Pazar, Ocak 07, 2018

“Gulag Adaları”: Soljenitsin in Anti Komünist sahtekarlığının teşhiri

Nikos Mottas
Originally published in atexnos.gr
Alexander Solzhenitsyn'in  , yakın geçmişte en ünlü ve kutlanan "eser"lerinden birisi  olan Gulag Adaları,  her anti-komünist  için uzun süredir bir tür "kutsal İncil" olmuştur  . İlk kez 1973'de basılan   "Sovyetler Birliği" nin sözde "çalışma kampları" nın ayrıntılı bir kaydı olduğu iddia edilir. . Anti-komünizm ve sosyalizme karşı savaş bağlamında, ve SSCB  burjuva tarih yazımı " "" Stalinist diktatörlük "ve "Sovyetler Birliği'nde komünist suçlarla " ilgili tartışma gündeminde bir kaynak olarak reklamı yapılmıştır  .

Ancak, Solzhenitsyn in  derinden gerici yazıları içinde temel bir sorun var : " Gulag Adaları " tamamıyle, dedikodulara, varsayımlara, üçüncü (şahıs) görüşlere ve  neredeyse tamamen Soljenistinin kendi fikirlerinin yorumuna dayalı, bilimsellik dışı bir kitapdır. Diğer bir deyimle, bu kitabın okuyucusu roman tipi "rehine" olur,   doğrulanabilirliği olmayan, Soljenitsinin ve "görmüs", "işitmiş", "öğrenmiş" başkaları tarafından iddia edilen " sözde" gerçeklerin kayıtı.

Stalin hakkında söyleyecek iyi bir şey olmayan yazarlar bile Soljenistin in yazısının  uydurma" masal" dan başka bir şey olmadığını kabul ediyorlar. Troçkist  tarihçi ve yazar Vadim Rogkovin in yazdığına bakalım; Soljenistinin yazısı , R. Medvedev in yazısından biraz daha objektif gibi olan, batının  " sözlü tarih" olarak adlandırdığı türe aittir", yani yazının neredeyse tamamı bahsedilen olaylarda katılımcı olan "şahitler"in söylemlerine dayanır. Dahası, ona verildiğini iddia ettiği mahkumların anılarınının hiç yayınlanmaması,  Soljenitsin bundan yararlanarak, kendi iradesiyle istediği gibi yorumlama "hakkını" vermiş oluyor " . Basitçe söylemek gerekirse, Soljenitsin kendi gerici görüşlerine uygun olarak değişiklik ve alıntı yaptı ve "üçüncü şahıs" şahitlerle, kendi anti-komünist fantazilerini ekleyerek" Takımadaları " uydurukçu masalını yarattı .

Soljenistinin ilk eşi , Natalia Resetofskagia, "Gulag" kitabının  hiçbir bilimsel yanı olmayan uydurma bir kitap olduğunu vurguladı. 1974 yılında " Sania: Aleksandr Soljenitsin ile Hayatım " otobiyografik makalesinde  Resetofskagia açıkça " Gulag adaları "n da bahsedilen olayların geçerliliğine karşı çıktı .Kocasının kitabının "abartıldığını " ve yanlış değerlendirdiğini"söyleyen Resetofskagia," Gulag Adaları "  kitabının batı (kapitalist) dünya tarafından " resmi ve mutlak gerçek" olarak kabul edilmesine anlam veremediğini söylüyor. Daha da ilginci,  Resetofskagia, Soljenitsin in kendisininde kitabını "tarihsel ya da bilimsel araştırma " olarak görmediğini, "efsane" olarak gördüğünü söylüyor.

Resetofskagia " Gulag Takımadaları "nın çok ciddiye alınmayacak, ya da güvenilir bir kaynak olarak kabul edimeyecek bir çalışma olduğunu söylüyor. " Gulag Adaları " nın yanlışlıklar ve yalanlarla dolu olduğu, kitapta verilen niteliksel bilgiler gerçek sayılarla karşılaştırılarak gösterilebilir." Nobel ödüllü " verilen  Eski Nazi işbirlikçisi Soljenistin, sahte verilere dayanıyor ve sahte sayılar veriyor.

Amerikan tarihçileri birliğinin resmi dergisi tarafından yayınlanan Aşağıdaki tablo, Stalinin önderliğini kapsayan  1934 den 1953 süre zarfında Sovyetler Birliği'nin birleşik ceza sisteminde mahkumlar la ilgili tüm istatistikleri gösteriyor. Burjuva bilim adamları tarafından araştırılan ve "kanıtlanan" ve Amerikan Historical Review in, resmi akademik dergisinde yayınlanan bu istatistikler, Soljenistinin anti-komünist yalanlarını ortaya sermektedir.


Görüldüğü gibi , Soljenitsin Sovyet çalışma kamplarında yaklaşık 60 milyon (!) ölümler olduğu iddiası, onun  antikomünist hayalciliğinin bir uydurmasından başka bir şey değil.

Soljenitsin in, "1953 yılında çalışma kamplarında (Gulag) 25 milyon mahkumlar vardı"  iddiası kaba bir yalan. 1953 yılında tüm mahkumların sayısı 2.5 milyonu geçmemiştir. 2 milyonu genel suçlardan ceza alan mahkumlar.

Soljenistin  "Stalin" döneminde "110 milyon insanın katledildiğini " iddia ediyor. Eğer bu komik iddia gerçek olsaydı, normal olarak Stalin döneminde Sovyet nüfusunun çok ciddi bir şekilde azalması, (üçte bire olmasa bile , yarıya düşmesi  gerekirdi). Ancak  istatistikler, bunun tam tersini gösteriyor.

Ocak 1926'da SSCB nüfusu 148.6 milyondu. On yıl sonra Haziran 1941'de 196.7 milyona ulaştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin büyük kayıplar vermesi nedeniyle açıklanabilecek olan , 1941 ile 1946 yılları arasında 170,5 milyon (26 milyon ) bir nüfus azalması gözlemleniyor. 1946 ve 1951 yılları arasında, nüfus yine yukarı doğru eğilimleri kaydetti ve Ocak 1951'e 182.3 milyon ulaştı.

1920-1950 arasında SSCB içinde, yıllık  doğumsayısı, iddia edilen 100 milyon insanın katliamını kapatma anlamında  son derece yetersiz.

Soljenistin, diğer anti-komünistler gibi, (Robert Conquest) bariz bir yalancı . 

SSCB'de sosyalizmin yıkılmasından sonra, Boris Yeltsin Rus hükümeti " Stalinist dönemin kurbanlarının milyonlarca " olduğu konusunda delil bulabilme umuduyla , resmi Sovyet devlet arşivlerinin açılmasına karar verdi. Arşivler neyi gösterdi?  Arşivler 1923 - 1952 Stalin liderliği döneminde ölümle cezalandırılanların sayısının  776000-786000 kişi arasında değiştiğini gösterdi.

Soljenistin ve Conquest  gibi Anti Komunistlerin  "Stalinin Milyonlarca Kurbanı" yalanı, bir defa daha çürütüldü.

Bütün bu yukardakiler göz önünde bulundurularak, son bir soru sormak gerekir; Nazi ortağı, Anti - Komünist yalanların ne kadar güvenilirliği ve inanırlığı olabilir. ?

Soljenistinin kitabı, Conquest gibi diğerlerininde olduğu gibi, doğrulara, direk verilere değil, tamamen dedikodulara ve yalanlara dayanan, anti- komünist uydurukçu masallardır.

Kaynak
atexnos.gr

Çeviri
Erdoğan A
7 Ocak 2018
notlar: