Perşembe, Eylül 20, 2018

Sorgulanamayacak deliller - Katyn Katliamı Gizemi, Grover Furr

Önsöz
Bir röportajında araştırmalarına bir komünist   ya da anti komünist olarak başlamadığını  belirten Grover Furr, anti Stalin yazılarının yaygın olması nedenine merakı, Rus dili ve tarihi eğitimi nedeniyle , araştırmalarına 1970 lerde Conquestin alt not larını incelemekle başlamış. İlk incelemelerinde uyumsuzluk görmesi nedeniyle , sistematik bir şekilde hepsini uzun bir süre inceleyerek Conquest in  delillerinin desteklenmediğini (uydurma ve sahte olduğunu) keşf ediyor.

Devamında, Sovyetler, özellikle askeri silah satın almalar üzerine, Tukachevsky olayı ile ilgili araştırma yapmaya karar verdiğini söyleyen Furr, araştırmaların sonucunda,  geç 1980 lerde konu üzerine bir  makale yayınlar. Bu arada tarih öğretmeye devam eder. İnternet başlayınca yazısını internette yayınlar. 1999 da  Rusya dan , aynı konuyla ilgilendiğini ve araştırma yaptığını söyleyen, ve Sovyet belgelerinin açıldığını belirten bir eposta alır.  Kendi deyimiyle bu Furr ün "yaşamında bir dönem noktası" olur, araştırmacılığın "geri kalan yaşamında yapacağı şey olduğuna karar"verir. "Çünki" diyor Furr "araştırmalarımla bir katkıda bulunabileceğime inanmıştım". Furr, röportajın devamında, uzun araştırmalar sonunda, Stalin dönemi hakkında söylenenlerin delillerle desteklenmediğini keşfettiğini, daha fazla araştırma yaptıkça bu söylentilerin  kanıtlara hiç dayanmadığını gördüğünü, bu nedenle belirli konulara fokus yaparak araştırma yapmaya ve yazılar yazmaya başla dığını söyler.

Yani Fürr ün konulara bakış açısı ve  yaklaşımı bir araştırmacı olarak başlamış ve bu kitapta da görüleceği gibi aynı şekilde devam ediyor.

Grover Furr ün okuduğum her kitabı delillerle desteklenen objektif bir içeriğe sahip. Katyn Konusu bence üzerine aldığı belkide en zor ," imkansız görev" gibi bir araştırma konusuydu.

Kitaba ingilizce yaptığım yorumda, araştırma yazı ve kitaplarla  ilgili içinde bulunduğumuz dönemi şöyle özetlemiştim; ""Delillerin profesyonelce fabrikasyon  edildiği ve sahteleştirildiği, "Nesnelliğin" (objektifliğin) oldukça sık bir şekilde" öznellik" (subjektiflik) le etkilenmiş   bir mit olduğu  bir dönemde yaşıyoruz. "Nesnellik", yazarın sırf  kendini "objektif"  göstermek için, kendi ideolojik inancı  na karşı dahi  iddiada bulunmaktan çekinmeyecek kadar "sübjektif" bir hale geldi."... ""Sonuç"" la ilgili olan ön yargı, ve subjektiflik,  sonuç u  (önceden) "belirliyor" ya da subjektifliğine uygun bir şekilde kılıfllandırılıyor, ve böylece de subjektif "inceleme" işlem ve sürecine hakim oluyor."

Grover Furr, ün, bu anlamda ve akademik olarak , geleneksel olmayan bir yöntemi var - kendi sözleriyle "Bir dedektif yöntemi". "Kim in suçlu" olduğu üzerinde yoğunlaşma değil,  bütün mevcut delilleri inceleyerek "suç" hakkında gerçeği bulmak ve  bu sürecin sonucunda; ""bırak gerçekler  suçluyu belirlesin", yöntem ve yaklaşımı .

Bu anlamda Furr ün bu kitabı, genel in dışında, özellikle gazetecilik ve tarih öğrencileri için de okunması gerekli bir örnekliğe sahip.

