Salı, Nisan 04, 2017

Gün Zilelinin bir yorumu üzerine- Stalinistle Troçkist arasındaki fark

"Burjuva reformistleri ve pasifistler, kapitalizmi yamayarak onun egemenliğini güçlendirmek, kitleleri pasifize etmek ve onları devrimci mücadeleden saptırmak için, , şu veya bu biçimde , genel bir kural olarak, hizmetleri karşılığı ödenen insanlardır."

Sayın Gün Zileli burjuvazinin ve kendisinin çok sevdiği , ve kitaplarını çevirdiği ingiliz ajanı Robert Conquestin kitabıyla , Grover Furr ün aynı konuda kitabını sözde eleştiri, ve Stalinistlere hakaret yağdırdığı yazısında, genç bir okuyucunun -“” Bir insanın bir “suç’u” böyle kabullenmesinin tek bir sebebi olabilirdi.. İnsanın sevdiklerinin tehdit altında bulunması…””” yorumuna, “”Bir ülke hukukunda “itiraf” denen şey yasak edilmelidir. Bir yerde “itiraf” varsa, orada şu ya da bu şekilde itiraf vardır, yani itiraf, işkence, baskı ve tehdidin öbür adıdır ..””” Diye cevap vermiş...

Kitap konusunda yorumu gelecek bir sefere bırakıp (Stalin düşmanlarının taptığı "Büyük Terör" yazarı Robert Conquest Kimdir ?)  , bu "işkence edilen" ve "itiraf edenler" olay ve konusuna değinelim...

Devrimcilikte samimi olan bütün okuyuculardan aşağıda söyleyeceklerimi dikkatle , yavaş yavaş okumalarını ve sonra gözlerini kapayıp söylediklerimi kafalarının içinde değerlendirip, kendi cevaplarını kendilerinin vermesini öneriyorum.

Herşeyden önce, sözü geçen mahkeme , bu tür siyasi içeriği olduğunda, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki gibi genellikle basına ve kitlelere kapalı bir şekilde değil, tüm dünya basınına açık bir şekilde yürütülmüştür.

Bu konuya girmeden, Türkiye tarihimize bakalım ve Denizleri, Mahirleri, Cihanları, Kaypakkayaları aklımıza getirelim. Hindistandan, Yunanistana ve Latin Amerika ya kadar , dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi örneğin 1970 ve 80 li yıllarda , Türkiyedeki devrimciler, öleceklerini bile bile, mahkemede inançlarını reddetmemişler , tam tersine savunmaya mahkemede de devam etmişlerdir. 1970 lerde işkence görmeyen aktif devrimcilerin sayısı oldukça azdır. İşkencede günlerce adını bile vermeyen devrimciler, mahkemede işkenceleri anlatmış, inançlarını ordada savunmuşlardır. Denizler idama gideceklerini bile bile “yanlış yaptık” , “pişmanız” dememiş, idam sehpasında devrimci slogan atarak ölümsüzleşmişlerdir.

Konuyla ilgili, Sovyetler de 1936 daki mahkemede yargılanan 16 kişi;  Buharin , Rykov gibi Polit Büro üyelerinden,  Merkez Komite Sekreteri Zalensky gibi , bilinçli, yıllarca mücadeleye katılmış insanlardır. Yabancı basına açık olan bir mahkemede , bunlara işkence yapılmış olmalarına dair en küçük bir belirtinin göze çarpmadığı nı bir yana bırakalım ( olsaydı burjuva basın bunu yalanlarına destek olarak hiç kaçırmazlardı) bunlardan hiç birisi mahkemede kendilerine işkence yapıldığını da iddia etmediler.

En önemli konu , bunların hiç bir tanesi , öleceklerini bile bile , çıkıpta biz Troçkistiz, buna inanıyoruz, vs gibi bir iddia da yapmadan, yaptıklarının hata olduğunu kabullenmişler ve hatta birbirlerini suçlamışlardır.

Şimdi soralım kendimize, 17 yaşında teorik bilinç seviyesi bunlar kadar yüksek olmayan Erdal Eren gibi bir devrimcinin, öleceğini bile bile , inancını sonuna kadar savunacak yürekliliğin ve şerefliliğin örneğini gösterirken , bu yıllarını vermiş , teorik bilgili, aralarında Troçkist önderler olanların HİÇ BİRİSİNDE inandıklarının doğru olduğunu savunacak yüreklilik ve şeref olmadığı olasılığı varmı?

