Perşembe, Aralık 31, 2015

Türkiye’ de Troçkist Örgütler- Sosyalist Alternatif, İşçi Cephesi, TBİP

SOSYALİST ALTERNATİF
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurulması ile birlikte Sosyalist Alternatif bu parti içerisinde yer aldı. Sosyalist Alternatif, 1997 Yazından itibaren, Özgürlük ve Dayanışma İçin Sosyalist Alternatif adıyla yayın hayatına başlar. Daha sonra ÖDP içerisinde yaşanan tartışmalar ertesinde Sosyalist Alternatif
ikiye bölünür. Çevrenin bir bölümü daha sonra Sosyalist Emek Hareketi (SEH) adını alır. Diğer bölümü daha sonra Sosyalist Demokrasi Partisi’ne (SDP) dönüşecek olan Sosyalist Eylem Platformu (SEP) çalışmaları içinde yer alır.

Ayrılık döneminde kısa bir süre iki Sosyalist Alternatif dergisi birden yayınlanır. SEH içinde yer alan çevre bir sayı daha çıkarıp derginin yayınına son verirken, SEP içinde yer alanlar, Eşitlik ve Özgürlük İçin Sosyalist Alternatif adıyla derginin yayınını bir süre daha devam ettirirler. Eylül 20 0 2 ’de Sosyalist
Demokrasi Partisi kurulur. Sosyalist Alternatif, SDP’nin kuruluş
sürecinde aktif rol üstlenir. SDP’nin kuruluşunun ön günlerinde Sosyalist Alternatif’in bileşenlerinden biri olan Devrimci Marksist  Birlik Grubu bir parti grubu olarak kuruluşunu ilan eder.

Bunu izleyen günlerde SDP’nin parti tüzüğünün parti gruplarına tanıdığı parti içi yayın çıkarma hakkı kullanılarak, Birlik Bültenleri yayınlanmaya başlanır. Toplam dört sayı basılan bu bültenlerin, SDP ve Birlik Grubu içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle dördüncü sayıdan sonra Birlik Bülteni’nin yayınına ara verilir, (www.sabirlik.wordpress.com)

İŞÇİ CEPHESİ
İşçi Cephesi, kendisini şöyle tanımlamaktadır:
“İşçi Cephesi, troçkist bir yayın organıdır. Türkiye ’de devrimci bir işçi partisinin inşası için mücadele ediyoruz. Hedefimiz sosyalist devrim, kapitalizmin ilgası ve sosyalizmin inşasıdır. İşçi sınıfının ve gençliğin mücadelesini destekliyor, işçi demokrasisinin yaygınlaşması için uğraş veriyoruz. Sermayenin baskı ve şiddet rejimine karşı mücadele ediyoruz ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkını destekliyoruz. Mücadelemiz uluslararası ölçeklidir ve kendimizi, işçi sınıfının dünya partisi olan IV. Enternasyonal ’in yeniden inşasının bir parçası olarak görüyoruz. ” (http://www.iscicephesi.net/ana-sayfa/hakkimizda)

İşçi Cephesi, bir siyasi akım olarak, 1979 yılında ortaya çıkmıştır.
Süreli yayın olarak ilk sayısını 1980 Şubat’ında çıkarmış, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yayınına ara vermek zorunda kalmıştır. 1980 sonrası dönemde, bir akım olarakkendisini Zemin, İşçi Sözü, Sınıf Bilinci, Sosyalizm ve 11. Tez dergilerinde ifade etmiştir. 1990’ların başından itibaren de Enternasyonal Bülten dergisinin etrafında örgütlenmiştir. İşçi Cephesi, Ocak 2009 tarihinden bu yana, kendi adını taşıyan aylık gazete etrafında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca düzensiz aralıklarla Mesafe adlı dergileri de yayınlanmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Birlik Komitesi’nin (International Liaison Committee) kurucu üyesidir.

İşçi Cephesi Arjantin1 li Nahuel Moreno’nun çizgisini savunmaktadır.