EA
Kitaptan Özet

Katyn Katliamı Gizemi, Grover Furr

1 -Sorgulanamayacak deliller

Katyn katliamı üzerine çok büyük sayıda yazılar var. Konu üzerine yazılan kitaplar kesinlikle küçük bir kütüphaneyi doldurur. En azından, bir dergi, "Zeszyty Katynskie", tamamıyle Katyn e tahsis edilmiş. Tarihi dergilerde, gazetelerde ve diğer periyodik yayınlarda binlerce makale var. Dört ciltlik Polonya belge kolleksiyonu "katyn, Dokumentry Zbrodni" 2000 sayfadan uzun.

Buna rağmen, Katyn i incelemeye başladığımda, kısa zamanda, Polonyalı POW leri kimin öldürdüğüne dair sadece çok küçük bir bölümünün  "birincil (derecede) delil kaynağı" olduğunu keşfettim.Kdz ve birkaç diğer koleksiyonlarında yayınlanan çok sayıda belgelerin,  başka amaçlar için faydalı olabilirsede, Polonyalıları Kim Öldürdü? sorusuyla ilgili olan,  gerçek birincil kaynakları - biricik geçerli delilleri - oluşturan bir kaç belgeleri karartıyor ( görünmesini engelliyor) .Geri kalan (delillerin) hepsi peripherik (bağlantılı-yan) konularla ilgili. Bu yan konular sadece suçlu parti nin kim olduğunu zaten bildiğine inananlar,  ve sadece "masal"ı tamamlamak isteyenler için önemli.

Yani gerçekte fazla delil yok. Dahası, varolan delillerin büyük çoğunluğu, iki versiyon dan birini ya da ötekini, "resmi" Sovyetler-yaptı, veya Sovyetlerin versiyonu "Almanlar-yaptı versiyonunu desteklemek amacıyla fabrikasyon edilmiş olabilir. Gerçekten de bazıları fabrikasyon olmak zorunda. 

Almanlar ve Sovyetler, her ikiside, herbiri kendi (mezar) kazıları, otopsileri, uzman tanık ve tanıklarıyla raporlar sundu.

Daha sonraki  Sovyet raporu Polonyalıları Almanların öldürdüğüyle sonuçlanırken, , Alman raporu  Sovyetlerin öldürdüğüyle sonuçlandı. Açıktırki , her ikisi de birlikte doğru olamaz. Ya da, Almanlar ve Sovyetlerden başka  Polonyalıları  öldürebilmiş olacak üçüncü hiçbir  tarafın olmadığından, her ikisi birden de yanlış olamaz. 

1992 yılında Rus hükümeti  çok gizli bir Sovyet arşivinde gizlenmiş olduğunu iddia ettiği ve Sovyetler Polonyalılar katlettiğini gösteren belgeler ortaya çıkardı. "Kapalı Paket No -1" belgeleri - Ben onları "smoking gun" (reddedilemez, su götürmez delil)  belgeler olarak tanımlıyorum - hakiki görünüyordu. Bir kaç yıl "Polonyalıları kimin öldürdüğü" sorusu ilk ve son olarak  çözülmüş gibiydi.

Bir Rus metalürjisti, Lurii Mukhin, 1995 yılında "Katyn Gizemi" (kitabını) (Katynskii Detektiv) yayınladı. yayınında Mukhin "smoking gun" belgelerinin fabrikasyon olduğunu savundu. Mukhin in  kitabı kısa zamanda, temel olarak  Rusya'da, destekçiler kazandı ve bir hareket başlattı. 2003 yılında Mukhin, ilk kitabını 750 sayfanın üzerinde olan "Anti-Rus Hainlik" (Antirossiiskaia podlost) başlıklı yeni bir  çalışma ile devam ettirdi.

 "Sovyetler -yaptı"  kampından  bazı kişiler, o sonucun propogandasını yapan ve karşı bakış açısını eleştirisine adamış bir web sitesini kurdular http://katyn.codis.ru/ - -.  Bir müddet sonra Almanlar-yaptı  bakış açısına bağlı bazı araştırmacılar   bir başka web sitesi kurdular http://www.katyn.ru/. Bu web sitesi etrafındaki araştırmacılar, diğerleriyle birlikte, "smoking-gun" (Rus) belgelerinin sahte olduğuna ikna oldular. 