Bırakın bilincli, azimli bir devrimciyi, biraz güçlü olan herhangi bir insan, öleceğini biliyorsa, tercihi, inandığını savunarak şereflice ölme yerine, şerefsizce ölmeyi seçebilirmi?

Sorun kendinize bu soruyu......ve cevabını kendiniz verin..

---------------------------------

Sıkılmadan , mahkemede bunların sözlerinden alıntıları okuyalım

Bakın Kamenev ne diyor savunmasında ;

"Ben , Zinovyev ve Troçki ile birlikte,", " ülkemiz hükümet ve Parti liderlerinin hayatlarını hedef alan bir dizi terörist girişimlerin hazırlayıcısı ve önderleriydik- ve Kirov suikastı nı da uygulayan "

Kamenev devam ediyor, "On yıl boyunca, belki daha fazla" "Ben Parti ye karşı, Sovyet topraklarının hükümetine karşı ve kişi olarak Stalin e karşı bir mücadele yürüttüm,. Bu mücadelede, bana öyle geliyor ki, ben siyasi mücadele alanında bildiğim her silahı kullandım, - açık siyasi tartışma, fabrika ve işlere sızmak, yasadışı bildiri, gizli baskı presleri, Parti yi aldatma, sokak gösterileri örgütleme, komplo ve son olarak da terörizm "

"Proleter devrim bize yenilenmemiz ve hatalı olduğumuzu anlamamız için on yıl verdi. Ancak biz bunu yapmadık. Üç defa Partiye yeniden Kabul edildim."

"Iki defa hayatım kurtuldu (affedilerek). Ama her şeyin bir sınırı vardır, proletaryanın bağışlayıcılığının da bir sınırı vardır, ki (bu) bizim ulaştığımız sınır. "Kendime soruyorum," diyor Kamenev, " benim , Zinovyev, Evdokimov, Bakayev ve Mrachkovsky nin yabancı gizli-polis birimlerinin temsilcileri şüpheli özgeçmişleri sahte pasaport ve Gestapo ile bağlantıları kesin olanların yanı başımızda oturuyor olması,bu bir tesadüfmüdür ? Hayır! tesadüf değildir. Burada yabancı gizli-polis birimlerinin ajanları ile yan yana oturuyoruz, çünki bizim silahlarımız aynıydı , çünkü bizim kaderimiz burada bu sanık oturağında birbirine dolaşmadan önce bizim kollarımız birbirine dolaşmıştı.

"Böylece," Kamenev Sonuça bağlıyor, "biz faşizme hizmet ettik, böylece biz sosyalizm e karşı, karşı-devrimi organize ettik, müdahaleciler için yol u açtık. İşte böyle bir yol tuttuk, ve bu rezil ihanetin ve bütünüyle iğrenç olan bu çukurun içine düştük. “

HOLTZMAN

"İşte," der Holtzman, "sanık oturağında yanımda , katil bir çete, sadece katiller değil, ama faşist katiller. Ben merhamet istemiyorum."

N.LURYE

"Benim suçum açık, o, kanıtlanmıştır " der, N. Lurye "hala savunmam için ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ben son savunmam da, yaptıklarımdan sadece pişmanlık duyduğumu ifade edebilirim.. Ama pişmanlığım çok geç gelir."

Bakın lider Zinoviev ne diyor;

"Ben bir kez daha söylemek istiyorum," diyor ,suçlanan Zinovyev yaptığı son savunma başlangıcında, "Ben tamamen ve bütünlükle suçlu olduğumu Kabul ediyorum, sadece Troçki ye ikinci olan, Troçkist-Zinovievist bloğun organizatörü olma suçlusuyum..... Ben Kirov un suikastının baş organizatörlüğünü yapma suçunu kabul ediyorum..

