Pazar, Nisan 08, 2018

Mao Komintern'in dağılması üzerine

Komintern bizim içişlerimize karışmayı çoktan bırakmıştı.

1943 26 Mayıs

[Komünist Parti kadrolarına, Komünist Enternasyonal dağılmasını açıklayan 26 Mayıs 1943 tarihindeki bir konuşmadan alıntı .
'Chieh-Fang jih-PAO' 28 Mayıs 1943]

. . . Yoldaş Mao Zedung ilk önce Komünist Enternasyonal dağılmasının tamda Amerikalı haber ajansı nın raporunda belirttiği gibi 'iki dönemin arasındaki ayrım çizgisini işaretleyen büyük bir olay' olduğuna dikkat çekti ...

Yoldaş Mao Zedung sordu: 'Neden Komünist Enternasyonal dağıtılmalı? (Komintern) bütün çabalarını  tüm dünya işçi sınıfının kurtuluşu için ve faşizme karşı savaşa  adamadı mı?'

Yoldaş Mao Zedung cevapladı: 'Komünist Enternasyonal Leninin kendisi tarafından yaratılmış olduğu doğrudur. (Komintern) bütün varlığı sürecinde, gerçek devrimci işçi partisi organize etmede her ülkeye yardım ederek, büyük hizmetlerde bulunmuştur ve aynı zamanda büyük bir amaç olan anti-faşist mücadelenin düzenlenmesine  muazzam katkıda bulunmuştur.'  

Yoldaş Mao Zedung, Komünist Enternasyonal'in, özellikle Çin devrimi davasına yardımda önemli hizmetlerine değindi. ...

Yoldaş Mao Zedung ; 'Devrimci hareketler (savaşlar) ne ihraç ne de ithal edilinebilir. (ÇKP ye)  yardımlar Komünist Enternasyonal tarafından yönlendirilmesi gerçeğine rağmen , Çin Komünist Partisinin doğum ve gelişimi , Çin in kendisinin bilinçli işçi sınıfına sahip olmasından kaynaklanmıştır.  Çin işçi sınıfı kendi partisini - Çin Komünist Partisini - oluşturdu. Sadece yirmi iki yıllık bir geçmişi olmasına rağmen,  Çin Komünist Partisi, zaten üç büyük devrimci savaşı üstlenmişti . .

Madem Komünist Enternasyonal , Çin ve diğer çeşitli ülkelere böylesine büyük hizmetlerde bulundu,  o zaman neden onun çözünme ilanı gereklidir? Bu soruya yoldaş Mao Zedung şöyle cevap verdi: 

'Devrimci örgütlerin biçimlerinin, devrimci mücadelenin gereklerine uygun hale getirilmesi gerektiği Marksizm-Leninizmin bir ilkesidir. Eğer örgütlenme biçimi artık  mücadelenin gereklerine adapte edilemiyorsa, o zaman örgütün bu biçimi kaldırılmalıdır.'

Yoldaş Mao Zedung , Komünist Enternasyonal olarak bilinen devrimci örgütün bugünkü  biçiminin artık mücadelenin gereklerine uyarlanmış olmadığına dikkat çekti. Bu kuruluş biçimini devam ettirmek, amacın tersine, her bir  ülkedeki devrimci mücadelenin gelişmesine engel olur,  

Şu anda gerekli olan her ülkenin ulusal Komünist Partisinin [dak-tsu Kung-chan tang] güçlenmesi ve bizim artık bu uluslararası lider merkezine gereksinimimiz kalmadı. 

Bunun üç temel nedeni vardır. 

(1) Her bir ülkedeki iç durum ve farklı ülkeler arasındaki ilişkiler geçmişte olandan daha karmaşık ve daha hızlı değişim içinde. Birleşik bir uluslararası örgütün, bu son derece karmaşık ve hızla değişen koşullara kendini adapte etmesi artık mümkün değildir. Doğru liderliğin (her birinin kendi) özgül koşulların ayrıntılı analizinden ortaya çıkması gerekir ve bu da her ülkenin Komünist Partisinin bu görevi kendisinin üstlenmesini daha da zorunlu  kılar. Her ülkedeki somut mücadeleden ayrılmış olan  Komünist Enternasyonal, geçmişin nispeten basit şartlarına, değişimlerin oldukça yavaş gerçekleştiği döneme uyarlanmışdı, ama artık uygun bir araç değildir. 

(2)  .... antifaşist devletler her türden; sosyalist kapitalist, sömürge, yarı sömürge. Faşist devletler ve onların uşakları arasındada büyük farklar bulunmaktadır. İlave olarak, kendilerini değişen koşullarda bulan "tarafsız" ülkeler de vardır. Bir süredir, uluslararası bir karaktere sahip  merkezi bir organizasyonun, hızla ve verimli bir şekilde tüm bu devletlerin antifaşistlerini örgütleyebilmesi için çok uygun olmadığı hissedildi ve bu, son zamanlarda özellikle belirgin hale geldi.

(3) Çeşitli ülkelerin Komünist Partilerinin lider kadrolarının zaten büyüdü ve siyasi olgunluğa ulaşdı. Yoldaş Mao Zedung, Çin Komünist Partisi örneğini vererek bu noktayı açıkladı. Çin Komünist Partisi üç devrimci savaş tecrübesi yaşadı. Bu devrimci savaşlar Rus Devrimine göre daha da karmaşık , sürekli ve kesintisiz ve olağanüstü karmaşık olmuştur. Bu devrimci savaşlar sürecinde, Çin Komünist Partisi zaten kendisini, mükemmel kadrolarının zengin kişisel deneyimleri ile donatılmıştır. 1935 yılındaki Yedinci Dünya Kongresi Komünist Enternasyonal den bu yana, Komünist Enternasyonal Çin Komünist Partisinin iç işlerine müdahale etmemiştir. Ve buna rağmen, Çin Komünist Partisi , görevini , bütün Anti Japon Kurtuluş Savaşı sürecinde, çok iyi bir şekilde yerine getirmiştir.

Çeviri
Erdoğan A
8 Nisan 2018

Kaynak