Toparlarsak:

* Büyük miktarda belgelerin olmasına rağmen, gerçekte çok sınırlı miktarda birincil kaynak deliller var. 

* Kanıtlar çelişkili. Diğer deliller Almanların suçluluğunu desteklerken, bazıları, Sovyetlerin suçluluğuna işaret ediyor,

* Bazı deliller kesinlikle sahteleştirilmiş - (sahtesi) yaratılmış, üretilmiş.

Belge Koleksiyonları

Suçlu tarafı kanıtlama ile ilgili tüm deliller, aşağıdaki dört belgeler kolleksiyonlarından birisidir:

A - 1943 Alman Raporu ve ilgili belgeler , Amtliches Malzeme zum Massenmord von Katyn (AM)

B. Ocak 1944 Sovyet Burdenko Komisyonu Raporu(BU),  ve ilgili belgeler .

C. Varlığı 1992'de (Sovyetlerin dağılmasından sonra EA)  açıklanmış olan "Kapalı paket No 1" (CP), 

D. Kasım 2011 tarihinde ki , Volodymyr-Volyns'kiy, Ukrayna (VV) daki katliam yerinde kazılar üzerine arkeolojik rapor, ve  2010-2013 ilgili belgeler .

Katyn çalışmalarının büyük çoğunluğu  AM ve CP nin geçerliliğini varsayıyor, dolayısıyla da Katyn  de suçlu tarafın  Sovyetler olduğunu varsayıyor. Bu "resmi" bakış açısı. Akademide ve kitle ve yarı popüler medya da tahammül (tolero) edilen sadece ve yalnızca bu dur. Bu versiyonda BU nun uydurma (fabrikasyon)  olduğu varsayılır ve hiç ciddi  itibar almaz. Bu resmi versiyon öylesine egemen ve tersi versiyonu o kadar küçümsenmiş (marjinalleştirilmiş) ki, bilinçli araştırmacılar bile başka versiyonun var olduğunu bilmiyorlar, ya da basitce, "resmi" versiyonundan şüphelenen her kesin, bilinçli olarak delilleri görmezden geldiğini farz ediyor.

Bu na zıt olan,  BU dürüst ve AM ve CP, fabrikasyon dur, Rusya'dabir kaç araştırmacılar tarafından tutulan pozisyon. Bu pozisyon, Rusya da birkaç sınırlı dikkat çekti. Rusya dışında tamamıyle göz ardı edildi. VV bulguları ya göz ardı edildi veya birkaç Rus araştırmacılar haricinde herkes tarafından reddedildi.

Nesnellik Gerekliliği.

Hangi araştırma da olursa olsun, gerçeğe ulaşmanın tek yolu nesnellik ile başlamak-devam etmektir. Bir kişinin kendi tercihlerinin ​​veya ön yargılı fikrinin gerçeği arayışı engellemesine müsaade edilemez.

Bu nedenle, başlangıçtan itibaren Katın'i çözülmemiş bir gizem gibi görüp ele almakta kararlı olmalıyız.. Biz kendi önyargılı fikir, tercihlerimiz ​​ve önyargıları  bir kenara bırakmamız gerekir. Bundan da öte: biz kendi önyargılı fikir ve önyargılarımızı  tanımalı ve böylece onların araştırmamızı önyargılı-meyillemesini (etkilemesini) engellemek için belirli adımlar atmalıyız

Biz kendi önyargı ve önyargılı fikrmizi destek eğiliminde olan deliller üzerine özel şüphe ile bakmanın bir yöntemini geliştirmeliyiz. Aynı zamanda, biz  kendi önyargı ve önyargılı fikirlerimizle  çelişen eğilimlere özellikle cömertce önem vermeliyiz.

Eğer bunu yapamazsak, biz tersini yapacağız - bizim önyargılı fikirlerimizi destekleme eğilimi gösteren delillere özellikle cömert bir okuma yapacağız,  ve bizim önyargılı fikirlerimiz çürütme eğiliminde olan her delili  reddedeceğiz. . Biz kaçınılmaz olarak "Onaylama bias.1" ın kapanına düşeceğiz. O zaman,  bizim gerçeği keşfetme şansımız hiç  olmayacak,  ona (gerçeğe) ayağımız takılsa bile, gerçeği göremiyeceğiz. 