"Parti"," Zinovyev devam ediyor, "nereye gittiğimizi gördü ve bizi uyardı. Konuşmalarının birinde Stalin muhalefet in içinde Parti ye kendi iradesini zorla dayatma eğilimlerinin doğabileceğine dikkati çekmişti. Partinin XIV Kongre öncesinde düzenlenen bir konferansda, Dzerzhinski bize, Kronstadtist ler demişti. Stalin, Voroşilov, Orjonikidze, Dzerzhinski ve Mikoyan bizi ikna etmek için, bizi kurtarmak için yapabilecekleri herşeyi yaptılar.. Defalarca bize şöyle dediler: Partiye ve Sovyet hükümetine büyük zararlar verebilirsiziniz ve bunu yaparak siz kendiniz yok olacaksınız. Ama biz bu uyarılara kulak vermedik. Biz Troçki ile bir ittifak içine girdik.

"Benim kusurlu Bolşevizmim, Bolşevizm karşıtlığına dönüşmüş oldu, ve Troçkizm aracılığıyla faşizme ulaştım. Troçkizm faşizmin bir çeşidi, ve Zinovievism Torçkizmin bir çeşidi dir.""

SMIRNOV

"Bu, yapmış olduğum bir hataydı, ve sonradan (zamanla) bir suç haline gelişti. Bu (hata) beni Troçki ile temas etmeye teşvik etti, benim Zinovievite grupla bağlantıları aramaya teşvik etti, ve Zinovievıst grubu ile bir bloğun içine, Kasım 1932 de Gaven vasıtasıyla Troçkiden terrörizm üzerine talimatlar almanın içine itti, beni terörizme getirdi. Troçki'nin terörizm üzerine talimatlarını merkezin üyesi de olduğum bloka ilettim. Blok bu talimatları kabul etdi ve (talimat üzerine) hareket etmeye başladı. "

ÖLBERG

"Benim bütün siyasi görüşüm," diyor Ölberg, "Troçki ve Troçkizm etkisi altında şekillendi . Troçki nin takipcici olarak ben ne terörizmden ne de faşistlerle anlaşmalardan küçülmedim (yani yaptığının doğru olduğu inancında olduğundan eziklik, büzülme,vb hisleri duymaması E.A ) . Troçkist karşı-devrimci örgütün amaçları ve bunların amaçladıklarının umutsuzluğu, bana özellikle bu mahkeme sırasında netleşti ,net bir şekilde , gördüğüm , bize, gençlere terrorist mücadele yönünde önderlik eden Troçkist-Zinovievist karşı devrimin liderlerinin ne kadar acınacak (insanlar) olduğu, ve Sovyet Devlet inin gücünün ne kadar büyük olduğu …

BERMAN-YURIN

"Benim son savunmamda," diyor Berman-Yurin, "Ben kendimi argumanlarla (tartışmalarla) savunmak istemiyorum. Böyle argümanlar yok . Ben pişmanım, ama çok geç. Dün, Devlet Savcısı vatandaş kovuşturma için yaptığı konuşmada, benim suçlarımın tamamlanmış resmini çizdi. Ve proleter devlet benimle, benim hak ettiğim bir şekile ilgilenecektir. Pişmanlık için çok geç. "

Ter-Vaganyan ve Fritz David.

"Ben, suçluluk içinde, Mahkemenin önünde başımı önüme eğiyor, ve diyorumki : kararınız ne olursa olsun, kararırınız ne kadar sert olursa olsun, bunu hak etmiş olarak kabul ediyorum."

Mrachkovsky

"Ben cezamın azaltılmasını istemiyorum," . "Bunu istemem. Ben soruşturma sırasında ve mahkemede tüm gerçeği söylediğime inanılmasını istiyorum. Ben hayatımdan herhangi bir pislik taşımadan ayrılmak istiyorum. ""

"Neden karşı-devrimci yolu aldım?" "benim Troçki ile bağlantım - işte bu beni buna getirdi;

"Ben partiden bir hain olarak ayrılıyorum, kurşuna dizilmesi gereken bir hain olarak. Bütün istediğim , soruşturma sırasında bu kusmuğu tükürdüm dediğimde, söylediğime inanılması, ."

Evdokimov

"Kim bizim bir tek sözümüze inanacak?". "Kim bize inanacak, kim bizim öldürdüğümüz Kirov un taze mezarında böyle iğrenç bir komedi oynayan bize inanacak; kim bize inanacak, Stalin ve halkın diğer liderlerine, tesadüf olarak, kendimizin kabahati olmadan suikastci olmadığımıza?

