarının gerekli yöntemleri hakkında belirli bir tecrübesi,  ve sıkı bir disiplin ruhuna sahip olanlardır.

5.Yedeklere,  ön eğitimi olan birime katılmak isteyen ancak 4. gerekleri karşılayamayan kişiler dahildir. 

Not. silahlara sahip tüm yerel parti işçileri yedeğe dahil edilebilir. 

6. Örgütün ana savaşcı gücünü oluşturan birimin aktif kısmı, Komite tarafından belirlenen ve detaylarla  onaylanan örgütleyiciler tarafından önderliği yapılan bölgelere ve alt birimlere bölünür. Her alt birim bir kaç "on" (kişiden), eğer mümkünse tek üretim yerinde çalışan, ya da birbirine yakın yaşayan ve organizeci tarafından seçilmiş "Desiatskii" (bölge alt birim lideri), bir kurye ve bir izci den oluşur.

Not. Her bölge yedeklerinden yeni "on", veya bir müfreze, kolbaşı (organizatör-örgütleyici yardımcısı) ve organizatörün sıkı kontrol altında göreve alınır.

7. Birimin ihtiyatlı büyümesi, birimde silahların doğru dağıtımı, askeri tatbikatların doğru prosedürü ile ilgilenme sorumluluğu, organizatöre düşer.

Birim eylemde iken yada bir görevi yerine getirirken, organizatör, tüm üyelerin emirlerine kayıtsız şartsız uyacağı komutandır.

Not. Her birimin savaş eğitimi için, özel bir eğitmen tayin edilebilir ; bütün "birimler' alanda olduğu zamanda, eğitmen, birimin komutasını alabilir. Bu durum, örgütleyici tarafından, o andan itibaren, en yakın yardımcı rolünde kendisini onun (eğitmenin)  emri altına yerleştirdiğini, tüm birime duyurur.

Not. 2. Komite temsilcisi başkanlığında, organizatörlerin toplanımı (küçük yerel kongre diyebiliriz. EA), kendi iç işlerini yöneten. birimin konseyini oluşturur.

8.. Bölge örgütleyicisi, birim konseyinin üçte iki çoğunluğunun talebiyle, aynı zamanda birimin  dörtte birinin talebiyle  Komite temsilcisi tarafından görevinden alınabilir. 

9. Silahların dağıtımını denetlemek "Desiatskii" nin sorumluluğundadır. On (kişilik birim) içinde silah dağıtımının sorumluluğu, sıkı mermi hesabı ve bunların dağılımı, her üyenin silahlarının durumunun denetlenmesi, Örgütleyicinin talebi üzerine bütün "on" u bir araya getirmek ve benzeri , sorumlulukları "Desiatskii" ye düşer.  "On" un, örneğin bir fabrika toplantısını koruma görevinde,  örgütleyicinin  yokluğunda "Desiatskii,"  komutasını yüklenir, ve sonuç olarak tüm "on", onun ("Desiatskii,"nin) emirlerine uymak zorundadır. 

10..Örgüt tarafından verilen Silahlar, örgüte aittir , tek tek üyelere değil. Bu nedenle, 
  1. Hiç bir üye, keyfi olarak kendisine verilen silahı imha etme, diğerlerine transfer etme ya da  diğer yoldaşlarla  takas etme,  veya izinsiz olarak tamir için  verme, ve benzeri hakkına sahip değildir.
  2. Örgütü, geçici bile olsa, terkederken, her birey, aksatmadan, "Desiatskii" aracılığıyla, silahı örgüte transfer etmekle yükümlüdür.
11. Sürekli silah taşıma hakkı sadece aktif birime verilir. Gerekirse yedek üyeleri, atış talimi sırasında ve bazı görevin yerine getirilmesi sırasında sahip olabilir. 

12.Silahların kullanılmasında, her üye kesinlikle belirli talimatları ve liderlerinin tüm direktiflerini takip etmek zorundadır: aksi halde, silah "Desiatski" veya örgütleyici tarafından elinden alınabilir. 

13. Yoldaşça ilişkileri muhafaza etmek için, sıkı disipline uymalıdır. Her üye  :
  1. ilk çağrıda belirlenen yer ve zamanda  orda olmalıdır. 
  2. Çatışma ve görev süreçleri boyunca, birim, yanlış olarak görünse bile, liderlerin bütün planlarına koşulsuz uyacaktır. 
  3. Bir süre şehirden ayrılma durumunda, "Desiatskii" den veya örgütleyiciden izin alması ve silahları bırakması zorunludur.
14. Her üye birimin içişlerini en katı gizlilik içinde tutmalı ,  en yakın yoldaşlarına bile  gereksiz olarak  konuşmamalıdır.

15.Az ya da çok ciddi bir kuralların ihlali nedeniyle üye birimden dışlanabilir ve bu dışlama yalnızca yoldaşça mahkeme kararıyla mümkündür. 

Not. Her Desiatskii veya örgütleyici,  geçici olarak  bir üyeyi birimden çıkarabilir..

Moskova Komitesi Baskı Bölümü.

Vysshii Pod'em Revoliutsii. Ben, PP • 600-601


Çeviri
Erdoğan A
18 Eylül 2018

kaynak
https://neodemocracy.blogspot.com/2018/09/regulations-of-workers-combat-company.html