Katyn üzerinde Hemen hemen tüm sözde araştırmalar, tüm dillerde kitap uzunluğunda akademik çalışmaların her biri de dahil olmak üzere , tam da bu başarısızlığın suçlusudur. Bunların yazarları objektif olmak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Bunun yerine, bazı delilleri yanlış yorumladılar, ve kendi ön yargılı, "Sovyetler suçlu taraftır", görüşlerini desteklemek amacıyla, diğer delileri görmezden geldiler.

Yöntem

A dan D ye Belge koleksiyonlarının her birinin bir çok etkileyici yönleri var.  Bunların hepsini tartışmak , diğer bir çok hacimli çalışmayı gerektirecektir. Fakat bu birincil önemli soru dan yan çizmek olur; Kim suçluydu?  Mevcut kitap, sınırlanmış bir şekilde, bu soru üzerine odaklanmaktadır. 

Dolayısıyla, bu kitap Katyn sorunun geçmişini incelemek için bir girişim değildir. Kendimize daha sınırlı, ama çok daha önemli amaç belirledik: Katyn gizemini çözmek  ve eldeki delillere dayanarak, Sovyetler ya da Almanlar, kimin sorumlu taraf olduğunu belirlemek.

Umutlu olarak, Katyn gizemini çözmede, ve hangi tarafın, Almanlar mı yoksa Sovyetler mi, Polonyalıları öldüren  taraf olduğunu belirlemek için,  doğru, nesnel yaklaşımın yöntemi nedir?  Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar  kimse bu soruyu sormadı.

İlk görevimiz A dan D ye belge koleksiyonlarını  oluşturan tüm verilerin içinde, fabrike edilmiş, değiştirilmiş ya da sahteleştirilmiş olma ihtimali olmayan  herhangi birincil kaynaklı delilin var olup olmadığına karar vermek olmalıdır.

Fabrikasyon edilemez olan delillerin özel değeri aşikar olmalı. Biz gizemi çözmek istediğimiz için, Polonyalı savaş esirlerini kimin öldürdüğünü belirlemek için, sahteleştirilmesi imkansız olan delil , bizim dikkatimizi çekmeye değer delildir. Geriye kalan Katyn bilgiler dağı, sadece bu sınırlı miktarda  gerçekliği sorgulanamaz  delilleri ortaya çıkarmak için bir maden olarak kullanılabilir, (ki bunlar) ilgili olan tek delil (tipi) dir. Eğer Biz Katyn gizemi üzerine muazzam miktarda olan yazıların dikkatimizi dağıtılmasına izin vermez, (bu tip-gerçekliği sorgulanamaz) deliller üzerine odaklanırsak, Katyn gizemi ni  çözebilir ve Polonyalı mahkumları kimin öldürdüğünü ortaya çıkarabiliriz.

Böyle bir delilin var olup olmadığını belirlemek için, A'dan D'ye koleksiyondaki tüm belgeleri n dikkatle incelenmesi gerekir. Aynı zamanda, önceki araştırmacıların sonuçlarını gözden geçirmek  için,  Katyn' üzerinde çok ciltli (sayısı çok fazla olan) Akademik çalışmalarıda incelememiz gerekir.

Sahteleştirelememiş olan birincil kaynak deliller mevcut. Bu  deliller iki türde:

Yazarın önyargılarıyla çelişen nitelikte olması nedeniyle, yazarın  asla fabrike etmeyeceği kaynak içinde bulunan deliller.  Bu nedenle, başka türlü yapamıyacakları için, böyle delilileri ilave etmiş olmalılar.

Bir kaynak tarafından, Katyn konusunda yazarın kendi pozisyonu için önemini görmeden önce konulmuş deliller . En az bir örnekte,  yazarlar o parça delilin önemini hiç fark etmemişler ve bu yüzden hiç kullanmamışlar.

Kanıt

Aşağıda neredeyse kesinlikle sahteleştirilemiş olan  ve bu nedenle Katyn gizemini çözmek için bize olanak sağlayan delil (2)lerin listesi. A dan D ye dört belge koleksiyonları  göre bu delilleri listeliyoruz.