Moreno, II. Dünya Savaşı’ndan sonra IV. Enternasyonal içerisinde önemli rol oynayan bir aktördür. 25 Ocak 1987’de yaşamını yitirmiştir. İşçi Cephesi, Nahuel Moreno’yu şöyle anlatmaktadır:
“Moreno ’nun saflarında mücadele ettiği ve örgütsel bir bütünleşmeye sahip olmamakla birlikte, bürokratik aparatlardan bağımsız bir devrimci akım ya da hareket olarak tanımladığı uluslararası troçkist hareket, artık bu biçimiyle mevcut değil. Geride kalan 20 yıl boyunca gerçek bir oportünizm dalgası bu hareketin pek çok önemli sektörünü tozu dumana katarak barikatın diğer tarafına attı. Devrimci kampı çoktan terk eden bu kesimler, burjuva demokrasisinin ve parlamentarizmin, devlet ve sivil toplum fonlarının ya da sendikal bürokrasi aygıtlarının arasında yitip, ayırt edilemez hale geldiler. Öte yandan DE’nin yeniden inşası mücadelesi boyunca Moreno ’nun haklı uyarılarının muhatabı olmuş bir dizi 'Ulusal troçkist ’ örgütlenme ve tarikatlaşmış yapı, şaşmaz doğrucular olarak sekter ve steril bir deli gömleğinin içinde varlıklarını sürdürmekteler. Moreno ’nun liderliğini üstlendiği Ortodoks troçkist akım ise, uzun ve sarsıntılı bir dönemin parçalanmışlıklarını bizzat Moreno ’nun tavsiyesine uyarak, her zamankinden fazla işçi sınıfına yönelmek, her zamankinden fazla Marksist olmak ve her zamankinden fazla Enternasyonalist olmak doğrultusunda aşma çabasıyla güçlü adımlar atıyor. ” (http://www.iscicephesi.net/uluslararasi/dorduncu-
entemasyonalin-insasi/153 5-nahuel-morenosuz-25 -yil)

troçkist akımların homojen bir yapıya sahip olmadığını, aralarında önemli farklılıklar olduğunu yazının akışı içerisinde anlattık. Aralarında önemli farklılıklar olmasına rağmen, Sovyetler Birliği’ne yaklaşım, Stalin’e karşı tavır, Troçki’yi efsaneleştirme, tek bir ülkede sosyalizmin inşa edilemeyeceği, köylülüğün devrimde oynayabileceği rolünün inkârı vb. konularında ortak paydaları var. Yukarıda yazılan satırlar kimi troçkist gruplar hakkında yapılan değerlendirmelerdir, troçkist akımları eleştirmenin yanısıra, bu akımların savunduğu görüşler ve aralarındaki farklılıkları da okuyucularımıza anlatıyoruz, (http://iscicephesi.net)

TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ (TBİP)

2006 yılında “İşçilerin Kardeşliği Partisi” girişimcileri tarafından, 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nin 36. yıldönümünde Zeki Kılıçaslan’ın genel başkanlığında İşçi Kardeşliği Partisi kuruldu. 27-28 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Birinci Olağanüstü Konferans ve Kongresinde partinin ismi Türkiye Birleşik İşçi Partisi (TBİP) olarak değiştirildi. “İşçi Kardeşliği” adlı bir gazete çıkarıyorlar. Bu parti 2 Ocak 1991 ’de Barcelona’da kurulan, İşçilerin ve Halkların Uluslararası Bağlantı Komitesi’nin (ILC) bir bileşenidir.

TBİP Genel Başkanı Zeki Kılıçaslan, Numan Kurtuluş ile görüşerek HAS parti kurucuları arasına katıldı. 12 Haziran 2011 seçimlerinde HAS Parti İstanbul 3. Bölge 1. sıra adayı olarak seçimlere katıldı, (www.ikp.org.tr)


Türkiye’ de Troçkist Örgütler- Sosyalist Alternatif, İşçi Cephesi, TBİP