Pazartesi, Ocak 31, 2011

Bu nedir- Sorumsuzlukmu, yoksa ilkesizlikmi ? -Molotov

Komünist Günlüğü Editör üne

Saygın Editör Yoldaş

Sizden aşağıdaki metni Kommunist Dergisi "nin Yayın Kuruluna bir mektup" başlığında yayınlamanızı rica ediyorum.

V. Molotov

15. XI. 77. Benim telefon: 561 -**-**

P.S. bir cevap ile bildirilmek isterim.

V.M.

Bir süre önce , 29 Ekim de, Pravda , Felsefe Doktoru , Profesör A. Kosichev imzalı, Lenin in *Devrim üzerine* yazısı ile ilgili bir makale yayınladı. Bu yazı *Sosyalist Devrim Üzerine V. Ulyanov (Lenin)* 'başlığı 'altında (iki cilt) Kolleksiyonun yayın vesilesiyle yazılmış .

Profesör Kosichevin bu son derece yüzeysel makalesinde şu alıntı var.

**Lenin tarafından öngörüldüğü gibi sömürücü sınıfların tasfiye sürecinin tamamlanmasından sonra proletarya diktatörlüğünün devleti, doğal yasalara uygun olarak bütün halkın devleti, tüm halkın bir demokrasisi ne dönüşür**

Profesör Kosichev Lenin'in bunu nerede ve ne zaman dediğini belirtmiyor. Lenin'in iki cilt olarak basılmış kolleksiyonunda bu makale için temel olarak alınan böyle bir söylem yoktur. Felsefe doktoru Kosichev in Lenin ile ilgili söylediği, kendi sinin yüzde yüz uydurmacasıdır. Ve buna rağmen, Pravda'nın Yayın Kurulu, belki de kibarlık nedeniyle, bu profesörce anlamsızlığı yayınlar. Bu sözü geçen soru üzerine Lenin'in kesin görüşünü tespit etmek zor değildir. İşte Lenin'in görüşlerinin bazıları. ([. Rus baskısının, ed RD] Volume 39) 1919 yılında yazılan * Proletaryanın Diktatörlüğü Çağında Ekonomi ve Politika * makalesinde Lenin şunu söyler:

'Sosyalizm sınıfların ortadan kaldırılması demektir.

'Sınıfları ortadan kaldırmak için, öncelikle toprak sahipleri ve kapitalistleri devirmek gereklidir. Bizim görevimizin bu bölümü tamamlanmıştır, ama sadece bir parçası, ve üstelik, en zor kısmı da değil. Sınıfları ortadan kaldırmak için gerekli olan, ikincisi, fabrika işçisi ve köylü arasındaki farkı ortadan kaldırmak, hepsini * işçiler* yapmak gerekir. Bu bir seferde yapılamaz. Bu görev (devrimle) kıyaslarsak daha zordur ve gerekliliği uzun bir zaman alacaktır. ' (S. 276-277 [VI Lenin, Collected Works, Vol. 30, Moskova, İngilizce baskısı 1974, s. 112]).

Bu aynı makalede Lenin, tekrar, sosyalizmin özünü , ve sosyalizmi inşa eden ülkenin iç koşulları bakış açısından, sosyalizmin zaferi için neyin gerekli olduğunu (yani proletaryanın devrimci diktatörlüğünün gerekliliğini) açıklıyor .

işte Lenin ne diyor bu konuda:

'Sosyalizm sınıfların ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Proletarya diktatörlüğü o sınıfları ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar. Ancak sınıflar bir darbede ortadan kaldırılamaz.

'Ve sınıflar hala vardır ve proletarya diktatörlüğü döneminde de hala kalacaktır.proletarya diktatörlüğü olmadan sınıflar yok olmayacaktır. ' (S. 279 [VI Lenin, op. Cit. S. 114-115 İngilizce baskısında)]. Diktatörlük sınıfların ortadan kaybolduğu zaman gereksiz hale gelecektir.

Bunlardan (ve diğerlerinden ) Leninden alıntılara bakıldığında Lenin'in sosyalizm ve sosyalist devlet görüşlerini belirlemek zor değildir. Sözü geçen yazıda Lenin'in sözleriyle , makalede yapılmış olan alıntıları karşılaştırdığımızda Profesör Kosichevin referansının temelsiz olduğu barizdir.. önce Lenin kesinlikle 'Sosyalizm sınıfların ortadan kaldırılması demektir.' der. Bundan, ülkede toplumun sınıflara bölünmesi ortadan kaldırıldığı zaman, sosyalizmin tam olarak yürürlüğe gireceğini görebiliriz. Kosichev (diğer bazıları gibi) bunu anlayamaz ve anlamak istemezler. O sadece sömürücü sınıfların tasfiyesiyle tatminkardır ve sınıfların tam tasfiyesiyle ilgili olarak sessiz kalır.

Bu Profesör Kosichev, Lenin'in fikrini yanlış yorumluyor , Lenin'in Sosyalizm görüşü nü savunma kılıfı altında Marksizm-Leninizm öğretileri ni çarpıtıyor. Ikinci olarak , Lenin sosyalizmin inşası ve proletaryanın diktatörlüğü arasındaki direk ve ayrılmaz bağlantıya , herhangi bir kaçamaklığa yer vermeyecek şekilde dikkat çekiyor... Profesör Kosichev (ne yazık ki yalnız o değil) Lenin'e ait olmayan , farklı bir görüşü savunuyor. Böyle bir durumda kişinin Leninist olmayan görüşlerini gizlemek için , Lenin'in adı arkasına sığınması hoşgörülebilirmi?

Pravda daki Kosichev yazısıyla ilişkili olarak - tam olarak nedir bu – profesörce serbest iradeli sorumsuzlukmu, yoksa siyasi ilkesizlikmi, yoksa bunların her ikisi birdenmi?


V. Molotov (Üye 1962 1906 arası SBKP)

15 Kasım 1977

'Marksist' No 2, 1994, s. 112-113

Kaynak Neelakshi Suryanarayan tarafından Rusçadan ingilizceye çevirisi--- Revolutionary Democracy