""Bizimle faşistlerin arasındaki fark bizim aleyhimizde. Faşizm açıkça ve dürüstçe onun afişi üzerinde yazılı: 'Komünizme Ölüm.' Bizim her zaman dudaklarımızda ' yaşasın Komunizm,' vardı , oysa eylemde SSCB'de zaferde olan sosyalizme karşı savaşıyorduk."""

"Ben af istemenin mümkün olduğunu hesaba katmıyorum," " Bizim Proleter devlete karşı ve uluslararası devrimci harekete karşı suçlarımız bizim affedilmeyi bekleme olasılığı için çok büyük (suçlar)

Dreitzer

"Her birimizin geçmişi ve siyasal önemi aynı değildi. Ama, suikastçiler haline geliş, hepimiz burada eşit hale getirdi. Ben, en azından, af isteme, ya da bekleme hakkına sahip olmayanlardan birisiyim""

Reingold

"Bizim yargılanmamız, Troçkist-Zinovievite terörist ve faşist örgütün yargılanması,""

"Ben suçumu tamamen kabul ediyorum. Af istemek benim için değil.."

Bakayev

"Ben Kirov suikastından suçluyum,"......

""Biz troçkist ve Zinovievites ler sadece uluslararası karşı-devrimci burjuvazi nin çıkarlarına çalışmadık, biz ayrıca işçi sınıfının en acı düşmanı olan faşizmin ajanlarıyla el ele çalıştık.""

Pickel

"Hayatımın son sekiz yıl rezillik yılları olmuştur, korkunçluğun yılları, kabus gibi işler . Ben hak ettiğim cezayı taşımalıyım."

Sonunun ölüm olacağını bilen, bu insanlara işkenceyle, yabancı basınında olduğu bir mahkemede, eger doğru ve samimi olmasa, böyle şeyler söylettirilebilirmi?

Soruya kaç tane alternatif  cevap var? İki..

1. Bunlar öleceklerini bile bile , yaptıklarının doğru ve Sovyetlerin çıkarı için yaptıklarını söyleyemecek, bunu savunamayacak kadar yüreksiz Troçkistlerdi.

2. Yaptıklarının hata olduğunu anladılar, ve aralarından bir kaçı gibi bu hatanın affedilmez derecede büyük olduğunu kabullenip , yürekli bir şekilde kabullendiler.

Emperyalist ülkede yaşayan - Marksist Leninistler hariç-, insanların çoğu işkenceyi , öldürülmeleri, katliamları sadece televizyon ve filimlerde seyrettikleri için , gerçek tecrübelere hep uzak kalmışlardır. Bu nedenle İnanç ve inanç için sonuna kadar direnme diye bir kavram , burjuva için anlaşılamaz bir içeriğe sahiptir. Troçkizm bir burjuva ideolojisi olduğundan ve Troçkistler de ya burjuva ya da burjuva olma yolunda oldukları için , bu , mahkemede Troçkist lerin işkenceyle inançlarının dışında , zorla yalan söylediklerine inanmaları doğaldır.

Marksist Leninistler- Stalinistler, bir ülkede sosyalizmin kurulacağına, bunun devrimle gerçekleştirileceğine inanırlar, yani onlar devrimcidir. İnançlarını sonuna kadar savunurlar, darağaçlarında bile.

Torçkistler, bir ülkede sosyalizmin kurulacağına inanmazlar, bu nedenle devrim diye bir sorunları yoktur, yani onlar evrimcidir, sonuna kadar savunacakları belirli bir inançları yoktur. Onlar burjuvazinin mahkemelerine cevaba zaten hazırlar- ""biz ihtilali savunmuyoruzki, demokrasiyi savunuyoruz......""

Bu nedenledirki Burjuvalar ve dönekler Troçkizm maskesini kucaklarlar. Çünki sadece bu maskeyle karşı devrimciliklerine ve gericiliklerine kılıf geçirip , aynı zamanda Marksist Leninist görünebilme ve ona saldırabilme olanağını sağlarlar kendilerine.

İşte Stalinist bir devrimci ile , Troçkist bir burjuva karşı devrimcinin arasındaki fark budur.

Erdoğan Ahmet
Nisan 4, 2017

Konu üzerine yazısının bağlantısı
http://www.gunzileli.com/2016/07/03/kirov-cinayeti-ve-grover-furr/

Garbis Altınoğlunun Gün Zilelinin "sözde" cevabına yazısı

Moskova Yargılamaları Üzerine