Perşembe, Mayıs 10, 2018

"Erken Seçim, ve demokratik görevleri askıya alan "Boykot"

"Sınıf bilinçli bir işçi, sosyalist mücadele uğruna demokratik mücadeleyi ya da demokratik mücadele uğruna sosyalist mücadeleyi unutabilir mi? Hayır, sınıf bilinçli bir işçi kendisine sosyal-demokrat adını verir, çünkü bu iki mücadele arasındaki ilişkiyi kavrar. Demokrasi yolundan, siyasal özgürlük yolundan geçmeksizin sosyalizme giden bir yol olmadığını bilir." *
Erken secim ve ML devrimcilerin tavri üzerine boykotu satmak icin akıl almaz teoriler üretilmekte..Konuyu, teorilerden somut özgüle indirmek ve temel teorik hatalara kısaca değinmek zorunlu hale geldi.

Ilk ve en önemli hata, "kimin çıkarına olursa olsun "boykot" " soylemi..

Marksizm Leninizmin en temel kurallarından birisi; değerlendirme, strateji, taktik ve pratiklerin emekci halkin ve onların mücadelesinin çıkarları göz önünde bulundurularak, ve o doğrultuda olması gerekliliğidir. Bunun dışındaki yaklaşım ML olamaz.. Yani "kimin çıkarına olursa olsun" temelinde bir boykot yaklaşımının ML le ilgisi olmadığı gibi, tam da ona karşı bir yaklaşımdır.

Ikinci hata, demokratik mücadele ve görevleri küçümsemenin de ötesinde, reddetmek, ve dolayısıyla mücadeleden kaçmak için kılıf teoriler uydurmak..

MLin en önemli temel kurallarından bir diğeri , demokratik haklar icin mücadelenin sosyalizm mucadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu, ikisinin tam anlamıyla gerçeklesmesinin birbirine diyalektik olarak bağlantılı olduğu, bu bağlantının koparılmaması gerekliliğidir.

Klasiklerde, ustalarin ve önderlerin kendilerini sosyal-demokrat olarak isimlendirmelerinin nedeni, bu bağlantıyı vurgulamak içindir..*

Devrimcilerin hayaller değil özgül somut gerçekler temelinde değelendirmeler yapıp, pratiklerini belirleme sorumluluğu, ve yukarda sıraladığım iki temel kurala uyma zorunluğu, ""Seçimleri kim kazanırsa kazansın hiç bir şey değişmeyecek "" gibi genel bir teori ile, "o zaman boykot" gibi bir değerlendirmenin ayaklarının ne kadar havada ve ML e ne kadar aykırı olduğunu net bir şekilde gosterir.

Devrimciler kapitalizm altında kadın haklarının kazanılmayacağının bilincidedirler, ama bu onların Kapitalist sistem sınırları içinde kadın hakları uğruna demokratik mücadele sürdürmelerini hiç bir zaman engellemedi, ve engellemez.

Devrimciler isçi haklarının kapitalizm altında gerçekleşmeyeceğinin bilincidedir, ama bu haklar icin Kapitalist sistem icinde mucadeleyi terk etmezler

Devrimciler, gerçek bir laikliğin kapitalizm altında gerçekleşmeyeceğinin bilincidedirler, ama laiklik için kapitalizm altinda mücadele ederler...

Devrimciler, adaletin, eşitliğin, kapitalizm altında gercekleşmeyeceğinin bilincidedirler, ama bu haklar icin mücadele etmeyi kapitalizm altında bırakmazlar

Devrimciler, ezilen halkların kurruluşunun kapitalizm altında gerçeklesmeyeceğinin bilincidedirler, ama bu nedenle, bu hak için mücadeleyi terketmezler.

Bunlar gibi onlarca kapitalizm altında gercekleşmeyecek demokratik haklar için devrimciler , ""nasıl olsa bir şey değişmeyecek"" gibi bir tavırla , mücadeleden vazgeçmezler...

Devrimciler Bu haklar uğruna mücadele ederken, kapitalizm altında tam olarak gerçekleşemiyeceğini vurgulayarak, hayalcilik yaymayı da engellerler..

Neden? Çünki bunlar sosyalizm mücadelesi nin ayrılmaz bir parçası olan demokratik mücadelenin görevleridir...Bu mücadele, kitlelerle kaynaşma, bağ kurma, onları eğitme ve örgütlemeyi, mücadele için , daha uygun şart ve ortamların yaratılması pratiğidir..Bu mücadele pratiğe geçirilmeden, sosyalist mücadeleden bahsetmek, hayalciliğin üzerini aşamayacak, sol lafazan gericiliktir.

Özgülde, Akp dini gerici faşist iktidara karşı mücadele, yukarda değindiğimiz demokratik hak ve hürriyet icin mücadelelerin tek tek degil, büyük çoğunluğunu kapsamaktadır.... devrimcilerin Akp faşizmine karşı mücadelesi, bu demokratik haklar uğruna mücadeledir ve sisteme karşı verilen  Sosyalist mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.

By nedenle boykotun şartlarının olgun olmadığı günümüz kosullarda "boykot", demokratik görevlerden, dolayısıyla sosyalizm mücadelesinden kaçmaktan başka bir şey değildir..

Başka bir deyimle, boykot, çatlaklardan yararlanma ve mücadele yerine, faşizmin koltuk değnekliğini yaparak onun devamlılığını sağlamaktiır. Bu aynı zamanda Orta Doğudaki savaşın devamına, yaygınlaşmasına, olası iç savaşa da koltuk değnekliği yapmaktır.

24 Hazirana kadar neler olabileceğinin kestirilemeyeceği bir dönem içinde yaşıyoruz.. 

Erken seçim göstergeleri, hiç bir burjuva blokun tek başına ilk turda kazanma sanşısının olmadığı yönde..ikinci turun uygulanıp uygulanamayacağı da, sermaye içi çeliski- (darbe, savaş, iç savaş alternatifleri) -uyum (AKP ve ikinci turda çatlaklarla yeni koalisyon) ikilemine bağlı bir konu..

Yani sorun sadece demokratik haklar ve dini gerici faşis iktidar değil, savaşın yaygınlaşmasını da içinde taşıyan bir sorun...

Böylesine bir ozgül donemde emekci halkların birbirine yakınlaşma, birleşme yönünde adım atması, bir çesit cephe oluşturmasını hedef alan strateji, taktik, ve pratikler , emekci halkların ve mücadelenin çıkarları doğrultusunda olacaktır..

Bu anlamda , ilk turda, HDP yönetimine yapılan saldırı ve haksızlıkları protestoyu, halkların yakınlaşması ve birliğini temel alan bir yaklaşım, propoganda ve ajitasyonla, HDP yi desteklemek, Marksist Leninistler  icin pasif Boykotun karşısında duran , emekci halkların çıkarları doğrultusunda en doğru alternatif olarak karşımızda duruyor..

Ikinci tura geçilip geçilemeyeceğinin bilinmezligi, o özgülde durumun yeniden değerlendirilmesini ve o temelde tavrın yeniden belirlenilmesini gerektirir.

Erdoğan A
9- 10 Mayıs 2018
* Klasiklerde kimilerinin kafasını karıştıran Sosyal- Demokrat kavramı, sosyalist için kullanılan terimdir. Alıntı Lenin den
Demokratik ve Sosyalist görevler ile İlgili sözü geçen ve okunması önerilen yazı
Demokratik görevlerini rafa kaldıran bir mücadele Sosyalist bir mücadele olabilirmi - Türkiyede hızlı sol-sloganlar arkasında yatan revizyonizm.