A. Alman Raporu, 1943 Amtliches Malzeme zum Massenmord von Katyn (AM) ve ilgili belgeler.

* Katyn de bulunan, mermi kovanları Alman lara aitdi.

Almanlar  bu detayı, asla, ne fabrike ederler ne de uydururlardı. Joseph Göbbels günlüğünde Bu gerçeğin keşfinden endişesini dile getirdi. Almanlar, Sovyetlerin  Alman mermisi kullanmış olabileceklerini iddia etmede bazı sorunlarla karşılaştılar. Bu  argümanları yakından ele alacağız.

* Osashkov esir kampından bir rozet (asker, polis lere ait metal kimlik) Katyn de bulundu.

Alman raporu AM bu detayı kaydetmiş. Bunun, daha önce Ostashkov da hapsedilmiş, (rozeti) arkadaşı mahkumlardan almış olan bir Polonyalı askerin kalıntıları ile ilişkili olduğunu, açıklama olarak getirmekte. AM bu tür mahkumların varlığı konusunda hiçbir kanıt sunmuyor. Göreceğimiz gibi, "Sovyetler-yaptı" kampı savunucuları, bu rozetin varlığı ile ilgili muhasebe de, iddialarını destekleyecek bir şekilde başarılı olamadılar.

* Cesetleri Katyn de gömülü olan Polonyalı savaş esirlerinin, Smolensk yakınında, Kozelssk deki Sovyet Savaş Esir kampında bulundukları varsayılıyordu. Ancak, Almanların Katyn den çıkardıklarını iddia ettikleri, cesetlerin arasında olarak listelenen bir sürü Savaş Esiri , gerçekte Starobel'sk veya Ostashkov kamplarındandı. Almanlar bu isimleri listeden çıkarmadılar. Belki de raporlarını tamamlayıp, yayınlamak için aceleden, bunu yapmaya zamanları yoktu. Ya da belki diğerleri, Polonyalı gözlemciler dahil , zaten onları görmüştü, ya da çünkü Starobel'sk ve Ostashkov gelen savaş esirlerinin Katyn de bulunması gerçeğinin önemini kavramadılar; ya da çünkü bu adamların Ostashkov ve Sarobel'sk de bulunduklarını bilmiyorlardı; ya da bu nedenlerin bir kombinasyonu.

Ana vurgu şudur: Almanlar asla  bu isimleri uydurmaz-yaratmazlardı . Bugün her iki taraf da Katyn de bunların varlığının , "resmi" Sovyet-yaptı" iddiasını zayıflatdığını kabul etmekteler. 

B. Sovyet Burdenko Komisyonu Raporu, Ocak 1944 ile ilgili belgelerin (BU).

Almanlar gibi, Sovyetler de öldürülen Polonyalıların cesetlerini (mezarlardan) çıkardılar ve onları belgeler için aradılar. Dört ceset üzerinde bulunan belgeler le ilgili detaylar, BU da yayınlandı. Eski bir Sovyet arşivinde Burdenko Komisyonu verileri arasındaki bir liste, nihai rapora dahil edilmemiş olan, bu keşfedilen veriler hakkında detay(lı bilgi) vermektedir.

Cesetler arasında bulunan bir belge, Ostashkov esir kampından Kalinine gönderilen bir mahkum dan dır. Sovyet araştırmacıları, (mahkumun) soyadının ilk bölümünün okunmaz olması nedeniyle kimliğini tesbit edemedi. Bu nedenle onun Ostashkov da bulunmuş olduğunun farkına varmadılar. Onun Katyn de varlığının olmasının Alman raporunu zayıflattığını ve Sovyet iddiasını desteklediğinin farkına varmadılar. Böylece de, bu bilgiden faydalanmadılar. Bu nedenle fabrikasyon yapmış olamazlardı.

C "Kapalı paket No 1" (SP), varlığı 1992'de açıklanmıştır.

Bu belgelerin koleksiyonu  beceriksiz bir şekilde sahteleştirilmiş,  ancak her nedense dışlanmamış  bir belge içeriyor. Daha yaygın bir "sahtecilik" işinin bir parçası olması haricinde, başka hiçbir mantıklı  alternatif  açıklaması yok.

D. Kasım 2011 Volodymyr-Volyns'kiy, Ukrayna (VV) kitle Cinayet yerinde kazı ve ilgili belgelerin 2010-2013 tarihinde arkeolojik raporu.

* Batı Ukrayna da bir kasabadaki toplu mezarda iki Polonyalı savaş esirlerinin rozetleri bulundu. Bu iki adam Ostachkov esir kampından dı. Resmi versiyona göre bunlar, Mednoe de infaz edilip gömüldükleri, Kalinin (şimdi Tver) Rusya'ya sevk edildiler. İsimleri orada, Polonyalı mezarlığında anıt plakasında (yazılı).

Hiç kimse, özellikle, bir sürü infaz kurbanlarının kalıntıları arasından bu rozetleri ortaya çıkaran Polonya-Ukrayna arkeolojik takımı, bu adamların kalıntılarının VV de öldürülüp gömülenlerin arasından olması gerektiğini sorgulamadı. (Polonya-Ukrayna ekibi kalıntıların DNA analizini yapmadılar)

*Bu kitlesel infaz yerinde bulunan mermi kalıntılarının % 96 ile % 98 ini Alman yapımı ve 1941 tarihlidir.

*Polonyalı arkeologlarca gösterilen, VV deki infaz yöntemi, "Sardinenpackung" diye adlandırılan SS Obergruppenführer Friedrick Jeckeln, tarafından yönetilen Einsatzkommando, ya da Alman kitle katliamcı timi nin karakteristiğinde.

Başka bir bilim adamı tarafından yapılan bağımsız araştırma, Ukrayna milliyetçi destek kuvvetleri tarafından yardım edilen Alman birliklerinin, Haziran 1941 işgalinden hemen sonra, bu yerde birçok Sovyet vatandaşlarını ve Yahudileri vurduklarını onaylamıştır.

* Polonya Arkeolog larının VV deki bulguların raporunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Polonyalı ve Ukraynalı  bilim adamları , bu iki rozetin keşfedilmesinin "resmi" Katyn  "Sovyet yaptı" versiyonunu tehlikeye attığını kabullendiler.

VV deki bulgular hakkındaki rapor yayınlandıktan sonra geri çekildi. Kazı  kapatıldı ve kitle katliamları  herhangi bir kanıt olmadan, artık  NKVD ye atfedildi.

Sonuç : Polonyalıları Almanlar Öldürdü

Şüphesiz bir otontik-orjinal lik  taşıyan,  sahteleştirilemez olan bütün deliller, Katyn katliamı olarak bilinen, Polonya lı savaş esirlerinin katledilmesinden, Sovyetlerin değil Almanların suçlu olduğu sonucunu destekliyor. Gerçekliği şüphe götürmez delillerin tamamı  ya direk olarak Alman suçunu işaret ediyor, ya da  "resmi" ve tek versiyon olan Sovyet suçlu iddiasıyla çelişiyor. Hiçbirisi, Sovyet suçluluğu (iddiası) ile  uyumlu değil,  "resmi" versiyonu desteklemiyor, ya da Alman suçluluğunu çürütmek eğiliminde değil. Bu nedenle, Polonyalılar öldürenlerin Almanlar olduğu sonucuna ulaşmamız gerekir. . Deliller açıkça bu muammaya  başka bir çözüme izin vermez.

Tahmin ediyorum ki, bu sonuç delillere bakmaksızın reddedilecektir. (Çünki) Polonyalı ve Rus hükümetleri, 1992 yılından bu yana (büyük ölçüde göz ardı edilmiş olan Rus bilim adamları tarafından yapılan bir kaç araştırma hariç) her akademik çalışma , ABD Kongresi ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı gibi  bir sürü etkili organlar  tarafından kabul edilen,"resmi" versiyonu ile direk olarak çelişiyor.

Grove Furr

ON "THE MYSTERY OF THE KATYN MASSACRE " 2018

Çeviri
Erdoğan A
18-20 September 2018